Urząd Miejski w Prudniku

Biuletyn Informacji Publicznej

Redaktorzy biuletynu

 1. Mirosław Banaś
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku - Gminne Centrum Reagowania i Porządku Publicznego
  • Stanowisko: Naczelnik Wydziału
  • Telefon: 77 40 66 233
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: miroslaw.banas@prudnik.pl
 2. Piotr Barylak
  • Instytucja: Wydział Finansowo-Budżetowy - Referat podatków i opłat lokalnych
  • Stanowisko: Podinspektor
  • Telefon: 77 40 66 226
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: piotr.barylak@prudnik.pl
 3. Anna Basara
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku-Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  • Stanowisko: Podinspektor ds. ochrony przyrody
  • Telefon: 77 40 66 241
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: anna.basara@prudnik.pl
 4. Marzena Białecka
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku-Referat Programów Rozwojowych
  • Stanowisko: Inspektor ds. realizacji projektów
  • Telefon: 77 40 66 253
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: marzena.bialecka@prudnik.pl
 5. Iwona Bochen
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku
  • Stanowisko: Pracownik I stopnia
  • Telefon: 77 40 66 221
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: iwona.bochen@prudnik.pl
 6. Joanna Chilińska
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku - Wydział Organizacyjny
  • Stanowisko: Podinspektor ds. obsługi Biura Rady Miejskiej
  • Telefon: 77 40 66 207
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: joanna.chilinska@prudnik.pl
 7. Aleksandra Dolata
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku - Wydział Mienia Gminy
  • Stanowisko: Podinspektor ds. geodezji
  • Telefon: 77 40 66 250
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: aleksandra.knysz@prudnik.pl
 8. Monika Gniecka-Witkowska
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku - Referat Gospodarki Odpadami
  • Stanowisko: Kierownik Referatu
  • Telefon: 77 40 66 260
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: monika.witkowska@prudnik.pl
 9. Wojciech Góra
  • Instytucja: Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
  • Stanowisko: Inspektor ds promocji
  • Telefon: 77 437 66 55
  • Fax: 77 438 73 03
  • Adres e-mail: wojciech.gora@prudnik.pl
 10. Tadeusz Górecki
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku - Referat Administracyjno-Gospodarczy
  • Stanowisko: Kierownik Referatu
  • Telefon: 77 40 66 211
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: referat@prudnik.pl
 11. Ewelina Gromek
  • Instytucja: Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
  • Stanowisko: Referent ds. promocji
  • Telefon: 77 437 66 55
  • Fax: 77 438 73 03
  • Adres e-mail: ewelina.gromek@prudnik.pl
 12. Krzysztof Halek
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku
  • Stanowisko: Informatyk
  • Telefon: 77 406 62 27
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: krzysztof.halek@prudnik.pl
 13. Wioleta Kosek
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku - Wydział Organizacyjny
  • Stanowisko: Podinspektor ds. komunikacji społecznej
  • Telefon: 77 40 66 207
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: wioleta.kosek@prudnik.pl
 14. Kinga Kwiatkowska
  • Instytucja: Wydział Inwestycji
  • Stanowisko: Referent
  • Telefon: 77 40 66 255
  • Fax
  • Adres e-mail: kinga.bak@prudnik.pl
 15. Joanna Luda
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku-Wydział Zamówień Publicznych, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej
  • Stanowisko: Podinspektor ds. zamówień publicznych, pożytku publicznego oraz ewidencji
  • Telefon: 77 40 66 213
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: joanna.luda@prudnik.pl
 16. Adam Makarowski
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku-Referat Gospodarki Odpadami
  • Stanowisko: Podinspektor ds. gospodarowania odpadami
  • Telefon: 77 40 66 263
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: adam.makarowski@prudnik.pl
 17. Jadwiga Mulik
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku - Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  • Stanowisko: Inspektor ds. ochrony środowiska
  • Telefon: 77 40 66 210
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: jadwiga.mulik@prudnik.pl
 18. Anna Muzyka
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku - Wydział Organizacyjny
  • Stanowisko: Inspektor ds. organizacyjnych
  • Telefon: 77 40 66 209
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: anna.muzyka@prudnik.pl
 19. Tomasz Ostafin
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku
  • Stanowisko: Informatyk
  • Telefon: 77 40 66 227
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: tomasz.ostafin@prudnik.pl
 20. Lidia Pawlikowska-Ozimek
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku
  • Stanowisko: Kontroler wewnętrzny
  • Telefon: 77 40 66 240
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: lidia.pawlikowska@prudnik.pl
 21. Agnieszka Plachta
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku - Wydział Inwestycji
  • Stanowisko: Podinspektor ds. budownictwa i remontów
  • Telefon: 77 40 66 255
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: agnieszka.plachta@prudnik.pl
 22. Lidia Plonka
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku - Referat Gospodarki Odpadami
  • Stanowisko: Podinspektor ds. gospodarowania odpadami
  • Telefon: 77 40 66 263
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: geodezja@prudnik.pl
 23. Marek Radom
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku - Wydział Organizacyjny
  • Stanowisko: Sekretarz Gminy
  • Telefon: 77 40 66 205
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: marek.radom@prudnik.pl
 24. Marek Radom
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku
  • Stanowisko: Sekretarz Gminy
  • Telefon: 77 40 66 205
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: mradom@prudnik.pl
 25. Krystian Seman
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku-Straż Miejska
  • Stanowisko: Strażnik
  • Telefon: 77 40 66 242
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: krystian.seman@prudnik.pl
 26. Bożena Suwała
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku - WydziałGospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  • Stanowisko: Inspektor
  • Telefon: 77 40 66 210
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: bozena.suwala@prudnik.pl
 27. Jolanta Szablowska-Faron
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku
  • Stanowisko: Naczelnik Wydziału
  • Telefon: 77 40 66 234
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: jolanta.szablowska@prudnik.pl
 28. Edyta Szewczyk
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku-Wydział Finansowo-Budżetowy
  • Stanowisko
  • Telefon: 77 40 66 219
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: edyta.szewczyk@prudnik.pl
 29. Anna Szkwarek
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku - Wydział Organizacyjny
  • Stanowisko: Inspektor ds. organizacyjnych
  • Telefon: 77 40 66 209
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: anna.szkwarek@prudnik.pl
 30. Dorota Szmulik
  • Instytucja: Mienie Gminy
  • Stanowisko
  • Telefon: 77 40 66 259
  • Fax
  • Adres e-mail: dorota.szmulik@prudnik.pl
 31. Dorota Świgost
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku-Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony środowiska i Rolnictwa
  • Stanowisko: Inspektor ds. rolnictwa
  • Telefon: 77 40 66 241
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: dorota.swigost@prudnik.pl
 32. Magdalena Talaga
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku-Wydział Finansowo-Budżetowy
  • Stanowisko: Podinspektor
  • Telefon: 77 40 66 222
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: magdalena.talaga@prudnik.pl
 33. Anna Tomczyk
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku-Wydział Mienia Gminy
  • Stanowisko: Zastępca Naczelnika Wydziału
  • Telefon: 77 40 66 259
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: anna.tomczyk@prudnik.pl
 34. Zbigniew Trentkiewicz
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku - Straż Miejska
  • Stanowisko: Komendant Straży
  • Telefon: 77 40 66 243
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: zbigniew.trentkiewicz@prudnik.pl
 35. Ewa Wiśniewska
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku - Wydział Zamówień Publicznych, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej
  • Stanowisko: Podinspektor ds. planowania przestrzennego
  • Telefon: 77 40 66 247
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: ewa.wisniewska@prudnik.pl
 36. Aleksandra Wójs
  • Instytucja: UM Prudnik
  • Stanowisko: Z-ca kierownika USC
  • Telefon: 77 40 66 245
  • Fax
  • Adres e-mail: usc@prudnik.pl
 37. Edward Wójtowicz
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku-Gminne Centrum Reagowania i Porządku Publicznego
  • Stanowisko
  • Telefon: 77 40 66 232
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: edward.wojtowicz@prudnik.pl
 38. Jolanta Wróblewska
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku
  • Stanowisko: Inspektor ds. windykacji
  • Telefon: 77 40 66 215
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: jolanta.wroblewska@prudnik.pl
 39. Władysław Wrzochol
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku - Gminne Centrum Reagowania i Porządku Publicznego
  • Stanowisko
  • Telefon: 77 40 66 235
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: wladyslaw.wrzochol@prudnik.pl
 40. Barbara Żak
  • Instytucja: Urząd Miejski w Prudniku-Referat księgowości budżetowej
  • Stanowisko: Inspektor
  • Telefon: 77 40 66 221
  • Fax: 77 40 66 228
  • Adres e-mail: barbara.zak@prudnik.pl
Metryczka
 • wytworzono:
  27-03-2012
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  27-03-2012 09:16
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 6147
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×