Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

logo_ebo.png

Budżet Obywatelski 2018

Burmistrz Prudnika na podstawie § 2 ust 1 uchwały Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX/613/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok, informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Prudnik na temat części wydatków budżetowych - zwanych „budżetem obywatelskim” - w ramach budżetu gminy Prudnik na 2018 rok.
Propozycję zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić grupa co najmniej 25 mieszkańców Gminy Prudnik.
Formularz zgłoszenia zadań do realizacji w ramach budżetu udostępniany jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ulicy Kościuszki 3.

Zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć:
1) wszystkich spraw należących do zadań własnych gminy określonych przepisami prawa,
2) nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik,
3) roku budżetowego, na który przeprowadza się konsultacje, tj. roku 2018.

Ustala się termin zgłaszania zadań w okresie od 20 czerwca 2017 r. do 20 lipca 2017 r. Głosowanie na wybrane zadania przeprowadzone zostanie w terminie od 24 do 29 września 2017 r.
Zgłoszenie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego składa się w wersji pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego pokój 102, listownie na adres Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3 lub drogą elektroniczną na adres budzetobywatelski@prudnik.pl.

Informacje dotyczące zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji, formularz zgłoszenia zadań oraz harmonogram prac w toku konsultacji znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI  2018. Informacje udzielane są również telefonicznie pod numerami 77 4066205 i 77 4066207 oraz osobiście w Urzędzie Miejskim w Prudniku pokojach nr 120 i nr 114.

Burmistrz Prudnika
Franciszek Fejdych

 

PDFFormularz zgłoszenia zadania.pdf
PDFHarmonogram prac .pdf
 

 • Opublikował: Wioleta Kosek, data publikacji: 17-05-2017 10:34
 • Modyfikował: Wioleta Kosek, data modyfikacji: 17-05-2017 10:35
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Wioleta Kosek
 • Data wytworzenia: 17-05-2017
 • Ilość wyświetleń: 22
 • Link do strony: http://bip.prudnik.pl/5476/102/budzet-obywatelski-2018.html
 • Opublikował: Wioleta Kosek, data publikacji: 17-05-2017 10:34
 • Modyfikował: Wioleta Kosek, data modyfikacji: 17-05-2017 10:35
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Wioleta Kosek
 • Data wytworzenia: 17-05-2017
 • Ilość wyświetleń: 22
 • Link do strony: http://bip.prudnik.pl/5476/102/budzet-obywatelski-2018.html
 • Data publikacji: 17-05-2017 10:34 przez: Wioleta Kosek
 • Data modyfikacji: 17-05-2017 10:35 przez: Wioleta Kosek
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Wioleta Kosek
 • Data wytworzenia: 17-05-2017
 • Ilość wyświetleń: 22
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  17-05-2017, godz. 10:35:29
  Modyfikacja strony przez: Wioleta Kosek
 •  
  17-05-2017, godz. 10:34:34
  Modyfikacja strony przez: Wioleta Kosek
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3

 

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
prudnik.pl