Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

logo_ebo.png

Zarządzenia Burmistrza 2017

Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 1.pdf

Zarządzenie Nr 1A/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 1A.pdf

Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/573/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017

PDFZarządzenie Nr 2.pdf

Zarządzenie Nr 3/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XX/305/2016 Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

PDFZarządzenie Nr 3.pdf

Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/573/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017

PDFZarządzenie Nr 4.pdf

Zarządzenie Nr 5/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

PDFZarządzenie Nr 5.pdf

Zarządzenie Nr 6/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 3 stycznia 2017 r. w  sprawie zwrotu wydatków w 2017 roku w gminnych jednostkach budżetowych

PDFZarządzenie Nr 6.pdf

Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 9 stycznia 2017 r. w  sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 7.pdf

Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 8.pdf

Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 9.pdf

Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania budynku do administrowania

PDFZarządzenie Nr 10.pdf

Zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia

PDFZarządzenie Nr 11.pdf

Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 12.pdf

Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 13.pdf

Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2017 r. w  sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 14.pdf

Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2017 r. w  sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 15.pdf

Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2017 r. w  sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 16.pdf

Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2017 r. w  sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 17.pdf

Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2017 r. w  sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 18.pdf

Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2017 r. w  sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 19.pdf

Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2017 r. w  sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 20.pdf

Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 25 stycznia 2017 r. w  sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 21.pdf

Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2017 r. w  sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 22.pdf

Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2017 r. w  sprawie Regulaminu 20. Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego oraz Regulaminów konkursów organizowanych w trakcie 20. Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego

PDFZarządzenie Nr 23.pdf

Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 24.pdf

Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania lokalu nr 2, położonego w Prudniku przy ul. Ks. Skowrońskiego 22

PDFZarządzenie Nr 25.pdf

Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2017 r. w  sprawie rozłożenia należności na raty

PDFZarządzenie Nr 26.pdf

Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2017 r. w  sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej OSiR przy ul. Łuczniczej w Prudniku przez organizacje, stowarzyszenia i kluby sportowe z siedzibą na terenie Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 28.pdf

Zarządzenie Nr 29/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2017 r. w  sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 29.pdf

Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 30.pdf

Zarządzenie Nr 31/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 31.pdf

Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 32.pdf

Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 33.pdf

Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 34.pdf

Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia list przydziałów i zamian lokali mieszkalnych

PDFZarządzenie Nr 35.pdf

Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 36.pdf

Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 37.pdf

Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu

PDFZarządzenie Nr 38.pdf

Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przekazania budynku do administrowania

PDFZarządzenie Nr 39.pdf

Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przekazania budynku do administrowania

PDFZarządzenie Nr 40.pdf

Zarządzenie Nr 41/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przekazania budynku do administrowania

PDFZarządzenie Nr 41.pdf

Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przekazania budynku do administrowania

PDFZarządzenie Nr 42.pdf

Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową oraz w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności

PDFZarządzenie Nr 43.pdf

Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości wartości nakładów poniesionych przez dzierżawcę na wybudowanie garażu

PDFZarządzenie Nr 44.pdf

Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 45.pdf

Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

PDFZarządzenie Nr 46.pdf

Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania w skład Zespołu Interdyscyplinarnego

PDFZarządzenie Nr 47.pdf

Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 48.pdf

Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 49.pdf

Zarządzenie Nr 50/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 50.pdf

Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 51.pdf

Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 52.pdf

Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania zwolnień z opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik

PDFZarządzenie Nr 53.pdf

Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 54.pdf

Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Prudnik w roku szkolnym 2017/2018

PDFZarządzenie Nr 55.pdf

Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 56.pdf

Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 57.pdf

Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 58.pdf

Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Staszica 2 w Prudniku związanych z własnością lokali

PDFZarządzenie Nr 59.pdf

Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego oraz schematu organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 60.pdf

Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 61.pdf

Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową oraz w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności

PDFZarządzenie Nr 62.pdf

Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości wartości nakładów poniesionych przez dzierżawcę na wybudowanie garażu

PDFZarządzenie Nr 63.pdf

Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową oraz w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności

PDFZarządzenie Nr 64.pdf

Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości wartości nakładów dzierżawcy na wybudowanie garażu

PDFZarządzenie Nr 65.pdf

Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 66.pdf

Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji sprawdzającej realizacje pakietu inwestycyjnego i socjalnego w PPU „Torkonstal” spółka z o.o.

PDFZarządzenie nr 67.pdf

Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 68.pdf

Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 69.pdf

Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie planu finansowego budżetu miny Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 70.pdf

Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 71.pdf

Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Prudnik położonej przy ul. Prężyńskiej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 72.pdf

Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Prudnik w roku 2017

PDFZarządzenie Nr 73.pdf

Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie stawki czynszu na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 74.pdf

Zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 75.pdf

Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 76.pdf

Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu 22 Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter-Region „Dom i Ogród” oraz Regulaminów konkursów organizowanych w trakcie 22 Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter-Region „Dom i Ogród”

PDFZarządzenie Nr 77.pdf

Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 78.pdf

Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 79.pdf

Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 80.pdf

Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania do administrowania lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Prudniku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 8

PDFZarządzenie Nr 81.pdf

Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania do administrowania lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Prudniku przy ul. Kołłątaja 17

PDFZarządzenie Nr 82.pdf

Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej oraz rozszerzenia granic nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. Piastowskiej nr 43 w Prudniku obszar działki nr 2085/148 mapa nr 9 – obręb Prudnik – o powierzchni 0,0017 ha

PDFZarządzenie Nr 83.pdf

Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 84.pdf

Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 85.pdf

Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 86.pdf

Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 87.pdf

Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 88.pdf

Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 89.pdf

Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 90.pdf

Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 91.pdf

Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 92.pdf

 

 

 • Opublikował: Tadeusz Górecki, data publikacji: 30-01-2017 14:44
 • Modyfikował: Anna Muzyka, data modyfikacji: 18-05-2017 11:25
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Anna Muzyka
 • Data wytworzenia: 30-01-2017
 • Ilość wyświetleń: 2947
 • Link do strony: http://bip.prudnik.pl/5354/1728/zarzadzenia-burmistrza-2017.html
 • Opublikował: Tadeusz Górecki, data publikacji: 30-01-2017 14:44
 • Modyfikował: Anna Muzyka, data modyfikacji: 18-05-2017 11:25
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Anna Muzyka
 • Data wytworzenia: 30-01-2017
 • Ilość wyświetleń: 2947
 • Link do strony: http://bip.prudnik.pl/5354/1728/zarzadzenia-burmistrza-2017.html
 • Data publikacji: 30-01-2017 14:44 przez: Tadeusz Górecki
 • Data modyfikacji: 18-05-2017 11:25 przez: Anna Muzyka
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Anna Muzyka
 • Data wytworzenia: 30-01-2017
 • Ilość wyświetleń: 2947
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  18-05-2017, godz. 11:25:47
  Modyfikacja strony przez: Anna Muzyka
 •  
  18-05-2017, godz. 11:21:26
  Modyfikacja strony przez: Anna Muzyka
 •  
  18-05-2017, godz. 11:13:12
  Modyfikacja strony przez: Anna Muzyka
 •  
  17-05-2017, godz. 11:51:03
  Modyfikacja strony przez: Anna Muzyka
 •  
  16-05-2017, godz. 11:55:04
  Modyfikacja strony przez: Anna Muzyka
 •  
  16-05-2017, godz. 11:49:30
  Modyfikacja strony przez: Anna Muzyka
 •  
  16-03-2017, godz. 08:37:18
  Modyfikacja strony przez: Anna Muzyka
 •  
  16-03-2017, godz. 08:36:52
  Modyfikacja strony przez: Anna Muzyka
 •  
  16-03-2017, godz. 08:26:32
  Modyfikacja strony przez: Anna Muzyka
 •  
  16-03-2017, godz. 08:17:32
  Modyfikacja strony przez: Anna Muzyka
 •  
  10-03-2017, godz. 11:41:58
  Modyfikacja strony przez: Anna Muzyka
 •  
  15-02-2017, godz. 13:34:39
  Modyfikacja strony przez: Anna Muzyka
 •  
  15-02-2017, godz. 13:24:12
  Modyfikacja strony przez: Anna Muzyka
 •  
  15-02-2017, godz. 13:20:51
  Modyfikacja strony przez: Anna Muzyka
 •  
  30-01-2017, godz. 14:44:30
  Modyfikacja strony przez: Tadeusz Górecki
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3

 

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
prudnik.pl