Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

logo_ebo.png

Archiwum zakładowe

 

 

 Archiwa:

Archiwum zakładowe

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112 , poz. 1319 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 2 z dnia 2 maja 2001 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej organizację i zakres działania archiwum zakładowego oraz zasady i tryb postępowania z dokumentacją w Urzędzie Miejskim w Prudniku akta sprawy przechowuje się na stanowiskach pracy i w archiwum zakładowym. Akta spraw ostatecznie zakończonych przekazuje się do archiwum zakładowego po upływie jednego roku kompletnymi rocznikami. Prowadzeniem archiwum zakładowego zajmuje się Wydział Organizacyjny. Dokumentację przechowywaną w archiwum udostępnia się do celów służbowych, do korzystania z zasobu archiwalnego przez osoby trzecie konieczne jest złożenie wniosku do Burmistrza Prudnika.

 

Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego
Prowadzeniem archiwum zajmuje się  Urząd Stanu Cywilnego
Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego  księgi stanu cywilnego przechowuje się w archiwum urzędu stanu cywilnego. Po upływie 100 lat od zamknięcia księgi aktu stanu cywilnego kierownik USC przekazuje je do Archiwum Państwowego w Opolu.

 

 

Udostępnianie i wypożyczanie akt z zasobów archiwum zakładowego określają następujące przepisy:

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r.w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych

- Zarządzenie Nr 2/2001 Burmistrza Prudnika z dnia 02.05.2001 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej organizację i zakres działania archiwum zakładowego oraz zasady i tryb postepowania z dokumentacją w Urzędzie Miejskim w Prudniku.

Dokumentację przechowywaną w archiwum udostępnia się dla celów służbowych. Zasób archiwalny służy przede wszystkim potrzebom Urzędu Miejskiego. Do korzystania z tego zasobu przez osoby trzecie, konieczne jest zezwolenie Burmistrza Prudnika.

W pisemnym wniosku należy podać w szczególności:

- tytuł materiału archiwalnego lub temat, którego dotyczy,
- nazwę jednostki organizacyjnej lub imię i nazwisko osoby ubiegającej się o udostępnienie materiału archiwalnego
- termin zwrotu

Udostępnienie akt odbywa się pod nadzorem pracownika archiwum w pomieszczeniu, gdzie stworzone są odpowiednie warunki. Archiwum zakładowe udostępnia wyłącznie całe teczki aktowe, a nie pojedyńcze dokumenty z nich wyjęte.

Akta z zasobu archiwalnego są udostępniane, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli. 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Piotr Głownia, data publikacji: 09-11-2004 14:24
 • Modyfikował: Piotr Głownia, data modyfikacji: 06-10-2010 13:51
 • Data wytworzenia: 09-11-2004
 • Ilość wyświetleń: 4989
 • Link do strony: http://bip.prudnik.pl/1325/399/archiwum-zakladowe.html
 • Opublikował: Piotr Głownia, data publikacji: 09-11-2004 14:24
 • Modyfikował: Piotr Głownia, data modyfikacji: 06-10-2010 13:51
 • Data wytworzenia: 09-11-2004
 • Ilość wyświetleń: 4989
 • Link do strony: http://bip.prudnik.pl/1325/399/archiwum-zakladowe.html
 • Data publikacji: 09-11-2004 14:24 przez: Piotr Głownia
 • Modyfikował: Piotr Głownia
 • Data wytworzenia: 09-11-2004
 • Ilość wyświetleń: 4989
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  06-10-2010, godz. 13:51:10
  Modyfikacja strony przez: Piotr Głownia
 •  
  06-10-2010, godz. 13:50:05
  Modyfikacja strony przez: Piotr Głownia
 •  
  06-10-2010, godz. 13:49:37
  Modyfikacja strony przez: Piotr Głownia
 •  
  06-10-2010, godz. 13:48:15
  Modyfikacja strony przez: Piotr Głownia
 •  
  06-10-2010, godz. 13:42:01
  Modyfikacja strony przez: Piotr Głownia
 •  
  06-10-2010, godz. 13:36:31
  Modyfikacja strony przez: Piotr Głownia
 •  
  09-11-2004, godz. 14:24:10
  Modyfikacja strony przez: Piotr Głownia
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3

 

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
prudnik.pl