Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

logo_ebo.png

Azbest

 

Uzupełnienie do wniosku o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik w 2017 r.

 

Burmistrz Prudnika informuje, że do wniosku o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik  (w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/ rolniczą), należy dołączyć dodatkowo załącznik nr 6:

 1. Informacja o udzielonej  pomocy publicznej (Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę) – dotyczy rolników
 2. Informacja o udzielonej  pomocy publicznej (Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis) – dotyczy przedsiębiorców

Powyższy załącznik stanowi integralną część wniosku o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest.

          Burmistrz Prudnika

           Franciszek Fejdych

a) PDFzał. nr 6 - pomoc publ.de minimis - rolnictwo.pdf
b) PDFzał nr 6 - pomoc publ. de minimis - przedsiebiorcy.pdf
 

 

Burmistrz Prudnika
ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik
w 2017 r.

 

Burmistrz Prudnika ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2017 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest pozytywne zakwalifikowanie wniosku Gminy  i otrzymanie przez nią dotacji na zadanie z zakresu usuwania azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać osoby fizyczne i inne podmioty uprawnione, których  nieruchomości, zostały ujęte
w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

             Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 85% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 680 zł za 1 Mg (tonę) unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest. Pozostałą częścią kosztów obciążony zostanie wnioskodawca (właściciel nieruchomości). 

Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty demontażu, zbierania, transportu
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Przybliżony termin realizacji zadania sierpień - wrzesień 2017 roku.

Wnioski  wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim
w Prudniku, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
(pokój nr 2, 3 i 11) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2017r.   Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wzór wniosku o dofinansowanie na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prudnik dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku www.bip.prudnik.pl,  w zakładce ochrona środowiska – azbest.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Prudniku w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 2, 3 i 11 (telefon 77/4066241, 77/4066210  lub 77/4066260).

Burmistrz Prudnika

Franciszek Fejdych

 

DOCWniosek o dofiinansowanie usunięcia azbestu Prudnik.doc

DOCzalacznik nr 2 do wniosku.doc
DOCzalacznik nr 3 do wniosku.doc
DOCXzałącznik nr 5 do wniosku.docx
 

 

PDFPUA Prudnik projekt 6.07.pdf
PDFPrognoza do PUA Prudnik projekt 6.07.2016 .pdf
PDFInformacja - azbest.pdf
 

 • Opublikował: Tadeusz Górecki, data publikacji: 01-07-2016 11:25
 • Modyfikował: Jadwiga Mulik, data modyfikacji: 10-02-2017 09:06
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Jadwiga Mulik
 • Data wytworzenia: 01-07-2016
 • Ilość wyświetleń: 884
 • Link do strony: http://bip.prudnik.pl/5106/1708/azbest.html
 • Opublikował: Tadeusz Górecki, data publikacji: 01-07-2016 11:25
 • Modyfikował: Jadwiga Mulik, data modyfikacji: 10-02-2017 09:06
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Jadwiga Mulik
 • Data wytworzenia: 01-07-2016
 • Ilość wyświetleń: 884
 • Link do strony: http://bip.prudnik.pl/5106/1708/azbest.html
 • Data publikacji: 01-07-2016 11:25 przez: Tadeusz Górecki
 • Data modyfikacji: 10-02-2017 09:06 przez: Jadwiga Mulik
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Jadwiga Mulik
 • Data wytworzenia: 01-07-2016
 • Ilość wyświetleń: 884
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  10-02-2017, godz. 09:06:26
  Modyfikacja strony przez: Jadwiga Mulik
 •  
  06-02-2017, godz. 10:41:49
  Modyfikacja strony przez: Jadwiga Mulik
 •  
  06-02-2017, godz. 09:15:26
  Modyfikacja strony przez: Tadeusz Górecki
 •  
  17-08-2016, godz. 10:49:27
  Modyfikacja strony przez: Jadwiga Mulik
 •  
  07-07-2016, godz. 08:25:16
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Halek
 •  
  01-07-2016, godz. 11:25:44
  Modyfikacja strony przez: Tadeusz Górecki
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3

 

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
prudnik.pl