Urząd Miejski w Prudniku

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
103912102147874478597711653111501291559627560000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1463471496831474151661121683409856182891712121015881000378636096996
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
774799155512907974584107925105121111137123649123794149472121248156258
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1168551049199845310842011214011226111219711266910588310544299923110971
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6268179932845917842896601834807774584133781647242170713101083
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
403376395866395436654556958776468145360353389565385498646878
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
399643674035284446334152537416350793889734345385225300937966
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
001604632129150426306578713566737468
 1. Aktualny BIP Prudnik - najnowsze publikacje - strona startowa
  Wyświetleń: 443681
 2. Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
  Wyświetleń: 250535
 3. Zamówienia publiczne powyżej 30 tysięcy euro
  Wyświetleń: 174880
 4. OTWARTY KONKURS OFERT
  Wyświetleń: 135555
 5. OGŁOSZENIA BURMISTRZA
  Wyświetleń: 120695
 6. Nabór pracowników w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 91646
 7. Nabór pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 66768
 8. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 57665
 9. Przetargi na zbycie nieruchomości i lokali
  Wyświetleń: 53542
 10. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 50491
 11. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 42506
 12. Wykazy nieruchomości i lokali przeznaczonych do dzierżawy, użyczenia, sprzedaży, aportu, obciążenia odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem, oraz przedłużenia użytkowania wieczystego
  Wyświetleń: 31761
 13. Decyzje środowiskowe - ogłoszenia
  Wyświetleń: 30100
 14. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
  Wyświetleń: 26769
 15. Gmina Prudnik
  Wyświetleń: 23060
 16. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 19776
 17. GOSPODARKA PRZESTRZENNA
  Wyświetleń: 19744
 18. Rada Miejska w Prudniku
  Wyświetleń: 17912
 19. Projekty uchwał Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 16877
 20. Burmistrz Prudnika
  Wyświetleń: 15982
 21. GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Wyświetleń: 15277
 22. Uchwały 2010-2014
  Wyświetleń: 15247
 23. OBWIESZCZENIA wszczęcia postępowania
  Wyświetleń: 15062
 24. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 14056
 25. Wybory do Rady Miejskiej w Prudniku i Burmistrza Prudnika - 2014r.
  Wyświetleń: 13569
 26. Informacja o stanie mienia komunalnego
  Wyświetleń: 13040
 27. Protokoły kontroli wewnętrznych
  Wyświetleń: 12511
 28. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 12493
 29. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 11889
 30. Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 11552
 31. Urząd Stanu Cywilnego - Karty Usług
  Wyświetleń: 11385
 32. Sprawozdania
  Wyświetleń: 11284
 33. Uchwały 2014-2018
  Wyświetleń: 10545
 34. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  Wyświetleń: 10223
 35. Projekty uchwał Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 10216
 36. Sprawozdania Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 10170
 37. Podstawowe Informacje
  Wyświetleń: 9987
 38. PROGRAMY, PLANY, STRATEGIE
  Wyświetleń: 9899
 39. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko "referent do spraw obsługi sekretariatu", informacja dot. naboru.
  Wyświetleń: 9820
 40. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku
  Wyświetleń: 9701
 41. Zarządzenia Burmistrza 2012
  Wyświetleń: 9588
 42. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 9517
 43. Zarządzenia Burmistrza 2013
  Wyświetleń: 9507
 44. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 9361
 45. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 9341
 46. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9289
 47. Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 8924
 48. OBWIESZCZENIA Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 8894
 49. Uchwała Nr II/13/2010 wzory formularzy - podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 8721
 50. Wydział Finansowo-Budżetowy - Karty Usług
  Wyświetleń: 8659
 51. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 8632
 52. Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2010-2014
  Wyświetleń: 8601
 53. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków rad nadzorczych spółek handlowych.
  Wyświetleń: 8239
 54. KARTA USŁUG Nr 41/USC - Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 8233
 55. Podatki i formularze na 2015 r.
  Wyświetleń: 8231
 56. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 8171
 57. Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 8141
 58. Zarządzenia Burmistrza 2014
  Wyświetleń: 8138
 59. Plany i programy społeczno-gospodarcze
  Wyświetleń: 8120
 60. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 7773
 61. Protokoły kontroli
  Wyświetleń: 7752
 62. Czystość i porządek
  Wyświetleń: 7712
 63. Podatki i formularze na 2013 r.
  Wyświetleń: 7642
 64. Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
  Wyświetleń: 7499
 65. Podatki i formularze na 2012 r.
  Wyświetleń: 7446
 66. Wydział Mienia Gminy - Karty Usług
  Wyświetleń: 7422
 67. KARTA USŁUG Nr 30/RSO - Wydawanie dowodów osobistych.
  Wyświetleń: 7325
 68. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7303
 69. Wykaz stanowisk w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 7302
 70. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 7287
 71. Zarządzenia Burmistrza 2015
  Wyświetleń: 7239
 72. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7149
 73. Archiwum zakładowe
  Wyświetleń: 7115
 74. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 6974
 75. Wybory do Rady Miejskiej w Prudniku i Burmistrza Prudnika - 2018r.
  Wyświetleń: 6924
 76. Plan Gospodarki Odpadami.
  Wyświetleń: 6892
 77. Karty informacyjne.
  Wyświetleń: 6837
 78. Formularze niezbędne do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
  Wyświetleń: 6833
 79. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 6828
 80. Wydział Organizacyjny - Karty usług
  Wyświetleń: 6813
 81. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2012
  Wyświetleń: 6813
 82. Statut Gminy Prudnik, dodana 2003-06-27
  Wyświetleń: 6778
 83. Zarządzenia Burmistrza 2017
  Wyświetleń: 6694
 84. Wykaz rejestrów
  Wyświetleń: 6662
 85. Wykaz podatników którym udzielono odroczeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 6659
 86. Program ochrony powietrza dla strefy głubczycko - prudnickiej w zakresie pyłu PM10
  Wyświetleń: 6652
 87. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 6632
 88. Wykaz ewidencji
  Wyświetleń: 6518
 89. Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 6511
 90. Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 6509
 91. Program usuwania wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Prudnik wraz z inwentaryzacją
  Wyświetleń: 6408
 92. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2013
  Wyświetleń: 6337
 93. Budżet Miasta Prudnika
  Wyświetleń: 6323
 94. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
  Wyświetleń: 6303
 95. Podatki i formularze na 2016 r.
  Wyświetleń: 6297
 96. Nabór na wolne stanowisko pracy w biurze Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 6216
 97. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 6119
 98. Program Rewitalizacji Miasta Prudnika 2009-2015.
  Wyświetleń: 6112
 99. OBWIESZCZENIA-ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
  Wyświetleń: 6040
 100. Dane teleadresowe Publiczne Przedszkole nr 4
  Wyświetleń: 6012
 101. Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 6009
 102. Uchwała Nr XLV-697 wzory formularzy 2010 podatki lokalne
  Wyświetleń: 5998
 103. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5978
 104. Uchwała Nr XLIV/529/2005 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 5954
 105. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 5951
 106. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 5902
 107. Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Gminy Miejsko-Wiejskiej Prudnik.
  Wyświetleń: 5854
 108. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Wyświetleń: 5846
 109. Uchwała Nr XVIII/327/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 5802
 110. Wszczęcie postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko projektu pn. Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Gminy Wiejsko-Miejskiej Prudnik.
  Wyświetleń: 5795
 111. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2014
  Wyświetleń: 5746
 112. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pedagogiczno - edukacyjnych.
  Wyświetleń: 5636
 113. Wszczęcie postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko projektu PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA PRUDNIKA 2009-2015
  Wyświetleń: 5559
 114. Dane teleadresowe PSP nr 3
  Wyświetleń: 5352
 115. Kadra Pedagogiczna
  Wyświetleń: 5270
 116. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
  Wyświetleń: 5204
 117. WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 2014
  Wyświetleń: 5196
 118. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 5145
 119. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- strażnik Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 5112
 120. Budowa kompleksu sportowego w Prudniku
  Wyświetleń: 5017
 121. Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
  Wyświetleń: 4962
 122. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Prudniku
  Wyświetleń: 4933
 123. Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (wzór wniosku)
  Wyświetleń: 4928
 124. ZŁOŻONE PETYCJE 2017
  Wyświetleń: 4906
 125. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 4863
 126. WYBORY PARLAMENTARNE 2015
  Wyświetleń: 4839
 127. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 4811
 128. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (wzór wniosku)
  Wyświetleń: 4700
 129. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług - zajęć z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami.
  Wyświetleń: 4691
 130. Statut Publicznego Gimnazjum nr 2
  Wyświetleń: 4631
 131. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2015
  Wyświetleń: 4604
 132. ZŁOŻONE PETYCJE 2015
  Wyświetleń: 4601
 133. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 4598
 134. Publiczne Przedszkole Nr 6
  Wyświetleń: 4550
 135. Projekty decyzji
  Wyświetleń: 4535
 136. STRATEGIA ROZWOJU GMINY PRUDNIK
  Wyświetleń: 4524
 137. Publiczne Przedszkole Nr 7 w Prudniku
  Wyświetleń: 4479
 138. WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2016-2019
  Wyświetleń: 4457
 139. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
  Wyświetleń: 4435
 140. Nabór na wolne stanowisko referenta ds. księgowości, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wyświetleń: 4424
 141. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik - ZMIANA
  Wyświetleń: 4407
 142. Miejscowy plan zagospodarowania Miasta Prudnika
  Wyświetleń: 4360
 143. Wykaz regulaminów, instrukcji i procedur stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 4358
 144. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 4263
 145. Dotacja na wymianę źródeł ogrzewania
  Wyświetleń: 4191
 146. IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika – mały kwartał
  Wyświetleń: 4179
 147. Zakład Energetyki Cieplnej w Prudniku
  Wyświetleń: 4162
 148. Ośrodek Pomocy Społecznej - Nabór na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 4147
 149. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
  Wyświetleń: 4131
 150. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 4086
 151. Budżet 2012
  Wyświetleń: 4010
 152. INFORMACJA DOT. NABORU NA STANOWISKO STRAŻNIKA W STRAŻY MIEJSKIEJ
  Wyświetleń: 4001
 153. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
  Wyświetleń: 3977
 154. Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług doradztwa prawnego i podatkowego polegających na przygotowaniu kompleksowej analizy dotyczacej możliwości optymalizacji rozliczeń VAT dokonywanych przez Gminę Prudnik
  Wyświetleń: 3967
 155. Jak i gdzie złożyć zawiadomienie o zgromadzeniu
  Wyświetleń: 3942
 156. Statut Szkoły
  Wyświetleń: 3890
 157. Składy obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3887
 158. Metadane planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3819
 159. Strategia Rozwoju Gminy Prudnik na lata 2000-2020
  Wyświetleń: 3810
 160. Zarządzenia Burmistrza 2016
  Wyświetleń: 3792
 161. Uzgodnienia
  Wyświetleń: 3767
 162. Statut Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku.
  Wyświetleń: 3762
 163. Gospodarka nieruchomościami
  Wyświetleń: 3745
 164. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA 2018
  Wyświetleń: 3729
 165. Drogi publiczne
  Wyświetleń: 3722
 166. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE PETYCJI
  Wyświetleń: 3714
 167. Oferta realizacji zadania publicznego z z kresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 3710
 168. Komunikaty multimedialne Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.:
  Wyświetleń: 3694
 169. Rada Pedagogiczna
  Wyświetleń: 3684
 170. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 3683
 171. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 3660
 172. Prowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INVEST-PARK
  Wyświetleń: 3655
 173. Bankowa obsługa budżetu Gminy Prudnik i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 3640
 174. Nabór na stanowisko księgowego w GZOiW Prudnik
  Wyświetleń: 3617
 175. Podatki i formularze na 2017 r.
  Wyświetleń: 3603
 176. ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH
  Wyświetleń: 3587
 177. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. komunikacji społecznej"
  Wyświetleń: 3576
 178. Wydział Zamówień Publicznych, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 3546
 179. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
  Wyświetleń: 3509
 180. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania byłej jednostki wojskowej w Prudniku.
  Wyświetleń: 3482
 181. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Torkonstal w Prudniku
  Wyświetleń: 3481
 182. Statut Publicznego Przedszkola Nr 4 w Prudniku
  Wyświetleń: 3476
 183. Dyrektor GZOiW w Prudniku ogłasza nabór
  Wyświetleń: 3426
 184. Ogłoszenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Prudniku
  Wyświetleń: 3401
 185. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2016 rok
  Wyświetleń: 3391
 186. Załączniki graficzne
  Wyświetleń: 3369
 187. Azbest
  Wyświetleń: 3350
 188. WYNIKI GŁOSOWANIA NA BURMISTRZA PRUDNIKA
  Wyświetleń: 3349
 189. Rb-27S Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego.
  Wyświetleń: 3344
 190. Nabór na wolne stanowisko pracy ZUK Prudnik.
  Wyświetleń: 3329
 191. INFORMACJA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY PRUDNIK
  Wyświetleń: 3314
 192. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. rozliczeń finansowo-budżetowych"
  Wyświetleń: 3314
 193. Mapa nawigacji
  Wyświetleń: 3293
 194. Sprawozdania Burmistrza za 2012 r.
  Wyświetleń: 3266
 195. Rb-28S Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 3249
 196. Wykaz urzędników wyborczych
  Wyświetleń: 3245
 197. Nabór na wolne stanowiska pracy ZEC Prudnik. - Aktualne
  Wyświetleń: 3243
 198. Ogłoszenie o modyfikacjach
  Wyświetleń: 3242
 199. Ekofizjografia Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 3232
 200. Budowa IV etapu drogi ulicy Przemysłowej w Prudniku
  Wyświetleń: 3230
 201. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dębowiec I
  Wyświetleń: 3225
 202. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2016
  Wyświetleń: 3218
 203. KOMUNIKAT
  Wyświetleń: 3210
 204. Dane teleadresowe PP nr 1
  Wyświetleń: 3202
 205. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - ZWiK PRUDNIK
  Wyświetleń: 3184
 206. Regulamin Organizacyjny Zarządu Budynków Komunalnych
  Wyświetleń: 3167
 207. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
  Wyświetleń: 3165
 208. WZÓR WNIOSKU I ZAŁĄCZNIKÓW
  Wyświetleń: 3165
 209. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2017
  Wyświetleń: 3156
 210. Publiczne Przedszkole w Łące Prudnickiej
  Wyświetleń: 3149
 211. Miejska Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 3147
 212. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - strażnik w straży miejskiej
  Wyświetleń: 3146
 213. Strategia rozwoju Gminy Prudnik na lata 2010 - 2020
  Wyświetleń: 3141
 214. PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA PRUDNIKA
  Wyświetleń: 3117
 215. Nabór na wolne stanowisko RADCA PRAWNY
  Wyświetleń: 3110
 216. Nabór na stanowisko księgowy (1/2 etatu) w GZOiW w Prudniku
  Wyświetleń: 3088
 217. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 3075
 218. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu pomocy społecznej na rok 2015
  Wyświetleń: 3073
 219. Informacja dot. likwidacji filii bibliotecznej Nr 1 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku
  Wyświetleń: 3055
 220. Przetargi nieruchomości
  Wyświetleń: 3054
 221. ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
  Wyświetleń: 3053
 222. Petycja Nr 1/2017
  Wyświetleń: 3034
 223. Ogłoszenie o przetargach z dnia 26-09-2012r na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 3024
 224. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. geodezji"
  Wyświetleń: 3019
 225. Przetarg nieograniczony na: Dostawę artykułów spożywczych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 3017
 226. KARTA USŁUG Nr 1/WZPPPiDG - Wydanie wyrysu i wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnikdnik
  Wyświetleń: 3011
 227. Ogłoszenie o przetargu z 12-09-2012r na zbycie nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 2996
 228. Dotacje celowe/Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 2993
 229. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU KONTROLI 2015
  Wyświetleń: 2979
 230. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2975
 231. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 2967
 232. Cmentarz
  Wyświetleń: 2966
 233. Przetarg nieograniczony: Oczyszczanie miasta i gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2966
 234. KARTA USŁUG Nr 3/WZPPPiDG - Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
  Wyświetleń: 2964
 235. Wykaz miejsc przeznaczonych ma bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2960
 236. Oświadczenia majatkowe radnych za 2012r.
  Wyświetleń: 2953
 237. Struktura organizacyjna Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku
  Wyświetleń: 2952
 238. Nabór na stanowisko Kierownika Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2951
 239. Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku ul. Parkowa 6 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- Stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 2950
 240. Statut Publicznego Przedszkola Nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 2949
 241. Rada Rodziców.
  Wyświetleń: 2944
 242. Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakład Usług Komunalnych
  Wyświetleń: 2940
 243. Przedszkola i żłobki
  Wyświetleń: 2938
 244. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Nabór na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 2936
 245. Ogłoszenie o przetargu z 14-08-2012r na zbycie nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 2934
 246. Działalność lobbingowa 2018
  Wyświetleń: 2933
 247. Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2012
  Wyświetleń: 2926
 248. Zaproszenie do złożenia ofert
  Wyświetleń: 2918
 249. Modernizacja i Termomodernizacja Budynku Sali Koncertowej przy PSM w Prudniku III etap
  Wyświetleń: 2912
 250. Wydawanie zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego.
  Wyświetleń: 2909
 251. Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 2898
 252. PARTNERSTWO NYSKIE 2020
  Wyświetleń: 2891
 253. Przetarg nieograniczony: Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 2885
 254. Nabór na wolne stanowisko "Referent ds. gospodarowania mieniem komunalnym"
  Wyświetleń: 2879
 255. Rada Pedagogiczna.
  Wyświetleń: 2855
 256. Rada Pedagogiczna
  Wyświetleń: 2847
 257. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 2840
 258. Sprawozdania 2018 II-Kwartał
  Wyświetleń: 2836
 259. Rada Rodziców
  Wyświetleń: 2835
 260. Dane teleadresowe MiGBP
  Wyświetleń: 2822
 261. Informacja o zamiarze zawarcia umowy
  Wyświetleń: 2820
 262. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w GZOiW Prudnik
  Wyświetleń: 2817
 263. Czystość i porządek
  Wyświetleń: 2810
 264. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - strażnik w Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 2785
 265. Informacja w sprawie dotacji oświatowych 2017
  Wyświetleń: 2783
 266. PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA TERENIE GMINY PRUDNIK
  Wyświetleń: 2782
 267. Informacja o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2779
 268. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Stanowisko do spraw księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2773
 269. Oświata
  Wyświetleń: 2770
 270. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tereny dawny poligon - Prudnik las
  Wyświetleń: 2765
 271. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 2764
 272. Rada Rodziców
  Wyświetleń: 2764
 273. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony przyrody
  Wyświetleń: 2750
 274. KARTA USŁUG Nr 2/WZPPPiDG - Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2738
 275. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym"
  Wyświetleń: 2737
 276. PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PRUDNIKU W 2019 ROKU
  Wyświetleń: 2735
 277. Nabór na stanowisko inspektora ds. inwentaryzacji sieci - ZWiK Prudnik
  Wyświetleń: 2728
 278. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 2728
 279. ZŁOŻONE PETYCJE 2016
  Wyświetleń: 2706
 280. Burmistrz Prudnika
  Wyświetleń: 2701
 281. Miejska Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 2701
 282. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne, dot. naboru na stanowisko księgowego
  Wyświetleń: 2700
 283. Nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 2699
 284. KARTA USŁUG Nr 44/USC - Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
  Wyświetleń: 2697
 285. Petycja Nr 1/2018
  Wyświetleń: 2695
 286. Sprawozdania 2015 - I Kwartał
  Wyświetleń: 2695
 287. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia języka angielskiego
  Wyświetleń: 2693
 288. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2690
 289. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2668
 290. Ogłoesznie o przetargu z dnia 16-01-2013r na zbycie lokali i nieruchomości
  Wyświetleń: 2661
 291. Załatwianie spraw przez wyborcę
  Wyświetleń: 2658
 292. Sprawozdania Burmistrza za 2011 r.
  Wyświetleń: 2649
 293. Ogłoszenie o przetargach z dnia 31.10.2012 na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 2648
 294. Informacja dotycząca uzupełnienia składu Rad Nadzorczych jednoosobowych Spółek Gminy Prudnik.pdf
  Wyświetleń: 2630
 295. Ragulamin Społecznej Rady Programowej POK
  Wyświetleń: 2629
 296. KARTA USŁUG Nr 4/WFB - Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 2625
 297. Informacja z dnia 08-08-2012 o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2624
 298. Nabór na stanowisko inspektora ds. bhp - 1/2 etatu w GZOiW w Prudniku
  Wyświetleń: 2623
 299. Nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 2622
 300. Gminny program przeciwdziałania narkomanii na lata 2011- 2014
  Wyświetleń: 2620
 301. KARTA USŁUG Nr 1/WFB - Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
  Wyświetleń: 2610
 302. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 2609
 303. Dane teleadresowe POK
  Wyświetleń: 2608
 304. Rada Pedagogiczna
  Wyświetleń: 2603
 305. Tekst Uchwały Nr XXVI/276/2004 z dnia 23 lipca 2004 r.
  Wyświetleń: 2603
 306. Przetarg nieograniczony na: Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Kup
  Wyświetleń: 2601
 307. Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie optymalizacji podatku VAT
  Wyświetleń: 2598
 308. WYNIKI WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU
  Wyświetleń: 2598
 309. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja LXIV z dnia 08 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 2596
 310. Świadczenie usług przewozu pasażerów na linii komunikacji miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 2596
 311. Przetarg nieograniczony na: Przebudowę płyty boiska w Moszczance
  Wyświetleń: 2594
 312. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 2593
 313. Statut Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 2583
 314. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 2581
 315. KARTA USŁUG Nr 22/RSO - Zameldowanie na pobyt stały i czasowy ponad 3 miesiące.
  Wyświetleń: 2577
 316. Bankowa obsługa budżetu Gminy Prudnik i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2568
 317. Sprawozdania Burmistrza za 2016 r.
  Wyświetleń: 2565
 318. Informacja dotycząca naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony przyrody
  Wyświetleń: 2563
 319. Oświadczenia majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowisk dyrektorów placówek oświatowych
  Wyświetleń: 2561
 320. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 2559
 321. ZAŁĄCZNIK DO STRATEGII GMINY PRUDNIK,
  Wyświetleń: 2558
 322. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2556
 323. Otwarty konkurs ofert-Promocja Gminy Prudnik poprzez osiągnięcia sportowe
  Wyświetleń: 2552
 324. Samorząd gminny
  Wyświetleń: 2549
 325. Polityka prywatności serwisu bip.prudnik.pl
  Wyświetleń: 2548
 326. Rada Rodziców
  Wyświetleń: 2547
 327. Konkurs ofert na stanowisko kierownika d/s organizacyjno-administracyjnych Prudnickiego Ośrodka Kultury.
  Wyświetleń: 2544
 328. Budżet 2017
  Wyświetleń: 2543
 329. Zaprojektowanie i wybudowanie linii sortowniczej do doczyszczania odpadów zebranych w sposób selektywny
  Wyświetleń: 2542
 330. KARTA USŁUG Nr 1/WO - Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 2540
 331. Informacja z 16-01-2013r o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 2533
 332. Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Prudnika w Strefie Płatnego Parkowania
  Wyświetleń: 2532
 333. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 2531
 334. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011
  Wyświetleń: 2529
 335. Budowa windy 7 przystankowej przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 2518
 336. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 2513
 337. Nabór na wolne stanowisko pracy ZUK Prudnik.
  Wyświetleń: 2509
 338. Przetarg nieograniczony: Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku-Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole podstawowej nr 2 na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Zamkowy 2-dostawa wyposażenia
  Wyświetleń: 2505
 339. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje adm. za 2012 rok
  Wyświetleń: 2502
 340. Nabór na stanowisko księgowego w GZOiW Prudnik
  Wyświetleń: 2493
 341. Informacja dot. naboru na stanowisko Referenta ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2492
 342. Informacja z działalności OPS Prudnik za 2012r.
  Wyświetleń: 2486
 343. 371.Uchwała Nr XXII/368/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2479
 344. Informacja dot. naboru na stanowisko referenta
  Wyświetleń: 2476
 345. Wybory
  Wyświetleń: 2475
 346. Zakup foteli do nowo tworzonego Kina „Diana” w Prudniku
  Wyświetleń: 2468
 347. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- podinspektor ds. ochrony przyrody
  Wyświetleń: 2467
 348. Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Prudniku
  Wyświetleń: 2467
 349. Obwodowe Komisje do spraw Referendum
  Wyświetleń: 2464
 350. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2453
 351. Zarządzenie w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów i zadań w Urzędzie Miejskim w Prudniku oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Prudnik oraz procedura zarządzania ryzykiem wpływającym na ich wykonanie
  Wyświetleń: 2453
 352. KARTA USŁUG Nr 4/WMGiGP - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych
  Wyświetleń: 2452
 353. Czas pracy placówek handlowych
  Wyświetleń: 2450
 354. Struktura organizacyjna PTBS
  Wyświetleń: 2450
 355. Informacja z 10-10-2012 r o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego do sprzedaży
  Wyświetleń: 2445
 356. Oświadczenia majątkowe złożone w związku z zakończeniem kadencji
  Wyświetleń: 2438
 357. Informacja z 16-07-2012 r o wyborze oferty na prace geodezyjne
  Wyświetleń: 2437
 358. Podatki i formularze na 2018 r.
  Wyświetleń: 2432
 359. KARTA USŁUG Nr 2/WFB - Podatek od nieruchomości od osób prawnych
  Wyświetleń: 2430
 360. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2429
 361. Sprawozdania Burmistrza za 2013 r.
  Wyświetleń: 2426
 362. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 2425
 363. Obwieszczenie o procedurze udziału społeczeństwa w prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko Farmy Wiatrowej w Gminie Prudnik, obręb Mieszkowice, Szybowice, Rudziczka
  Wyświetleń: 2423
 364. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
  Wyświetleń: 2415
 365. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 2414
 366. Ogłoszenie o przetargu z dnia 09.11.2012 na zbycie lokalu użytkowego przy ul. Piastowskiej 9
  Wyświetleń: 2412
 367. Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik
  Wyświetleń: 2409
 368. Gospodarka komunalna
  Wyświetleń: 2407
 369. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rudziczce
  Wyświetleń: 2406
 370. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2406
 371. Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem lub powołaniem na stanowisko objęte obowiązkiem składania oświadczeń
  Wyświetleń: 2406
 372. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2405
 373. Rewitalizacja dwóch wież: Małej oraz Katowskiej Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku
  Wyświetleń: 2405
 374. Informacja dotycząca naboru na stanowisko- podinspektor ds. ochrony przyrody
  Wyświetleń: 2404
 375. Wykaz placówek K-O podległych Prudnickiemu Ośrodkowi Kultury
  Wyświetleń: 2401
 376. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2012 r.
  Wyświetleń: 2399
 377. Dostosowanie hali sportowej do rozgrywek I ligi koszykówki
  Wyświetleń: 2398
 378. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący części wsi Niemysłowice, Rudziczka, Mieszkowice
  Wyświetleń: 2396
 379. Zaproszenie do złożenia oferty na wyceny nieruchomości.
  Wyświetleń: 2396
 380. Ogłoszenie konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych
  Wyświetleń: 2395
 381. Informacja z 15-07-2012 r o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego do sprzedaży
  Wyświetleń: 2392
 382. Zapytania ofertowe na artykuły biurowe, papier ksero, tonery
  Wyświetleń: 2391
 383. Informacja z 26-09-2012 r o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego do sprzedaży
  Wyświetleń: 2385
 384. Budżet 2014
  Wyświetleń: 2384
 385. Dostosowanie dwóch hal poprodukcyjnych na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku – etap I
  Wyświetleń: 2380
 386. Petycja Nr 3/2017
  Wyświetleń: 2372
 387. Plan części wsi Szybowice, Mieszkowice oraz Rudziczka.
  Wyświetleń: 2368
 388. Otwarty konkurs ofert: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2017
  Wyświetleń: 2367
 389. KARTA USŁUG Nr 14/WFB - Wydawanie zaświadczeń
  Wyświetleń: 2366
 390. Budżet 2013
  Wyświetleń: 2365
 391. Zaproszenie do składania oferty
  Wyświetleń: 2365
 392. Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 2362
 393. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka.
  Wyświetleń: 2362
 394. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 2361
 395. KARTA USŁUG Nr 25/RSO - Decyzja o wymeldowaniu.
  Wyświetleń: 2360
 396. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)
  Wyświetleń: 2359
 397. Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Prudnik”.
  Wyświetleń: 2357
 398. Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2013
  Wyświetleń: 2356
 399. Zaproszenie do złożenia oferty na wyceny nieruchomości w 2019 r.
  Wyświetleń: 2355
 400. Informacja z dnia 01-08-2012 o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2349
 401. Informacja dotycząca naboru
  Wyświetleń: 2348
 402. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o odmowie RDOŚ w Opolu uzgodnienia warunków realizacji farmy wiatrowej w Gminie Prudnik, obręb Mieszkowice, Szybowice, Rudziczka
  Wyświetleń: 2348
 403. Sprawozdania 2018 III kwartał
  Wyświetleń: 2347
 404. Rejony
  Wyświetleń: 2328
 405. Informacja z działalności OPS Prudnik za 2013r.
  Wyświetleń: 2324
 406. Informacja o wynikach naboru GZOiW
  Wyświetleń: 2323
 407. Dostosowanie hali sportowej do rozgrywek I ligi koszykówki – montaż parkietu
  Wyświetleń: 2321
 408. Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Kup
  Wyświetleń: 2317
 409. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2315
 410. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Stanowisko ds. ochrony środowiska
  Wyświetleń: 2314
 411. Ceny za usługi przewozowe
  Wyświetleń: 2313
 412. Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka.
  Wyświetleń: 2312
 413. Informacja dot. konkursu na stanowisko referenta
  Wyświetleń: 2310
 414. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Stanowisko do spraw ewidencji ludności
  Wyświetleń: 2309
 415. Świadczenie usług przewozu pasażerów na linii komunikacji miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 2309
 416. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 2296
 417. Gospodarka mieszkaniowa
  Wyświetleń: 2296
 418. Regulamin korzystania z sali ćwiczeń sportowych - siłowni
  Wyświetleń: 2295
 419. Gminny program zdrowotny pn. Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Prudnik na lata 2009-2014
  Wyświetleń: 2294
 420. sprawozdania 2017 - III kwartał
  Wyświetleń: 2292
 421. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu konsolidacyjnego
  Wyświetleń: 2289
 422. Wykaz komitetów wyborczych oraz zarejestrowanych kandydatów na Prezydenta RP
  Wyświetleń: 2286
 423. Regulamin boiska ORLIK.
  Wyświetleń: 2269
 424. Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 2269
 425. Informacja o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2266
 426. Przetarg nieograniczony: Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego, obiektów gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 2266
 427. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: prowadzenie zajęć z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami
  Wyświetleń: 2261
 428. KARTA USŁUG Nr 8/WFB - Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 2255
 429. Przetarg nieograniczony: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Prudnik w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 2253
 430. ZBK w Prudniku ogłasza nabór na stanowisko pracy : specjalista ds. remontowych.
  Wyświetleń: 2250
 431. Informacja
  Wyświetleń: 2246
 432. Przetarg nieograniczony: Dostawa artykułów spożywczych, pieczywa, mięsa i wędlin, owoców i warzyw, nabiału, mrożonek dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 2246
 433. Przetarg nieograniczony: Wyjazdy edukacyjne w ramach projektu: Równym Krokiem
  Wyświetleń: 2237
 434. Miejscowy plan zagospodarowania wsi Piorunkowice.
  Wyświetleń: 2233
 435. Dyżur urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 2229
 436. KARTA USŁUG Nr 6/WMGiGP - Wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości
  Wyświetleń: 2229
 437. Informacja Burmistrza Prudnika o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.
  Wyświetleń: 2228
 438. KARTA USŁUG Nr 5/WFB - Podatek leśny od osób fizycznych i od osób prawnych
  Wyświetleń: 2227
 439. Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku
  Wyświetleń: 2223
 440. Zaproszenie na składanie ofert na świadczenie usług telefonii komórkowej
  Wyświetleń: 2221
 441. Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku - Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ZWIK w Prudniku
  Wyświetleń: 2219
 442. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prudnik stanowiącego własność Gminy
  Wyświetleń: 2215
 443. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010-2013
  Wyświetleń: 2215
 444. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu pomocy społecznej na rok 2018
  Wyświetleń: 2213
 445. Zmiana 28 luty 2008
  Wyświetleń: 2211
 446. UWAGA - Zmiana terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym: Budowa kompleksu sportowego w Prudniku
  Wyświetleń: 2209
 447. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 2208
 448. Oświadczenia majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem powierzenia stanowisk dyrektorów placówek oświatowych
  Wyświetleń: 2207
 449. KARTA USŁUG Nr 3/WFB - Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych
  Wyświetleń: 2206
 450. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 przy ZSP nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 2205
 451. Galeria zdjęć
  Wyświetleń: 2202
 452. Zarządzenie Nr 211/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 2201
 453. Dostawa artykułów spożywczych, mięsa i wędlin do stołówek szkół i przedszkoli Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 2197
 454. Kierownictwo POK
  Wyświetleń: 2197
 455. Przetarg nieograniczony na Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu: Równym Krokiem - warsztaty matematyczno – przyrodnicze
  Wyświetleń: 2197
 456. Zaproszenie do składania ofert na: Doposażenie Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlicy "Dąbrówka" w Prudniku, odpowiedzi na pytania Wykonawców.
  Wyświetleń: 2197
 457. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wystąpieniu do organów opiniujących - Farma Wiatrowa Lubrza 10.12.2012r.
  Wyświetleń: 2196
 458. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 2196
 459. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2195
 460. Informacja dot. naboru w Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2194
 461. Przetarg nieograniczony: Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku-Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Wolności 6-dostawa wyposażenia
  Wyświetleń: 2192
 462. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika z dnia 09.01.2013 r. o wniesieniu odwołania
  Wyświetleń: 2191
 463. Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz tonerów dla Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 2188
 464. Przebudowa zasilania hali sportowej Obuwnik
  Wyświetleń: 2187
 465. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakładu Usług Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 2186
 466. Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej – etap II
  Wyświetleń: 2184
 467. Zarządzenie Nr 20/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali położonych w budynku przy ul. Piastowskiej 27 w Prudniku
  Wyświetleń: 2181
 468. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2180
 469. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja LVI z dnia 30 kwietnia 2014r.
  Wyświetleń: 2179
 470. Informacja o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 2178
 471. Dostawa artykułów spożywczych, pieczywa, mięsa i wędlin, owoców i warzyw, nabiału, mrożonek dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 2177
 472. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 2173
 473. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU KONTROLI 2014
  Wyświetleń: 2170
 474. Zapytanie ofertowe na "Ochronę imprez masowej pn. 35 Rajd Maluchów - Prudnik 2014 rok w ramach projektu "Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin"
  Wyświetleń: 2167
 475. Zawiadomienie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej na Zmianę sposobu użytkowania budynku magazynu na warsztat samochodowy w Prudniku na działce 2689/106
  Wyświetleń: 2167
 476. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Wiejska i Jesionkowa
  Wyświetleń: 2163
 477. Wymiana stolarki okiennej w Publicznym Przedszkolu nr 3 ul. Piastowska 6
  Wyświetleń: 2159
 478. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2015
  Wyświetleń: 2158
 479. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2158
 480. Statut Prudnickiego Ośrodka Kultury
  Wyświetleń: 2156
 481. ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA URZĘDU 2018
  Wyświetleń: 2150
 482. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 2143
 483. Sprawozdania Burmistrza za 2015 r.
  Wyświetleń: 2140
 484. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2137
 485. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna
  Wyświetleń: 2137
 486. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2013r.
  Wyświetleń: 2134
 487. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 2134
 488. Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego, obiektów Gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych i spółek gminy
  Wyświetleń: 2134
 489. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2014 rok
  Wyświetleń: 2127
 490. Prudnicki Ośrodek Kultury - Lista kandydatów spełniajacych wymagania
  Wyświetleń: 2124
 491. Zmiana 17 lipca 2012
  Wyświetleń: 2122
 492. Przetarg nieograniczony: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Prudnik w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 2120
 493. Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego, obiektów gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 2118
 494. Przetarg nieograniczony na: Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu: Równym Krokiem - warsztaty humanistyczne
  Wyświetleń: 2112
 495. Zarządzenie wyborów
  Wyświetleń: 2111
 496. Nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku - wyniki
  Wyświetleń: 2110
 497. 263.Uchwała Nr XVII/260/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2109
 498. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o pozytywnej opinii PPiS w Prudniku o warunkach realizacji farmy wiatrowej w Gminie Prudnik, obręb Mieszkowice, Szybowice, Rudziczka
  Wyświetleń: 2109
 499. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2012
  Wyświetleń: 2109
 500. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu strategii rozwoju gminy Prudnik.
  Wyświetleń: 2108
 501. Zapytanie ofertowe na dostawę paliw
  Wyświetleń: 2107
 502. Obwieszczenia Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 2102
 503. Przetarg nieograniczony: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego II
  Wyświetleń: 2102
 504. Wzory dokumentów, druki
  Wyświetleń: 2102
 505. Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2003
  Wyświetleń: 2101
 506. Przetarg nieograniczony: Wyjazdy edukacyjne w ramach projektu: Równym Krokiem
  Wyświetleń: 2096
 507. Alkohol
  Wyświetleń: 2094
 508. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 2093
 509. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2018
  Wyświetleń: 2092
 510. Dostawa materiałów opałowych dla jednostek budżetowych Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2091
 511. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Usługi przeprowadzenia badań przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego
  Wyświetleń: 2090
 512. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Informatyk
  Wyświetleń: 2088
 513. Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Prudnik na lata 2008-2012
  Wyświetleń: 2083
 514. 9/2008 - Kontrola w GZ LZS
  Wyświetleń: 2079
 515. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja IV z dnia 19 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2078
 516. Dane teleadresowe.
  Wyświetleń: 2075
 517. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2071
 518. Przetarg nieograniczony: Nadzór inwestorski wielobranżowy nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kompleksu sportowego w Prudniku
  Wyświetleń: 2063
 519. Przetarg nieograniczony na: Dostawę artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz tonerów dla Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 2062
 520. Wykaz podatników podatników podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych, którym umorzono zaległości podatkowe oraz przesunięto i rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowych za okres 01.01.2006-31.12.2006
  Wyświetleń: 2062
 521. 6/2008 - Kontrola w Klubie Sportowym Pogoń Prudnik
  Wyświetleń: 2061
 522. Burmistrz Prudnika ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektorów
  Wyświetleń: 2061
 523. Oświadczenia majątkowe złożone w dniu odwołania, rozwiązania umowy o pracę lub cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza
  Wyświetleń: 2061
 524. IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika – duży kwartał
  Wyświetleń: 2060
 525. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego: Kampania lokalna promująca zdrowy styl życia
  Wyświetleń: 2060
 526. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Wyświetleń: 2060
 527. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012
  Wyświetleń: 2059
 528. Budżet ŚDS.
  Wyświetleń: 2056
 529. Zarząd Prudnickiego TBS Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko: Księgowy w Dziale Księgowości
  Wyświetleń: 2054
 530. Zarządzenie wyborów
  Wyświetleń: 2054
 531. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2051
 532. Informacja dot. naboru na stanowisko- referent ds. promocji
  Wyświetleń: 2048
 533. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2045
 534. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2043
 535. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Moszczance, Informacja o wyborze.
  Wyświetleń: 2043
 536. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2043
 537. Zorganizowanie wyjazdów autokarowych w ramach projektu: Równym krokiem
  Wyświetleń: 2043
 538. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009-2013
  Wyświetleń: 2035
 539. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2034
 540. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Stanowisko do spraw gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 2028
 541. Zorganizowanie wyjazdu do Warszawy w ramach projektu: Równym krokiem
  Wyświetleń: 2027
 542. Dane Teleadresowe OSiR
  Wyświetleń: 2026
 543. Zaproszenie do składania ofert cenowych, Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2022
 544. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXVIII z dnia 28 lutego 2013r.
  Wyświetleń: 2013
 545. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
  Wyświetleń: 2012
 546. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wyłożeniu do publicznego wglądu, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 2012
 547. Przetarg nieograniczony: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Prudnik w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - meble szkolne
  Wyświetleń: 2012
 548. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 2011
 549. Zmiana 31 marca 2010
  Wyświetleń: 2011
 550. Zabytki
  Wyświetleń: 2010
 551. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja VII z dnia 26 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 2008
 552. Statut Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 2006
 553. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych i spółek gminy
  Wyświetleń: 2006
 554. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2006
 555. konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2005
 556. Program pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Prudnik na lata 2008-2012
  Wyświetleń: 2004
 557. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka...
  Wyświetleń: 2002
 558. 5- 2008 - Kontrola w Międzyszkolnym Klubie Sportowym SMYK
  Wyświetleń: 2001
 559. Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej .
  Wyświetleń: 2000
 560. Dostawa artykułów spożywczych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1998
 561. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 1997
 562. Przetarg nieograniczony: Wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV
  Wyświetleń: 1996
 563. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Niemysłowice, części wsi Rudziczka i części wsi Mieszkowice w gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1995
 564. KARTA USŁUG Nr 29/RSO - Udostępnianie danych z akt ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
  Wyświetleń: 1994
 565. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 1991
 566. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XVIII z dnia 26 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 1990
 567. Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prudnik będącego własnością
  Wyświetleń: 1990
 568. Kierownictwo GZOiW w Prudniku
  Wyświetleń: 1985
 569. Program opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1984
 570. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę 5 szt. zbiorników paciorkowych w Leśnictwie Dębowiec Nadleśnictwo Prudnik
  Wyświetleń: 1982
 571. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 1982
 572. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 1981
 573. Sprawozdania roczne - 2012
  Wyświetleń: 1981
 574. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.
  Wyświetleń: 1978
 575. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o prowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko Farmy Wiatrowej GB Szybowice
  Wyświetleń: 1977
 576. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1975
 577. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 1974
 578. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1974
 579. Petycja Nr 3/2018
  Wyświetleń: 1973
 580. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : stanowisko ds. ochrony środowiska.
  Wyświetleń: 1972
 581. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 1971
 582. Zmiana 27 sierpień 2009
  Wyświetleń: 1971
 583. Sprawozdania Burmistrza za 2014 r.
  Wyświetleń: 1969
 584. Wymiana nawierzchni placu przy magazynie na ul. Meblarskiej
  Wyświetleń: 1967
 585. Zarządzenie Nr 197/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1966
 586. Dane teleadresowe Muzeum
  Wyświetleń: 1962
 587. Miejscowy plan zagospodarowania terenów po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 1962
 588. Oświadczenie majątkowe radnych złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1962
 589. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup aktualizacji oraz wsparcie techniczne do urządzenia Fortigate 110C
  Wyświetleń: 1961
 590. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1959
 591. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko- podinspektor ds. budownictwa i remontów
  Wyświetleń: 1959
 592. Obwieszczenie o procedurze udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko - Przebudowa warsztatu samochodowego przy ul. Kolejowej w Prudniku
  Wyświetleń: 1957
 593. Poprawa dostępności komunikacyjnej podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej – etap III
  Wyświetleń: 1956
 594. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1954
 595. Wzory dokumentów, druki
  Wyświetleń: 1954
 596. INFORMACJA
  Wyświetleń: 1952
 597. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXX z dnia 27 września 2012r.
  Wyświetleń: 1950
 598. KARTA USŁUG Nr 5/WMGiGP - Wydawanie decyzji orzekających o rozgraniczeniu nieruchomości
  Wyświetleń: 1949
 599. OBWIESZCZENIE - SPROSTOWANIE
  Wyświetleń: 1949
 600. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
  Wyświetleń: 1949
 601. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 1948
 602. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1947
 603. Zarządzenie Nr 233/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1947
 604. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o podjęciu postępownia w sprawie budowy Farmy Wiatrowej Lubrza w obrębie miejscowości Mieszkowice, Szybowice, Rudziczka.
  Wyświetleń: 1946
 605. Oświadczenia majątkowe radnych za 2011r
  Wyświetleń: 1945
 606. Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2011
  Wyświetleń: 1945
 607. Przetarg nieograniczony: Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu: Równym Krokiem - warsztaty przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 1944
 608. 10/2008 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń
  Wyświetleń: 1942
 609. Ogłoszenie Burmistrza z dnia 27 września 2012 r.
  Wyświetleń: 1942
 610. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1942
 611. Budowa oświetlenia ulicy Azaliowej
  Wyświetleń: 1940
 612. 21.Protokół Nr XXI/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 23 lutego 2012r.
  Wyświetleń: 1938
 613. Remont dróg i chodników w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1938
 614. Zorganizowanie wyjazdów autokarowych w ramach projektu: Równym krokiem
  Wyświetleń: 1938
 615. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYH WYMAGANIA FORMALNE - Stanowisko do spraw ochrony środowiska.
  Wyświetleń: 1936
 616. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
  Wyświetleń: 1935
 617. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds finansowo-administracyjnych w Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1934
 618. Obwieszczenia Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1934
 619. Wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV
  Wyświetleń: 1934
 620. Wyniki naboru
  Wyświetleń: 1934
 621. Informacja dot. kolejnego etapu naboru
  Wyświetleń: 1932
 622. Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r
  Wyświetleń: 1931
 623. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1930
 624. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1928
 625. Przetarg nieograniczony:Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku-Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole podst. nr 2 na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Zamkowy 2-dostawa wyposażenia II
  Wyświetleń: 1926
 626. 313.Uchwała Nr XVIII/311/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1925
 627. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 1923
 628. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 1923
 629. Wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2015
  Wyświetleń: 1923
 630. III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - zamówienie dodatkowe III
  Wyświetleń: 1922
 631. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko Farmy Wiatrowej GB Szybowice w miejscowościach gminy Prudnik: Szybowice, Mieszkowice, Rudziczka
  Wyświetleń: 1921
 632. Regulamin Kąpieliska Miejskiego
  Wyświetleń: 1918
 633. 362.Uchwała Nr XXI/359/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz granic ich obwodów
  Wyświetleń: 1916
 634. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 1915
 635. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 1913
 636. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 1912
 637. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 1912
 638. III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - zamówienie dodatkowe IV
  Wyświetleń: 1911
 639. OBWIESZCZENIE STAROSTY PRUDNICKIEGO - o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1911
 640. Statut GZOiW w Prudniku
  Wyświetleń: 1910
 641. Budowa drogi ulicy Kalinowej
  Wyświetleń: 1909
 642. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - INFORMATYK
  Wyświetleń: 1909
 643. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 r.
  Wyświetleń: 1908
 644. Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2014
  Wyświetleń: 1904
 645. Ogłoszenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  Wyświetleń: 1902
 646. Ogłoszenie wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2014
  Wyświetleń: 1902
 647. Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Kup
  Wyświetleń: 1902
 648. Zarządzenie Nr 32/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania prowadzenia obsługi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku do Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 1897
 649. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja III z dnia 11 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 1896
 650. Majątek ZEC 2004
  Wyświetleń: 1895
 651. Przebudowa drogi gminnej ul. Sowińskiego-Wróblewskiego
  Wyświetleń: 1895
 652. Przetarg nieograniczony: Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku-Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Wolności 6-dostawa wyposażenia II
  Wyświetleń: 1895
 653. Przetarg nieograniczony: Świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek dla Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 1895
 654. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 1895
 655. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : Kierownik działu technicznego
  Wyświetleń: 1894
 656. Majątek OSiR 2005
  Wyświetleń: 1894
 657. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Wyświetleń: 1893
 658. 1/2008 - Kontrola w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku.
  Wyświetleń: 1892
 659. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 1892
 660. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wyceny nieruchomości, informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert
  Wyświetleń: 1892
 661. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Prudniku złożone w związku z rozpoczęciem nowej kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1889
 662. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne 2006
  Wyświetleń: 1889
 663. Otwarty konkurs ofert: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2018
  Wyświetleń: 1889
 664. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1886
 665. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2015 rok
  Wyświetleń: 1882
 666. KARTA USŁUG Nr 23/RSO - Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały.
  Wyświetleń: 1881
 667. Ogłoszenie wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2013
  Wyświetleń: 1881
 668. Budżet 2015
  Wyświetleń: 1880
 669. Sprostowanie ogłoszenia o naborze z dnia 11 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 1879
 670. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 1878
 671. 453.Uchwała Nr XXVI/450/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. zm.uchwałę w spr: zasad udzielania i rozmiaru tyg.obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom oraz ustalenia pensum
  Wyświetleń: 1877
 672. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik 2008 r.
  Wyświetleń: 1877
 673. 29.Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 25 wrzesnia 2012r.
  Wyświetleń: 1876
 674. 16.Protokół Nr XVI/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 10 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 1875
 675. Zaproszenie do złożenia oferty na modernizację układu odpylania kotła WR-5 i taśmociągu odżużlania na ciepłowni w Lubrzy - I etap
  Wyświetleń: 1875
 676. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia logopedyczne
  Wyświetleń: 1873
 677. Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz profilaktycznej działalności na rok 2012
  Wyświetleń: 1871
 678. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1871
 679. Zapytanie ofertowe na wynajem hali namiotowej na imprezę plenerową 36 Rajd Maluchów - Prudnik 2015 rok realizowaną w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1871
 680. Majątek OSiR 2004
  Wyświetleń: 1869
 681. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
  Wyświetleń: 1869
 682. Uchwała Nr 356/2017 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
  Wyświetleń: 1869
 683. Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.
  Wyświetleń: 1868
 684. Oświadczenia majątkowe Burmistrza Prudnika oraz radnych Rady Miejskiej złożone w związku z upływem kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 1867
 685. Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1867
 686. LISTA KANDYDATÓW - NABÓR NA STANOWISKO PRACY: INFORMATYK
  Wyświetleń: 1865
 687. Sprawozdania roczne - 2011
  Wyświetleń: 1864
 688. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP miasta Prudnik oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1863
 689. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja VIII z dnia 30 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 1863
 690. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik-zajęcia terapeutyczne dogoterapia
  Wyświetleń: 1863
 691. Zarządzenie Nr 100/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku
  Wyświetleń: 1863
 692. KARTA USŁUG Nr 10/WFB - Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek w podatkach: od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatku rolnego składanych przez osoby prawne oraz jednostki organ
  Wyświetleń: 1862
 693. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia terapeutyczne muzykoterapia
  Wyświetleń: 1862
 694. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1862
 695. 324.Uchwała Nr XVIII/322/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1858
 696. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 1858
 697. WYCIĄG Z REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY
  Wyświetleń: 1857
 698. Ośrodek Pomocy Społecznej - Lista kandydatów na wolne stanowisko pracy d/s księgowości
  Wyświetleń: 1856
 699. Zarządzenie Nr 120/3/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2012 r. zmianiające Zarządzenie Nr 120/36/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 22 listopada 2011 r. z późn. zm. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż powypadkowego samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 1856
 700. Ponowne głosowanie - informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 1855
 701. Przetarg nieograniczony na: Dostawę materiałów opałowych dla jednostek budżetowych Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 1855
 702. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : Kierownik działu technicznego.
  Wyświetleń: 1854
 703. 23.Protokół Nr XXXIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 26 kwietnia 2012r.
  Wyświetleń: 1851
 704. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. budownictwa i remontów.
  Wyświetleń: 1851
 705. Kultura i sztuka
  Wyświetleń: 1850
 706. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r.
  Wyświetleń: 1849
 707. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik z zakresu pomocy społecznej na rok 2012
  Wyświetleń: 1848
 708. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2010 r.
  Wyświetleń: 1847
 709. Kierownictwo.
  Wyświetleń: 1846
 710. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. promocji
  Wyświetleń: 1846
 711. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 1845
 712. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP i postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu MPZP części wsi Szybowice, Mieszkowice oraz Rudziczka.
  Wyświetleń: 1845
 713. Informacje teleadresowe
  Wyświetleń: 1844
 714. 28.Protokół Nr XXVIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 30 sierpnia 2012r.
  Wyświetleń: 1843
 715. 7/2008 - Kontrola w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku
  Wyświetleń: 1840
 716. Oświadczenia majątkowe radnych za 2008 rok
  Wyświetleń: 1838
 717. Działalność lobbingowa 2017
  Wyświetleń: 1837
 718. Wykonanie budżetu Gminy Prudnik za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 1837
 719. Zarządzenie Nr 13/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie określenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych w mieszkaniowym zasobie gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1837
 720. Remonty dróg gminnych
  Wyświetleń: 1836
 721. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1835
 722. Przetarg nieograniczony: Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku-Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po szk. podstawowej nr 2 na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Pl. Zamkowy 2-dostawa wyposażenia II
  Wyświetleń: 1835
 723. Zaproszenie do składania ofert cenowych, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1835
 724. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia terapeutyczne korekcyjno-kompensacyjne
  Wyświetleń: 1833
 725. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wyceny nieruchomości
  Wyświetleń: 1832
 726. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1831
 727. 414.Uchwała Nr XXIV/411/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 1830
 728. Przetarg nieograniczony: Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku-Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina na Inkubator Przediębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Wolności 6-dostawa wyposażenia II
  Wyświetleń: 1830
 729. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1828
 730. Inwestycje celu publicznego - Wierzbiec
  Wyświetleń: 1828
 731. Majątek ZBK 2007
  Wyświetleń: 1827
 732. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 1827
 733. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania
  Wyświetleń: 1827
 734. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje adm. za 2014 rok
  Wyświetleń: 1827
 735. Oświadczenia majątkowe radnych za 2007 rok
  Wyświetleń: 1826
 736. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1825
 737. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług geodezyjnych na terenie miasta Prudnik
  Wyświetleń: 1824
 738. 425.Uchwała Nr XXIV/422/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1823
 739. Dotyczy naboru na stanowisko do spraw gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1822
 740. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 1821
 741. KARTA USŁUG Nr 6/WFB - Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1819
 742. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1819
 743. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynu na warsztat samochodowy
  Wyświetleń: 1817
 744. Modernizacja drogi ulicy Tuwima – etap I
  Wyświetleń: 1815
 745. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1815
 746. Zapytanie ofertowe na ochronę imprezy pn. 36 Rajd Maluchów - Prudnik 2015 rok w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1815
 747. 281.Uchwała Nr XVII/278/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1814
 748. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 1814
 749. Nabór na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1813
 750. Sprawozdania 2013 - II Kwartał
  Wyświetleń: 1813
 751. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1812
 752. 17.Protokół Nr XVII/2011 Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 30 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 1811
 753. Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2002
  Wyświetleń: 1811
 754. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1810
 755. 4.Protokół Nr IV/2011 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 27 stycznia 2011r.
  Wyświetleń: 1809
 756. Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2008
  Wyświetleń: 1809
 757. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1809
 758. Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2011
  Wyświetleń: 1809
 759. Przetarg nieograniczony na: Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu: Równym Krokiem - zajęcia językowe
  Wyświetleń: 1808
 760. 13.Protokół Nr XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 31 sierpnia 2011r.
  Wyświetleń: 1805
 761. Otwarty konkurs ofert: na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik z zakresu pomocy społecznej na rok 2013
  Wyświetleń: 1804
 762. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1803
 763. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik 2009 r.
  Wyświetleń: 1802
 764. 418.Uchwała Nr XXIV/415/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1799
 765. NABÓR NA STANOWISKO PRACY dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku.
  Wyświetleń: 1799
 766. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 1799
 767. Sprawozdania 2006
  Wyświetleń: 1799
 768. Zarządzenie Nr 120/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w składzie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
  Wyświetleń: 1799
 769. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2011 r.
  Wyświetleń: 1798
 770. 19.Protokół Nr XIX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 26 stycznia 2012r.
  Wyświetleń: 1797
 771. 433.Uchwała Nr XXIV/430/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 1797
 772. Przetarg nieograniczony: Zorganizowanie zielonej szkoły w ramach projektu: Równym krokiem
  Wyświetleń: 1797
 773. Zapytanie ofertowe na występ estradowy zespołu ARS HARMONICA
  Wyświetleń: 1797
 774. KARTA USŁUG Nr 7/WFB - Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
  Wyświetleń: 1794
 775. 3.Protokół Nr III/2010 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 29 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 1793
 776. Oświadczenia majątkowe radnych za 2009 rok
  Wyświetleń: 1793
 777. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - lista kandydatów na stanowisko Radca Prawny
  Wyświetleń: 1791
 778. Dane teleadresowe Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1790
 779. Informacja o wyborze najkorzystniejeszej oferty
  Wyświetleń: 1790
 780. Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2010
  Wyświetleń: 1790
 781. Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1790
 782. Informacja dot. naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1789
 783. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 1789
 784. Zarządzenie Nr 120/11A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 1789
 785. Zarządzenie Nr 151A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku
  Wyświetleń: 1789
 786. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1788
 787. Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Kup
  Wyświetleń: 1787
 788. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013
  Wyświetleń: 1787
 789. Dostawa materiałów opałowych dla jednostek budżetowych Gminy Prudnik II
  Wyświetleń: 1786
 790. Zarządzenie Nr 120/10/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie aktualizacji Procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 1786
 791. Najem lokali
  Wyświetleń: 1785
 792. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1785
 793. 337.Uchwała Nr XIX/334/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1784
 794. 8/2008 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 1784
 795. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1784
 796. Oświadczenie majątkowe - WZÓR
  Wyświetleń: 1784
 797. Zarządzenie Nr 145/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1784
 798. 24.Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 31 maja 2012r.
  Wyświetleń: 1782
 799. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 1782
 800. Zarządzenie Nr 22/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1782
 801. Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2009
  Wyświetleń: 1781
 802. Zarządzenie Nr 51/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Kwiatowej 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1781
 803. 4/2008 - Kontrola w Muzeum Ziemi Prudnickiej
  Wyświetleń: 1780
 804. Dostawa materiałów opałowych dla jednostek budżetowych Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1778
 805. Majątek ZUK 2012
  Wyświetleń: 1778
 806. 042. Uchwała Nr IV/42/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009 - 2013
  Wyświetleń: 1777
 807. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 1777
 808. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1777
 809. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 1777
 810. Władze Spółki
  Wyświetleń: 1777
 811. Zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej
  Wyświetleń: 1777
 812. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 1776
 813. 10.Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudnku odbytej w dniu 20 czerwca 2011r.
  Wyświetleń: 1775
 814. Zaopatrzenie w wodę i ścieki
  Wyświetleń: 1775
 815. Zarządzenie Nr 120/1/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Zasadach (polityki) rachunkowości
  Wyświetleń: 1775
 816. Kierownictwo Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku
  Wyświetleń: 1773
 817. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXIV z dnia 29 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 1773
 818. Przebudowa i remont drogi lokalnej w miejscowości Rudziczka
  Wyświetleń: 1773
 819. Uchwała Nr XVI/257/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie wraz z aktem założycielskim i statutem
  Wyświetleń: 1773
 820. Zaproszenie do złożenia oferty na budowę dwóch węzłów o mocy 220 kW (każdy) i przebudowa sieci cieplnej o długości l=194,5 mb w Prudniku
  Wyświetleń: 1773
 821. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 1773
 822. 1.Protokół Nr I/2010 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 1 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 1772
 823. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
  Wyświetleń: 1772
 824. Zarządzenie Nr 16/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1772
 825. Zarządzenie Nr 210/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1772
 826. Sprawozdania roczne - 2014
  Wyświetleń: 1770
 827. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika z dnia 24 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 1769
 828. Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prudnik będącego własnością Tauron Dystrybucja S.A.
  Wyświetleń: 1769
 829. Wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1769
 830. Zarządzenie Nr 120/4/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2011 rok
  Wyświetleń: 1769
 831. Zaproszenie do złożenia oferty na system informacji prawnej, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 1768
 832. Okręgowa Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 1767
 833. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
  Wyświetleń: 1767
 834. Zarządzenie Nr 120/9/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 1767
 835. Zaproszenie do składani ofert na cykliczne wykonywanie prac konserwatorskich i drobnych prac naprawczych systemu monitoringu miasta Prudnika
  Wyświetleń: 1766
 836. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1765
 837. Zarządzenie Nr 230/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1765
 838. Park Miejski
  Wyświetleń: 1764
 839. Sprawozdania 2010
  Wyświetleń: 1764
 840. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1763
 841. 265.Uchwała Nr XVII/262/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1762
 842. Informacja z działalności OPS Prudnik za 2011r.
  Wyświetleń: 1762
 843. 26.Protokół Nr XXVI/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 28 czerwca 20112r.
  Wyświetleń: 1761
 844. Przetarg nieograniczony:Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Prudnik w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - dostawa sprzętu informatycznego
  Wyświetleń: 1761
 845. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1761
 846. 15.Protokół Nr XV/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 27 października 2011r.
  Wyświetleń: 1760
 847. 175.Uchwała Nr XIII/173/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewodzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników
  Wyświetleń: 1760
 848. 431.Uchwała Nr XXIV/428/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1760
 849. Zarządzenie Nr 225/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1759
 850. 260.Uchwała Nr XVI/257/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie
  Wyświetleń: 1758
 851. Odbiór i zagospodarowanie odpadów w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1758
 852. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje adm. za 2006
  Wyświetleń: 1758
 853. Rodzaj świadczonych usług.
  Wyświetleń: 1758
 854. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1758
 855. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Niemysłowice, części wsi Rudziczka i części wsi Mieszkowice w gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1757
 856. Sporządzenie opracowania aktualizacji planu ochrony zabytków i gminnej ewidencji zabytków dla terenu gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1757
 857. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 1756
 858. Zarządzenie Nr 194/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Prudniku, ul. Podgórna 9
  Wyświetleń: 1756
 859. 429.Uchwała Nr XXIV/426/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1755
 860. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLV z dnia 29 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 1755
 861. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja XIII z dnia 27 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 1755
 862. 250.Uchwała Nr XV/248/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: Regulaminu przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gm. Prudnik
  Wyświetleń: 1754
 863. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi : Szybowice, Mieszkowice oraz Rudziczka
  Wyświetleń: 1754
 864. Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2015
  Wyświetleń: 1754
 865. Zarządzenie referendum - kalendarz
  Wyświetleń: 1753
 866. 384.Uchwała Nr XXII/381/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr:przyjęcia programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gm.Prudnik w 2012r.
  Wyświetleń: 1752
 867. Zarządzenie Nr 162/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1752
 868. KARTA USŁUG Nr 9/WFB - Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 1751
 869. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1751
 870. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1751
 871. 25.Protokół Nr XXV/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 5 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 1750
 872. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 1750
 873. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: na świadczenie usług pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Publicznego Stowarzyszeniowego Przedszkola
  Wyświetleń: 1750
 874. Przebudowa i remont drogi lokalnej w miejscowości Rudziczka
  Wyświetleń: 1749
 875. Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1749
 876. 7.Protokół Nr VII/2011 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 29 kwietnia 2011r.
  Wyświetleń: 1747
 877. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLIII z dnia 26 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 1747
 878. Rozwój infrastruktury poprzemysłowych terenów inwestycyjnych przy ul. Nyskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1747
 879. 310.Uchwała Nr XVIII/307/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1746
 880. KARTA USŁUG Nr 26/RSO - Wpis do rejestru wyborców.
  Wyświetleń: 1746
 881. Przetarg nieograniczony: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Prudnik w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - dostawa sprzętu informatycznego
  Wyświetleń: 1746
 882. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1746
 883. Informacja Burmistrza Prudnika o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1745
 884. Zarządzenie Nr 102/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1745
 885. Zarządzenie Nr 227/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1744
 886. 320.Uchwała Nr XVIII/318/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1743
 887. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
  Wyświetleń: 1743
 888. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1742
 889. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXIII z dnia 30 października 2012r.
  Wyświetleń: 1742
 890. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  Wyświetleń: 1741
 891. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - zamówienie dodatkowe IV
  Wyświetleń: 1741
 892. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  Wyświetleń: 1741
 893. 22.Protokół Nr XXII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 marca 2012r.
  Wyświetleń: 1740
 894. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2007 r.
  Wyświetleń: 1740
 895. Ośrodek Pomocy Społecznej - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko pracy d/s księgowości
  Wyświetleń: 1740
 896. LISTA KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1739
 897. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1739
 898. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1738
 899. Spółki gminne
  Wyświetleń: 1738
 900. Informacja o wynikach naboru na stanowisko audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 1737
 901. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku
  Wyświetleń: 1736
 902. Akt Założycielski
  Wyświetleń: 1735
 903. Zarządzenie Nr 221/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1735
 904. 2.Protokół Nr II -2010 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 10 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 1734
 905. 359.Uchwała Nr XXI/356/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1734
 906. 11.Protokół Nr XI -2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 1 sierpnia 2011r.
  Wyświetleń: 1733
 907. Sprawozdanie Biblioteki za 2007 r.
  Wyświetleń: 1733
 908. Dostawa artykułów spożywczych, mięsa i wędlin do stołówek szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 1732
 909. STATUT GMINY PRUDNIK 2017
  Wyświetleń: 1732
 910. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1730
 911. Ogłoszenie Burmistrza o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80, poz 717 z późn.zm.
  Wyświetleń: 1730
 912. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  Wyświetleń: 1730
 913. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja V z dnia 29 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 1730
 914. 27.Protokół Nr XXVII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 1 sierpnia 2012r.
  Wyświetleń: 1729
 915. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1729
 916. Zarządzenie Nr 226/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1729
 917. Zarządzenie Nr 28/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1729
 918. 140.Uchwała Nr VIII/138/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wyrażenia opinii o przekształceniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegajacego na likwidacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego
  Wyświetleń: 1728
 919. 443.Uchwała Nr XXVI/440/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wyrażenia zgody na nie korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości
  Wyświetleń: 1728
 920. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1728
 921. Ogłoszenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 1728
 922. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 1728
 923. Rozstrzygnięcie konkursu - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1727
 924. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie usług geodezyjnych, Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1727
 925. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1727
 926. Majątek ZUK 2011
  Wyświetleń: 1726
 927. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów – ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
  Wyświetleń: 1726
 928. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1726
 929. Modernizacja dróg dojazdowych do hal produkcyjnych
  Wyświetleń: 1725
 930. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XV z dnia 24 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1725
 931. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego
  Wyświetleń: 1725
 932. Informacja dot. naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1724
 933. OBWIESZCZENIE STAROSTY PRUDNICKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1724
 934. Rada Miejska
  Wyświetleń: 1724
 935. Zarządzenie Nr 217/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1724
 936. 289.Uchwała Nr XVII/286/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 1722
 937. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1722
 938. Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku - Informacja o wynikach naboru.
  Wyświetleń: 1721
 939. 14.Protokół Nr XIV/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 września 2011r.
  Wyświetleń: 1720
 940. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXV z dnia 14 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 1720
 941. Sprawozdania 2012 - III Kwartał
  Wyświetleń: 1719
 942. 2/2008 - Kontrola w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku.
  Wyświetleń: 1718
 943. Zarządzenie Nr 106/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1718
 944. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  Wyświetleń: 1717
 945. 375.Uchwała Nr XXII/372/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1716
 946. Prudnicki Ośrodek Kultury - Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 1716
 947. Sprawozdania 2013 - I Kwartał
  Wyświetleń: 1716
 948. Zarządzenie Nr 33/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych opłat za korzystanie z mienia gminnego w obiektach oświatowych
  Wyświetleń: 1715
 949. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik 2005
  Wyświetleń: 1714
 950. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1714
 951. 3/2008 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury
  Wyświetleń: 1713
 952. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1713
 953. Zarządzenie Nr 47/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przekazania budynku do administrowania
  Wyświetleń: 1713
 954. NABÓR NA STANOWISKO PRACY : Dyrektor Zespołu Szkół w Prudniku oraz Dyrektor Publicznego Przedszkola -Pod kasztanem- w Łące Prudnickiej.
  Wyświetleń: 1712
 955. Oświadczenia majątkowe radnych za 2006 w związku z rozpoczęciem kadencji
  Wyświetleń: 1712
 956. Dane Teleadresowe
  Wyświetleń: 1711
 957. Informacja o wynikach naboru do OPS Prudnik
  Wyświetleń: 1711
 958. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XLII z dnia 28 maja 2013r.
  Wyświetleń: 1711
 959. Termomodernizacja elewacji pawilonu biurowego ZEC Prudnik Sp. z o.o. – II etap
  Wyświetleń: 1710
 960. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do głosowania w referendum ogólnokrajowym
  Wyświetleń: 1709
 961. Informacja o wynikach naboru w GZOiW
  Wyświetleń: 1709
 962. Majątek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku 2004
  Wyświetleń: 1709
 963. Opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku
  Wyświetleń: 1709
 964. Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego będącego własnością Tauron Dystrybucja S.A. na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1709
 965. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 1708
 966. 18.Protokół Nr XVIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 grudnia 2011r.
  Wyświetleń: 1707
 967. 6.Protokół Nr VI/2011 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 31 marca 2011r.
  Wyświetleń: 1707
 968. Ogłoszenie Wójta Lubrzy
  Wyświetleń: 1707
 969. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy hal produkcyjnych
  Wyświetleń: 1707
 970. 319.Uchwała Nr XVIII/317/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1705
 971. 412.Uchwała Nr XXIV/409/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: zmian w budżecie Gm.Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1705
 972. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2009 rok
  Wyświetleń: 1705
 973. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1704
 974. Zarządzenie Nr 120/12/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów zakupu reprezentacyjnego ubioru
  Wyświetleń: 1704
 975. Zarządzenie Nr 120/5/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji do oceny obiektów wpisanych do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1704
 976. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1704
 977. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1704
 978. 369.Uchwała Nr XXII/366/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: nabycia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1703
 979. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje adm. za 2007
  Wyświetleń: 1703
 980. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniem "Pielęgnacja i konserwacja drzewostanu", informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 1703
 981. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usług pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
  Wyświetleń: 1703
 982. Zarządzenie Nr 120/7/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny stanu obiektów wpisanych do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1703
 983. 445.Uchwała Nr XXVI/442/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1702
 984. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja L z dnia 28 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 1702
 985. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja LIII z dnia 30 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 1702
 986. Zarządzenie Nr 173/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelnści
  Wyświetleń: 1701
 987. Oświadczenia majątkowe złożone w dniu odwołania, rozwiązania umowy o pracę lub cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza
  Wyświetleń: 1700
 988. Majątek Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1698
 989. OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 1698
 990. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XLIV z dnia 31 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1698
 991. Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2004
  Wyświetleń: 1698
 992. Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko- referent ds. promocji
  Wyświetleń: 1697
 993. LISTA KANDYDATÓW - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1697
 994. Zapytanie ofertowe na "Zabezpieczenie medyczne imprezy plenerowej pn. 35 Rajd Maluchów - Prudnik 2014 rok realizowanej w ramach projektu "Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin"
  Wyświetleń: 1697
 995. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 1695
 996. Zarządzenie Nr 140/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1695
 997. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik 2006
  Wyświetleń: 1694
 998. Zarządzenie Nr 53/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w częściach nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Kolejowej 24 w Prudniku
  Wyświetleń: 1694
 999. Kierownictwo Zarządu Budynków Komunalnych
  Wyświetleń: 1693
 1000. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinii urbanistycznych na terenie gminy Prudnik w roku 2013
  Wyświetleń: 1693
 1001. Zarządzenie Nr 10/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty i zmiany zarządzenia
  Wyświetleń: 1693
 1002. Zarządzenie Nr 54/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  Wyświetleń: 1693
 1003. 213.Uchwała Nr XIV/211/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1692
 1004. Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej: IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika
  Wyświetleń: 1692
 1005. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 1691
 1006. Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2014 roku
  Wyświetleń: 1691
 1007. Zapytanie ofertowe na dostawę opału
  Wyświetleń: 1691
 1008. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1691
 1009. Budowa drogi wraz z przeprawą mostową
  Wyświetleń: 1689
 1010. Przebudowa stacji Paliw w Prudniku ul. Kościuszki 74
  Wyświetleń: 1689
 1011. Zarządzenie Nr 209/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1689
 1012. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1689
 1013. 9/2011 - Kontrola w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1688
 1014. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku
  Wyświetleń: 1688
 1015. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1687
 1016. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1686
 1017. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XL z dnia 27 marca 2013r.
  Wyświetleń: 1686
 1018. Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1686
 1019. Zarządzenie Nr 156/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1686
 1020. Dane teleadresowe.
  Wyświetleń: 1685
 1021. Majątek ZUK 2008
  Wyświetleń: 1685
 1022. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1684
 1023. Zarządzenie Nr 176/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1684
 1024. 340.Uchwała Nr XIX/337/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1683
 1025. 358.Uchwała Nr XXI/355/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: nabycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1683
 1026. Majątek POK 2009
  Wyświetleń: 1683
 1027. Wykonanie budżetu za 2014 rok
  Wyświetleń: 1682
 1028. Zarządzenie Nr 172/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1682
 1029. 354.Uchwała Nr XXI/351/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1681
 1030. 423.Uchwała Nr XXIV/420/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie darowizny nieruchomości
  Wyświetleń: 1680
 1031. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2012 rok
  Wyświetleń: 1680
 1032. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1680
 1033. 274.Uchwała Nr XVII/271/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1679
 1034. Zarządzenie Nr 236/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1679
 1035. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik 2004
  Wyświetleń: 1678
 1036. Sprawozdania 2008
  Wyświetleń: 1678
 1037. Zarządzenie Nr 12/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1678
 1038. Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1678
 1039. 355.Uchwała Nr XXI/352/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1677
 1040. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1677
 1041. Zarządzenie Nr 219/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1677
 1042. 235.Uchwała Nr XV/233/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr:zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gm.Prudnik
  Wyświetleń: 1676
 1043. Zorganizowanie zielonej szkoły w ramach projektu: Równym krokiem
  Wyświetleń: 1676
 1044. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik.
  Wyświetleń: 1675
 1045. Zarządzenie Nr 8/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny lokalu mieszkalnego nakładów własnych poniesionych przez najemcę na ten lokal
  Wyświetleń: 1674
 1046. 20.Protokół Nr XX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 3 lutego 2012r.
  Wyświetleń: 1672
 1047. Sprawozdania 2010 - I Kwartał
  Wyświetleń: 1672
 1048. Zarządzenie Nr 39/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1672
 1049. 302.Uchwała Nr XVIII/299/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1671
 1050. Zarządzenie Nr 120/2/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Prudnika Nr 0152/11/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1671
 1051. Przebudowa drogi powiatowej Prudnik-Dębowiec-Wieszczyna
  Wyświetleń: 1670
 1052. Zarządzenie Nr 113/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1670
 1053. Zarządzenie Nr 89/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie udzielenia 10% bonifikaty od ceny lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 1670
 1054. 106. Uchwała Nr VII/104/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011 rok
  Wyświetleń: 1669
 1055. 8.Protokół Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 maja 2011r.
  Wyświetleń: 1669
 1056. Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1669
 1057. Budowa sieci teleinformatycznej dla Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 1667
 1058. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Księgowego
  Wyświetleń: 1667
 1059. O P.P.U. Torkonstal
  Wyświetleń: 1667
 1060. Zarządzenie Nr 120/6/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie uzupełnienia Planu organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1667
 1061. Zarządzenie Nr 223/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zmiany w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1667
 1062. KARTA USŁUG Nr 24/RSO - Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
  Wyświetleń: 1666
 1063. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja I z dnia 1 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 1666
 1064. Sprawozdania 2010 - II Kwartał
  Wyświetleń: 1666
 1065. 5/2009 - Urząd Stanu Cywilnego w Prudniku
  Wyświetleń: 1665
 1066. Dostawa artykułów spożywczych dla Środowiskowego Domu Samopomocy
  Wyświetleń: 1665
 1067. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
  Wyświetleń: 1665
 1068. 370.Uchwała Nr XXII/367/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1664
 1069. Majątek ZEC 2005
  Wyświetleń: 1664
 1070. Zarządzenie Nr 148/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1664
 1071. 419.Uchwała Nr XXIV/416/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1662
 1072. Zakup systemu nagłośnienia oraz ekranu do nowo tworzonego Kina „Diana” w Prudniku
  Wyświetleń: 1662
 1073. 176.Uchwała Nr XIII/174/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 1661
 1074. Remont instalacji elektrycznej
  Wyświetleń: 1660
 1075. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablic pamiątkowych dot. projektu pn. Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku
  Wyświetleń: 1660
 1076. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1660
 1077. Zarządzenie Nr 107/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w składzie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  Wyświetleń: 1660
 1078. 449.Uchwała Nr XXVI/446/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1659
 1079. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.
  Wyświetleń: 1659
 1080. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1658
 1081. 308.Uchwała Nr XVIII/305/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1657
 1082. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVI z dnia 28 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 1657
 1083. Sprawozdania 2010 - IV Kwartał
  Wyświetleń: 1657
 1084. Sprawozdania 2011 - III Kwartał
  Wyświetleń: 1657
 1085. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
  Wyświetleń: 1656
 1086. 391.Uchwała Nr XXIII/388/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. uchylajaca uchwałę w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1655
 1087. Inwestycje celu publicznego - Niemysłowice
  Wyświetleń: 1655
 1088. Zarządzenie Nr 159/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego położonego w Prudniku i udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1655
 1089. Zarządzenie Nr 218/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1655
 1090. 5.Protokół Nr V/2011 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 24 lutego 2011r.
  Wyświetleń: 1654
 1091. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1654
 1092. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1654
 1093. Zarządzenie Nr 216/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1654
 1094. 12.Protokół Nr XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 10 sierpnia 2011r.
  Wyświetleń: 1653
 1095. Sprawozdania 2011 - II Kwartał
  Wyświetleń: 1653
 1096. Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1653
 1097. Zmiana terminu składania ofert w przetargu na termomodernizację Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1653
 1098. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXVII z dnia 31 stycznia 2013r.
  Wyświetleń: 1652
 1099. Sprawozdanie Biblioteki za 2010 r.
  Wyświetleń: 1652
 1100. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usług pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Publicznego Stowarzyszeniowego Przedszkola
  Wyświetleń: 1652
 1101. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1651
 1102. Zarządzenie Nr 124/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1651
 1103. Kierownictwo.
  Wyświetleń: 1650
 1104. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usług prowadzenia zajęć z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami
  Wyświetleń: 1650
 1105. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Nabór na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 1649
 1106. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 1648
 1107. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2009 w dziedzinie promocji Gminy Prudnik poprzez osiągnięcia sportowe.
  Wyświetleń: 1648
 1108. Zarządzenie Nr 133/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1647
 1109. 13/2008 - Kontrola w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 1646
 1110. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXII z dnia 31 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 1646
 1111. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1646
 1112. 9.Protokół Nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 13 czerwca 2011r.
  Wyświetleń: 1645
 1113. Zarządzenie Nr 211/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1645
 1114. Informacja z działalności OPS Prudnik za 2010r.
  Wyświetleń: 1644
 1115. Zarządzenie Nr 11/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie analizy wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2012 przez Gminę Prudnik
  Wyświetleń: 1644
 1116. Zarządzenie Nr 202/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Damrota 13 w Prudniku
  Wyświetleń: 1644
 1117. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1643
 1118. Zarządzenie Nr 94/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1643
 1119. 144.Uchwała Nr VIII/142/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. zm. uchwałę w spr: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czyżowice
  Wyświetleń: 1642
 1120. 226.Uchwała Nr XIV/224/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1642
 1121. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1642
 1122. Majątek ZUK 2010
  Wyświetleń: 1642
 1123. Zarządzenie Nr 149/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1642
 1124. Zarządzenie Nr 170/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1641
 1125. Informacja dla gmin - Góry Opawskie IV warsztaty
  Wyświetleń: 1640
 1126. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1640
 1127. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLIX z dnia 30 października 2013r.
  Wyświetleń: 1640
 1128. Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy- Referent ds. windykacji
  Wyświetleń: 1640
 1129. 280.Uchwała Nr XVII/277/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1638
 1130. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1638
 1131. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przyjęciu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  Wyświetleń: 1638
 1132. Oświadczenia majątkowe radnych za 2006 rok
  Wyświetleń: 1638
 1133. Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
  Wyświetleń: 1638
 1134. 153.Uchwała Nr X/151/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1637
 1135. Informacja dot. naboru
  Wyświetleń: 1636
 1136. Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Prudnickiego Decyzji o pozwoleniu na budowę nr 78 z dnia 14 marca 2012 na rozbudowę i przebudowę kanalizacji ogólnospławnej i przebudowe ul. Lompy w Prudniku
  Wyświetleń: 1636
 1137. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2013 rok
  Wyświetleń: 1636
 1138. 451.Uchwała Nr XXVI/448/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zmiany imienia Publicznej Szkoły Podstawowej w Moszczance
  Wyświetleń: 1635
 1139. Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoteminowego
  Wyświetleń: 1635
 1140. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje adm. za 2015 rok
  Wyświetleń: 1634
 1141. Zarządzenie Nr 120/11/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 1634
 1142. Zarządzenie Nr 44/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1634
 1143. Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1634
 1144. Sieć wodociągowa z przyłączami rejonu Prudnik-Chocim-Dębowiec
  Wyświetleń: 1633
 1145. 389.Uchwała Nr XXIII/386/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr.zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1632
 1146. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLVI z dnia 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 1632
 1147. Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2005
  Wyświetleń: 1632
 1148. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinii urbanistycznych na terenie gminy Prudnik w roku 2014.
  Wyświetleń: 1632
 1149. 304.Uchwała Nr XVIII/301/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1631
 1150. 311.Uchwała Nr XVIII/308/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1631
 1151. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko Instruktor Sportu
  Wyświetleń: 1631
 1152. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1631
 1153. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1631
 1154. Sprawozdania 2010 - III Kwartał
  Wyświetleń: 1631
 1155. Wykaz podatników będących przedsiębiorcami oraz podatników podatku rolnego i leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych którym umorzono oraz przesunięto i rozłożono na raty zapłatę zaległości podatkowych za okres 2006 roku
  Wyświetleń: 1631
 1156. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłacza i świadczenie usług telekomunikacyjnych
  Wyświetleń: 1631
 1157. Zarządzenie Nr 14/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1631
 1158. Oświadczenia majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem lub powołaniem na stanowisko objęte obowiązkiem składania oświadczeń
  Wyświetleń: 1630
 1159. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1630
 1160. Zarządzenie Nr 23/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1630
 1161. 396.Uchwała Nr XXIII/393/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1629
 1162. 18/2011 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Moszczance
  Wyświetleń: 1628
 1163. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1628
 1164. Ogłoszenie o naborze na Stanowisko ds. windykacji należności gminy
  Wyświetleń: 1628
 1165. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom spolecznym
  Wyświetleń: 1627
 1166. Zarządzenie Nr 169/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 w Prudniku i Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1627
 1167. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1627
 1168. 348.Uchwała Nr XIX/345/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr: nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1626
 1169. Majątek ZUK 2004
  Wyświetleń: 1626
 1170. Zarządzenie Nr 120/8/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenie Zasad (polityki) rachunkowości
  Wyświetleń: 1626
 1171. 300.Uchwała Nr XVIII/297/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1625
 1172. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1625
 1173. Oferta realizacji zadania publicznego w 2010 - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  Wyświetleń: 1625
 1174. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia gimnastyki korekcyjnej
  Wyświetleń: 1625
 1175. 345.Uchwała Nr XIX/342/2012 Rady Miejskiej w Prudnuku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1624
 1176. Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Gminy Miejsko-Wiejskiej Prudnik
  Wyświetleń: 1624
 1177. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik.
  Wyświetleń: 1624
 1178. Informacja dotycząca naboru na stanowisko do spraw ochrony środowiska.
  Wyświetleń: 1623
 1179. 366.Uchwała Nr XXII/363/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr.zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1622
 1180. Zarządzenie Nr 129/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1622
 1181. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1622
 1182. 286.Uchwała Nr XVII/283/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szybowice, części wsi Mieszkowice i części wsi Rudziczka.
  Wyświetleń: 1621
 1183. 361.Uchwała Nr XXI/358/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr:zamiaru likwidacji oddziałów zamiejscowych Publicznych Przedszkoli w Rudziczce i w Łące Prudnickiej
  Wyświetleń: 1621
 1184. 420.Uchwała Nr XXIV/417/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1621
 1185. Sprawozdania 2014 - III Kwartał
  Wyświetleń: 1621
 1186. 283.Uchwała Nr XVII/280/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1620
 1187. Przetarg nieograniczony na: Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu: Równym Krokiem - warsztaty matematyczno – przyrodnicze dla uczniów kl. I-III
  Wyświetleń: 1620
 1188. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
  Wyświetleń: 1620
 1189. Zwierzęta
  Wyświetleń: 1620
 1190. 382.Uchwała Nr XXII/379/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1619
 1191. 401.Uchwała Nr XXIII/398/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1619
 1192. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy.
  Wyświetleń: 1619
 1193. Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1619
 1194. 161.Uchwała Nr X/159/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1618
 1195. Oferta realizacji zadania publicznego w 2010 - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  Wyświetleń: 1618
 1196. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 1618
 1197. Pomoc Społeczna
  Wyświetleń: 1618
 1198. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XVII z dnia 30 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 1617
 1199. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usług pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku
  Wyświetleń: 1617
 1200. Zarządzenie Nr 222/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1617
 1201. Zarządzenie Nr 237/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1617
 1202. 261.Uchwała Nr XVI/258/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1616
 1203. 428.Uchwała Nr XXIV/425/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1616
 1204. Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku ul. Parkowa 6 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- Stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 1616
 1205. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1616
 1206. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1616
 1207. 267.Uchwała Nr XVII/264/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych
  Wyświetleń: 1613
 1208. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1613
 1209. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1613
 1210. Remont ogrodzenia i części podwórka przy Publicznym Przedszkolu nr 4
  Wyświetleń: 1612
 1211. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1612
 1212. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: badania biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
  Wyświetleń: 1612
 1213. 298.Uchwała Nr XVIII/295/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: zbycia części nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1611
 1214. 392.Uchwała Nr XXIII/389/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. uchylajaca uchwałę w spr:zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1611
 1215. Zarządzenie Nr 167/2012 Burmistrz Prudnika z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1611
 1216. PROJEKTY UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ - sesja LI - 28.01.2010
  Wyświetleń: 1610
 1217. Majątek ZBK 2004
  Wyświetleń: 1609
 1218. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: usługi konsultacyjne dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin
  Wyświetleń: 1609
 1219. 356.Uchwała Nr XXI/353/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1608
 1220. Informacja dotycząca naboru na stanowisko: referent ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 1608
 1221. Majątek OSiR 2006
  Wyświetleń: 1608
 1222. Nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 1608
 1223. Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Strategii Rozwoju Gminy Prudnik na lata 2009-2020.
  Wyświetleń: 1608
 1224. Sprawozdanie Biblioteki za 2006 r.
  Wyświetleń: 1608
 1225. Zarządzenie Nr 42/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1608
 1226. 373.Uchwała Nr XXII/370/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1607
 1227. Informacja o wynikach naboru na stanowisko audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 1607
 1228. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia terapeutyczne dogoterapia
  Wyświetleń: 1607
 1229. Sprawozdania roczne - 2013
  Wyświetleń: 1607
 1230. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1607
 1231. Zarządzenie Nr 31/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1607
 1232. 305.Uchwała Nr XVIII/302/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1606
 1233. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
  Wyświetleń: 1606
 1234. 031. Uchwała Nr III/31/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w spawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1605
 1235. 288.Uchwała Nr XVII/285/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1605
 1236. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1604
 1237. Zarządzenie Nr 208/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1604
 1238. Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty na Wykonanie projektów oraz wyprodukowanie materiałów promocyjnych
  Wyświetleń: 1604
 1239. 435.Uchwała Nr XXV/432/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 czerwca 2012r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  Wyświetleń: 1603
 1240. Uchwała Nr 594/2012 z dnia 12 grudnia 2012 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2013r.
  Wyświetleń: 1603
 1241. Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
  Wyświetleń: 1602
 1242. 367.Uchwała Nr XXII/364/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1601
 1243. Zarządzenie Nr 199/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1601
 1244. Otwarty konkurs ofert: na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej na rok 2013
  Wyświetleń: 1600
 1245. 299.Uchwała Nr XVIII/296/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1598
 1246. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 1598
 1247. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2017 r.
  Wyświetleń: 1598
 1248. 230.Uchwała Nr XIV/228/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1597
 1249. 343.Uchwała Nr XIX/340/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: darowizny nieruchomości
  Wyświetleń: 1597
 1250. 314.Uchwała Nr XVIII/312/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1596
 1251. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ- sesja LI z dnia 20 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 1596
 1252. Zarządzenie Nr 200/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1596
 1253. Zarządzenie Nr 55/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  Wyświetleń: 1596
 1254. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja VI z dnia 26 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 1595
 1255. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 1594
 1256. Zaproszenie do złożenia oferty na modernizację układu odpylania kotła WR-5 na ciepłowni w Lubrzy I etap.
  Wyświetleń: 1594
 1257. 238.Uchwała Nr XV/236/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: nabycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1592
 1258. 240.Uchwała Nr XV/238/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1592
 1259. Nabór na stanowisko księgowego w GZOIW w Prudniku
  Wyświetleń: 1592
 1260. 277.Uchwała Nr XVII/274/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1591
 1261. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.
  Wyświetleń: 1591
 1262. Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2013 w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1591
 1263. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXVI z dnia 21 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 1591
 1264. Sprawozdania 2009
  Wyświetleń: 1591
 1265. 218.Uchwala Nr XIV/216/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1590
 1266. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1590
 1267. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1590
 1268. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : Dyrekor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku.
  Wyświetleń: 1589
 1269. INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROCEDURY NABORU - Stanowisko ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1589
 1270. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1589
 1271. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1588
 1272. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja nr XXIX z dnia 25 września 2012r.
  Wyświetleń: 1588
 1273. Sprawozdania 2013 - III Kwartał
  Wyświetleń: 1588
 1274. Zarządzenie Nr 151/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1588
 1275. Zarządzenie Nr 38/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  Wyświetleń: 1588
 1276. Informacja dot. naboru na stanowisko- Referent ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1587
 1277. Zarządzenie Nr 183/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012- 2016
  Wyświetleń: 1587
 1278. 368.Uchwała Nr XXII/365/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr.zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1586
 1279. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2012
  Wyświetleń: 1586
 1280. 049.Uchwała Nr V/47/2011 Rady Miejskiej w P- ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r.
  Wyświetleń: 1585
 1281. 357.Uchwała Nr XXI/354/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: nabycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1585
 1282. Zarządzenie Nr 37/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1585
 1283. 404.Uchwała Nr XXIII/401/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1584
 1284. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 1584
 1285. Zarządzenie Nr 120/4A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu naboru pracowników na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 1584
 1286. 035. Uchwała Nr IV/35/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczególowych warunków jego funkcjonowania
  Wyświetleń: 1583
 1287. Sprawozdania 2007
  Wyświetleń: 1582
 1288. Zarządzenie Nr 229/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1582
 1289. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wystąpieniu o uzgodnienie przez RDOŚ farmy wiatrowej GB Szybowice.
  Wyświetleń: 1581
 1290. Plan 1996r.
  Wyświetleń: 1581
 1291. Urządzenie i ogrodzenie placu gminnego we wsi Szybowice
  Wyświetleń: 1581
 1292. Zarządzenie Nr 104/2012 Burmistrza Prudnika zdnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1581
 1293. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012
  Wyświetleń: 1580
 1294. Zarządzenie Nr 138/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą gruntu
  Wyświetleń: 1580
 1295. 113. Uchwała Nr VII/111/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości
  Wyświetleń: 1579
 1296. 239.Uchwała Nr XV/237/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r.w spr: obciążenia nieruchomości
  Wyświetleń: 1579
 1297. 374.Uchwała Nr XXII/371/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1578
 1298. 415.Uchwała Nr XXIV/412/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1578
 1299. Zarządzenie Nr 88A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Piastowskiej 41 w Prudniku
  Wyświetleń: 1578
 1300. 434.Uchwała Nr XXV/431/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany MPZP miasta Prudnika z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1577
 1301. Zarządzenie Nr 34/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1577
 1302. Informacja o wynikach naboru na stanowisko- Referent ds. windykacji
  Wyświetleń: 1576
 1303. Oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem powierzenia stanowiska dyrektora placówki oświatowej
  Wyświetleń: 1576
 1304. Zarządzenie Nr 96/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Piastowskiej 4 w Prudniku
  Wyświetleń: 1576
 1305. 182.Uchwała Nr XIII/180/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie obciążenia nieruchomości
  Wyświetleń: 1575
 1306. 402.Uchwała Nr XXIII/399/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1575
 1307. Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1574
 1308. Zarządzenie Nr 157/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1574
 1309. Zarządzenie Nr 58/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 25 w Prudniku
  Wyświetleń: 1574
 1310. 043. Uchwała Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 1573
 1311. 199.Uchwała Nr XIII/197/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1573
 1312. 245.Uchwała Nr XV/243/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1573
 1313. 378.Uchwała Nr XXII/375/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1573
 1314. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: referent ds. promocji
  Wyświetleń: 1573
 1315. Zarządzenie Nr 46/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przekazania budynku do administrowania
  Wyświetleń: 1573
 1316. 398.Uchwała Nr XXXIII/395/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r.w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1572
 1317. 329.Uchwała Nr XVIII/327/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. zm.uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1571
 1318. 336.Uchwała Nr XIX/333/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr:uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016
  Wyświetleń: 1571
 1319. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 1571
 1320. 122.Uchwała Nr VIII/120/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1570
 1321. 317.Uchwała Nr XVIII/315/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1570
 1322. 332.Uchwała Nr XVIII/329/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1570
 1323. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Kierownik działu technicznego
  Wyświetleń: 1569
 1324. 141.Uchwała Nr VIII/139/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2011r. w spr: przekazania skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu
  Wyświetleń: 1568
 1325. 264.Uchwała Nr XVII/261/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
  Wyświetleń: 1568
 1326. 272.Uchwała Nr XVII/269/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1567
 1327. 421.Uchwała Nr XXIV/418/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1567
 1328. 154.Uchwała Nr X/152/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1566
 1329. 406.Uchwała Nr XXIII/403/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1566
 1330. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
  Wyświetleń: 1566
 1331. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1565
 1332. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablic pamiątkowych dot. projektu pn. III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika
  Wyświetleń: 1565
 1333. Zarządzenie Nr 220/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 r.
  Wyświetleń: 1565
 1334. 079.Uchwała Nr VI/77/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1564
 1335. 162.Uchwała Nr X/160/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Piorunkowice
  Wyświetleń: 1564
 1336. 339.Uchwała Nr XIX/336/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1564
 1337. Informacja o wynikach naboru na stanowisko- podinstektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1564
 1338. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę farmy wiatrowej w obrębie miejscowości Mieszkowice, Szybowice, Rudziczka przez firmę GB Szybowice 301 Sp. zo.o.
  Wyświetleń: 1564
 1339. 349.Uchwała Nr XIX/346/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 1563
 1340. Zarządzenie Nr 224/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1563
 1341. 064.Uchwała Nr VI/62/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: zmiany prognozy finansowej Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1562
 1342. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje adm. za 2011 rok
  Wyświetleń: 1562
 1343. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OBSZARU GMINY PRUDNIK
  Wyświetleń: 1562
 1344. Zapytanie ofertowe na wynajem aparatury nagłaśniającej i sceny z zadaszeniem na imprezę plenerową pn. 36 Rajd Maluchów - Prudnik 2015r. realizowaną w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1561
 1345. Zarządzenie Nr 48/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1561
 1346. Zarządzenie Nr 152/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1560
 1347. Zarządzenie wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1560
 1348. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej na rok 2013
  Wyświetleń: 1559
 1349. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: usługi pedagogiczno-edukacyjne w świetlicy opiekuńczo wychowawczej przedszkola w Niemysłowicach
  Wyświetleń: 1559
 1350. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXIII z dnia 26 kwietnia 2012r.
  Wyświetleń: 1558
 1351. Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1558
 1352. Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVIII/328/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012r.
  Wyświetleń: 1558
 1353. 410.Uchwała Nr XXIV/407/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr:udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z tytułu wykonania budżetu Gm.Prudnik za 2011r.
  Wyświetleń: 1557
 1354. Majątek ZBK 2006
  Wyświetleń: 1557
 1355. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1557
 1356. Zarządzenie Nr 185/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przejęcia i przekazania budynku do administrowania
  Wyświetleń: 1557
 1357. Zarządzenie Nr 62/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1557
 1358. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko do spraw ewidencji ludności
  Wyświetleń: 1556
 1359. Majątek ZUK 2009
  Wyświetleń: 1556
 1360. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU KONTROLI 2016
  Wyświetleń: 1555
 1361. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr IX z dnia 13.06.2011r.
  Wyświetleń: 1555
 1362. Zarządzenie Nr 120/13/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadzoru nad realizacją umowy o przyznanie pomocy w ramach Osi priorytetowej RPOP.05.00.00 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe
  Wyświetleń: 1555
 1363. 224.Uchwała Nr XIV/222/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1554
 1364. KARTA USŁUG Nr 11/WFB - Umorzenie w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  Wyświetleń: 1554
 1365. Majątek 2009
  Wyświetleń: 1554
 1366. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1554
 1367. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1553
 1368. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1553
 1369. Remont instalacji sprężonego powietrza
  Wyświetleń: 1552
 1370. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XVI z dnia 10 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 1551
 1371. 221.Uchwała Nr XIV/219/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1550
 1372. 417.Uchwała Nr XXIV/414/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: likwidacji oddziałów zamiejscowych Publicznych Przedszkoli w Rudziczce i Łące Prudnickiej
  Wyświetleń: 1550
 1373. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXIX z dnia 13 marca 2013r.
  Wyświetleń: 1550
 1374. 100.Uchwała Nr VI/98/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1549
 1375. 259. Załącznik nr 3,4,5,6 do Uchwały Nr XVI/256/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 1548
 1376. 327.Uchwała Nr XVIII/325/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr; wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1548
 1377. 452.Uchwała Nr XXVI/449/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości w granice Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej
  Wyświetleń: 1548
 1378. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XVII z dnia 29 października 2015 r.
  Wyświetleń: 1548
 1379. 341.Uchwała Nr XIX/338/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1547
 1380. Majątek ZBK 2009
  Wyświetleń: 1546
 1381. Zapytanie ofertowe na występ artystyczny zespołu DE FACTO na imprezę plenerową pn. X Rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1546
 1382. Zarządzenie Nr 81/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1546
 1383. 112. Uchwała Nr VII/110/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1545
 1384. 151.Uchwała Nr X/149/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku
  Wyświetleń: 1545
 1385. 163.Uchwała Nr X/161/2011 Rady miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1545
 1386. 360.Uchwała Nr XXI/357/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1544
 1387. Ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji środowiskowej na Przebudowę drogi gminnej ulicy Reja
  Wyświetleń: 1544
 1388. Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej – etap I
  Wyświetleń: 1544
 1389. 181.Uchwała Nr XIII/179/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1543
 1390. 233.Uchwała Nr XIV/231/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie przyjęcia od Powiatu Prudnickiego zadania obejmujacego założenie i prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego
  Wyświetleń: 1543
 1391. Majątek TBS 2011.
  Wyświetleń: 1543
 1392. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RUDZICZCE.
  Wyświetleń: 1543
 1393. 372.Uchwała Nr XXII/369/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1542
 1394. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
  Wyświetleń: 1542
 1395. Zarządzenie Nr 21/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali położonych w budynku przy ul. Sobieskiego 6 w Prudniku
  Wyświetleń: 1542
 1396. Zarządzenie Nr 79/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1542
 1397. 228.Uchwała Nr XIV/226/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1541
 1398. Zapytanie ofertowe na występ artystyczny Zespołu Siostry Wajs & Stonoga podczas 36 Rajdu Maluchów realizowanego w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1541
 1399. 167.Uchwała Nr XI/165/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 01 sierpnia 2011, w sprawie zmian w budżecie gminy Prudnik na 2011 rok
  Wyświetleń: 1540
 1400. Majątek 2005
  Wyświetleń: 1540
 1401. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
  Wyświetleń: 1540
 1402. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- Stanowisko: Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1540
 1403. Sprawozdania 2014 - II Kwartał
  Wyświetleń: 1540
 1404. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usług pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Spółdzielni Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1540
 1405. 071.Uchwała Nr VI/69/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1538
 1406. 200.Uchwała Nr XIII/198/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1538
 1407. 241.Uchwała Nr XV/239/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1538
 1408. Oświadczenie majątkowe Burmistrza Prudnika złożone w zwiazku z rozpoczeciem nowej kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1538
 1409. Regulamin organizacyjny GZOiW w Prudniku
  Wyświetleń: 1538
 1410. Sprawozdania 2011 - I Kwartał
  Wyświetleń: 1538
 1411. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1538
 1412. 258.Uchwała Nr XVI/256/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków zał. nr 1 i 2
  Wyświetleń: 1536
 1413. Zarządzenie Nr 214/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1536
 1414. 229.Uchwała Nr XIV/227/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1535
 1415. Majątek Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1535
 1416. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. Przebudowa drogi gminnej ulicy Strzeleckiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1535
 1417. 088.Uchwała Nr VI/86/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1534
 1418. 156.Uchwała Nr X/154/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1534
 1419. 353.Uchwała Nr XXI/350/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr:zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1534
 1420. KARTA USŁUG Nr 28/RSO - Zaświadczenia z akt ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
  Wyświetleń: 1534
 1421. Majątek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku 2006
  Wyświetleń: 1534
 1422. Zarządzenie Nr 161/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1534
 1423. Zmiana do zaproszenia do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1534
 1424. 309.Uchwała Nr XVIII/306/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1533
 1425. Wykonanie budżetu Gminy Prudnik za 2013 rok
  Wyświetleń: 1533
 1426. zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Wykonanie ukwieceń oraz pielęgnacja roślin kwiatowych na terenie Prudnika
  Wyświetleń: 1533
 1427. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XVIII z dnia 29 grudnia 2011r.
  Wyświetleń: 1532
 1428. Zarządzenie Nr 207/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 1532
 1429. 041. Uchwała Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1531
 1430. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 1531
 1431. Majątek MZP 2008.
  Wyświetleń: 1531
 1432. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na rozbudowę i przebudowę kanalizacji ogólnospławnej i przebudowę ul. Lompy w Prudniku
  Wyświetleń: 1531
 1433. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1531
 1434. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXII z dnia 11 października 2012r.
  Wyświetleń: 1531
 1435. 394.Uchwała Nr XXIII/391/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. uchylająca uchwałę w spr:sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1530
 1436. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1530
 1437. 455.Uchwała Nr XXVI/452/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zmian w składzie osobowym stałej komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 1529
 1438. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Główny Księgowy - Środowiskowy Dom Samopomocy
  Wyświetleń: 1529
 1439. IV sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 27 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1529
 1440. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1528
 1441. 291.Uchwała Nr XVIII/288/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: przyjęcia stanowiska w spr:planowanej reorganizacji Sądu Rejonowego w Prudniku
  Wyświetleń: 1527
 1442. Dostawa i montaż projektora kinowego
  Wyświetleń: 1527
 1443. Majątek ZUK 2007
  Wyświetleń: 1527
 1444. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje adm. za 2010 rok
  Wyświetleń: 1527
 1445. Wykonanie renowacji stolarki drewnianej okiennej i drzwiowej
  Wyświetleń: 1527
 1446. INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1526
 1447. PROJEKTY UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ - sesja LIII - 31.03.2010
  Wyświetleń: 1526
 1448. Zarządzenie Nr 160/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1526
 1449. 290.Uchwała Nr XVII/287/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji ds. Wsi Gospodarki Rolnej
  Wyświetleń: 1525
 1450. 188.Uchwała Nr XIII/186/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1524
 1451. 251.Uchwała Nr XV/249/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wygaśnięcia mandatu radnego
  Wyświetleń: 1524
 1452. 077.Uchwała Nr VI/75/2011 z dnia 31 maraca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1523
 1453. 427.Uchwała Nr XXIV/424/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1523
 1454. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej Budowa Farmy Wiatrowej Szybowice...
  Wyświetleń: 1523
 1455. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w.s. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia p.n. Budowa farmy wiatrowej Szybowice na terenie gminy Prudnik, w obrębie miejscowości: Szybowice, Mieszkowice, Rudziczka
  Wyświetleń: 1523
 1456. Zapytanie ofertowe na wynajem urządzeń pneumatycznych na imprezę plenerową pn. 35 Rajd Maluchów w ramach projektu "Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin"
  Wyświetleń: 1523
 1457. Zarządzenie Nr 50/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1523
 1458. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXI z dnia 05 października 2012r.
  Wyświetleń: 1522
 1459. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych i spółek gminy
  Wyświetleń: 1522
 1460. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: przeprowadzenie badań przez biegłych sądowych
  Wyświetleń: 1522
 1461. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usług konsultacyjnych dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin
  Wyświetleń: 1522
 1462. Zarządzenie Nr 64/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1522
 1463. 282.Uchwała Nr XVII/279/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1521
 1464. Sprawozdanie MiGBP za 2012 r.
  Wyświetleń: 1521
 1465. Wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizacje zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1521
 1466. Zarządzenie Nr 175/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1521
 1467. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: usługi konsultacyjne dla osób zażywających narkotyki
  Wyświetleń: 1521
 1468. 347.Uchwała Nr XIX/344/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: powołania członków Rady Muzeum działającej prz Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1520
 1469. 399.Uchwała Nr XXIII/396/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1520
 1470. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XLI z dnia 25 kwietnia 2013r.
  Wyświetleń: 1520
 1471. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXIV z dnia 31 maja 2012r.
  Wyświetleń: 1520
 1472. 383.Uchwała Nr XXII/380/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1519
 1473. Pomniki
  Wyświetleń: 1519
 1474. 072.Uchwała Nr VI/70/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. zm.uchwałę w spr: zasad sprzedaży lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom
  Wyświetleń: 1518
 1475. Zarządzenie Nr 234/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany wysokości udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku wielomieszkaniowym w Prudniku przy ul. Grunwaldzkiej 1
  Wyświetleń: 1518
 1476. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1517
 1477. Zarządzenie Nr 115/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przekazania budynków do administrowania
  Wyświetleń: 1517
 1478. 293.Uchwała Nr XVIII/290/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1516
 1479. 352.Uchwała Nr XXI/349/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r.zmieniająca uchwałę w spr: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016
  Wyświetleń: 1516
 1480. 017. Uchwała Nr III/17/2010 Rady Miejskie w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1515
 1481. 315.Uchwała Nr XVIII/313/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1515
 1482. Informacja o zakończeniu procedury naboru na stanowisko ds. budownictwa i remontów
  Wyświetleń: 1515
 1483. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. budownictwa i remontów.
  Wyświetleń: 1515
 1484. 22/2011 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w
  Wyświetleń: 1514
 1485. 350.Uchwała Nr XX/347/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 3 lutego 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1514
 1486. 407.Uchwała Nr XXIII/404/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę Nr XVII/283/2011 w spr:uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1513
 1487. 062.Uchwała Nr V/60/2011 Rady Miejskiej w P-ku w spr: wymagań,jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwie
  Wyświetleń: 1512
 1488. 386.Uchwała Nr XXII/383/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. zm.uchwałę w spr: ustalenia planu sieci publicznych szkół pods. i gimnazjów prowadzonych przez Gm. Prudnik oraz granic ich obwodów
  Wyświetleń: 1512
 1489. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXII z dnia 29.03.2012r.
  Wyświetleń: 1512
 1490. Zapytaie ofertowe na "Wynajem aparatury nagłaśniającej i sceny z zadaszeniem na imprezę plenerową pn. 35 Rajd Maluchów - Prudnik 2014 realizowaną w ramach projektu "Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin".
  Wyświetleń: 1512
 1491. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1511
 1492. Sprostowanie do ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 1511
 1493. 091.Uchwała Nr IV/89/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1509
 1494. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1509
 1495. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik na rok 2013 z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1509
 1496. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja LV z dnia 27 marca 2014r.
  Wyświetleń: 1509
 1497. 111. Uchwała Nr VII/109/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne...
  Wyświetleń: 1508
 1498. Zarządzenie Nr 235/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1508
 1499. 159.Uchwała Nr X/157/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1507
 1500. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2014
  Wyświetleń: 1507
 1501. Uchwała Nr 204/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 r.
  Wyświetleń: 1507
 1502. 085.Uchwała Nr VI/83/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1505
 1503. 338.Uchwała Nr XIX/335/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1505
 1504. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1505
 1505. Zarządzenie Nr 56/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem i zmiany zarządzenia
  Wyświetleń: 1504
 1506. 160.Uchwała Nr X/158/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1503
 1507. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008
  Wyświetleń: 1503
 1508. UCHWAŁA Nr 544 / 99 ZARZĄDU GMINY PRUDNIK w sprawie udzielenia upoważnienia.
  Wyświetleń: 1503
 1509. Program Rewitalizacji Miasta Prudnika 2009-2015
  Wyświetleń: 1502
 1510. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1502
 1511. 255.Uchwała Nr XVI/253/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr:określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1501
 1512. 323.Uchwała Nr XVIII/321/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1501
 1513. 331.Uchwała Nr XVIII/328/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012
  Wyświetleń: 1501
 1514. Zarządzenie Nr 116/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1501
 1515. Zarządzenie Nr 126/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  Wyświetleń: 1501
 1516. 178.Uchwała Nr XIII/176/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1500
 1517. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XL z dnia 28 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1500
 1518. 215.Uchwała Nr XIV/213/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1499
 1519. Kanalizacja sanitarna z przyłączami rejonu Prudnik-Chocim-Dębowiec
  Wyświetleń: 1498
 1520. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1497
 1521. 253.Uchwała Nr XV/251/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1496
 1522. Informacja dot. naboru na stanowisko- referent ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 1496
 1523. Zarządzenie Nr 125/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 maja 2012 r. odmowa w sprawie rozłożenia należności na raty
  Wyświetleń: 1496
 1524. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU KONTROLI 2017
  Wyświetleń: 1495
 1525. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014
  Wyświetleń: 1495
 1526. Uchwała Nr 23/06 z dnia 2 lutego 2006 r.
  Wyświetleń: 1495
 1527. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
  Wyświetleń: 1495
 1528. 136.Uchwała Nr VIII/134/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  Wyświetleń: 1494
 1529. 322.Uchwała Nr XVIII/320/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1494
 1530. 377.Uchwała Nr XXII/374/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1494
 1531. 387.Uchwała Nr XXII/384/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika i dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w P-ku
  Wyświetleń: 1494
 1532. Majątek TBS 2005.
  Wyświetleń: 1494
 1533. Nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 1494
 1534. 211.Uchwała Nr XIV/209/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 wrzesnia 2011r uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1493
 1535. 249.Uchwała Nr XV/247/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. zm.uchwałę w spr: przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagosp. części wsi Łąka Prudnicka i Moszczankla
  Wyświetleń: 1492
 1536. Ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego.
  Wyświetleń: 1492
 1537. Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych na imprezę pn. X Rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej - Europa Kultur i Tradycji w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1492
 1538. 247.Uchwała Nr XV/245/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1491
 1539. 306.uchwała Nr XVIII/303/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1491
 1540. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Główny Księgowy - Środowiskowy Dom Samopomocy
  Wyświetleń: 1491
 1541. zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonaie usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1491
 1542. Zarządzenie Nr 103/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1491
 1543. 038. Uchwała Nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1490
 1544. Zarządzenie Nr 142/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budzetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1490
 1545. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : stanowisko ds. budownictwa i remontów.
  Wyświetleń: 1489
 1546. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIII z dnia 31 sierpnia 2011r.
  Wyświetleń: 1489
 1547. 321.Uchwała Nr XVIII/319/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1488
 1548. Informacja z działalności OPS Prudnik za 2009r.
  Wyświetleń: 1488
 1549. Majątek ZBK 2008
  Wyświetleń: 1488
 1550. Statut MZP.
  Wyświetleń: 1488
 1551. Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1488
 1552. 11/2008 - Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1487
 1553. 411.Uchwała Nr XXIV408/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
  Wyświetleń: 1487
 1554. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2017
  Wyświetleń: 1487
 1555. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr X z dnia 20.06.2011r.
  Wyświetleń: 1487
 1556. Ogłoszenia o naborze pracowników do biura Lokalnej Grupy Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi".
  Wyświetleń: 1486
 1557. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1485
 1558. Zmiana 2009r.
  Wyświetleń: 1485
 1559. 115. Uchwała Nr VII/113/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1484
 1560. 155. Uchwała Nr X/153/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1484
 1561. 351.Uchwała Nr XXI/348/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr:zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1484
 1562. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1484
 1563. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RUDZICZCE.
  Wyświetleń: 1484
 1564. Uchwała nr IX/116/99 Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
  Wyświetleń: 1484
 1565. Zarządzenie Nr 213/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1484
 1566. 016.Uchwała Nr II/16/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprrawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 1483
 1567. 307.Uchwała Nr XVIII/304/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1483
 1568. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1483
 1569. Sprawozdania 2008 oraz IV kwartał 2007
  Wyświetleń: 1483
 1570. 194.Uchwała Nr XIII/192/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1482
 1571. 316.Uchwała Nr XVIII/314/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011e. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1482
 1572. 439.Uchwała Nr XXVI/436/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1482
 1573. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 1482
 1574. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr VIII z dnia 31.05.2011r.
  Wyświetleń: 1482
 1575. 275.Uchwała Nr XVII/272/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1481
 1576. 312.Uchwała Nr XVIII/310/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1481
 1577. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1481
 1578. Zarządzenie Nr 90/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia list przydziałów i zamian lokali mieszkalnych
  Wyświetleń: 1481
 1579. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1480
 1580. Ośrodek Sportu i Rekreacji - lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1480
 1581. 292.Uchwała Nr XVIII/289/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016
  Wyświetleń: 1479
 1582. 328.Uchwała Nr XVIII/326/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. zm.uchwałę w spr: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009 - 2013
  Wyświetleń: 1479
 1583. Zarządzenie Nr 41/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1479
 1584. 047.Stanowisko RM w P-ku z dnia 27.01.2011 w spr: limitów środków przeznaczonych na finansowanie programów dot. promocji zatrudnienia,łagodzenia skuktów bezrobocia na 2011r.na terenie Gm.P-k
  Wyświetleń: 1478
 1585. 326.Uchwała Nr XVIII/324/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1478
 1586. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1478
 1587. 236.Uchwała Nr XV/234/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół,przedszkoli....
  Wyświetleń: 1477
 1588. 242.Uchwała Nr XV/240/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1477
 1589. 248.Uchwała Nr XV/246/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1477
 1590. Zarządzenie Nr 29/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1477
 1591. 225.Uchwała Nr XIV/223/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1476
 1592. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1476
 1593. Zarządzenie Nr 168/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1476
 1594. 346.Uchwała Nr XIX/343/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr: nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1475
 1595. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU: stanowisko ds. windykacji należności gminy
  Wyświetleń: 1475
 1596. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę warsztatu samochodowego w miejscowości Szybowice
  Wyświetleń: 1475
 1597. Zakończenie procedury naboru - Stanowisko ds. budownictwa i remontów.
  Wyświetleń: 1475
 1598. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: usługi pedagogiczno-edukacyjne w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
  Wyświetleń: 1475
 1599. 051.Uchwała Nr V/49/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1474
 1600. Zarządzenie Nr 72/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1474
 1601. 073.Uchwała Nr VI/71/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 1473
 1602. 284.Uchwała Nr XVII/281/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1473
 1603. Zarządzenie Nr 147/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenia nieruchomości gruntowej nieodpłatną służebnością gruntową przejazdu i przechodu
  Wyświetleń: 1473
 1604. Majątek 2006
  Wyświetleń: 1472
 1605. Zarządzenie Nr 192/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1472
 1606. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje adm. za 2016 rok
  Wyświetleń: 1471
 1607. Prudnicki Ośrodek Kultury - Nabór na wolne stanowisko pracy: Główny księgowy
  Wyświetleń: 1471
 1608. Zarządzenie Nr 66/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prudnik w roku 2012
  Wyświetleń: 1471
 1609. 011.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-11-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010r.
  Wyświetleń: 1470
 1610. 318.Uchwała Nr XVIII/316/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1470
 1611. 454.Uchwała Nr XXVI/451/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zmian w składzie osobowym stałej komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa RM
  Wyświetleń: 1470
 1612. Zarządzenie Nr 163/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1470
 1613. Zapytanie ofertowe na zaopatrzenie w paliwa
  Wyświetleń: 1469
 1614. 089.Uchwała Nr VI/87/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1468
 1615. Majątek MZP 2010
  Wyświetleń: 1468
 1616. Zarządzenie Nr 25/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1468
 1617. 395.Uchwała Nr XXIII/392/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. zm.uchwałę w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1467
 1618. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ZEC
  Wyświetleń: 1467
 1619. Remont instalacji tryskaczy przeciwpożarowych.
  Wyświetleń: 1467
 1620. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie i montaż tablic pamiatkowych projektu pn. "III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika"
  Wyświetleń: 1467
 1621. 296.Uchwała Nr XVIII/293/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:obciażenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1466
 1622. 334.Uchwała Nr XIX/331/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r.w spr:zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1466
 1623. KARTA USŁUG Nr 27/RSO - Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.
  Wyświetleń: 1466
 1624. LISTA KANDYDATÓW - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1466
 1625. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
  Wyświetleń: 1466
 1626. 214.Uchwała Nr XIV/212/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1465
 1627. 9/2010 - Wykorzystanie sal lekcyjnych na cele działalności pozalekcyjnej oraz opłaty pobierane w związku z udostępnianiem pomieszczeń szkolnych w latach 2009-2010 przez placówki oświatowe Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1465
 1628. Zarządzenie Nr 139/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Traugutta 7/1 w Prudniku i udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1465
 1629. 068.Uchwała Nr VI/66/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r.zm.uchwałę w spr: ustalenia planu sieci szkół pods.i gimnazjów na terenie gm.P-k
  Wyświetleń: 1464
 1630. 416.Uchwała Nr XXIV/413/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1464
 1631. Oświadczenia majątkowe radnych 2005
  Wyświetleń: 1464
 1632. Otwarty konkurs ofert na rok 2010 w dziedzinie promocji Gminy Prudnik poprzez osiągnięcia sportowe
  Wyświetleń: 1464
 1633. 400.Uchwała Nr XXIII/397/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1463
 1634. Nabór na wolne stanowisko pracy ZWIK Prudnik
  Wyświetleń: 1463
 1635. Ogłoszenie o naborze na Stanowisko ds. ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1463
 1636. Regulamin organizacyjny.
  Wyświetleń: 1463
 1637. 216.Uchwała Nr XIV/214/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1462
 1638. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. budownictwa i remontów
  Wyświetleń: 1462
 1639. KARTA USŁUG Nr 4/WZPPPiDG - Wydanie zaświadczeń z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1462
 1640. Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku
  Wyświetleń: 1462
 1641. Kompleksowa obsługa w zakresie służby BHP placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prudnik oraz Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 1461
 1642. Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2015
  Wyświetleń: 1461
 1643. Zarządzenie Nr 132/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1461
 1644. 059.Uchwała Nr V/57/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1460
 1645. 20/2009 - Kontrola w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 1460
 1646. 405.Uchwała Nr XXIII/402/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1460
 1647. 287.Uchwała Nr XVII/284/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r zmieniająca uchwalę w sprawie zatwierdzenia procesu prywatyzacji PP-U Torkonstal spółka z o.o.
  Wyświetleń: 1459
 1648. Informacja o wyniku naboru na Stanowisko ds. ochrony środowiska.
  Wyświetleń: 1459
 1649. 294.Uchwała Nr XVIII/291/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r.w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011rok
  Wyświetleń: 1458
 1650. KARTA USŁUG Nr 13/WFB - Odroczenie terminów płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty w podatkach: od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatku rolnego składanych przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne oraz spółki niema
  Wyświetleń: 1458
 1651. Ogłoszenie o zamówieniu na występ artystyczny - Program estradowy rozrywkowo - zabawowo-cyrkowy "Ruphert &Rico" podczas 35 Rajdu Maluchów w Prudniku w ramach projektu "Opolskie atrakcyjne turystytycznie dla rodzin"
  Wyświetleń: 1458
 1652. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 1457
 1653. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XLIX z dnia 21 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1457
 1654. Zarządzenie Nr 131/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Traugutta 12/7 w Prudniku i udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1457
 1655. 14/2010 - Kontrola w Muzeum Ziemi Prudnickiej
  Wyświetleń: 1456
 1656. 444.Uchwała Nr XXVI/441/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1455
 1657. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2016
  Wyświetleń: 1455
 1658. Majątek TBS 2008.
  Wyświetleń: 1454
 1659. 029. Uchwała Nr III-/29/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1453
 1660. 204.Uchwała Nr XIII/202/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .......
  Wyświetleń: 1452
 1661. 3/2009 - Kontrola w Klubie Sportowym Pogoń Prudnik
  Wyświetleń: 1452
 1662. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług konsultacyjnych dot. stosowania przemocy w punkcie konsultacyjnym.
  Wyświetleń: 1452
 1663. Zarządzenie Nr 215/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1452
 1664. 128.Uchwała Nr VIII/126/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1451
 1665. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wystąpienie o uzgodnienia i opinię w zakresie warunków realizacji przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej osiedla Jesionowe Wzgórze
  Wyświetleń: 1451
 1666. 403.Uchwała Nr XXIII/400/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1450
 1667. 424.Uchwała Nr XXIV/421/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych
  Wyświetleń: 1450
 1668. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1450
 1669. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: zajęcia z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami
  Wyświetleń: 1450
 1670. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLIV z dnia 6 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 1449
 1671. Zmiany dotyczące wycinki drzew i krzewów
  Wyświetleń: 1449
 1672. 252.Uchwała Nr XV/250/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wyboru ławników na kadencję w latach 2012 - 2015
  Wyświetleń: 1448
 1673. Uchwała Nr 650/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2012 r.
  Wyświetleń: 1448
 1674. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1448
 1675. Zarządzenie Nr 228/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania drugiego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1448
 1676. 044. Uchwała IV/44/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1447
 1677. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1447
 1678. 117. Uchwała Nr VII/115/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1446
 1679. 164.Uchwała Nr X/162/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wyrażenia opinii o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
  Wyświetleń: 1446
 1680. 344.Uchwała Nr XIX/341/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r.uchylająca uchwałę w spr:sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1446
 1681. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXI z dnia 23 lutego 2012r.
  Wyświetleń: 1446
 1682. Zarządzenie Nr 212/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.- Wyprawka szkolna
  Wyświetleń: 1446
 1683. 18/2010 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury
  Wyświetleń: 1445
 1684. 335.Uchwała Nr XIX/332/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr:uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1445
 1685. 422.Uchwała Nr XXIV/419/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1445
 1686. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej Osiedla Jesionowe Wzgórze
  Wyświetleń: 1445
 1687. 013.Uchwała RM w P-ku Nr II/13/2010 zm.uchwałę w spr: określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego z dnia 10.12.2010r.
  Wyświetleń: 1444
 1688. 102.Uchwała Nr VI/100/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1444
 1689. 342.Uchwała Nr XIX/339/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1444
 1690. 376.Uchwała Nr XXII/373/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1444
 1691. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1444
 1692. Zarządzenie Nr 82/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1444
 1693. 1/2009 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 1443
 1694. 232.Uchwała Nr XIV/230/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej
  Wyświetleń: 1443
 1695. Sprawozdania z działalności.
  Wyświetleń: 1442
 1696. III sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 6 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1441
 1697. 070.Uchwała Nr VI/68/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. uchylająca uchwałę w spr:zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1440
 1698. 426.Uchwała Nr XXIV/423/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1440
 1699. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1440
 1700. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XX z dnia 28 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 1440
 1701. 052.Uchwała Nr V/50/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1438
 1702. 169.Uchwała Nr XII/167/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 sierpnia 2011r. w spr: utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
  Wyświetleń: 1438
 1703. Modernizacja dachu wraz z ociepleniem, odwodnieniem i izolacją budynku Publicznego Przedszkola nr 7
  Wyświetleń: 1438
 1704. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1438
 1705. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie porad prawnych w punkcie konsultacyjnym.
  Wyświetleń: 1438
 1706. Zarządzenie Nr 154/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1438
 1707. 13/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Prudniku
  Wyświetleń: 1437
 1708. 21/2011 - Kontrola w Zespole Szkół w Prudniku
  Wyświetleń: 1437
 1709. Majątek 2010
  Wyświetleń: 1437
 1710. Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  Wyświetleń: 1437
 1711. 168.Uchwała Nr XI/166/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 01 sierpnia 2011, zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego i od nieruchomości
  Wyświetleń: 1436
 1712. 380.Uchwała Nr XXII/377/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1436
 1713. 385.Uchwała Nr XXII/382/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. zm.uchwałę w spr: ustalenia stref płatnego parkowania,określenia stawek opłaty...oraz sposobu pobierania tych opłat
  Wyświetleń: 1436
 1714. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1436
 1715. Zarządzenie Nr 232/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1436
 1716. Zarządzenie Nr 26/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku
  Wyświetleń: 1436
 1717. 004.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II/4/2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr: powołania stałej komisji Oświaty,Kultury,Sportu i Zdrowia RM w P-ku
  Wyświetleń: 1435
 1718. 192.Uchwała Nr XIII/190/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1435
 1719. Sprawozdanie Biblioteki za 2008 r.
  Wyświetleń: 1435
 1720. Zarzadzenie Nr 178/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie planu finasowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1435
 1721. 388.Uchwała Nr XXII/385/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: rozpatrzenia skargi na działalnośc dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 1434
 1722. 032. Uchwała Nr III/32/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w składzie komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1433
 1723. Działalność PTBS
  Wyświetleń: 1433
 1724. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015
  Wyświetleń: 1433
 1725. Zarządzenie Nr 165/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1433
 1726. Zarządzenie Nr 76/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1433
 1727. 110. Uchwała Nr VII/108/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik za pierwsze półrocze
  Wyświetleń: 1432
 1728. 234.Uchwała NrXV/232/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r.
  Wyświetleń: 1432
 1729. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik na rok 2009 z zakresu pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 1432
 1730. Zarządzenie Nr 71/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z lokalem mieszkalnym nr 1 położonym w budynku przy Rynku 25 w Prudniku
  Wyświetleń: 1432
 1731. 12/2008 - Kontrola w Ludowym Klubie Sportowym Zarzewie
  Wyświetleń: 1431
 1732. KARTA USŁUG Nr 12/WFB - Umorzenie w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w podatkach: od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatku rolnego składanych przez osoby prawne oraz jednostki organizac
  Wyświetleń: 1431
 1733. Wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2016
  Wyświetleń: 1431
 1734. Zarządzenie Nr 114/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1431
 1735. 166.Uchwała Nr XI-164-2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 1 sierpnia 2011r w spr: udzielenia pomocy finansowej Wojewodztwu Opolskiemu
  Wyświetleń: 1430
 1736. 20/2010 - Kontrola w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 1430
 1737. 220.Uchwała Nr XIV/218/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r. w sprawie wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1430
 1738. 303.Uchwała Nr XVIII/300/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1430
 1739. Majątek TBS 2010.
  Wyświetleń: 1430
 1740. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
  Wyświetleń: 1430
 1741. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLVII z dnia 3 października 2013r.
  Wyświetleń: 1430
 1742. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek oraganizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za okres od 01.01.2008r. do dnia 31.12.2008r.
  Wyświetleń: 1430
 1743. 039. Uchwała Nr IV/39/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1429
 1744. Urządzenie placów zabaw
  Wyświetleń: 1429
 1745. 108. Uchwała Nr VII/106/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  Wyświetleń: 1428
 1746. 6/2011 - Kontrola w MKS Meble-Pogoń
  Wyświetleń: 1428
 1747. Zarządzenie Nr 184/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1428
 1748. Zarządzenie Nr 203/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 1427
 1749. 104.Uchwała Nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: rozpatrzenia skargi na działalnośc Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w P-ku
  Wyświetleń: 1426
 1750. 148.Uchwała Nr X/146/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gm. Prudnik za 2010r.wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 1426
 1751. Zarządzenie Nr 135/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego położonego w Prudniku, udzielenia bonifikaty oraz zmiany zarządzenia
  Wyświetleń: 1426
 1752. 456.uchwała Nr XXVII/453/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 1 sierpnia 2012r. w spr:zaciągnięcia przez Gminę długoterminowego kredytu
  Wyświetleń: 1424
 1753. 186.Uchwała Nr XIII/184/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1423
 1754. 262.Uchwała Nr XVII/259/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1423
 1755. Otwarty konkurs ofert na rok 2010 - kultura fizyczna sport i turystyka oraz profilaktyczna działalność informacyjna
  Wyświetleń: 1423
 1756. Sprawozdanie MiGBP za 2011 r.
  Wyświetleń: 1423
 1757. Uchwała nr 4/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Prudnik.
  Wyświetleń: 1423
 1758. Zawiadomienie o wyborze oferty na występ artystyczny Sióstr Wajs & Stonogi podczas imprezy plenerowej pn. 36 Rajd Maluchów
  Wyświetleń: 1423
 1759. 4/2010 - Kontrola w Wiejskim Domu Kultury w Szybowicach
  Wyświetleń: 1422
 1760. Majątek TBS 2006.
  Wyświetleń: 1422
 1761. 20/2011 - Kontrola w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1421
 1762. 4/2009 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń Prudnik
  Wyświetleń: 1421
 1763. 446.Uchwała Nr XXVI/443/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1421
 1764. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: z zakresu pomocy społecznej na rok 2015
  Wyświetleń: 1421
 1765. Sprawozdanie Biblioteki za 2009 r.
  Wyświetleń: 1421
 1766. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1420
 1767. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych i spółek gminy
  Wyświetleń: 1420
 1768. 16/2009 - Kontrola w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1419
 1769. 123.Uchwała Nr VIII/121/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1418
 1770. 157.Uchwała Nr X/155/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1418
 1771. Sprawozdania 2015 - II Kwartał
  Wyświetleń: 1418
 1772. 19/2010 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 1417
 1773. 205.Uchwała Nr XIV/203/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 września 2011r w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r
  Wyświetleń: 1417
 1774. 379.Uchwała Nr XXII/376/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1417
 1775. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego z terenu wiejskiego Gminy Prudnik od osób fizycznych"
  Wyświetleń: 1417
 1776. 408.Uchwała Nr XXIV/405/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr:nadania odznaki
  Wyświetleń: 1416
 1777. 10/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1415
 1778. 437.Uchwała Nr XXVI/434/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr.zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1415
 1779. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1415
 1780. Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy...
  Wyświetleń: 1414
 1781. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej
  Wyświetleń: 1414
 1782. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rok 2010
  Wyświetleń: 1413
 1783. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1413
 1784. 007.Uchwała Rady Miejskiej w P-ku Nr II-7-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.powołania stałej komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 1412
 1785. 034. Uchwała Nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015
  Wyświetleń: 1412
 1786. 222.Uchwała Nr XIV/220/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1412
 1787. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP części wsi Szybowice, Mieszkowice i Rudziczka oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu MPZP.
  Wyświetleń: 1412
 1788. przebudowa drogi gminnej ul. Zwycięstwa w Prudniku
  Wyświetleń: 1412
 1789. 165.Uchwała Nr X/163/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr:powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2012- 2015
  Wyświetleń: 1411
 1790. Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej
  Wyświetleń: 1411
 1791. Zarządzenie Nr 177/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1411
 1792. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1411
 1793. 055.Uchwała Nr V/53/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1410
 1794. 397.Uchwała Nr XXIII/394/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr:obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1410
 1795. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1410
 1796. Zarządzenie Nr 205/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 1410
 1797. 053.Uchwała Nr V/51/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1409
 1798. 179.Uchwała Nr XIII/177/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1409
 1799. 185.Uchwała Nr XIII/183/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1409
 1800. 333.Uchwała Nr XVIII/330/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29grudnia 2011r. w spr:zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1409
 1801. Przebudowa ulic w obszarze Śródmieścia Prudnika III etap
  Wyświetleń: 1409
 1802. Uchwała o utworzeniu.
  Wyświetleń: 1409
 1803. 050.Uchwała Nr V/48/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1408
 1804. 074.Uchwała Nr VI/72/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1408
 1805. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020”
  Wyświetleń: 1408
 1806. 450.Uchwała Nr XXVI/447/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1407
 1807. Remont instalacji tryskaczy przeciwpożarowych
  Wyświetleń: 1407
 1808. Informacja o wynikach naboru -ZBK - Specjalista ds. remontowych.
  Wyświetleń: 1406
 1809. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu pomocy społecznej na rok 2019
  Wyświetleń: 1406
 1810. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje adm. za 2009 rok
  Wyświetleń: 1406
 1811. ZAPROSZENIE do złożenia oferty-pielęgnacja drzewostanu
  Wyświetleń: 1406
 1812. 092.Uchwała Nr VI/90/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1405
 1813. 409.Uchwała Nr XXIV/406/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gm.Prudnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r.
  Wyświetleń: 1405
 1814. Budowa stacji remontowej środków transportu w miejscowości Rudziczka
  Wyświetleń: 1405
 1815. Uchwała nr 102/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu za 2013 r.
  Wyświetleń: 1405
 1816. Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej
  Wyświetleń: 1404
 1817. Plan wsi Niemysłowice, Rudziczka, Mieszkowice
  Wyświetleń: 1404
 1818. Zarządzenie Nr 231/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1404
 1819. Oświadczenia majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem lub powołaniem na stanowisko objęte obowiązkiem składania oświadczeń
  Wyświetleń: 1403
 1820. 065.Uchwała Nr VI/63/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gm.P-k na 2012r. środków stanowiących fundusz sołecki
  Wyświetleń: 1402
 1821. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIV z dnia 29 września 2011r.
  Wyświetleń: 1402
 1822. 027. Uchwała Nr III/27/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1401
 1823. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wystąpieniu do PPIS o opinię dla farmy wiatrowej GB Szybowice.
  Wyświetleń: 1401
 1824. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 1401
 1825. 244.Uchwała Nr XV/242/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1400
 1826. 246.Uchwała Nr XV/244/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1400
 1827. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 1400
 1828. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 1400
 1829. Zarządzenie Nr 189/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1400
 1830. 152.Uchwała Nr X/150/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: nabycia nieruchomości niezabudowanych
  Wyświetleń: 1399
 1831. 201.Uchwała Nr XIII/199/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1399
 1832. Nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 1399
 1833. Uchwała nr 74/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1399
 1834. Zarządzenie Nr 150/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1399
 1835. 124.Uchwała Nr VIII/122/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zasad sprzedaży lokali użytkowych i jednolokalowych budynków użytkowych ich najemcom i dzierżawcom
  Wyświetleń: 1398
 1836. 132.Uchwała Nr VIII/130/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  Wyświetleń: 1398
 1837. 276.Uchwała Nr XVII/273/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1398
 1838. Majątek MZP 2011
  Wyświetleń: 1398
 1839. 080.Uchwała Nr VI/78/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1397
 1840. 413.Uchwała Nr XXIV/410/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. zm.uchwałę w spr: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gm.Prudnik na lata 2012 - 2016
  Wyświetleń: 1397
 1841. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie OOŚ dla -Przebudowy sieci cieplnej Ratuszowa-Kościuszki; Plac Farny- w ramach III etapu rewitalizacji śródmieścia Prudnika.
  Wyświetleń: 1397
 1842. Zarządzenie Nr 198/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1397
 1843. 278.Uchwała Nr XVII/275/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1396
 1844. Ogłoszenie o naborze członków nowej komisji urbanistyczno-architektonicznej
  Wyświetleń: 1396
 1845. Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej przy ul. Meblarskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1396
 1846. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 1395
 1847. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja LIV z dnia 27 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 1394
 1848. Termomodernizacja hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1
  Wyświetleń: 1394
 1849. Zarządzenie Nr 128/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1394
 1850. Zarządzenie Nr 57/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1394
 1851. 432.Uchwała Nr XXIV/429/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
  Wyświetleń: 1393
 1852. Zarządzenie Nr 158/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1393
 1853. Zarządzenie Nr 9/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1393
 1854. Majątek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku 2005
  Wyświetleń: 1392
 1855. 285.Uchwała Nr XVII/282/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości
  Wyświetleń: 1391
 1856. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. budownictwa i remontów
  Wyświetleń: 1391
 1857. Zarządzenie Nr 195/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Prudniku, ul. Szkolna 12
  Wyświetleń: 1391
 1858. 094.Uchwała Nr VI/92/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1390
 1859. 130.Uchwała Nr VIII/128/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1390
 1860. 227.Uchwała Nr XIV/225/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1390
 1861. 270.Uchwała Nr XVII/267/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1390
 1862. 447.Uchwała Nr XXVI/444/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1390
 1863. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania - Pielęgnacja i konserwacja drzewostanu.
  Wyświetleń: 1390
 1864. Zarządzenie Nr 201/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 3 w budynku przy ul. Damrota 13 w Prudniku
  Wyświetleń: 1390
 1865. 014.Uchwała RM w P-ku Nr II/14/2010 w spr: wyrażenia opinii o przekształceniu samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno- renmatologicznych z siedzibą w Kup z dnia 10.12.2010r.
  Wyświetleń: 1389
 1866. Majątek ZUK 2005
  Wyświetleń: 1389
 1867. Zarządzenie Nr 60/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1389
 1868. 139.Uchwała Nr VIII/137/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów rady sołeckiej
  Wyświetleń: 1388
 1869. Uchwała nr 504/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2011 r.
  Wyświetleń: 1388
 1870. Zarządzenie Nr 119/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1388
 1871. Zarządzenie Nr 134/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1388
 1872. Zarządzenie Nr 187/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1388
 1873. Zarządzenie Nr 86/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 1388
 1874. 17/2009 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury
  Wyświetleń: 1387
 1875. 212.Uchwala Nr XIV/210/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r uchylająca uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1387
 1876. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1387
 1877. Konserwacja drogi wraz z remontem ogrodzenia przy Wiejskim Domu Kultury w Piorunkowicach
  Wyświetleń: 1386
 1878. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: usługi pedagogiczno-edukacyjne w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Spółdzielni Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1386
 1879. Zarządzenie Nr 191/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1386
 1880. 440.Uchwała Nr XXVI/437/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1385
 1881. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1385
 1882. Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
  Wyświetleń: 1385
 1883. Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
  Wyświetleń: 1385
 1884. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2014 rok
  Wyświetleń: 1385
 1885. 279.Uchwała Nr Nr XVII/276/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1384
 1886. 021. Uchwała Nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania nalezności pieniężnych...
  Wyświetleń: 1383
 1887. Obwieszczenie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochr. Środ. w Opolu i Powiat. Inspektora Sanitarnego w Prudniku o opinię w sprawie przeprowadzenia OOŚ na BUDOWĘ OBWODNICY M. PRUDNIK W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 41 NYSA-PRUDNIK-TRZEBINA-GRANICA PAŃSTWA
  Wyświetleń: 1383
 1888. Otwarty konkurs ofert: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2014
  Wyświetleń: 1383
 1889. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej - Budowa obwodnicy m. Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-Granica Państwa na wniosek GDDKiA w Opolu.
  Wyświetleń: 1382
 1890. Wykaz adresów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli Gminy Prudnik.
  Wyświetleń: 1382
 1891. Zarządzenie Nr 155/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1382
 1892. 14/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Prudniku
  Wyświetleń: 1381
 1893. 17/2011 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Szybowicach
  Wyświetleń: 1381
 1894. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 1381
 1895. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje adm. za 2008 rok
  Wyświetleń: 1381
 1896. Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 1380
 1897. INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1380
 1898. Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie RDOŚ Opole dla przedsięwzięcia Budowa obwodnicy m. Prudnik w ciągu drogi Krajowej nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-Granica Państwa.
  Wyświetleń: 1380
 1899. 254.Uchwała Nr XVI/252/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 1378
 1900. Otwarty konkurs ofert-z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społecznosci lokalnych na rok 2009.
  Wyświetleń: 1378
 1901. Zawiadomienie o wyborze oferty na ochronę imprezy w ramach projektu "Opolskie kwitnace muzycznie III"
  Wyświetleń: 1378
 1902. 066.Uchwała Nr VI/64/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. zm.uchwałę w spr:nadania statutu MiG Bibliotece Publicznej w P-ku
  Wyświetleń: 1377
 1903. 257.Uchwała Nr XVI/255/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r.
  Wyświetleń: 1377
 1904. 381.Uchwała Nr XXII/378/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1377
 1905. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu: turystyki i krajoznawstwa
  Wyświetleń: 1377
 1906. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 1377
 1907. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXIV z dnia 25 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 1377
 1908. 266.Uchwała Nr XVII/263/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 1376
 1909. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na utrzymanie wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanlikami w gminie Prudnik.
  Wyświetleń: 1376
 1910. Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1376
 1911. Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2016 roku
  Wyświetleń: 1375
 1912. 13/2010 - Kontrola w Międzyszkolnym Klubie Sportowym SPARTA
  Wyświetleń: 1374
 1913. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 1373
 1914. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1373
 1915. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej -Zmiany sposobu użytkowania budynku magazynu na warsztat samochodowy w Prudniku przy ul. Zielonej dz. nr 2689/106 ark. 1
  Wyświetleń: 1373
 1916. DANE TELEADRESOWE
  Wyświetleń: 1372
 1917. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n.Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego przy ul Młyńskiej 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1372
 1918. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów referendalnych
  Wyświetleń: 1372
 1919. 127.Uchwała Nr VIII/125/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1371
 1920. Program rozwoju turystyki na terenie Gminy Prudnik na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 1371
 1921. 063.Uchwała Nr VI/61/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:zmian w budżecie Gm.Prudnik na 2011r.
  Wyświetleń: 1370
 1922. 076.Uchwała Nr VI/74/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1370
 1923. Informacja dotycząca naboru na stanowisko- referent do spraw promocji
  Wyświetleń: 1370
 1924. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  Wyświetleń: 1370
 1925. Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2012
  Wyświetleń: 1370
 1926. Zarządzenie Nr 118/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1370
 1927. Zarządzenie Nr 146/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1370
 1928. 268.Uchwała Nr XVII/265/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zmiany uchwały
  Wyświetleń: 1369
 1929. Majątek P.P.U.Torkonstal 2004
  Wyświetleń: 1369
 1930. Uchwała Nr 479/2012 z dnia 7 listopada 2012 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Prudnik
  Wyświetleń: 1368
 1931. Zarządzenie Nr 206/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 1368
 1932. 045. Uchwała Nr IV/45/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1367
 1933. Informacja dot. naboru
  Wyświetleń: 1367
 1934. Majątek POK 2005
  Wyświetleń: 1367
 1935. 430.Uchwała Nr XXIV/427/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1366
 1936. Remonty dróg i chodników
  Wyświetleń: 1366
 1937. Zawiadomienie o wyborze oferty na zabezpieczenie medyczne imprezy plenerowej pn. 36 Rajd Maluchów w Prudniku
  Wyświetleń: 1366
 1938. 126.Uchwała Nr VIII/124/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. uchylająca uchwałę w spr: nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 1364
 1939. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym z 04-07-2012r
  Wyświetleń: 1364
 1940. 019. Uchwała Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2011 - 2016
  Wyświetleń: 1363
 1941. 061.Uchwała Nr V/59/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1363
 1942. 13/2009 - Kontrola w Muzeum Ziemi Prudnickiej
  Wyświetleń: 1363
 1943. 197.Uchwała Nr XIII/195/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1363
 1944. 297.Uchwała Nr XVIII/294/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr.zbycia nieruchomości
  Wyświetleń: 1363
 1945. 457.Uchwała Nr XXVII/454/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 1 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr: uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1363
 1946. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze określonym symbolem: P2, RM3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 1363
 1947. Sport
  Wyświetleń: 1363
 1948. Zarządzenie Nr 68/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1363
 1949. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1363
 1950. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIX z dnia 26 stycznia 2012r.
  Wyświetleń: 1362
 1951. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XLVII z dnia 26 października 2017 r.
  Wyświetleń: 1362
 1952. Uchwała Nr 649/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2012 r.
  Wyświetleń: 1362
 1953. Zarządzenie Nr 75/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1362
 1954. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1361
 1955. Zarządzenie Nr 180/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej przy ul. Kościuszki 72 i 72A
  Wyświetleń: 1361
 1956. Zarządzenie Nr 40/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1361
 1957. 040. Uchwała Nr IV/40/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1360
 1958. 198.Uchwała Nr XIII/196/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1360
 1959. Zarządzenie Nr 105/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1360
 1960. Zawiadomienie o wyborze oferty na ochronę imprezy plenerowej pn. 36 Rajd Maluchów
  Wyświetleń: 1360
 1961. 365.Uchwała Nr XXII/362/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gm.P-k na 2013r. środków stanowiących fundusz sołecki
  Wyświetleń: 1359
 1962. Dostawa paliwa
  Wyświetleń: 1359
 1963. Majątek P.P.U.Torkonstal 2006
  Wyświetleń: 1359
 1964. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVII z dnia 1 sierpnia 2012r.
  Wyświetleń: 1359
 1965. 096.Uchwała Nr VI/94/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marcca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1358
 1966. 363.Uchwała Nr XXI/360/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. zm.uchwałę w spr: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagosp.przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 1358
 1967. Majątek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku w 2009 r.
  Wyświetleń: 1358
 1968. Zarzadzenie Nr 27/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1358
 1969. Zarządzenie Nr 108/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1358
 1970. Zarządzenie Nr 2/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku
  Wyświetleń: 1358
 1971. 3/2010 - Kontrola w GZ LZS
  Wyświetleń: 1357
 1972. Statut.
  Wyświetleń: 1357
 1973. Majątek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku w 2007 r.
  Wyświetleń: 1356
 1974. Zarządzenie Nr 141/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1356
 1975. 269.Uchwała Nr XVII/266/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1355
 1976. 442.Uchwała Nr XXVI/439/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr:wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia
  Wyświetleń: 1355
 1977. GODZINY OTWARCIA WIEJSKICH DOMÓW KULTURY NA TERENIE GMINY PRUDNIK
  Wyświetleń: 1354
 1978. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 1354
 1979. Zarządzenie Nr 123/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1354
 1980. Zarządzenie Nr 24/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1354
 1981. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania byłego prewentorium dzicięcego w Wieszczynie.
  Wyświetleń: 1353
 1982. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008
  Wyświetleń: 1353
 1983. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia ooś i sporządzeniu raportu ooś dla przedsięwięcia p.n. Budowa farmy wiatrowej Szybowice na terenie gminy Prudnik, w obrębie miejscowości Szybowice, Mieszkowice i Rudziczka
  Wyświetleń: 1352
 1984. Remonty dróg gminnych
  Wyświetleń: 1352
 1985. Sprawozdania Burmistrza za 2017 r.
  Wyświetleń: 1352
 1986. Zarządzenie Nr 137/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1352
 1987. Zarządzenie Nr 7/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1352
 1988. 093.Uchwała Nr VI/91/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1351
 1989. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1351
 1990. Stypendium
  Wyświetleń: 1351
 1991. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1351
 1992. Zarządzenie Nr 112/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1351
 1993. 202.Uchwała Nr XIII/200/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1350
 1994. Majątek TBS 2012.
  Wyświetleń: 1350
 1995. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decycji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia p.n. Budowa obwodnicy m Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-Granica Państwa
  Wyświetleń: 1350
 1996. Uchwała Nr XXII / 159 / 92 Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie utworzenia Prudnickiego Ośrodka Kultury.
  Wyświetleń: 1350
 1997. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1350
 1998. 083.Uchwała Nr VI/81/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1349
 1999. 11/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Prudniku
  Wyświetleń: 1349
 2000. 193.Uchwała Nr XIII/191/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1349
 2001. 438.Uchwała Nr XXVI/435/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1349
 2002. Zarządzenie Nr 117/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1349
 2003. Zarządzenie Nr 95A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa
  Wyświetleń: 1349
 2004. 12/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku
  Wyświetleń: 1348
 2005. 158.Uchwała Nr X/156/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1348
 2006. Majątek ZBK 2005
  Wyświetleń: 1348
 2007. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXXIX z dnia 30 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 1348
 2008. Uchwała Nr 251/2009 z dnia 24 lipca 2009 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Prudnik
  Wyświetleń: 1348
 2009. 118. Uchwała Nr VII/116/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 1347
 2010. 129.Uchwała Nr VIII/129/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1347
 2011. 231.Uchwała Nr XIV/229/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1347
 2012. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2014
  Wyświetleń: 1347
 2013. 009.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-9-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
  Wyświetleń: 1346
 2014. Zarządzenie Nr 196/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVIII/328/2011 RM w P-ku z dnia 29.12.2011 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012
  Wyświetleń: 1346
 2015. 149.Uchwała Nr X/147/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika
  Wyświetleń: 1345
 2016. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu ooś dla przedsięwziecia p.n. Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Prudniku
  Wyświetleń: 1345
 2017. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja nr V - 24.02.2011r.
  Wyświetleń: 1345
 2018. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
  Wyświetleń: 1345
 2019. Zarządzenie Nr 109/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1345
 2020. Uchwała nr 589/2009 z dnia 16 grudnia 2009 - w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Prudnik.
  Wyświetleń: 1344
 2021. 048.Uchwała Nr V/46/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1343
 2022. 086.Uchwała Nr VI/84/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1343
 2023. 116. Uchwała Nr VII/114/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1343
 2024. 187.Uchwała Nr XIII/185/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości
  Wyświetleń: 1343
 2025. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1342
 2026. Zarządzenie Nr 143/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia
  Wyświetleń: 1342
 2027. Zarządzenie Nr 153/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1342
 2028. 217.Uchwała Nr XIV/215/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1341
 2029. 237.Uchwała Nr XV/235/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: dotacji przedmiotowej dla ZBK
  Wyświetleń: 1341
 2030. 005. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-5-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.powołania stałej komisji d.s Wsi i Gospodarki Rolnej RM w P-ku
  Wyświetleń: 1340
 2031. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do 31 grudnia 2005 r.
  Wyświetleń: 1340
 2032. 134.Uchwała Nr VIII/132/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  Wyświetleń: 1339
 2033. 103.Uchwała Nr VI/101/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: nadania nazwy drodze wewnętrznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1338
 2034. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia ooś i sporządzeniu raportu ooś dla przeds. p.n. Farma Wiatrowa zlokalizowana w gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1338
 2035. Uchwała Nr 206/2008 z dnia 19 maja 2008 r.
  Wyświetleń: 1338
 2036. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw płynnych z infrastrukturą towarzyszącą w Prudniku ul. Nyska, na części działki nr 1884/366 km2.
  Wyświetleń: 1337
 2037. Zarządzenie Nr 61/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1337
 2038. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prudnik stanowiącego własność Gminy
  Wyświetleń: 1336
 2039. Oświadczenia majątkowe radnych 2003
  Wyświetleń: 1336
 2040. Zarządzenie Nr 35/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1336
 2041. Zarządzenie Nr 59/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Stfana Batorego 7 w Prudniku
  Wyświetleń: 1336
 2042. Zarządzenie Nr 88/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1336
 2043. 191.Uchwała Nr XIII/189/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1335
 2044. 393.Uchwała Nr XXIII/390/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. uchylajaca uchwałę w spr:zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1335
 2045. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - referent ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 1334
 2046. 008.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-8-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.powołania komisji Rewizyjnej RM i P-ku
  Wyświetleń: 1333
 2047. Ogłoszenie o naborze do OPS w Prudniku
  Wyświetleń: 1333
 2048. Sprawozdania 2014 - I Kwartał
  Wyświetleń: 1333
 2049. 082.Uchwała Nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1332
 2050. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXV z dnia 30 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 1332
 2051. Wykonanie budżetu Gminy Prudnik za 2015 rok
  Wyświetleń: 1332
 2052. Zarządzenie Nr 43/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1331
 2053. 060.Uchwała Nr V/58/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanych
  Wyświetleń: 1330
 2054. 177.Uchwała Nr XIII/175/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i jednolokalowych budynków mieszkalnych oraz określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości ich stawek procentowych
  Wyświetleń: 1330
 2055. Zarządzenie Nr 186/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Stefana Batorego 25 w Prudniku
  Wyświetleń: 1330
 2056. Zarządzenie Nr 45/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1330
 2057. Zawiadomienie o wyborze oferty na wynajem hali namiotowej na imprezę plenerową pn. 36 Rajd Maluchów w Prudniku
  Wyświetleń: 1330
 2058. 018. Uchwała Nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 3 w Prudniku
  Wyświetleń: 1328
 2059. 2/2009 - Kontrola w Klubie Sportowym Obuwnik
  Wyświetleń: 1328
 2060. Majątek POK 2004
  Wyświetleń: 1328
 2061. 138.Uchwała Nr VIII/136/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów rady sołeckiej
  Wyświetleń: 1327
 2062. 223.Uchwała Nr XIV/221/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1327
 2063. Zarządzenie Nr 111/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1327
 2064. 131.Uchwała Nr VIII/129/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 1326
 2065. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009
  Wyświetleń: 1326
 2066. 14/2008 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce
  Wyświetleń: 1325
 2067. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowsko dla przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej osiedla Jesionowe Wzgórze
  Wyświetleń: 1325
 2068. Oferta realizacji zadania publicznego zwiazanego z organizacją wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym w 2011 roku
  Wyświetleń: 1325
 2069. Zarządzenie Nr 127/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w spr. wykonania uchwały Nr XIII/119/2007 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania
  Wyświetleń: 1325
 2070. Zmiana 2005r.
  Wyświetleń: 1325
 2071. 195.Uchwała Nr XIII/193/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1324
 2072. 271.Uchwała Nr XVII/268/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1324
 2073. Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię PPIS w Prudniku dla przedsięwzięcia Budowa obwodnicy m. Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-Granica Państwa.
  Wyświetleń: 1324
 2074. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1324
 2075. 219.Uchwała Nr XIV/217/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1323
 2076. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja X z dnia 25 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 1323
 2077. PROJEKTY UHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja LII z dnia 15 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 1323
 2078. Stypendium
  Wyświetleń: 1323
 2079. 19/2011 - Kontrola w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Prudniku
  Wyświetleń: 1322
 2080. 208.Uchwała Nr XIV/206/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1322
 2081. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p. n. Budowa stacji paliw płynnych z infrastrukturą towarzyszącą w Prudniku przy ul. Nyskiej
  Wyświetleń: 1322
 2082. PROJEKTY UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ - sesja LII - 26.02.2010
  Wyświetleń: 1322
 2083. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę prasy dla Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 1322
 2084. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  Wyświetleń: 1321
 2085. Zarządzenie Nr 193/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na lokal mieszkalny położony w Czyżowicach nr 77 i udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1321
 2086. 1/2010 - Kontrola w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka
  Wyświetleń: 1320
 2087. Nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 1320
 2088. Ogłoszenie wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2012
  Wyświetleń: 1320
 2089. Zarządzenie Nr 204/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 1320
 2090. 075.Uchwała Nr VI/73/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1319
 2091. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu pomocy społecznej na rok 2014
  Wyświetleń: 1319
 2092. Zarządzenie Nr 19/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z lokalem mieszkalnym nr 1 położonym w budynku przy ul. Piastowskiej 4 w Prudniku
  Wyświetleń: 1319
 2093. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
  Wyświetleń: 1318
 2094. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień dla raportu w.s. oddziaływania na środowisko przedsięwzięciacia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej oś. Jesionowe Wzgórze
  Wyświetleń: 1317
 2095. Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej
  Wyświetleń: 1317
 2096. zapytanie ofertowe na "Usługi elektryczne związane z organizacją imprezy plenerowej pn. 35 Rajd Maluchów - Prudnik 2014 rok realizowaną w ramach projektu "Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin"
  Wyświetleń: 1317
 2097. Majątek P.P.U.Torkonstal 2005
  Wyświetleń: 1316
 2098. Nabór na wolne stanowisko "Inspektor ds. organizacyjnych - umowa o pracę na zastępstwo"
  Wyświetleń: 1316
 2099. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2014
  Wyświetleń: 1316
 2100. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja LIV - 30.04.2010
  Wyświetleń: 1316
 2101. Zarządzenie Nr 182/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1316
 2102. 101.Uchwała Nr VI/99/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1315
 2103. 436.Uchwała Nr XXVI/433/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1315
 2104. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wystąpienie do RDOŚ i PPIS o opinię co do koniecznośći przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia p.n. Budowa farmy wiatrowej Szybowice na terenie gminy Prudnik w obrębie miejscowości Szybowice, Mieszkowice, Rudziczka
  Wyświetleń: 1315
 2105. Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
  Wyświetleń: 1314
 2106. 006.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-6-2010 z dnia 10 grudnia 2010 w spr. powołania stałej komisji Gospodarki Komunalnej,Mieszkaniowej i Budownictwa
  Wyświetleń: 1313
 2107. 11/2009 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń Prudnik
  Wyświetleń: 1313
 2108. 301.Uchwała Nr XVIII/298/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1313
 2109. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja IX z dnia 28 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 1313
 2110. Sprawozdania 2015 - III Kwartał
  Wyświetleń: 1313
 2111. Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2011
  Wyświetleń: 1313
 2112. Zarządzenie Nr 110/2012 Burmistrrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1313
 2113. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1313
 2114. 069.Uchwała Nr VI/67/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1312
 2115. Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej – etap I
  Wyświetleń: 1312
 2116. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXV z dnia 5 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 1312
 2117. Projekty uchwał na LXII sesję Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 30.09.2010r.
  Wyświetleń: 1311
 2118. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1311
 2119. Zawiadomienie o wyborze oferty na wynajem aparatury nagłaśniającej wraz z zadaszeniem sceny
  Wyświetleń: 1310
 2120. Zawiadomienie o wyborze oferty na wynajem urządzeń pneumatycznych na imprezę plenerową pn. 35 Rajd Maluchów w ramach projektu pn. "Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin".
  Wyświetleń: 1310
 2121. Zmiana 2000r.
  Wyświetleń: 1310
 2122. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  Wyświetleń: 1309
 2123. Zarządzenie Nr 97/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości
  Wyświetleń: 1309
 2124. 174.Uchwała Nr XIII/172/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r zmieniajaca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1308
 2125. Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1308
 2126. 109. Uchwała Nr VII/107/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik za pierwsze półrocze
  Wyświetleń: 1307
 2127. Zarządzenie Nr 130/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1306
 2128. Zarządzenie Nr 67/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości
  Wyświetleń: 1306
 2129. KARTA USŁUG Nr 15/WFB - Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że wnioskodawca jest podatnikiem podatku rolnego na terenie Gminy Prudnik.
  Wyświetleń: 1305
 2130. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług konsultacyjnych dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin.
  Wyświetleń: 1304
 2131. 203.Uchwała Nr XIII/201/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1303
 2132. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - SESJA NR VI Z DNIA 31 MARCA 2011R
  Wyświetleń: 1303
 2133. Przebudowa drogi we wsi Niemysłowice
  Wyświetleń: 1303
 2134. Uchwała Nr 263/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r.
  Wyświetleń: 1303
 2135. Zmiana sposobu użytkowania części budynku magazynowego na potrzeby produkcyjne dla Artech Polska
  Wyświetleń: 1303
 2136. 325.Uchwała Nr XVIII/323/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1302
 2137. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu turystyki i krajoznawstwa
  Wyświetleń: 1302
 2138. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  Wyświetleń: 1302
 2139. Zarządzenie Nr 126A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1302
 2140. Zarządzenie Nr 84/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1302
 2141. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Referent ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1301
 2142. Zarządzenie Nr 99/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 2 w budynku przy ul. Batorego 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1301
 2143. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie promocji Gminy Prudnik poprzez sport
  Wyświetleń: 1299
 2144. 12/2009 - Kontrola w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1298
 2145. 448.Uchwała Nr XXVI/445/2012 Rady Miejskiej w Prudnuiku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1298
 2146. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wystąpieniu do organów opiniujących w.s. wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. p.n. Farma Wiatrowa zlokalizowana w Gminie Prudnik - w obrębie miejscowości Szybowice Rudziczka i Mieszkowice
  Wyświetleń: 1298
 2147. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XI z dnia 01.08.2011r.
  Wyświetleń: 1298
 2148. Zarządzenie Nr 190/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1298
 2149. Uchwała nr 7/2009 z dnia 6 marca 2009 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu krótkoterminowego przez Gminę Prudnik
  Wyświetleń: 1297
 2150. Zarządzenie Nr 95/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie opracowania Planu postępowania na wypadek przyjęcia ewakuowanej ludności z zagrożonych rejonów gminy Prudnik w szkole/placówce oświatowej
  Wyświetleń: 1297
 2151. 150.Uchwała Nr X/148/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr:zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r.
  Wyświetleń: 1296
 2152. 364.Uchwała Nr XXII/361/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1296
 2153. Informacja dla kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku
  Wyświetleń: 1295
 2154. Zarządzenie Nr 166/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1295
 2155. 273.Uchwała Nr XVII/270/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1294
 2156. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
  Wyświetleń: 1293
 2157. 028. Uchwała Nr III/28/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1292
 2158. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji - Innowacyjne wytwarzanie paliwa stałego z biomasy- w Prudniku przy ul. Nyskiej 10.
  Wyświetleń: 1292
 2159. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLVIII z dnia 23 października 2013r.
  Wyświetleń: 1292
 2160. Regulamin Organizacyjny Prudnickiego Ośrodka Kultury
  Wyświetleń: 1292
 2161. 256.Uchwała Nr XVI/254/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 201r. w spr: obniżenia średniej ceny skupu żyta przymowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Prudnik w 2012r.
  Wyświetleń: 1291
 2162. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1291
 2163. 137.Uchwała Nr VIII/135/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  Wyświetleń: 1290
 2164. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2012 r
  Wyświetleń: 1290
 2165. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 1290
 2166. 8/2011 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury
  Wyświetleń: 1289
 2167. Otwarty konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2014
  Wyświetleń: 1289
 2168. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009.
  Wyświetleń: 1289
 2169. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1289
 2170. 2/2010 - Kontrola w Klubie Sportowym Pogoń Prudnik
  Wyświetleń: 1288
 2171. 10/2010 - Kontrola w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku
  Wyświetleń: 1287
 2172. 15/2009 - Kontrola w Ludowym Klubie Sportowym Zarzewie
  Wyświetleń: 1287
 2173. Termomodernizacja hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1
  Wyświetleń: 1287
 2174. Uchwała Nr 595/2012 z dnia 12 grudnia 2012 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały i wieloletniej prognozie finansowej Gminy Prudnik na lata 2013-2018
  Wyświetleń: 1287
 2175. 003.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II/3/2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr: powołania stałej komisji Budżetu,Finansów I Rozwoju Gospodarczego RM w P-ku
  Wyświetleń: 1286
 2176. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o podjęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla budowy farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 1286
 2177. oo1. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr I - 1-2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1286
 2178. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbiórkę istniejącego przepustu i budowę nowego przepustu w ciągu drogi krajowej nr 40 w miejscowości Wierzbiec.
  Wyświetleń: 1286
 2179. Zarządzenie Nr 65/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1286
 2180. Majątek MZP 2009.
  Wyświetleń: 1285
 2181. Postanowienie Burmistrza Prudnika o podjęciu postępowania z urzędu w.s. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej osiedla Jesionowe Wzgórze
  Wyświetleń: 1285
 2182. Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu czesko - polskim
  Wyświetleń: 1284
 2183. 184.Uchwała Nr XIII/182/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1283
 2184. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Meblarskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1283
 2185. Zarządzenie Nr 122/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1282
 2186. Zarządzenie Nr 73/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali położonych w budynku przy ul. Nyskiej 21 w Prudniku
  Wyświetleń: 1281
 2187. 057.Uchwała Nr V/55/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1280
 2188. 15/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu w Łące Prudnickiej
  Wyświetleń: 1280
 2189. Informacja dot. naboru
  Wyświetleń: 1280
 2190. Majątek MiGBP w 2012 r.
  Wyświetleń: 1280
 2191. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. -Budowa obwodnicy m. Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-Granica Państwa-.
  Wyświetleń: 1280
 2192. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu postanowienia odstępującego od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - Przebudowa sieci cieplnej Ratuszowa-Kościuszki, Plac Farny-.
  Wyświetleń: 1280
 2193. Uchwała Nr 481/2011 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik za I półrocze
  Wyświetleń: 1280
 2194. 120.Uchwała Nr VIII/118/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1279
 2195. 180.Uchwała Nr XIII/178/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1279
 2196. Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 1279
 2197. Zarządzenie Nr 87/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1279
 2198. 17/2010 - Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1278
 2199. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 1278
 2200. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonania zadania: Dokończenie remontu nawierzchni chodnika i schodów wejścia głównego do szkoły - ZSP PSP - Rudziczka.
  Wyświetleń: 1278
 2201. Zapytanie ofertowe na zabezpieczenie medyczne imprezy pn. 36 Rajd Maluchów - Prudnik 2015r. w ramach projektu pn. "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1278
 2202. Zarządzenie Nr 69/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku
  Wyświetleń: 1278
 2203. 056.Uchwała Nr V/54/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia części nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1277
 2204. Otwarty konkurs ofert: z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2016
  Wyświetleń: 1277
 2205. 210.Uchwała Nr XIV/208/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1276
 2206. 5/2010 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń Prudnik
  Wyświetleń: 1276
 2207. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  Wyświetleń: 1276
 2208. Uchwała nr 87/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1276
 2209. Zarządzenie Nr 121/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1276
 2210. Zarządzenie Nr 63/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1276
 2211. 024. Uchwała Nr III/24/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011
  Wyświetleń: 1275
 2212. 142.Uchwała Nr VIII/140/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: przekazania skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu
  Wyświetleń: 1275
 2213. Otwarty konkurs ofert: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2016
  Wyświetleń: 1275
 2214. Zarządzenie Nr 36/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1275
 2215. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie i wyprodukowanie materiałów promocyjnych związanych z organizacją imprezy plenerowej pn. 36 Rajd Maluchów - Prudnik 2015r. w ramach projektu Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1275
 2216. 295.Uchwała Nr XVIII/292/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2011r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
  Wyświetleń: 1274
 2217. Pomniki przyrody
  Wyświetleń: 1274
 2218. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1274
 2219. 030. Uchwała Nr III/30/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w spawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa Rady Miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1273
 2220. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - Sesja Nr VII z dnia 29 kwietnia 2011
  Wyświetleń: 1273
 2221. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o otrzymaniu opini od PPIS i postanowienia RDOŚ w Opolu uzgadniajacych warunki z zakresu ochrony środowiska dla przedsięw p.n. Budowa obwodnicy m Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41Nysa-Trzebina-Granica Państwa
  Wyświetleń: 1272
 2222. Oświadczenie majątkowe Burmistrza Prudnika złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 1272
 2223. Zapytanie ofertowe na produkcję 5 filmowych spotów reklamowych, realizowanych w ramach projektu pn. "Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu polsko - czeskim"
  Wyświetleń: 1272
 2224. 058.Uchwała Nr V/56/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1271
 2225. 114. Uchwała Nr VII/112/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1270
 2226. 010.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-10-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
  Wyświetleń: 1269
 2227. Oświadczenia majątkowe radnych 2004
  Wyświetleń: 1269
 2228. 14/2009 - Kontrola w Międzyszkolnym Klubie Sportowym SPARTA
  Wyświetleń: 1268
 2229. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Prudniku
  Wyświetleń: 1268
 2230. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XV z dnia 27 października 2011r.
  Wyświetleń: 1268
 2231. Uchwała Nr 321/2010 z dnia 14 września 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 1268
 2232. Modernizacja basenu miejskiego przy ul. Zwycięstwa
  Wyświetleń: 1267
 2233. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego
  Wyświetleń: 1267
 2234. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 1267
 2235. Informacja o wyborze ofert- promocja sportu poprzez osiągnięcia sportowe w 2010 roku
  Wyświetleń: 1266
 2236. Świadczenie usług przewozu pasażerów na linii komunikacji miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1266
 2237. Zarządzenie Nr 101/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1266
 2238. Zarządzenie Nr 144/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 r.
  Wyświetleń: 1266
 2239. 046.Stanowisko RM w P-ku z dnia 27.01.2011 w spr: propozycji zm.Woj.Planu Działania Systemu Pań.Ratownictwa Medycznego dla woj.Opolskiego na lata 2011 - 2013
  Wyświetleń: 1265
 2240. 145.Uchwała Nr VIII/143/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. zm.uchwałę w spr: ustalenia stref płatnego parkowania , określenia wysokości stawek opłaty
  Wyświetleń: 1265
 2241. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika w.s. wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedś. p.n. Przebudowa budynku gospodarczego i zmiany sposobu użytkowania na budynek warsztatu stolarskiego
  Wyświetleń: 1265
 2242. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n.-Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej Ratuszowa-Kościuszki; Sieci cieplnej z przyłączami-Plac Farny--w ramach III etapu rewitalizacji śródmieścia Prudnika.
  Wyświetleń: 1265
 2243. Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PTK Centertel Sp. z o.o. nr 5193 Prudnik II.
  Wyświetleń: 1265
 2244. Uchwała nr 88/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Prudnik w 2012 r.
  Wyświetleń: 1265
 2245. Zarządzenie Nr 171/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1265
 2246. ORGANIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI NA TERENIE GMINY PRUDNIK
  Wyświetleń: 1264
 2247. 033. Uchwała Nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011- 2014
  Wyświetleń: 1263
 2248. 119.Uchwała Nr VIII/117/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r.
  Wyświetleń: 1263
 2249. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy istniejącym zbiorniku wodnym w Prudniku przy ul. Poniatowskiego
  Wyświetleń: 1263
 2250. Zarządzenie Nr 92/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  Wyświetleń: 1263
 2251. 209.Uchwała Nr XIV/207/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1262
 2252. Informacja o wyborze ofert w wyniku otwartego konkursu na realizacje zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  Wyświetleń: 1262
 2253. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1262
 2254. 002.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr I-2-2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w spr: wyboru Wiceprzewodniczącego RM
  Wyświetleń: 1261
 2255. 19/2009 - Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1261
 2256. 7/2009 - Kontrola w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku
  Wyświetleń: 1261
 2257. Informacja o wyborze ofert - dot. otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fiz. sportu i turystyki oraz profilaktycznej działaln. infor. na 2010 rok
  Wyświetleń: 1261
 2258. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje adm. 2004 r.
  Wyświetleń: 1261
 2259. Uchwała Nr 309/2007 z dnia 21 września 2007r.
  Wyświetleń: 1261
 2260. 206.Uchwała Nr XIV/204/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wprowadzenia oplaty prolongacyjnej
  Wyświetleń: 1260
 2261. Sprawozdania Burmistrza za 2018 r.
  Wyświetleń: 1260
 2262. Zarządzenie Nr 91/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1259
 2263. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 1258
 2264. Sprawozdania roczne - 2015
  Wyświetleń: 1258
 2265. Uchwała Nr 385/2010 z dnia 1 października 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 1257
 2266. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1257
 2267. 196.Uchwała Nr XIII/194/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1256
 2268. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XII z dnia 10.08.2011r.
  Wyświetleń: 1256
 2269. Uchwała Nr 359/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Prudnik
  Wyświetleń: 1256
 2270. Zarządzenie Nr 181/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie nie wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości
  Wyświetleń: 1256
 2271. 036. Uchwała Nr IV/36/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011 rok
  Wyświetleń: 1255
 2272. 147.Uchwała Nr IX/145/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 13 czerwca 2011r. w spr: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1254
 2273. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o zakończeniu postępowania w.s. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n. Przebudowa ul. Lompy w Prudniku
  Wyświetleń: 1254
 2274. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piorunkowice oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu.
  Wyświetleń: 1254
 2275. Przewóz dzieci i uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Prudnik w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1254
 2276. Uchwała nr 306/2013 z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Prudnik.
  Wyświetleń: 1254
 2277. Zapytanie ofertowe na dostawę pamięci USB w ramach projektu pn. Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu czesko - polskim".
  Wyświetleń: 1254
 2278. 189.Uchwała Nr XIII/187/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1253
 2279. Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej na budowę obwodnicy m. Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-Granica Państwa.
  Wyświetleń: 1253
 2280. Uchwała Nr 651/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Prudnik na lata 2012-2016
  Wyświetleń: 1253
 2281. Zarządzenie Nr 138A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1253
 2282. Zarządzenie Nr 188/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1253
 2283. 054.Uchwała Nr V/52/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1252
 2284. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług konsultacyjnych dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin
  Wyświetleń: 1251
 2285. 012.Uchwała RM w Prudniku Nr II/12/2010 zm.uchwałę w spr: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku z dnia 10.12.2010r.
  Wyświetleń: 1250
 2286. 183.Uchwała Nr XIII/181/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1250
 2287. Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na rok 2011
  Wyświetleń: 1250
 2288. 1/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Prudniku w zakresie prawidłowości funkcjonowania stołówki
  Wyświetleń: 1248
 2289. 125.Uchwała Nr VIII/123/2011 Rady Miejskiej w Pruddniku z dnia 31 maja 2011r. w spr:obciążenia nieruchomości
  Wyświetleń: 1248
 2290. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej na PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ ULICY REJA W PRUDNIKU.
  Wyświetleń: 1248
 2291. Regulamin boiska przy ulicy Podgórnej.
  Wyświetleń: 1248
 2292. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XIX z dnia 18 grudnia 2015 r.
  Wyświetleń: 1246
 2293. 16/2011 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce
  Wyświetleń: 1244
 2294. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2006 r.
  Wyświetleń: 1244
 2295. 243.Uchwała Nr XV/241/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1243
 2296. 441.Uchwała Nr XXVI/438/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1243
 2297. Informacja o wyborze ofert - dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu kultury fizycz. sportu i turystyki oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej na rok 2009.
  Wyświetleń: 1243
 2298. Zarządzenie Nr 70/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1243
 2299. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej przedsięwzięcia -Przebudowa sieci cieplnej Ratuszowa-Kościuszki-Plac Farny, w ramach zadania IIIetap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika.
  Wyświetleń: 1242
 2300. Zarządzenie Nr 80/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych
  Wyświetleń: 1242
 2301. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi transportu sprzętu na imprezę pn. 35 Rajd Maluchów
  Wyświetleń: 1242
 2302. 190.Uchwała Nr XIII/188/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1241
 2303. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
  Wyświetleń: 1241
 2304. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: badania przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
  Wyświetleń: 1241
 2305. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1240
 2306. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PS I 8170 - 54/2008
  Wyświetleń: 1240
 2307. 107. Uchwała Nr VII/105/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1239
 2308. 135.Uchwała Nr VIII/133/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  Wyświetleń: 1238
 2309. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1238
 2310. Majątek TBS 2007.
  Wyświetleń: 1237
 2311. Majątek ZUK 2006
  Wyświetleń: 1237
 2312. Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej na rok 2011
  Wyświetleń: 1237
 2313. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1236
 2314. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1236
 2315. Zapytanie oferowe na wykonanie materiałów promocyjnych na 36 Rajd Maluchów - Prudnik 2015 rok w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1236
 2316. Zarządzenie Nr 83/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1236
 2317. Ogłoszenie o przetargu z 16-04-2012r - lokal mieszkalny ul. Grottgera 1,2
  Wyświetleń: 1235
 2318. 099.Uchwała Nr VI/97/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1232
 2319. 015.Uchwała Nr II/15/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierzat na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1229
 2320. Oferta realizacji zadania publicznego w 2010 - wystawa POLICJA W OCHRONIE DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  Wyświetleń: 1228
 2321. Uchwała Nr 373/2008 w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1228
 2322. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: usługi pedagogiczno-edukacyjne w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w Publicznym Stowarzyszeniowym Przedszkolu
  Wyświetleń: 1228
 2323. Uchwała Nr 268/2012 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej RM w Pudniku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Prudnika z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
  Wyświetleń: 1227
 2324. 12/2010 - Kontrola w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1226
 2325. 7/2011 - Kontrola w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1226
 2326. Uchwała nr 130/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2012 r.
  Wyświetleń: 1226
 2327. Majątek TBS 2009.
  Wyświetleń: 1225
 2328. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wszczęciu postępowania w.s. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. p.n. Farma Wiatrowa zlokalizowana w Gminie Prudnik - w obrębie miejscowości Szybowice Rudziczka i Mieszkowice
  Wyświetleń: 1225
 2329. Projekty uchwał na LV sesję Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1225
 2330. Zarządzenie Nr 93/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 r.
  Wyświetleń: 1224
 2331. Przebudowa magistrali cieplnej wraz z budową sieci cieplnej DN300/DN50/DN25 o łącznej długości l=496,7 mb oraz budowa 9 szt. węzłów cieplnych przy ul. Powstańców Śląskich i Monte Cassino w Prudniku.
  Wyświetleń: 1223
 2332. 025. Uchwała Nr III/25/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 1222
 2333. 4/2011 - Kontrola w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 1222
 2334. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 1222
 2335. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p. n. Budowa zakładu produkcyjno magazynowego firmy TSP Sp z.o.o w Prudniku na działce nr 1710/82 K.M. 1, obręb Prudnik
  Wyświetleń: 1222
 2336. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Przebudowa drogi gminnej ulicy Strzeleckiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1222
 2337. 078.Uchwała Nr VI/76/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1221
 2338. Informacja z 27-06-2012r o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy
  Wyświetleń: 1221
 2339. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1221
 2340. Zawiadomienie o wydaniu decyzji umorzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej na : Przebudowę drogi gminnej, ullicy Reja w Prudniku.
  Wyświetleń: 1221
 2341. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dot. wydania zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Przebudowa drogi gimnnej ulicy Strzeleckiej w Prudniku.
  Wyświetleń: 1221
 2342. 020. Uchwała Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  Wyświetleń: 1220
 2343. Otwarty konkurs ofert: z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2015
  Wyświetleń: 1220
 2344. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej na rok 2012
  Wyświetleń: 1219
 2345. Zarządzenie Nr 52/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie zmiany wysokości udziału w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu
  Wyświetleń: 1219
 2346. Zarządzenie Nr 98/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Batorego 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1219
 2347. ZŁOŻONE PETYCJE 2018
  Wyświetleń: 1219
 2348. 095.Uchwała Nr VI/93/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1218
 2349. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1218
 2350. Odbiór i zagospodarowanie odpadów w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1217
 2351. Ogłoszenie o naborze do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1217
 2352. Publiczne Przedszkole Nr 4
  Wyświetleń: 1217
 2353. 10/2009 - Kontrola w GZ LZS
  Wyświetleń: 1216
 2354. Projekty uchwał na LX sesję RM w dniu 30 sierpnia 2010r.
  Wyświetleń: 1216
 2355. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1216
 2356. 173.Uchwała Nr XIII/171/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1215
 2357. Zarządzenie Nr 1/2012 Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z Filią w Wieszczynie
  Wyświetleń: 1215
 2358. 208.Uchwala Nr XIV/205/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1214
 2359. Zarządzenie Nr 77/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1214
 2360. 090.Uchwała Nr VI/88/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1213
 2361. 11/2010 - Kontrola w Klubie Sportowym Pogoń Prudnik
  Wyświetleń: 1213
 2362. Ogłoszenie o przetargu z 05-04-2012r - Czyżowice 77
  Wyświetleń: 1213
 2363. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XX z dnia 3 lutego 2012r.
  Wyświetleń: 1213
 2364. 15/2010 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń
  Wyświetleń: 1212
 2365. INFORMACJA z 27-06-2012r -wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1212
 2366. Zapytanie ofertowe na wynajem aparatury nagłaśniajacej oraz zadaszenia sceny na imprezę pn. X Rocznica Wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1212
 2367. 081.Uchwała Nr VI/79/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1210
 2368. Uchwała Nr 316/2009 z dnia 21.09.2009 - Opinia z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.
  Wyświetleń: 1210
 2369. Zawiadomienie o wyborze oferty na występ artystyczny Zespołu "Centrum Uśmiechu" podczas imprezy plenerowej pn. 36 Rajd Maluchów
  Wyświetleń: 1210
 2370. 022. Uchwała Nr III/22/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok
  Wyświetleń: 1208
 2371. 037. Uchwała Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1208
 2372. 084.Uchwała Nr VI/82/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1208
 2373. Majątek POK 2006
  Wyświetleń: 1208
 2374. Zapytanie ofertowe na wykonanie mapy turystycznej pogranicza polsko-czeskiego
  Wyświetleń: 1208
 2375. Budowa drogi wraz z fundamentami przeprawy mostowej
  Wyświetleń: 1207
 2376. Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku
  Wyświetleń: 1206
 2377. Zarządzenie Nr 30/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1206
 2378. INFORMACJA z 25-07-2012r o wywieszeniu wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży
  Wyświetleń: 1205
 2379. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 1205
 2380. Zarządzenie Nr 136/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1205
 2381. Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę puzzli promocyjnych Gminy Prudnik realizowane w ramach projektu pn. "Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu czesko - polskim"
  Wyświetleń: 1204
 2382. Ogłoszenie o zamówieniu na" występ artystyczny - koncert piosenki dziecięcej Majki Jeżowskiej podczas 35 Rajdu Maluchów w Prudniku w ramach projektu Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin"
  Wyświetleń: 1202
 2383. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej na Przebudowę sieci cieplnej wysokoparametrowej Ratuszowa-Kościuszki oraz Plac Farny.
  Wyświetleń: 1201
 2384. projekty uchwał na LXIII sesje 28 października 2010r.
  Wyświetleń: 1201
 2385. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXVII z dnia 31 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 1200
 2386. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVIII z dnia 30 sierpnia 2012r.
  Wyświetleń: 1199
 2387. 143.Uchwała Nr VIII/141/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. zm.uchwałę w spr: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niemysłowice
  Wyświetleń: 1198
 2388. 067.Uchwała Nr VI/65/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. zm.uchwałę w spr: nadania statutu ŚDS w P-ku
  Wyświetleń: 1197
 2389. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1196
 2390. 146.Uchwała Nr IX/144/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 13 czerwca 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r.
  Wyświetleń: 1195
 2391. INFORMACJA z 04-07-2012r o wywieszeniu wykazu
  Wyświetleń: 1195
 2392. Otwarty konkurs ofert: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2015
  Wyświetleń: 1195
 2393. Sprawozdania 2016 - I kwartał
  Wyświetleń: 1195
 2394. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1195
 2395. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1194
 2396. Uchwała Nr 371/2008 w sprawie opinii o przedłużonym przez Burmistrza Prudnika projekcie budżetu na 2009 rok
  Wyświetleń: 1194
 2397. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. rozliczeń finansowo-budżetowych"
  Wyświetleń: 1193
 2398. Ogłoszenie - zawiadomienie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji - Budowa infrastruktury technicznej do terenów przeznaczonych na strefę ekonomiczną - .
  Wyświetleń: 1193
 2399. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXI z dnia 25 lutego 2016 r.
  Wyświetleń: 1193
 2400. 170.Uchwała Nr XII/168/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 sierpnia 2011r. w spr: opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz za pobyt dzieci w oddz. żłobkowych przedszkoli publicznych..
  Wyświetleń: 1192
 2401. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1192
 2402. 023. Uchwała Nr III/23/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2010r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie
  Wyświetleń: 1191
 2403. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXXIII z dnia 30 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 1191
 2404. Zapytanie ofertowe na "wynajem urządzeń pneumatycznych na imprezę plenerową pn. 35 Rajd Maluchów - Prudnik 2014 realizowaną w ramach projektu "Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin"
  Wyświetleń: 1189
 2405. 171.Uchwała Nr XIII/169/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r
  Wyświetleń: 1188
 2406. Zarządzenie Nr 165A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1188
 2407. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 1187
 2408. Uchwała nr 735/2013 z dnia 26 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1186
 2409. Akt założycielski.
  Wyświetleń: 1185
 2410. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  Wyświetleń: 1185
 2411. Ogłoszenie o wszcęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej i zwróceniu się o wydanie opini do PPIS w prudniku i RDOŚ w Opolu dla przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej osiedla Jesionowe Wzgórze
  Wyświetleń: 1185
 2412. Otwarty konkurs ofert: z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2017
  Wyświetleń: 1184
 2413. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
  Wyświetleń: 1183
 2414. Informacja o wyborze ofert w otwartym konkursie ofert na rok 2010 z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1181
 2415. Majątek 2007
  Wyświetleń: 1181
 2416. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1181
 2417. Petycja Nr 2/2017
  Wyświetleń: 1181
 2418. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu ooś dla przedsięwziecia p.n. Przebudowa ul. Lompy w Prudniku
  Wyświetleń: 1179
 2419. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1178
 2420. Budowa drogi od ul. Skowrońskiego do ul. Powstańców Śląskich
  Wyświetleń: 1177
 2421. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1175
 2422. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja nr IV - 27.01.2011r.
  Wyświetleń: 1174
 2423. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2015
  Wyświetleń: 1173
 2424. Zawiadomienie o wyborze oferty na zabezpieczenie medyczne imprezy pn. 35 Rajd Maluchów
  Wyświetleń: 1173
 2425. 121.Uchwała Nr VIII/119/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zaciągnięcia przez Gmnię Prudnik długoterminowego kredytu
  Wyświetleń: 1172
 2426. Rozwój infrastruktury terenu inwestycyjnego przy ul. Przemysłowej w Prudniku
  Wyświetleń: 1172
 2427. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi we wsi Niemysłowice
  Wyświetleń: 1172
 2428. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1170
 2429. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1168
 2430. 2/2011 - Kontrola w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Prudniku w zakresie prawidłowości funkcjonowania stołówki
  Wyświetleń: 1167
 2431. Zaproszenie do składania ofert na wymianę drzwi do Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach
  Wyświetleń: 1167
 2432. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  Wyświetleń: 1166
 2433. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXXVI z dnia 26 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 1166
 2434. Informacja w sprawie dotacji oświatowych 2018
  Wyświetleń: 1164
 2435. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r.
  Wyświetleń: 1164
 2436. Uchwała Nr 148/06 z dnia 19 kwietnia 2006 r.
  Wyświetleń: 1164
 2437. Informacja o Kandydatach spełniających wymogi formalne na stanowisko inspektora d/s technicznych 1/2 etatu w GZOiW w Prudniku
  Wyświetleń: 1163
 2438. Zarządzenie Burmistrza Prudnika w sprawie odpłatności za wyżywienie.
  Wyświetleń: 1162
 2439. Zarządzenie Nr 174/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1162
 2440. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1162
 2441. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014
  Wyświetleń: 1161
 2442. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1161
 2443. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu postanowienia odstępującego od przeprowadzenia OOŚ na Budowę infrastruktury technicznej do terenów przeznaczonych na strefę ekonomiczną.
  Wyświetleń: 1159
 2444. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXIII z dnia 28 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 1159
 2445. Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
  Wyświetleń: 1159
 2446. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1159
 2447. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wynajem urządzeń pneumatycznych na imprezę plenerową pn. 35 Rajd Maluchów
  Wyświetleń: 1158
 2448. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o zakończeniu postępowania w.s. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n. Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Prudniku
  Wyświetleń: 1157
 2449. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym z 23-01-2013 na zbycie nieruchomości - ul. Mickiewicza i ul. Asnyka
  Wyświetleń: 1157
 2450. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja XII z dnia 06 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 1157
 2451. 133.Uchwała Nr VIII/131/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  Wyświetleń: 1156
 2452. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015
  Wyświetleń: 1156
 2453. 390.Uchwała Nr XXIII/387/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r.zm.uchwałę w spr: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gm.Prudnik na lata 2012-2016
  Wyświetleń: 1154
 2454. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o zakończeniu postępowania w.s. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej oś. Jesionowe Wzgórze
  Wyświetleń: 1153
 2455. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych.
  Wyświetleń: 1153
 2456. Zawiadomienie o wyborze oferty na usługi elektryczne na imprezę pn. 35 Rajd maluchów
  Wyświetleń: 1153
 2457. Majątek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku w 2008 r.
  Wyświetleń: 1151
 2458. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: z zakresu pomocy społecznej na rok 2014
  Wyświetleń: 1151
 2459. ZARZĄDZENIE NR73/2009 BURMISTRZA PRUDNIKA
  Wyświetleń: 1151
 2460. Informacja dotycząca naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.
  Wyświetleń: 1150
 2461. Majątek 2008
  Wyświetleń: 1150
 2462. Zarządzenie Nr 179/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Stefana Batorego 25 w Prudniku
  Wyświetleń: 1150
 2463. Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie określenia obowiązku OOŚ dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej ulicy Reja w Prudniku
  Wyświetleń: 1150
 2464. Ogłoszenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej osiedla Jasienowe Wzgórze
  Wyświetleń: 1149
 2465. Uchwała Nr 371/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Prudnik
  Wyświetleń: 1148
 2466. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1147
 2467. Uchwała nr 39/2009 z dnia 17 kwietnia 2009r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - w sprawiew opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Prudnik sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok.
  Wyświetleń: 1147
 2468. Uchwała Nr 478/2007 z dnia 14.12.2007r. w sprawie prawidłowości przedłożonej wraz z projektm uchwały budżetowej na 2008 rok prognozy kwoty długu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1147
 2469. 5/2011 - Kontrola w GZ LZS
  Wyświetleń: 1145
 2470. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2009.
  Wyświetleń: 1145
 2471. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja XI z dnia 09 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 1143
 2472. Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej
  Wyświetleń: 1143
 2473. 16/2010 - Kontrola w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1142
 2474. Uchwała nr 75/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Prudnik w 2011 r.
  Wyświetleń: 1142
 2475. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do 31 marca 2006 r.
  Wyświetleń: 1141
 2476. 6/2010 - Kontrola w Klubie Sportowym Obuwnik
  Wyświetleń: 1140
 2477. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1140
 2478. 8/2009 - Kontrola w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 1139
 2479. INFORMACJA z 20-06-2012r o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1138
 2480. Zarządzenie Nr 74/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1136
 2481. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla -Budowy obwodnicy m Prudnik w ciągu drogi Krajowej Nr 41-
  Wyświetleń: 1135
 2482. Uchwała nr 587/2009 z dnia 16 grudnia 2009 - w sprawie opinii o przedłożonym projektcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2010r.
  Wyświetleń: 1133
 2483. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z przeprawą mostową
  Wyświetleń: 1132
 2484. 105.Uchwała Nr VI/103/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: przekazania skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.
  Wyświetleń: 1130
 2485. Uchwała nr 588/2009 z dnia 16 grudnia 2009r.- w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określnonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2010r .
  Wyświetleń: 1130
 2486. 18/2009 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 1128
 2487. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wszczęciu postępowania w.s. wydania decyzji o środowiskowych uwarynkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia p.n. Przebudowa ul. Lompy w Prudniku
  Wyświetleń: 1128
 2488. Zawiadomienie o wyborze oferty na wynajem 2 hal namiotowych na imprezę pn. 35 Rajd Maluchów
  Wyświetleń: 1126
 2489. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  Wyświetleń: 1125
 2490. Uchwała nr 505/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2011 r.
  Wyświetleń: 1125
 2491. INFORMACJA z 16-07-2012r o wyborze oferty na prace geodezyjne
  Wyświetleń: 1124
 2492. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o zawieszeniu postępowania w.s. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n. Budowa farmy wiatrowej Szybowice na terenie Gminy Prudnik w obrębie miejscowości Szybowice, Mieszkowice i Rudziczka
  Wyświetleń: 1124
 2493. Zapytanie ofertowe na ochronę imprezy pn. X Rocznica Wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1122
 2494. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1122
 2495. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1122
 2496. UWAGA ! Zmiana terminu składania ofert w przetargu na: Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej – etap I
  Wyświetleń: 1121
 2497. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. Przebudowa ul. Lompy w Prudniku
  Wyświetleń: 1120
 2498. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej oraz osoby wydającej decyzje administracyjne za 2006 w związku z rozpoczęciem kadencji
  Wyświetleń: 1120
 2499. Sprawozdanie z działalności za 2009 rok.
  Wyświetleń: 1120
 2500. Informacja o wyborze ofert - dot. konkursu ofert na rok 2009 z zakresu pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 1119
 2501. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1118
 2502. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 1118
 2503. ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2009 W DZIEDZINIE PROMOCJI GMINY PRUDNIK POPRZEZ OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
  Wyświetleń: 1118
 2504. Sprawozdania 2017 - I kwartał
  Wyświetleń: 1116
 2505. Uchwała nr 494/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1116
 2506. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 1115
 2507. Droga dojazdowa do kompleksu sportowego ul. Podgórna w Prudniku
  Wyświetleń: 1114
 2508. Zarządzenie Nr 85/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zwrotów wydatków w 2012 roku w gminnych jednostkach budżetowych
  Wyświetleń: 1114
 2509. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1114
 2510. Oświadczenia majątkowe złożone w dniu rozwiązania umowy o pracę
  Wyświetleń: 1111
 2511. Rozwój infrastruktury terenu inwestycyjnego przy ul. Przemysłowej w Prudniku
  Wyświetleń: 1110
 2512. Uchwała nr 364/2013 z dnia 13 września 2013r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Prudnik za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 1110
 2513. Uchwała nr 682/2015 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1110
 2514. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1109
 2515. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej na zmianę przeznaczenia budynku gospodarczego na warsztat stolarski w Prudniku.
  Wyświetleń: 1108
 2516. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1108
 2517. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 1107
 2518. Zapytanie ofertowe na wykonanie maskotki promocyjnej Gminy Prudnik realizowane w ramach projektu pn. "Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu czesko -polskim"
  Wyświetleń: 1107
 2519. Uchwała Nr 467/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
  Wyświetleń: 1106
 2520. Postanowienie Burmistrza Prudnika w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedś. p.n. Budowa Zakładu produkcyjno - magazynowego firmy TSP SP. z.o.o. na działce nr 1710/82 K.M. 1 obręb Prudnik
  Wyświetleń: 1104
 2521. Majątek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w 2010 r.
  Wyświetleń: 1103
 2522. 9/2009 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury
  Wyświetleń: 1101
 2523. Oferta realizacji zadania publicznego w 2010 r. - związanego z organizacją wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym
  Wyświetleń: 1100
 2524. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarynkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej osiedla Jesionowe Wzgórze
  Wyświetleń: 1099
 2525. Uchwała Nr 372/2008 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Prudnik w 2009 roku
  Wyświetleń: 1097
 2526. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 1096
 2527. Przetarg nieograniczony: Dostawa urządzeń do digitalizacji muzealiów dla Muzeum Ziemi Prudnickiej w ramach zadania pn. Wirtualne Oblicze Kultur
  Wyświetleń: 1096
 2528. Uchwała nr 566/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2014 r.
  Wyświetleń: 1096
 2529. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XLVI z dnia 28 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1095
 2530. 3/2011 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Moszczance w zakresie prawidłowości funkcjonowania stołówki
  Wyświetleń: 1094
 2531. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 1094
 2532. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: z zakresu pomocy społecznej na rok 2016
  Wyświetleń: 1094
 2533. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja L z dnia 31 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 1094
 2534. zarządzenie Nr 120-20-2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 1094
 2535. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  Wyświetleń: 1092
 2536. Przetarg nieograniczony na: Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu: Równym Krokiem - warsztaty matematyczno – przyrodnicze dla uczniów kl. I-III
  Wyświetleń: 1092