Urząd Miejski w Prudniku

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza 2017

Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 1.pdf

Zarządzenie Nr 1A/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 1A.pdf

Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/573/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017

PDFZarządzenie Nr 2.pdf

Zarządzenie Nr 3/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XX/305/2016 Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

PDFZarządzenie Nr 3.pdf

Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/573/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017

PDFZarządzenie Nr 4.pdf

Zarządzenie Nr 5/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

PDFZarządzenie Nr 5.pdf

Zarządzenie Nr 6/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 3 stycznia 2017 r. w  sprawie zwrotu wydatków w 2017 roku w gminnych jednostkach budżetowych

PDFZarządzenie Nr 6.pdf

Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 9 stycznia 2017 r. w  sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 7.pdf

Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 8.pdf

Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 9.pdf

Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania budynku do administrowania

PDFZarządzenie Nr 10.pdf

Zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia

PDFZarządzenie Nr 11.pdf

Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 12.pdf

Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 13.pdf

Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2017 r. w  sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 14.pdf

Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2017 r. w  sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 15.pdf

Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2017 r. w  sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 16.pdf

Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2017 r. w  sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 17.pdf

Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2017 r. w  sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 18.pdf

Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2017 r. w  sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 19.pdf

Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2017 r. w  sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 20.pdf

Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 25 stycznia 2017 r. w  sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 21.pdf

Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2017 r. w  sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 22.pdf

Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2017 r. w  sprawie Regulaminu 20. Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego oraz Regulaminów konkursów organizowanych w trakcie 20. Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego

PDFZarządzenie Nr 23.pdf

Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 24.pdf

Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania lokalu nr 2, położonego w Prudniku przy ul. Ks. Skowrońskiego 22

PDFZarządzenie Nr 25.pdf

Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2017 r. w  sprawie rozłożenia należności na raty

PDFZarządzenie Nr 26.pdf

Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2017 r. w  sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej OSiR przy ul. Łuczniczej w Prudniku przez organizacje, stowarzyszenia i kluby sportowe z siedzibą na terenie Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 28.pdf

Zarządzenie Nr 29/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2017 r. w  sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 29.pdf

Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 30.pdf

Zarządzenie Nr 31/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 31.pdf

Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 32.pdf

Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 33.pdf

Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 34.pdf

Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia list przydziałów i zamian lokali mieszkalnych

PDFZarządzenie Nr 35.pdf

Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 36.pdf

Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 37.pdf

Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu

PDFZarządzenie Nr 38.pdf

Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przekazania budynku do administrowania

PDFZarządzenie Nr 39.pdf

Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przekazania budynku do administrowania

PDFZarządzenie Nr 40.pdf

Zarządzenie Nr 41/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przekazania budynku do administrowania

PDFZarządzenie Nr 41.pdf

Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przekazania budynku do administrowania

PDFZarządzenie Nr 42.pdf

Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową oraz w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności

PDFZarządzenie Nr 43.pdf

Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości wartości nakładów poniesionych przez dzierżawcę na wybudowanie garażu

PDFZarządzenie Nr 44.pdf

Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 45.pdf

Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

PDFZarządzenie Nr 46.pdf

Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania w skład Zespołu Interdyscyplinarnego

PDFZarządzenie Nr 47.pdf

Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 48.pdf

Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 49.pdf

Zarządzenie Nr 50/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 50.pdf

Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 51.pdf

Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 52.pdf

Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania zwolnień z opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik

PDFZarządzenie Nr 53.pdf

Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 54.pdf

Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Prudnik w roku szkolnym 2017/2018

PDFZarządzenie Nr 55.pdf

Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 56.pdf

Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 57.pdf

Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 58.pdf

Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Staszica 2 w Prudniku związanych z własnością lokali

PDFZarządzenie Nr 59.pdf

Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego oraz schematu organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 60.pdf

Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 61.pdf

Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową oraz w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności

PDFZarządzenie Nr 62.pdf

Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości wartości nakładów poniesionych przez dzierżawcę na wybudowanie garażu

PDFZarządzenie Nr 63.pdf

Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową oraz w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności

PDFZarządzenie Nr 64.pdf

Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości wartości nakładów dzierżawcy na wybudowanie garażu

PDFZarządzenie Nr 65.pdf

Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 66.pdf

Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji sprawdzającej realizacje pakietu inwestycyjnego i socjalnego w PPU „Torkonstal” spółka z o.o.

PDFZarządzenie nr 67.pdf

Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 68.pdf

Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 69.pdf

Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie planu finansowego budżetu miny Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 70.pdf

Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 71.pdf

Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Prudnik położonej przy ul. Prężyńskiej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 72.pdf

Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Prudnik w roku 2017

PDFZarządzenie Nr 73.pdf

Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie stawki czynszu na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 74.pdf

Zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 75.pdf

Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 76.pdf

Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu 22 Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter-Region „Dom i Ogród” oraz Regulaminów konkursów organizowanych w trakcie 22 Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter-Region „Dom i Ogród”

PDFZarządzenie Nr 77.pdf

Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 78.pdf

Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 79.pdf

Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 80.pdf

Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania do administrowania lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Prudniku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 8

PDFZarządzenie Nr 81.pdf

Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania do administrowania lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Prudniku przy ul. Kołłątaja 17

PDFZarządzenie Nr 82.pdf

Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej oraz rozszerzenia granic nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. Piastowskiej nr 43 w Prudniku obszar działki nr 2085/148 mapa nr 9 – obręb Prudnik – o powierzchni 0,0017 ha

PDFZarządzenie Nr 83.pdf

Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 84.pdf

Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 85.pdf

Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 86.pdf

Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 87.pdf

Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 88.pdf

Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 89.pdf

Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 90.pdf

Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 91.pdf

Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 92.pdf

Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych

PDFZarządzenie Nr 93.pdf

Zarządzenie Nr 93A/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali mieszkalnych: nr 5 w klatce nr 15, nr 12 w klatce nr 19, nr 6 w klatce nr 21, nr 7 w klatce nr 21, nr 1 w klatce nr 23, nr 10 w klatce nr 23 położonych w budynku przy ul. Stefana Batorego 15, 17, 19, 21, 23 w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 93A.pdf

Zarządzenie Nr 94/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok 

PDFZarządzenie Nr 94.pdf

Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 95.pdf

Zarządzenie Nr 96/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFZarządzenie Nr 96.pdf

Zarządzenie Nr 97/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 97.pdf

Zarządzenie Nr 98/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 98.pdf

Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 r.

PDFZarządzenie Nr 99.pdf

Zarządzenie Nr 100/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik w formie świadczenia niepieniężnego

PDFZarządzenie Nr 100.pdf

Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie  zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 101.pdf

Zarządzenie Nr 102/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 102.pdf

Zarządzenie Nr 103/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 103.pdf

Zarządzenie Nr 104/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przekazania do administrowania budynku socjalnego oraz budynku ślusarskiego przy ul. Prężyńskiej 18 w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 104.pdf

Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu konkursu pn. "Wyróżnienie Burmistrza Prudnika za wybitne zasługi na rzecz społeczności Gminy Prudnik"

PDFZarządzenie Nr 105.pdf

Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 106.pdf

Zarządzenie Nr 107/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 107.pdf

Zarządzenie Nr 108/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie nr 108.pdf

Zarządzenie Nr 109/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 109.pdf

Zarządzenie Nr 110/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 110.pdf

Zarządzenie Nr 111/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szklono – Przedszkolnego nr 1 w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 111.pdf

Zarządzenie Nr 112/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 112.pdf

Zarządzenie Nr 113/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 113.pdf

Zarządzenie Nr 114/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Staszica 2 w Prudniku związanych z własnością lokali

PDFZarządzenie Nr 114.pdf

Zarządzenie Nr 115/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 115.pdf

Zarządzenie Nr 116/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok 

PDFZarządzenie Nr 116.pdf

Zarządzenie Nr 117/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie rozłożenia należności na raty

PDFZarządzenie Nr 117.pdf

Zarządzenie Nr 118/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie odmowy rozłożenia należności na raty

PDFZarządzenie Nr 118.pdf

Zarządzenie Nr 119/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie Inwentaryzacji obiektów inwestycyjnych

PDFZarządzenie Nr 119.pdf

Zarządzenie Nr 120/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 120.pdf

Zarządzenie Nr 121/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 121.pdf

Zarządzenie Nr 122/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata, na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Prudniku, ul. Podgórna 9

PDFZarządzenie Nr 122.pdf

Zarządzenie Nr 123/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 123.pdf

Zarządzenie Nr 124/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej za 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 124.pdf

Zarządzenie Nr 125/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Prudnickiej za 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 125.pdf

Zarządzenie Nr 126/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 126.pdf

Zarządzenie Nr 127/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Gminie Prudnik

PDFZarządzenie Nr 127.pdf

Zarządzenie Nr 128/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Prudniku, ul. Podgórna 9

PDFZarządzenie Nr 128.pdf

Zarządzenie Nr 129/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 129.pdf

Zarządzenie Nr 130/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 130.pdf

Zarządzenie Nr 131/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 131.pdf

Zarządzenie Nr 132/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 132.pdf

Zarządzenie Nr 133/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 133.pdf

Zarządzenie Nr 134/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 134.pdf

Zarządzenie Nr 135/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 135.pdf

Zarządzenie Nr 136/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 136.pdf

Zarządzenie Nr 137/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 137.pdf

Zarządzenie Nr 138/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowych

PDFZarządzenie Nr 138.pdf

Zarządzenie Nr 139/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 139.pdf

Zarządzenie Nr 140/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 140.pdf

Zarządzenie Nr 141/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 141.pdf

Zarządzenie Nr 142/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 142.pdf

Zarządzenie Nr 143/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 143.pdf

Zarządzenie Nr 144/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 144.pdf

Zarządzenie Nr 145/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 145.pdf

Zarządzenie Nr 146/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie zbycia udziału w części nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości udziałów

PDFZarządzenie Nr 146.pdf

Zarządzenie Nr 147/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 147.pdf

Zarządzenie Nr 148/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 148.pdf

Zarządzenie Nr 149/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania w skład Zespołu Interdyscyplinarnego

PDFZarządzenie Nr 149.pdf

Zarządzenie Nr 150/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2017 rok

PDFZarządzenie Nr 150.pdf

Zarządzenie Nr 151/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 151.pdf

Zarządzenie Nr 152/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 152.pdf

Zarządzenie Nr 153/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 153.pdf

Zarządzenie Nr 154/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 154.pdf

Zarządzenie Nr 155/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 155.pdf

Zarządzenie Nr 156/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 156.pdf

Zarządzenie Nr 157/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 157.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 


 

 


 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-01-2017
  przez: Anna Muzyka
 • opublikowano:
  30-01-2017 14:44
  przez: Tadeusz Górecki
 • zmodyfikowano:
  12-09-2017 10:21
  przez: Anna Szkwarek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 3865
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×