Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
967281124739788911825710880410445212287611982699380000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10391210214787447859771165311150129155910746376232843437036791176
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1463471496831474151661121683409856182891712121015881000378636096996
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
774799155512907974584107925105121111137123649123794149472121248156258
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1168551049199845310842011214011226111219711266910588310544299923110971
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6268179932845917842896601834807774584133781647242170713101083
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
403376395866395436654556958776468145360353389565385498646878
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
399643674035284446334152537416350793889734345385225300937966
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
001604632129150426306578713566737468
 1. Aktualny BIP Prudnik - najnowsze publikacje - strona startowa
  Wyświetleń: 517069
 2. Zamówienia publiczne poniżej 30 tysięcy euro
  Wyświetleń: 289122
 3. Zamówienia publiczne powyżej 30 tysięcy euro
  Wyświetleń: 197342
 4. OTWARTY KONKURS OFERT
  Wyświetleń: 153411
 5. OGŁOSZENIA BURMISTRZA
  Wyświetleń: 138399
 6. Nabór pracowników w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 103371
 7. Nabór pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 76781
 8. Przetargi na zbycie nieruchomości i lokali 2012-2020
  Wyświetleń: 65710
 9. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 61531
 10. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 56756
 11. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 46726
 12. Wykazy nieruchomości i lokali przeznaczonych do dzierżawy, użyczenia, najmu, sprzedaży, aportu, obciążenia odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem, oraz przedłużenia użytkowania wieczystego
  Wyświetleń: 39795
 13. Decyzje środowiskowe - ogłoszenia
  Wyświetleń: 32356
 14. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
  Wyświetleń: 31528
 15. Gmina Prudnik
  Wyświetleń: 25687
 16. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 22258
 17. GOSPODARKA PRZESTRZENNA
  Wyświetleń: 21708
 18. Rada Miejska w Prudniku
  Wyświetleń: 18678
 19. GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Wyświetleń: 18654
 20. Projekty uchwał Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 18225
 21. Burmistrz Prudnika
  Wyświetleń: 16669
 22. Uchwały 2010-2014
  Wyświetleń: 16277
 23. OBWIESZCZENIA wszczęcia postępowania
  Wyświetleń: 16039
 24. Wybory do Rady Miejskiej w Prudniku i Burmistrza Prudnika - 2014r.
  Wyświetleń: 15790
 25. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 15358
 26. Informacja o stanie mienia komunalnego
  Wyświetleń: 14263
 27. Protokoły kontroli wewnętrznych
  Wyświetleń: 13881
 28. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 13862
 29. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 13779
 30. Projekty uchwał Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 13637
 31. Urząd Stanu Cywilnego - Karty Usług
  Wyświetleń: 12878
 32. Sprawozdania
  Wyświetleń: 12846
 33. Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 12061
 34. Uchwały 2014-2018
  Wyświetleń: 11783
 35. Podstawowe Informacje
  Wyświetleń: 11255
 36. Sprawozdania Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 11246
 37. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  Wyświetleń: 11147
 38. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 11101
 39. PROGRAMY, PLANY, STRATEGIE
  Wyświetleń: 10921
 40. Wybory do Rady Miejskiej w Prudniku i Burmistrza Prudnika - 2018r.
  Wyświetleń: 10619
 41. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku
  Wyświetleń: 10385
 42. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko "referent do spraw obsługi sekretariatu", informacja dot. naboru.
  Wyświetleń: 10177
 43. Zarządzenia Burmistrza 2013
  Wyświetleń: 10164
 44. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 10145
 45. Zarządzenia Burmistrza 2012
  Wyświetleń: 10121
 46. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 10043
 47. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9824
 48. KARTA USŁUG Nr 41/USC - Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 9823
 49. OBWIESZCZENIA Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 9798
 50. Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 9713
 51. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9603
 52. Uchwała Nr II/13/2010 wzory formularzy - podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 9516
 53. Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych - Karty Usług
  Wyświetleń: 9346
 54. Wydział Finansowo-Budżetowy - Karty Usług
  Wyświetleń: 9259
 55. Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2010-2014
  Wyświetleń: 9205
 56. KARTA USŁUG Nr 30/RSO - Wydawanie dowodów osobistych.
  Wyświetleń: 9086
 57. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 8874
 58. Podatki i formularze na 2015 r.
  Wyświetleń: 8873
 59. Plany i programy społeczno-gospodarcze
  Wyświetleń: 8850
 60. Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 8798
 61. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 8748
 62. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków rad nadzorczych spółek handlowych.
  Wyświetleń: 8725
 63. Zarządzenia Burmistrza 2014
  Wyświetleń: 8689
 64. Czystość i porządek
  Wyświetleń: 8574
 65. Protokoły kontroli
  Wyświetleń: 8448
 66. Podatki i formularze na 2013 r.
  Wyświetleń: 8212
 67. Wydział Mienia Gminy - Karty Usług
  Wyświetleń: 8201
 68. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8193
 69. Podatki i formularze na 2012 r.
  Wyświetleń: 8047
 70. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7983
 71. Wykaz stanowisk w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 7959
 72. Zarządzenia Burmistrza 2015
  Wyświetleń: 7946
 73. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
  Wyświetleń: 7914
 74. Archiwum zakładowe
  Wyświetleń: 7905
 75. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 7872
 76. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 7688
 77. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 7612
 78. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 7601
 79. Karty informacyjne.
  Wyświetleń: 7566
 80. Plan Gospodarki Odpadami.
  Wyświetleń: 7458
 81. Wydział Organizacyjny - Karty usług
  Wyświetleń: 7436
 82. Zarządzenia Burmistrza 2017
  Wyświetleń: 7413
 83. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2012
  Wyświetleń: 7384
 84. Wykaz rejestrów
  Wyświetleń: 7380
 85. Wykaz podatników którym udzielono odroczeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 7366
 86. Statut Gminy Prudnik, dodana 2003-06-27
  Wyświetleń: 7362
 87. Formularze niezbędne do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
  Wyświetleń: 7330
 88. Program ochrony powietrza dla strefy głubczycko - prudnickiej w zakresie pyłu PM10
  Wyświetleń: 7281
 89. Wykaz ewidencji
  Wyświetleń: 7234
 90. Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 7192
 91. Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 7128
 92. OBWIESZCZENIA-ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
  Wyświetleń: 7012
 93. Program usuwania wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Prudnik wraz z inwentaryzacją
  Wyświetleń: 6989
 94. Budżet Miasta Prudnika
  Wyświetleń: 6985
 95. Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 6969
 96. Podatki i formularze na 2016 r.
  Wyświetleń: 6950
 97. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 6940
 98. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2013
  Wyświetleń: 6888
 99. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 6829
 100. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 6630
 101. Program Rewitalizacji Miasta Prudnika 2009-2015.
  Wyświetleń: 6609
 102. Nabór na wolne stanowisko pracy w biurze Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 6598
 103. Dane teleadresowe Publiczne Przedszkole nr 4
  Wyświetleń: 6534
 104. Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Gminy Miejsko-Wiejskiej Prudnik.
  Wyświetleń: 6530
 105. Dotacja na wymianę źródeł ogrzewania
  Wyświetleń: 6528
 106. Uchwała Nr XLV-697 wzory formularzy 2010 podatki lokalne
  Wyświetleń: 6526
 107. Uchwała Nr XLIV/529/2005 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 6502
 108. Wszczęcie postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko projektu pn. Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Gminy Wiejsko-Miejskiej Prudnik.
  Wyświetleń: 6486
 109. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6381
 110. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 6375
 111. Uchwała Nr XVIII/327/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 6303
 112. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pedagogiczno - edukacyjnych.
  Wyświetleń: 6269
 113. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2014
  Wyświetleń: 6215
 114. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Wyświetleń: 6208
 115. Burmistrz Prudnika
  Wyświetleń: 6207
 116. Wszczęcie postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko projektu PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA PRUDNIKA 2009-2015
  Wyświetleń: 6159
 117. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 6044
 118. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
  Wyświetleń: 5943
 119. Kadra Pedagogiczna
  Wyświetleń: 5788
 120. Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
  Wyświetleń: 5780
 121. Dane teleadresowe PSP nr 3
  Wyświetleń: 5774
 122. WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 2014
  Wyświetleń: 5715
 123. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- strażnik Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 5606
 124. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 5593
 125. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 5577
 126. ZŁOŻONE PETYCJE 2017
  Wyświetleń: 5573
 127. Miejscowy plan zagospodarowania Miasta Prudnika
  Wyświetleń: 5568
 128. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
  Wyświetleń: 5496
 129. Azbest
  Wyświetleń: 5489
 130. Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (wzór wniosku)
  Wyświetleń: 5434
 131. Budowa kompleksu sportowego w Prudniku
  Wyświetleń: 5420
 132. WYBORY PARLAMENTARNE 2015
  Wyświetleń: 5407
 133. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (wzór wniosku)
  Wyświetleń: 5382
 134. ZŁOŻONE PETYCJE 2015
  Wyświetleń: 5357
 135. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Prudniku
  Wyświetleń: 5333
 136. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług - zajęć z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami.
  Wyświetleń: 5279
 137. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2015
  Wyświetleń: 5187
 138. Publiczne Przedszkole Nr 6
  Wyświetleń: 5168
 139. Gospodarka nieruchomościami
  Wyświetleń: 5097
 140. Projekty decyzji
  Wyświetleń: 5071
 141. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik - ZMIANA
  Wyświetleń: 5009
 142. Statut Publicznego Gimnazjum nr 2
  Wyświetleń: 4999
 143. STRATEGIA ROZWOJU GMINY PRUDNIK
  Wyświetleń: 4998
 144. Publiczne Przedszkole Nr 7 w Prudniku
  Wyświetleń: 4973
 145. Ośrodek Pomocy Społecznej - Nabór na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 4950
 146. WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2016-2019
  Wyświetleń: 4886
 147. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 4844
 148. Wykaz regulaminów, instrukcji i procedur stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 4777
 149. Nabór na wolne stanowisko referenta ds. księgowości, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wyświetleń: 4753
 150. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
  Wyświetleń: 4712
 151. Zakład Energetyki Cieplnej w Prudniku
  Wyświetleń: 4581
 152. IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika – mały kwartał
  Wyświetleń: 4531
 153. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA 2018
  Wyświetleń: 4520
 154. Jak i gdzie złożyć zawiadomienie o zgromadzeniu
  Wyświetleń: 4486
 155. Metadane planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4440
 156. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE PETYCJI
  Wyświetleń: 4435
 157. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 4418
 158. ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH
  Wyświetleń: 4377
 159. Dotacje celowe/Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 4360
 160. Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług doradztwa prawnego i podatkowego polegających na przygotowaniu kompleksowej analizy dotyczacej możliwości optymalizacji rozliczeń VAT dokonywanych przez Gminę Prudnik
  Wyświetleń: 4358
 161. Strategia Rozwoju Gminy Prudnik na lata 2000-2020
  Wyświetleń: 4346
 162. Uzgodnienia
  Wyświetleń: 4338
 163. INFORMACJA DOT. NABORU NA STANOWISKO STRAŻNIKA W STRAŻY MIEJSKIEJ
  Wyświetleń: 4327
 164. Budżet 2012
  Wyświetleń: 4309
 165. Drogi publiczne
  Wyświetleń: 4307
 166. Zarządzenia Burmistrza 2016
  Wyświetleń: 4293
 167. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 4268
 168. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
  Wyświetleń: 4247
 169. Wydział Zamówień Publicznych, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 4245
 170. Składy obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4224
 171. Oferta realizacji zadania publicznego z z kresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 4219
 172. Podatki i formularze na 2017 r.
  Wyświetleń: 4195
 173. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 4170
 174. Statut Szkoły
  Wyświetleń: 4098
 175. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 4096
 176. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania byłej jednostki wojskowej w Prudniku.
  Wyświetleń: 4079
 177. Statut Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku.
  Wyświetleń: 4066
 178. Komunikaty multimedialne Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.:
  Wyświetleń: 4042
 179. WZÓR WNIOSKU I ZAŁĄCZNIKÓW
  Wyświetleń: 4025
 180. Prowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INVEST-PARK
  Wyświetleń: 4016
 181. Bankowa obsługa budżetu Gminy Prudnik i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 4010
 182. Nabór na stanowisko księgowego w GZOiW Prudnik
  Wyświetleń: 3964
 183. INFORMACJA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY PRUDNIK
  Wyświetleń: 3962
 184. Rada Miejska
  Wyświetleń: 3961
 185. Rada Pedagogiczna
  Wyświetleń: 3959
 186. Załączniki graficzne
  Wyświetleń: 3940
 187. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. komunikacji społecznej"
  Wyświetleń: 3917
 188. Mapa nawigacji
  Wyświetleń: 3890
 189. ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
  Wyświetleń: 3822
 190. Nabór na wolne stanowisko pracy ZUK Prudnik.
  Wyświetleń: 3821
 191. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
  Wyświetleń: 3820
 192. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Torkonstal w Prudniku
  Wyświetleń: 3805
 193. Statut Publicznego Przedszkola Nr 4 w Prudniku
  Wyświetleń: 3785
 194. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2017
  Wyświetleń: 3772
 195. Ogłoszenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Prudniku
  Wyświetleń: 3754
 196. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2016
  Wyświetleń: 3752
 197. KOMUNIKAT
  Wyświetleń: 3719
 198. WYNIKI GŁOSOWANIA NA BURMISTRZA PRUDNIKA
  Wyświetleń: 3718
 199. Dyrektor GZOiW w Prudniku ogłasza nabór
  Wyświetleń: 3698
 200. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2016 rok
  Wyświetleń: 3686
 201. Nabór na wolne stanowiska pracy ZEC Prudnik. - Aktualne
  Wyświetleń: 3667
 202. Rb-27S Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego.
  Wyświetleń: 3656
 203. Miejska Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 3646
 204. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. rozliczeń finansowo-budżetowych"
  Wyświetleń: 3627
 205. Strategia rozwoju Gminy Prudnik na lata 2010 - 2020
  Wyświetleń: 3622
 206. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dębowiec I
  Wyświetleń: 3613
 207. Przetargi nieruchomości
  Wyświetleń: 3595
 208. Przedszkola i żłobki
  Wyświetleń: 3590
 209. Dane teleadresowe PP nr 1
  Wyświetleń: 3581
 210. Wykaz urzędników wyborczych
  Wyświetleń: 3578
 211. Ogłoszenie o modyfikacjach
  Wyświetleń: 3568
 212. Rb-28S Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 3564
 213. Czystość i porządek
  Wyświetleń: 3556
 214. Ekofizjografia Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 3544
 215. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU KONTROLI 2015
  Wyświetleń: 3526
 216. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
  Wyświetleń: 3525
 217. PARTNERSTWO NYSKIE 2020
  Wyświetleń: 3508
 218. Sprawozdania Burmistrza za 2012 r.
  Wyświetleń: 3497
 219. Regulamin Organizacyjny Zarządu Budynków Komunalnych
  Wyświetleń: 3478
 220. PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA PRUDNIKA
  Wyświetleń: 3474
 221. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - strażnik w straży miejskiej
  Wyświetleń: 3454
 222. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - ZWiK PRUDNIK
  Wyświetleń: 3452
 223. Działalność lobbingowa 2018
  Wyświetleń: 3446
 224. Nabór na wolne stanowisko RADCA PRAWNY
  Wyświetleń: 3442
 225. Budowa IV etapu drogi ulicy Przemysłowej w Prudniku
  Wyświetleń: 3440
 226. Informacja dot. likwidacji filii bibliotecznej Nr 1 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku
  Wyświetleń: 3440
 227. KARTA USŁUG Nr 1/WZPPPiDG - Wydanie wyrysu i wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnikdnik
  Wyświetleń: 3437
 228. Ogłoszenie o przetargach z dnia 26-09-2012r na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 3408
 229. Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku ul. Parkowa 6 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- Stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 3407
 230. KARTA USŁUG Nr 3/WZPPPiDG - Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
  Wyświetleń: 3388
 231. Publiczne Przedszkole w Łące Prudnickiej
  Wyświetleń: 3386
 232. Petycja Nr 1/2017
  Wyświetleń: 3383
 233. Cmentarz
  Wyświetleń: 3375
 234. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu pomocy społecznej na rok 2015
  Wyświetleń: 3370
 235. Przetarg nieograniczony: Oczyszczanie miasta i gminy Prudnik
  Wyświetleń: 3366
 236. Nabór na stanowisko księgowy (1/2 etatu) w GZOiW w Prudniku
  Wyświetleń: 3362
 237. Nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 3352
 238. Wydawanie zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego.
  Wyświetleń: 3339
 239. Budżet 2017
  Wyświetleń: 3336
 240. Przetarg nieograniczony na: Dostawę artykułów spożywczych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 3335
 241. Ogłoszenie o przetargu z 14-08-2012r na zbycie nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 3332
 242. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. geodezji"
  Wyświetleń: 3318
 243. Ogłoszenie o przetargu z 12-09-2012r na zbycie nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 3314
 244. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 3314
 245. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Nabór na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 3312
 246. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 3297
 247. Informacja w sprawie dotacji oświatowych 2017
  Wyświetleń: 3289
 248. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 3285
 249. Oświata
  Wyświetleń: 3280
 250. Struktura organizacyjna Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku
  Wyświetleń: 3280
 251. Wykaz miejsc przeznaczonych ma bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3275
 252. ZŁOŻONE PETYCJE 2016
  Wyświetleń: 3274
 253. Statut Publicznego Przedszkola Nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 3259
 254. Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 3258
 255. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3254
 256. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 3246
 257. Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2012
  Wyświetleń: 3246
 258. Nabór na wolne stanowisko "Referent ds. gospodarowania mieniem komunalnym"
  Wyświetleń: 3234
 259. Zaproszenie do złożenia ofert
  Wyświetleń: 3228
 260. Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakład Usług Komunalnych
  Wyświetleń: 3220
 261. Oświadczenia majatkowe radnych za 2012r.
  Wyświetleń: 3217
 262. Polityka prywatności serwisu bip.prudnik.pl
  Wyświetleń: 3215
 263. Nabór na stanowisko Kierownika Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 3212
 264. Modernizacja i Termomodernizacja Budynku Sali Koncertowej przy PSM w Prudniku III etap
  Wyświetleń: 3207
 265. Tekst Uchwały Nr XXVI/276/2004 z dnia 23 lipca 2004 r.
  Wyświetleń: 3206
 266. Rada Rodziców.
  Wyświetleń: 3205
 267. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 3199
 268. Przetarg nieograniczony: Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 3192
 269. Informacja o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 3191
 270. KARTA USŁUG Nr 2/WZPPPiDG - Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3171
 271. Uchwały 2018-2023
  Wyświetleń: 3155
 272. Informacja o zamiarze zawarcia umowy
  Wyświetleń: 3150
 273. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 3132
 274. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym"
  Wyświetleń: 3130
 275. PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA TERENIE GMINY PRUDNIK
  Wyświetleń: 3130
 276. PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PRUDNIKU W 2019 ROKU
  Wyświetleń: 3123
 277. Podatki i formularze na 2018 r.
  Wyświetleń: 3123
 278. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 3120
 279. KARTA USŁUG Nr 44/USC - Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
  Wyświetleń: 3118
 280. Sprawozdania 2018 II-Kwartał
  Wyświetleń: 3117
 281. Nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 3116
 282. Rada Pedagogiczna.
  Wyświetleń: 3099
 283. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 3099
 284. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w GZOiW Prudnik
  Wyświetleń: 3094
 285. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tereny dawny poligon - Prudnik las
  Wyświetleń: 3093
 286. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - strażnik w Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 3090
 287. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Stanowisko do spraw księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 3075
 288. Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Łąka Prudnicka
  Wyświetleń: 3067
 289. Dane teleadresowe MiGBP
  Wyświetleń: 3067
 290. Rada Rodziców
  Wyświetleń: 3067
 291. KARTA USŁUG Nr 22/RSO - Zameldowanie na pobyt stały i czasowy ponad 3 miesiące.
  Wyświetleń: 3065
 292. Petycja Nr 1/2018
  Wyświetleń: 3054
 293. Rada Pedagogiczna
  Wyświetleń: 3044
 294. Ogłoszenie o przetargach z dnia 31.10.2012 na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 3042
 295. Sprawozdania 2015 - I Kwartał
  Wyświetleń: 3040
 296. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony przyrody
  Wyświetleń: 3036
 297. Miejska Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 3034
 298. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne, dot. naboru na stanowisko księgowego
  Wyświetleń: 3025
 299. Ogłoesznie o przetargu z dnia 16-01-2013r na zbycie lokali i nieruchomości
  Wyświetleń: 3023
 300. Nabór na stanowisko inspektora ds. inwentaryzacji sieci - ZWiK Prudnik
  Wyświetleń: 3019
 301. Informacja z dnia 08-08-2012 o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2995
 302. Załatwianie spraw przez wyborcę
  Wyświetleń: 2992
 303. Rada Rodziców
  Wyświetleń: 2988
 304. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia języka angielskiego
  Wyświetleń: 2987
 305. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2982
 306. KARTA USŁUG Nr 1/WFB - Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
  Wyświetleń: 2980
 307. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2954
 308. WYNIKI WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU
  Wyświetleń: 2944
 309. Samorząd gminny
  Wyświetleń: 2929
 310. Otwarty konkurs ofert-Promocja Gminy Prudnik poprzez osiągnięcia sportowe
  Wyświetleń: 2927
 311. Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie optymalizacji podatku VAT
  Wyświetleń: 2922
 312. Nabór na stanowisko inspektora ds. bhp - 1/2 etatu w GZOiW w Prudniku
  Wyświetleń: 2920
 313. Informacja z 16-01-2013r o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 2918
 314. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący części wsi Niemysłowice, Rudziczka, Mieszkowice
  Wyświetleń: 2912
 315. Sprawozdania Burmistrza za 2011 r.
  Wyświetleń: 2912
 316. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 2908
 317. Ragulamin Społecznej Rady Programowej POK
  Wyświetleń: 2906
 318. KARTA USŁUG Nr 4/WFB - Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 2902
 319. Zaprojektowanie i wybudowanie linii sortowniczej do doczyszczania odpadów zebranych w sposób selektywny
  Wyświetleń: 2901
 320. Informacja dotycząca uzupełnienia składu Rad Nadzorczych jednoosobowych Spółek Gminy Prudnik.pdf
  Wyświetleń: 2900
 321. Dane teleadresowe POK
  Wyświetleń: 2896
 322. Przetarg nieograniczony na: Przebudowę płyty boiska w Moszczance
  Wyświetleń: 2895
 323. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 2893
 324. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja LXIV z dnia 08 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 2892
 325. Gminny program przeciwdziałania narkomanii na lata 2011- 2014
  Wyświetleń: 2891
 326. Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik
  Wyświetleń: 2891
 327. Świadczenie usług przewozu pasażerów na linii komunikacji miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 2890
 328. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 2887
 329. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2885
 330. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 2885
 331. Sprawozdania Burmistrza za 2016 r.
  Wyświetleń: 2881
 332. Gospodarka komunalna
  Wyświetleń: 2872
 333. Oświadczenia majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowisk dyrektorów placówek oświatowych
  Wyświetleń: 2860
 334. Wybory
  Wyświetleń: 2857
 335. Konkurs ofert na stanowisko kierownika d/s organizacyjno-administracyjnych Prudnickiego Ośrodka Kultury.
  Wyświetleń: 2854
 336. KARTA USŁUG Nr 1/WO - Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 2853
 337. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011
  Wyświetleń: 2852
 338. ZAŁĄCZNIK DO STRATEGII GMINY PRUDNIK,
  Wyświetleń: 2852
 339. Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Prudnika w Strefie Płatnego Parkowania
  Wyświetleń: 2852
 340. Statut Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 2850
 341. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2848
 342. Informacja z 15-07-2012 r o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego do sprzedaży
  Wyświetleń: 2846
 343. Rada Pedagogiczna
  Wyświetleń: 2844
 344. Bankowa obsługa budżetu Gminy Prudnik i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2843
 345. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 2837
 346. Przetarg nieograniczony na: Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Kup
  Wyświetleń: 2837
 347. Budowa windy 7 przystankowej przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 2830
 348. Informacja dotycząca naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony przyrody
  Wyświetleń: 2825
 349. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)
  Wyświetleń: 2822
 350. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 2818
 351. Zarządzenie w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów i zadań w Urzędzie Miejskim w Prudniku oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Prudnik oraz procedura zarządzania ryzykiem wpływającym na ich wykonanie
  Wyświetleń: 2818
 352. KARTA USŁUG Nr 4/WMGiGP - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych
  Wyświetleń: 2816
 353. Informacja z 16-07-2012 r o wyborze oferty na prace geodezyjne
  Wyświetleń: 2810
 354. Zaproszenie do złożenia oferty na wyceny nieruchomości.
  Wyświetleń: 2808
 355. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje adm. za 2012 rok
  Wyświetleń: 2801
 356. Zakup foteli do nowo tworzonego Kina „Diana” w Prudniku
  Wyświetleń: 2799
 357. Nabór na wolne stanowisko pracy ZUK Prudnik.
  Wyświetleń: 2796
 358. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 2791
 359. Informacja z 10-10-2012 r o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego do sprzedaży
  Wyświetleń: 2787
 360. Czas pracy placówek handlowych
  Wyświetleń: 2786
 361. Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Prudniku
  Wyświetleń: 2786
 362. Budżet 2014
  Wyświetleń: 2783
 363. Obwodowe Komisje do spraw Referendum
  Wyświetleń: 2782
 364. Przetarg nieograniczony: Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku-Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole podstawowej nr 2 na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Zamkowy 2-dostawa wyposażenia
  Wyświetleń: 2779
 365. Rada Rodziców
  Wyświetleń: 2770
 366. Oświadczenia majątkowe złożone w związku z zakończeniem kadencji
  Wyświetleń: 2768
 367. Dostosowanie hali sportowej do rozgrywek I ligi koszykówki
  Wyświetleń: 2758
 368. Informacja dot. naboru na stanowisko referenta
  Wyświetleń: 2754
 369. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka.
  Wyświetleń: 2751
 370. Informacja z działalności OPS Prudnik za 2012r.
  Wyświetleń: 2743
 371. 371.Uchwała Nr XXII/368/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2742
 372. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU KONTROLI 2014
  Wyświetleń: 2740
 373. Ogłoszenie o przetargu z dnia 09.11.2012 na zbycie lokalu użytkowego przy ul. Piastowskiej 9
  Wyświetleń: 2737
 374. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 2730
 375. Informacja z dnia 01-08-2012 o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2729
 376. Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Prudnik”.
  Wyświetleń: 2729
 377. Nabór na stanowisko księgowego w GZOiW Prudnik
  Wyświetleń: 2727
 378. Wykaz placówek K-O podległych Prudnickiemu Ośrodkowi Kultury
  Wyświetleń: 2725
 379. Plan części wsi Szybowice, Mieszkowice oraz Rudziczka.
  Wyświetleń: 2724
 380. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
  Wyświetleń: 2718
 381. Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem lub powołaniem na stanowisko objęte obowiązkiem składania oświadczeń
  Wyświetleń: 2714
 382. KARTA USŁUG Nr 14/WFB - Wydawanie zaświadczeń
  Wyświetleń: 2713
 383. Sprawozdania Burmistrza za 2013 r.
  Wyświetleń: 2710
 384. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- podinspektor ds. ochrony przyrody
  Wyświetleń: 2706
 385. Petycja Nr 3/2017
  Wyświetleń: 2706
 386. Zaproszenie do składania oferty
  Wyświetleń: 2702
 387. Informacja dotycząca naboru na stanowisko- podinspektor ds. ochrony przyrody
  Wyświetleń: 2699
 388. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2012 r.
  Wyświetleń: 2695
 389. Informacja z 26-09-2012 r o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego do sprzedaży
  Wyświetleń: 2695
 390. Struktura organizacyjna PTBS
  Wyświetleń: 2693
 391. Rewitalizacja dwóch wież: Małej oraz Katowskiej Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku
  Wyświetleń: 2690
 392. Obwieszczenie o procedurze udziału społeczeństwa w prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko Farmy Wiatrowej w Gminie Prudnik, obręb Mieszkowice, Szybowice, Rudziczka
  Wyświetleń: 2686
 393. Otwarty konkurs ofert: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2017
  Wyświetleń: 2681
 394. Informacja dot. naboru na stanowisko Referenta ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2676
 395. Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 2675
 396. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2674
 397. Świadczenie usług przewozu pasażerów na linii komunikacji miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 2672
 398. Informacja dotycząca naboru
  Wyświetleń: 2671
 399. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o odmowie RDOŚ w Opolu uzgodnienia warunków realizacji farmy wiatrowej w Gminie Prudnik, obręb Mieszkowice, Szybowice, Rudziczka
  Wyświetleń: 2671
 400. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 2668
 401. Dostosowanie dwóch hal poprodukcyjnych na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku – etap I
  Wyświetleń: 2665
 402. Sprawozdania 2018 III kwartał
  Wyświetleń: 2665
 403. Budżet 2013
  Wyświetleń: 2658
 404. Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Kup
  Wyświetleń: 2657
 405. Dostosowanie hali sportowej do rozgrywek I ligi koszykówki – montaż parkietu
  Wyświetleń: 2653
 406. Zapytania ofertowe na artykuły biurowe, papier ksero, tonery
  Wyświetleń: 2651
 407. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rudziczce
  Wyświetleń: 2645
 408. Informacja dot. konkursu na stanowisko referenta
  Wyświetleń: 2642
 409. Zaproszenie do złożenia oferty na wyceny nieruchomości w 2019 r.
  Wyświetleń: 2641
 410. Gospodarka mieszkaniowa
  Wyświetleń: 2637
 411. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 2636
 412. Informacja
  Wyświetleń: 2634
 413. Informacja o wynikach naboru GZOiW
  Wyświetleń: 2632
 414. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2632
 415. Ogłoszenie konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych
  Wyświetleń: 2630
 416. Gminny program zdrowotny pn. Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Prudnik na lata 2009-2014
  Wyświetleń: 2629
 417. Zmiana 17 lipca 2012
  Wyświetleń: 2627
 418. Ceny za usługi przewozowe
  Wyświetleń: 2624
 419. Rejony
  Wyświetleń: 2623
 420. Informacja o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2620
 421. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu konsolidacyjnego
  Wyświetleń: 2615
 422. Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2013
  Wyświetleń: 2612
 423. Wykaz komitetów wyborczych oraz zarejestrowanych kandydatów na Prezydenta RP
  Wyświetleń: 2605
 424. Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej – etap II
  Wyświetleń: 2600
 425. ZBK w Prudniku ogłasza nabór na stanowisko pracy : specjalista ds. remontowych.
  Wyświetleń: 2600
 426. sprawozdania 2017 - III kwartał
  Wyświetleń: 2597
 427. Informacja z działalności OPS Prudnik za 2013r.
  Wyświetleń: 2595
 428. Zmiana 28 luty 2008
  Wyświetleń: 2592
 429. ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA URZĘDU 2018
  Wyświetleń: 2588
 430. KARTA USŁUG Nr 2/WFB - Podatek od nieruchomości od osób prawnych
  Wyświetleń: 2587
 431. Zarządzenie Nr 211/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 2583
 432. KARTA USŁUG Nr 6/WMGiGP - Wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości
  Wyświetleń: 2582
 433. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Stanowisko do spraw ewidencji ludności
  Wyświetleń: 2578
 434. KARTA USŁUG Nr 25/RSO - Decyzja o wymeldowaniu.
  Wyświetleń: 2577
 435. Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka.
  Wyświetleń: 2566
 436. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 2565
 437. Przetarg nieograniczony: Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego, obiektów gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 2564
 438. Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku
  Wyświetleń: 2558
 439. Regulamin boiska ORLIK.
  Wyświetleń: 2557
 440. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika z dnia 09.01.2013 r. o wniesieniu odwołania
  Wyświetleń: 2554
 441. Przetarg nieograniczony: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Prudnik w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 2553
 442. Regulamin korzystania z sali ćwiczeń sportowych - siłowni
  Wyświetleń: 2534
 443. Przetarg nieograniczony: Dostawa artykułów spożywczych, pieczywa, mięsa i wędlin, owoców i warzyw, nabiału, mrożonek dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 2527
 444. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna
  Wyświetleń: 2526
 445. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wystąpieniu do organów opiniujących - Farma Wiatrowa Lubrza 10.12.2012r.
  Wyświetleń: 2525
 446. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010-2013
  Wyświetleń: 2522
 447. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: prowadzenie zajęć z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami
  Wyświetleń: 2520
 448. Kierownictwo POK
  Wyświetleń: 2518
 449. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2513
 450. KARTA USŁUG Nr 8/WFB - Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 2511
 451. UWAGA - Zmiana terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym: Budowa kompleksu sportowego w Prudniku
  Wyświetleń: 2511
 452. Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 2510
 453. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakładu Usług Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 2505
 454. IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika – duży kwartał
  Wyświetleń: 2503
 455. Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz tonerów dla Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 2501
 456. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Stanowisko ds. ochrony środowiska
  Wyświetleń: 2499
 457. Przetarg nieograniczony: Wyjazdy edukacyjne w ramach projektu: Równym Krokiem
  Wyświetleń: 2499
 458. Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku - Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ZWIK w Prudniku
  Wyświetleń: 2498
 459. Zaproszenie do składania ofert na: Doposażenie Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlicy "Dąbrówka" w Prudniku, odpowiedzi na pytania Wykonawców.
  Wyświetleń: 2498
 460. Zaproszenie na składanie ofert na świadczenie usług telefonii komórkowej
  Wyświetleń: 2498
 461. Dostawa artykułów spożywczych, mięsa i wędlin do stołówek szkół i przedszkoli Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 2495
 462. Miejscowy plan zagospodarowania wsi Piorunkowice.
  Wyświetleń: 2495
 463. Przebudowa zasilania hali sportowej Obuwnik
  Wyświetleń: 2495
 464. Informacja Burmistrza Prudnika o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.
  Wyświetleń: 2493
 465. Przetarg nieograniczony na Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu: Równym Krokiem - warsztaty matematyczno – przyrodnicze
  Wyświetleń: 2491
 466. Przetarg nieograniczony: Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku-Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Wolności 6-dostawa wyposażenia
  Wyświetleń: 2487
 467. Zawiadomienie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej na Zmianę sposobu użytkowania budynku magazynu na warsztat samochodowy w Prudniku na działce 2689/106
  Wyświetleń: 2487
 468. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 przy ZSP nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 2486
 469. Zapytanie ofertowe na "Ochronę imprez masowej pn. 35 Rajd Maluchów - Prudnik 2014 rok w ramach projektu "Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin"
  Wyświetleń: 2483
 470. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prudnik stanowiącego własność Gminy
  Wyświetleń: 2479
 471. Alkohol
  Wyświetleń: 2474
 472. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2473
 473. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o pozytywnej opinii PPiS w Prudniku o warunkach realizacji farmy wiatrowej w Gminie Prudnik, obręb Mieszkowice, Szybowice, Rudziczka
  Wyświetleń: 2464
 474. Informacja o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 2463
 475. KARTA USŁUG Nr 5/WFB - Podatek leśny od osób fizycznych i od osób prawnych
  Wyświetleń: 2462
 476. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 2462
 477. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 2459
 478. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2458
 479. KARTA USŁUG Nr 3/WFB - Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych
  Wyświetleń: 2457
 480. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2015
  Wyświetleń: 2452
 481. Informacja dot. naboru w Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2451
 482. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Wiejska i Jesionkowa
  Wyświetleń: 2448
 483. Dostawa artykułów spożywczych, pieczywa, mięsa i wędlin, owoców i warzyw, nabiału, mrożonek dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 2446
 484. Dyżur urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 2444
 485. Galeria zdjęć
  Wyświetleń: 2443
 486. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja LVI z dnia 30 kwietnia 2014r.
  Wyświetleń: 2438
 487. Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego, obiektów Gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych i spółek gminy
  Wyświetleń: 2438
 488. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2013r.
  Wyświetleń: 2437
 489. Prudnicki Ośrodek Kultury - Lista kandydatów spełniajacych wymagania
  Wyświetleń: 2437
 490. Sprawozdania Burmistrza za 2015 r.
  Wyświetleń: 2437
 491. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 2436
 492. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu pomocy społecznej na rok 2018
  Wyświetleń: 2436
 493. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2014 rok
  Wyświetleń: 2434
 494. Zarządzenie Nr 20/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali położonych w budynku przy ul. Piastowskiej 27 w Prudniku
  Wyświetleń: 2434
 495. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 2433
 496. Wymiana stolarki okiennej w Publicznym Przedszkolu nr 3 ul. Piastowska 6
  Wyświetleń: 2431
 497. Wzory dokumentów, druki
  Wyświetleń: 2431
 498. Zarządzenie wyborów
  Wyświetleń: 2429
 499. Nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku - wyniki
  Wyświetleń: 2420
 500. 6/2008 - Kontrola w Klubie Sportowym Pogoń Prudnik
  Wyświetleń: 2418
 501. Wzory dokumentów, druki
  Wyświetleń: 2413
 502. 9/2008 - Kontrola w GZ LZS
  Wyświetleń: 2411
 503. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2410
 504. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2012
  Wyświetleń: 2410
 505. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Usługi przeprowadzenia badań przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego
  Wyświetleń: 2410
 506. Statut Prudnickiego Ośrodka Kultury
  Wyświetleń: 2409
 507. Oświadczenia majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem powierzenia stanowisk dyrektorów placówek oświatowych
  Wyświetleń: 2408
 508. Przetarg nieograniczony na: Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu: Równym Krokiem - warsztaty humanistyczne
  Wyświetleń: 2408
 509. Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Prudnik na lata 2008-2012
  Wyświetleń: 2406
 510. Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2003
  Wyświetleń: 2405
 511. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012
  Wyświetleń: 2403
 512. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu strategii rozwoju gminy Prudnik.
  Wyświetleń: 2401
 513. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2397
 514. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2395
 515. Przetarg nieograniczony: Wyjazdy edukacyjne w ramach projektu: Równym Krokiem
  Wyświetleń: 2394
 516. Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego, obiektów gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 2394
 517. Przetarg nieograniczony: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Prudnik w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 2392
 518. Dostawa materiałów opałowych dla jednostek budżetowych Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2390
 519. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2387
 520. Zabytki
  Wyświetleń: 2387
 521. Zarządzenie wyborów
  Wyświetleń: 2382
 522. Zapytanie ofertowe na dostawę paliw
  Wyświetleń: 2380
 523. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 2379
 524. Przetarg nieograniczony: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego II
  Wyświetleń: 2374
 525. Zmiana 31 marca 2010
  Wyświetleń: 2372
 526. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 2369
 527. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Moszczance, Informacja o wyborze.
  Wyświetleń: 2367
 528. Obwieszczenia Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 2366
 529. 263.Uchwała Nr XVII/260/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2363
 530. Dane Teleadresowe OSiR
  Wyświetleń: 2357
 531. Budowa drogi ulicy Kalinowej
  Wyświetleń: 2355
 532. Burmistrz Prudnika ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektorów
  Wyświetleń: 2352
 533. Przetarg nieograniczony na: Dostawę artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz tonerów dla Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 2343
 534. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Wyświetleń: 2342
 535. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2342
 536. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2341
 537. Przetarg nieograniczony: Nadzór inwestorski wielobranżowy nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kompleksu sportowego w Prudniku
  Wyświetleń: 2338
 538. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 2338
 539. Wykaz podatników podatników podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych, którym umorzono zaległości podatkowe oraz przesunięto i rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowych za okres 01.01.2006-31.12.2006
  Wyświetleń: 2336
 540. Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prudnik będącego własnością
  Wyświetleń: 2334
 541. Działalność lobbingowa 2017
  Wyświetleń: 2331
 542. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynu na warsztat samochodowy
  Wyświetleń: 2330
 543. Budżet ŚDS.
  Wyświetleń: 2329
 544. Zorganizowanie wyjazdów autokarowych w ramach projektu: Równym krokiem
  Wyświetleń: 2326
 545. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2323
 546. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2322
 547. Zorganizowanie wyjazdu do Warszawy w ramach projektu: Równym krokiem
  Wyświetleń: 2321
 548. Zarząd Prudnickiego TBS Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko: Księgowy w Dziale Księgowości
  Wyświetleń: 2320
 549. 5- 2008 - Kontrola w Międzyszkolnym Klubie Sportowym SMYK
  Wyświetleń: 2317
 550. Zaproszenie do składania ofert cenowych, Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2317
 551. Program opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2315
 552. Zarządzenia Burmistrza 2019
  Wyświetleń: 2315
 553. Zmiana 27 sierpień 2009
  Wyświetleń: 2314
 554. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 2313
 555. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wyłożeniu do publicznego wglądu, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 2313
 556. Oświadczenia majątkowe złożone w dniu odwołania, rozwiązania umowy o pracę lub cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza
  Wyświetleń: 2313
 557. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009-2013
  Wyświetleń: 2313
 558. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego: Kampania lokalna promująca zdrowy styl życia
  Wyświetleń: 2312
 559. Oświadczenie majątkowe radnych złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2312
 560. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Niemysłowice, części wsi Rudziczka i części wsi Mieszkowice w gminie Prudnik
  Wyświetleń: 2310
 561. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Informatyk
  Wyświetleń: 2309
 562. Ogłoszenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  Wyświetleń: 2308
 563. Przetarg nieograniczony: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Prudnik w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - meble szkolne
  Wyświetleń: 2307
 564. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2305
 565. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o prowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko Farmy Wiatrowej GB Szybowice
  Wyświetleń: 2304
 566. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja IV z dnia 19 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2303
 567. Sprawozdania roczne - 2012
  Wyświetleń: 2302
 568. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych i spółek gminy
  Wyświetleń: 2302
 569. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XVIII z dnia 26 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 2300
 570. Przetarg nieograniczony: Wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV
  Wyświetleń: 2298
 571. Informacja dot. naboru na stanowisko- referent ds. promocji
  Wyświetleń: 2296
 572. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka...
  Wyświetleń: 2296
 573. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę 5 szt. zbiorników paciorkowych w Leśnictwie Dębowiec Nadleśnictwo Prudnik
  Wyświetleń: 2294
 574. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - INFORMATYK
  Wyświetleń: 2293
 575. Sporządzenie opracowania aktualizacji planu ochrony zabytków i gminnej ewidencji zabytków dla terenu gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2292
 576. KARTA USŁUG Nr 5/WMGiGP - Wydawanie decyzji orzekających o rozgraniczeniu nieruchomości
  Wyświetleń: 2291
 577. Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej .
  Wyświetleń: 2291
 578. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup aktualizacji oraz wsparcie techniczne do urządzenia Fortigate 110C
  Wyświetleń: 2290
 579. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja VII z dnia 26 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 2288
 580. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 2287
 581. Dostawa artykułów spożywczych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 2286
 582. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Stanowisko do spraw gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 2286
 583. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2286
 584. INFORMACJA
  Wyświetleń: 2284
 585. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2284
 586. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
  Wyświetleń: 2282
 587. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o podjęciu postępownia w sprawie budowy Farmy Wiatrowej Lubrza w obrębie miejscowości Mieszkowice, Szybowice, Rudziczka.
  Wyświetleń: 2282
 588. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko Farmy Wiatrowej GB Szybowice w miejscowościach gminy Prudnik: Szybowice, Mieszkowice, Rudziczka
  Wyświetleń: 2281
 589. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.
  Wyświetleń: 2280
 590. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 2276
 591. Petycja Nr 3/2018
  Wyświetleń: 2274
 592. STATUT GMINY PRUDNIK 2017
  Wyświetleń: 2274
 593. Dane teleadresowe.
  Wyświetleń: 2272
 594. Obwieszczenia Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2271
 595. Ogłoszenie Burmistrza z dnia 27 września 2012 r.
  Wyświetleń: 2270
 596. RAPORT O STANIE GMINY
  Wyświetleń: 2269
 597. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2268
 598. Sprawozdania Burmistrza za 2014 r.
  Wyświetleń: 2267
 599. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko- podinspektor ds. budownictwa i remontów
  Wyświetleń: 2264
 600. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 2261
 601. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2260
 602. Wymiana nawierzchni placu przy magazynie na ul. Meblarskiej
  Wyświetleń: 2259
 603. konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2258
 604. Wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV
  Wyświetleń: 2258
 605. Poprawa dostępności komunikacyjnej podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej – etap III
  Wyświetleń: 2257
 606. Wyniki naboru
  Wyświetleń: 2256
 607. 10/2008 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń
  Wyświetleń: 2255
 608. Obwieszczenie o procedurze udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko - Przebudowa warsztatu samochodowego przy ul. Kolejowej w Prudniku
  Wyświetleń: 2255
 609. Informacja dot. kolejnego etapu naboru
  Wyświetleń: 2253
 610. Program pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Prudnik na lata 2008-2012
  Wyświetleń: 2251
 611. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXVIII z dnia 28 lutego 2013r.
  Wyświetleń: 2251
 612. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYH WYMAGANIA FORMALNE - Stanowisko do spraw ochrony środowiska.
  Wyświetleń: 2250
 613. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
  Wyświetleń: 2249
 614. OBWIESZCZENIE - SPROSTOWANIE
  Wyświetleń: 2247
 615. Zorganizowanie wyjazdów autokarowych w ramach projektu: Równym krokiem
  Wyświetleń: 2245
 616. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Prudniku złożone w związku z rozpoczęciem nowej kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2243
 617. Zarządzenie Nr 233/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 2242
 618. 21.Protokół Nr XXI/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 23 lutego 2012r.
  Wyświetleń: 2241
 619. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds finansowo-administracyjnych w Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2240
 620. Rozstrzygnięcie konkursu - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 2239
 621. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 2238
 622. Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2011
  Wyświetleń: 2238
 623. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2238
 624. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
  Wyświetleń: 2237
 625. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 2236
 626. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 2236
 627. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2018
  Wyświetleń: 2235
 628. Miejscowy plan zagospodarowania terenów po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 2233
 629. Remont dróg i chodników w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 2233
 630. Budowa oświetlenia ulicy Azaliowej
  Wyświetleń: 2232
 631. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 2228
 632. Zarządzenie Nr 197/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 2227
 633. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 2222
 634. Statut Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 2220
 635. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 2219
 636. Wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2015
  Wyświetleń: 2218
 637. Dane teleadresowe Muzeum
  Wyświetleń: 2217
 638. III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - zamówienie dodatkowe III
  Wyświetleń: 2215
 639. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 2213
 640. Przebudowa i remont drogi lokalnej w miejscowości Rudziczka
  Wyświetleń: 2212
 641. Kierownictwo GZOiW w Prudniku
  Wyświetleń: 2208
 642. OBWIESZCZENIE STAROSTY PRUDNICKIEGO - o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2206
 643. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 r.
  Wyświetleń: 2206
 644. Przetarg nieograniczony: Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu: Równym Krokiem - warsztaty przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 2205
 645. 29.Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 25 wrzesnia 2012r.
  Wyświetleń: 2204
 646. 313.Uchwała Nr XVIII/311/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2204
 647. Zaproszenie do złożenia oferty na modernizację układu odpylania kotła WR-5 i taśmociągu odżużlania na ciepłowni w Lubrzy - I etap
  Wyświetleń: 2203
 648. 362.Uchwała Nr XXI/359/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz granic ich obwodów
  Wyświetleń: 2200
 649. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 2200
 650. Przetarg nieograniczony: Świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek dla Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 2199
 651. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 2198
 652. Zarządzenie Nr 32/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania prowadzenia obsługi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku do Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 2196
 653. 1/2008 - Kontrola w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku.
  Wyświetleń: 2195
 654. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 2195
 655. Modernizacja drogi ulicy Tuwima – etap I
  Wyświetleń: 2194
 656. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 2193
 657. KARTA USŁUG Nr 29/RSO - Udostępnianie danych z akt ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
  Wyświetleń: 2189
 658. Regulamin Kąpieliska Miejskiego
  Wyświetleń: 2188
 659. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wyceny nieruchomości, informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert
  Wyświetleń: 2188
 660. Przetarg nieograniczony:Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku-Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole podst. nr 2 na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Zamkowy 2-dostawa wyposażenia II
  Wyświetleń: 2187
 661. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
  Wyświetleń: 2186
 662. Rozwój infrastruktury poprzemysłowych terenów inwestycyjnych przy ul. Nyskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 2185
 663. Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.
  Wyświetleń: 2185
 664. Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2014
  Wyświetleń: 2184
 665. Otwarty konkurs ofert: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2018
  Wyświetleń: 2184
 666. 23.Protokół Nr XXXIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 26 kwietnia 2012r.
  Wyświetleń: 2183
 667. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP miasta Prudnik oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2183
 668. Zapytanie ofertowe na wynajem hali namiotowej na imprezę plenerową 36 Rajd Maluchów - Prudnik 2015 rok realizowaną w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 2183
 669. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXX z dnia 27 września 2012r.
  Wyświetleń: 2182
 670. Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2182
 671. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 2182
 672. Statut GZOiW w Prudniku
  Wyświetleń: 2181
 673. Oświadczenia majątkowe Burmistrza Prudnika oraz radnych Rady Miejskiej złożone w związku z upływem kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2178
 674. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 2177
 675. 28.Protokół Nr XXVIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 30 sierpnia 2012r.
  Wyświetleń: 2175
 676. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Wyświetleń: 2174
 677. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : Kierownik działu technicznego
  Wyświetleń: 2173
 678. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : stanowisko ds. ochrony środowiska.
  Wyświetleń: 2173
 679. III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - zamówienie dodatkowe IV
  Wyświetleń: 2172
 680. Przetarg nieograniczony: Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku-Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Wolności 6-dostawa wyposażenia II
  Wyświetleń: 2172
 681. Ogłoszenie wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2013
  Wyświetleń: 2170
 682. Oświadczenia majątkowe radnych za 2011r
  Wyświetleń: 2169
 683. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2015 rok
  Wyświetleń: 2167
 684. Sprawozdania roczne - 2011
  Wyświetleń: 2167
 685. Sprostowanie ogłoszenia o naborze z dnia 11 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 2167
 686. Uchwała Nr 356/2017 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
  Wyświetleń: 2167
 687. LISTA KANDYDATÓW - NABÓR NA STANOWISKO PRACY: INFORMATYK
  Wyświetleń: 2166
 688. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 2166
 689. 16.Protokół Nr XVI/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 10 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 2165
 690. Budżet 2015
  Wyświetleń: 2164
 691. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik-zajęcia terapeutyczne dogoterapia
  Wyświetleń: 2164
 692. Park Miejski
  Wyświetleń: 2162
 693. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 2162
 694. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia logopedyczne
  Wyświetleń: 2161
 695. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. promocji
  Wyświetleń: 2160
 696. Ogłoszenie wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2014
  Wyświetleń: 2160
 697. Zarządzenie Nr 100/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku
  Wyświetleń: 2158
 698. Przebudowa drogi gminnej ul. Sowińskiego-Wróblewskiego
  Wyświetleń: 2155
 699. Przetarg nieograniczony: Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku-Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po szk. podstawowej nr 2 na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Pl. Zamkowy 2-dostawa wyposażenia II
  Wyświetleń: 2155
 700. Zarządzenie Nr 120/3/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2012 r. zmianiające Zarządzenie Nr 120/36/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 22 listopada 2011 r. z późn. zm. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż powypadkowego samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 2155
 701. Remonty dróg gminnych
  Wyświetleń: 2154
 702. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia terapeutyczne korekcyjno-kompensacyjne
  Wyświetleń: 2153
 703. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik 2008 r.
  Wyświetleń: 2150
 704. Majątek ZEC 2004
  Wyświetleń: 2150
 705. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 2150
 706. Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Kup
  Wyświetleń: 2150
 707. 453.Uchwała Nr XXVI/450/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. zm.uchwałę w spr: zasad udzielania i rozmiaru tyg.obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom oraz ustalenia pensum
  Wyświetleń: 2149
 708. Przetarg nieograniczony na: Dostawę materiałów opałowych dla jednostek budżetowych Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 2147
 709. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia terapeutyczne muzykoterapia
  Wyświetleń: 2146
 710. 414.Uchwała Nr XXIV/411/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 2145
 711. Ośrodek Pomocy Społecznej - Lista kandydatów na wolne stanowisko pracy d/s księgowości
  Wyświetleń: 2145
 712. 13.Protokół Nr XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 31 sierpnia 2011r.
  Wyświetleń: 2141
 713. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2141
 714. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP i postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu MPZP części wsi Szybowice, Mieszkowice oraz Rudziczka.
  Wyświetleń: 2138
 715. Zarządzenie Nr 13/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie określenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych w mieszkaniowym zasobie gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2136
 716. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 2135
 717. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę prasy dla Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 2135
 718. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego
  Wyświetleń: 2133
 719. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 2130
 720. Majątek OSiR 2005
  Wyświetleń: 2129
 721. Ponowne głosowanie - informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 2129
 722. 19.Protokół Nr XIX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 26 stycznia 2012r.
  Wyświetleń: 2128
 723. Kultura i sztuka
  Wyświetleń: 2128
 724. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2128
 725. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne 2006
  Wyświetleń: 2128
 726. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wyceny nieruchomości
  Wyświetleń: 2128
 727. 4/2008 - Kontrola w Muzeum Ziemi Prudnickiej
  Wyświetleń: 2127
 728. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja VIII z dnia 30 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2127
 729. Zarządzenie Nr 120/10/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie aktualizacji Procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 2127
 730. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 2126
 731. Budowa sieci teleinformatycznej dla Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 2125
 732. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r.
  Wyświetleń: 2124
 733. 324.Uchwała Nr XVIII/322/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2123
 734. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2010 r.
  Wyświetleń: 2123
 735. Zarządzenie Nr 120/9/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 2123
 736. 425.Uchwała Nr XXIV/422/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 2121
 737. Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r
  Wyświetleń: 2121
 738. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja III z dnia 11 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2121
 739. Sprawozdania 2013 - II Kwartał
  Wyświetleń: 2121
 740. 429.Uchwała Nr XXIV/426/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2120
 741. Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz profilaktycznej działalności na rok 2012
  Wyświetleń: 2120
 742. Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2011
  Wyświetleń: 2119
 743. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. budownictwa i remontów.
  Wyświetleń: 2116
 744. Wykonanie budżetu Gminy Prudnik za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 2116
 745. Kierownictwo.
  Wyświetleń: 2115
 746. Zaproszenie do składania ofert cenowych, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2115
 747. Zarządzenie Nr 120/1/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Zasadach (polityki) rachunkowości
  Wyświetleń: 2115
 748. Zarządzenie Nr 210/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2115
 749. 4.Protokół Nr IV/2011 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 27 stycznia 2011r.
  Wyświetleń: 2114
 750. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2113
 751. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2111
 752. Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2010
  Wyświetleń: 2111
 753. 418.Uchwała Nr XXIV/415/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 2109
 754. Jak przetwarzamy Twoje dane
  Wyświetleń: 2109
 755. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : Kierownik działu technicznego.
  Wyświetleń: 2107
 756. 17.Protokół Nr XVII/2011 Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 30 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 2105
 757. 3.Protokół Nr III/2010 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 29 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 2104
 758. Nabór na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 2104
 759. 281.Uchwała Nr XVII/278/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2103
 760. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - lista kandydatów na stanowisko Radca Prawny
  Wyświetleń: 2103
 761. 8/2008 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 2102
 762. Przetarg nieograniczony: Zorganizowanie zielonej szkoły w ramach projektu: Równym krokiem
  Wyświetleń: 2102
 763. Oświadczenia majątkowe radnych za 2008 rok
  Wyświetleń: 2101
 764. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług geodezyjnych na terenie miasta Prudnik
  Wyświetleń: 2101
 765. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik z zakresu pomocy społecznej na rok 2012
  Wyświetleń: 2100
 766. 1.Protokół Nr I/2010 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 1 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 2099
 767. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU KONTROLI 2016
  Wyświetleń: 2099
 768. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 2099
 769. 433.Uchwała Nr XXIV/430/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 2098
 770. 10.Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudnku odbytej w dniu 20 czerwca 2011r.
  Wyświetleń: 2095
 771. Zarządzenie Nr 151A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku
  Wyświetleń: 2095
 772. 24.Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 31 maja 2012r.
  Wyświetleń: 2094
 773. Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Kup
  Wyświetleń: 2094
 774. 7/2008 - Kontrola w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku
  Wyświetleń: 2093
 775. 337.Uchwała Nr XIX/334/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 2092
 776. Odbiór i zagospodarowanie odpadów w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 2092
 777. Zarządzenie Nr 120/4/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2011 rok
  Wyświetleń: 2092
 778. Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2002
  Wyświetleń: 2091
 779. Budowa drogi wraz z przeprawą mostową
  Wyświetleń: 2090
 780. Przetarg nieograniczony na: Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu: Równym Krokiem - zajęcia językowe
  Wyświetleń: 2090
 781. KARTA USŁUG Nr 10/WFB - Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek w podatkach: od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatku rolnego składanych przez osoby prawne oraz jednostki organ
  Wyświetleń: 2089
 782. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2088
 783. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje adm. za 2014 rok
  Wyświetleń: 2088
 784. Wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2088
 785. NABÓR NA STANOWISKO PRACY dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku.
  Wyświetleń: 2087
 786. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2086
 787. Informacja Burmistrza Prudnika o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2085
 788. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik 2009 r.
  Wyświetleń: 2085
 789. Zarządzenie Nr 120/11A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 2085
 790. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 2084
 791. 27.Protokół Nr XXVII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 1 sierpnia 2012r.
  Wyświetleń: 2083
 792. KARTA USŁUG Nr 23/RSO - Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały.
  Wyświetleń: 2083
 793. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 2083
 794. Zarządzenie Nr 225/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 2083
 795. Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2008
  Wyświetleń: 2081
 796. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika z dnia 24 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 2081
 797. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLIV z dnia 6 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 2080
 798. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2079
 799. Przetarg nieograniczony: Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku-Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina na Inkubator Przediębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Wolności 6-dostawa wyposażenia II
  Wyświetleń: 2079
 800. 25.Protokół Nr XXV/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 5 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 2078
 801. Zapytanie ofertowe na występ estradowy zespołu ARS HARMONICA
  Wyświetleń: 2078
 802. Nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 2077
 803. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OBSZARU GMINY PRUDNIK
  Wyświetleń: 2077
 804. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 2077
 805. Zarządzenie Nr 230/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 2077
 806. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2011 r.
  Wyświetleń: 2075
 807. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 2075
 808. Zapytanie ofertowe na ochronę imprezy pn. 36 Rajd Maluchów - Prudnik 2015 rok w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 2075
 809. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU KONTROLI 2017
  Wyświetleń: 2071
 810. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2071
 811. Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2009
  Wyświetleń: 2071
 812. Informacja o wynikach naboru do OPS Prudnik
  Wyświetleń: 2070
 813. WYCIĄG Z REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY
  Wyświetleń: 2070
 814. 7.Protokół Nr VII/2011 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 29 kwietnia 2011r.
  Wyświetleń: 2069
 815. Dotyczy naboru na stanowisko do spraw gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 2069
 816. Informacja o wyborze najkorzystniejeszej oferty
  Wyświetleń: 2069
 817. 15.Protokół Nr XV/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 27 października 2011r.
  Wyświetleń: 2068
 818. Informacje teleadresowe
  Wyświetleń: 2067
 819. Majątek ZBK 2007
  Wyświetleń: 2067
 820. Zarządzenie Nr 120/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w składzie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
  Wyświetleń: 2067
 821. Przetarg nieograniczony:Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Prudnik w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - dostawa sprzętu informatycznego
  Wyświetleń: 2066
 822. 14.Protokół Nr XIV/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 września 2011r.
  Wyświetleń: 2065
 823. Zaproszenie do składani ofert na cykliczne wykonywanie prac konserwatorskich i drobnych prac naprawczych systemu monitoringu miasta Prudnika
  Wyświetleń: 2064
 824. Zarządzenie Nr 22/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 2064
 825. 18.Protokół Nr XVIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 grudnia 2011r.
  Wyświetleń: 2063
 826. Zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej
  Wyświetleń: 2063
 827. 2.Protokół Nr II -2010 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 10 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 2062
 828. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 2062
 829. Sprawozdania 2010
  Wyświetleń: 2062
 830. Zarządzenie Nr 120/5/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji do oceny obiektów wpisanych do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2062
 831. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 2061
 832. Zarządzenie Nr 51/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Kwiatowej 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 2061
 833. Informacja dot. naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2059
 834. KARTA USŁUG Nr 7/WFB - Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
  Wyświetleń: 2059
 835. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 2059
 836. Otwarty konkurs ofert: na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik z zakresu pomocy społecznej na rok 2013
  Wyświetleń: 2059
 837. Zarządzenie Nr 194/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Prudniku, ul. Podgórna 9
  Wyświetleń: 2059
 838. 11.Protokół Nr XI -2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 1 sierpnia 2011r.
  Wyświetleń: 2058
 839. Przetarg nieograniczony: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Prudnik w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - dostawa sprzętu informatycznego
  Wyświetleń: 2058
 840. Spółki gminne
  Wyświetleń: 2058
 841. Zarządzenie Nr 217/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 2058
 842. Władze Spółki
  Wyświetleń: 2057
 843. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 2057
 844. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 2056
 845. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 2056
 846. Zarządzenie Nr 120/12/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów zakupu reprezentacyjnego ubioru
  Wyświetleń: 2055
 847. Dostawa materiałów opałowych dla jednostek budżetowych Gminy Prudnik II
  Wyświetleń: 2054
 848. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 2054
 849. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  Wyświetleń: 2054
 850. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: na świadczenie usług pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Publicznego Stowarzyszeniowego Przedszkola
  Wyświetleń: 2054
 851. 265.Uchwała Nr XVII/262/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2053
 852. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2053
 853. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. Przebudowa drogi gminnej ulicy Strzeleckiej w Prudniku
  Wyświetleń: 2053
 854. 431.Uchwała Nr XXIV/428/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2052
 855. Majątek OSiR 2004
  Wyświetleń: 2052
 856. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLV z dnia 29 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 2052
 857. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
  Wyświetleń: 2052
 858. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013
  Wyświetleń: 2052
 859. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 2051
 860. Zaproszenie do złożenia oferty na system informacji prawnej, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 2051
 861. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2051
 862. 22.Protokół Nr XXII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 marca 2012r.
  Wyświetleń: 2050
 863. Inwestycje celu publicznego - Wierzbiec
  Wyświetleń: 2050
 864. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
  Wyświetleń: 2050
 865. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2047
 866. Oświadczenia majątkowe radnych za 2007 rok
  Wyświetleń: 2047
 867. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 2047
 868. 250.Uchwała Nr XV/248/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: Regulaminu przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gm. Prudnik
  Wyświetleń: 2046
 869. Przebudowa i remont drogi lokalnej w miejscowości Rudziczka
  Wyświetleń: 2046
 870. Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2046
 871. Zaopatrzenie w wodę i ścieki
  Wyświetleń: 2046
 872. Majątek ZUK 2012
  Wyświetleń: 2045
 873. Modernizacja dróg dojazdowych do hal produkcyjnych
  Wyświetleń: 2045
 874. Ogłoszenie Wójta Lubrzy
  Wyświetleń: 2044
 875. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XLIV z dnia 31 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 2044
 876. Najem lokali
  Wyświetleń: 2043
 877. Zarządzenie Nr 28/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 2043
 878. 26.Protokół Nr XXVI/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 28 czerwca 20112r.
  Wyświetleń: 2042
 879. Informacja o wynikach naboru w GZOiW
  Wyświetleń: 2042
 880. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - zamówienie dodatkowe IV
  Wyświetleń: 2042
 881. Okręgowa Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 2041
 882. Oświadczenia majątkowe radnych za 2009 rok
  Wyświetleń: 2040
 883. Zarządzenie Nr 227/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 2040
 884. Zarządzenie referendum - kalendarz
  Wyświetleń: 2040
 885. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do głosowania w referendum ogólnokrajowym
  Wyświetleń: 2039
 886. Dane teleadresowe Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2038
 887. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 2038
 888. Sprawozdania roczne - 2014
  Wyświetleń: 2038
 889. 6.Protokół Nr VI/2011 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 31 marca 2011r.
  Wyświetleń: 2037
 890. OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 2037
 891. Dostawa materiałów opałowych dla jednostek budżetowych Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2036
 892. Zaproszenie do złożenia oferty na budowę dwóch węzłów o mocy 220 kW (każdy) i przebudowa sieci cieplnej o długości l=194,5 mb w Prudniku
  Wyświetleń: 2036
 893. NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK GMINNYCH
  Wyświetleń: 2034
 894. Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 2034
 895. 3/2008 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury
  Wyświetleń: 2033
 896. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 2033
 897. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 2032
 898. 042. Uchwała Nr IV/42/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009 - 2013
  Wyświetleń: 2031
 899. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
  Wyświetleń: 2031
 900. Prudnicki Ośrodek Kultury - Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 2031
 901. Informacja o wynikach naboru na stanowisko audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 2028
 902. Zarządzenie Nr 226/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 2028
 903. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 2026
 904. 443.Uchwała Nr XXVI/440/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wyrażenia zgody na nie korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości
  Wyświetleń: 2025
 905. Ogłoszenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 2025
 906. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  Wyświetleń: 2025
 907. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  Wyświetleń: 2025
 908. Zarządzenie Nr 102/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2025
 909. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja V z dnia 29 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 2024
 910. 260.Uchwała Nr XVI/257/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie
  Wyświetleń: 2023
 911. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 2023
 912. Zarządzenie Nr 120/7/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny stanu obiektów wpisanych do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2023
 913. Zarządzenie Nr 33/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych opłat za korzystanie z mienia gminnego w obiektach oświatowych
  Wyświetleń: 2023
 914. 175.Uchwała Nr XIII/173/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewodzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników
  Wyświetleń: 2021
 915. 8.Protokół Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 maja 2011r.
  Wyświetleń: 2021
 916. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 2021
 917. Ogłoszenie Burmistrza o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80, poz 717 z późn.zm.
  Wyświetleń: 2021
 918. Zarządzenie Nr 16/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 2021
 919. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2020
 920. Termomodernizacja elewacji pawilonu biurowego ZEC Prudnik Sp. z o.o. – II etap
  Wyświetleń: 2020
 921. Zarządzenie Nr 54/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  Wyświetleń: 2020
 922. Kierownictwo Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku
  Wyświetleń: 2019
 923. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania
  Wyświetleń: 2019
 924. Sprawozdania 2006
  Wyświetleń: 2019
 925. Zarządzenie Nr 145/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 2019
 926. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy hal produkcyjnych
  Wyświetleń: 2018
 927. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Nabór na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 2017
 928. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usług pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
  Wyświetleń: 2017
 929. Zarządzenie Nr 216/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 2017
 930. 310.Uchwała Nr XVIII/307/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2015
 931. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniem "Pielęgnacja i konserwacja drzewostanu", informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 2015
 932. Zarządzenie Nr 209/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 2015
 933. KARTA USŁUG Nr 6/WFB - Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2014
 934. Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2015
  Wyświetleń: 2013
 935. Oświadczenie majątkowe - WZÓR
  Wyświetleń: 2013
 936. Podatki i formularze na 2019 r.
  Wyświetleń: 2013
 937. Zarządzenie Nr 219/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 2013
 938. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Niemysłowice, części wsi Rudziczka i części wsi Mieszkowice w gminie Prudnik
  Wyświetleń: 2012
 939. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 2011
 940. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 2011
 941. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 2010
 942. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 2007
 943. Zarządzenie Nr 221/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 2007
 944. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów – ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
  Wyświetleń: 2006
 945. Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prudnik będącego własnością Tauron Dystrybucja S.A.
  Wyświetleń: 2006
 946. 2/2008 - Kontrola w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku.
  Wyświetleń: 2005
 947. 320.Uchwała Nr XVIII/318/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2005
 948. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja XIII z dnia 27 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2005
 949. Uchwała Nr XVI/257/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie wraz z aktem założycielskim i statutem
  Wyświetleń: 2005
 950. Ośrodek Pomocy Społecznej - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko pracy d/s księgowości
  Wyświetleń: 2004
 951. Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 2002
 952. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2001
 953. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2001
 954. Zarządzenie Nr 120/6/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie uzupełnienia Planu organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2000
 955. 375.Uchwała Nr XXII/372/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1999
 956. Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2004
  Wyświetleń: 1999
 957. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 1999
 958. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1998
 959. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  Wyświetleń: 1998
 960. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1998
 961. 140.Uchwała Nr VIII/138/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wyrażenia opinii o przekształceniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegajacego na likwidacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego
  Wyświetleń: 1997
 962. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2007 r.
  Wyświetleń: 1997
 963. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1997
 964. Sprawozdania 2013 - I Kwartał
  Wyświetleń: 1997
 965. 20.Protokół Nr XX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 3 lutego 2012r.
  Wyświetleń: 1995
 966. Zarządzenie Nr 173/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelnści
  Wyświetleń: 1995
 967. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1994
 968. Zarządzenie Nr 106/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1993
 969. Zarządzenie Nr 236/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1993
 970. 445.Uchwała Nr XXVI/442/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1992
 971. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXIV z dnia 29 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 1991
 972. NABÓR NA STANOWISKO PRACY : Dyrektor Zespołu Szkół w Prudniku oraz Dyrektor Publicznego Przedszkola -Pod kasztanem- w Łące Prudnickiej.
  Wyświetleń: 1990
 973. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje adm. za 2006
  Wyświetleń: 1990
 974. Oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem powierzenia stanowiska dyrektora placówki oświatowej
  Wyświetleń: 1989
 975. 319.Uchwała Nr XVIII/317/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1988
 976. 369.Uchwała Nr XXII/366/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: nabycia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1986
 977. 412.Uchwała Nr XXIV/409/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: zmian w budżecie Gm.Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1986
 978. Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego będącego własnością Tauron Dystrybucja S.A. na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1986
 979. 359.Uchwała Nr XXI/356/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1985
 980. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie usług geodezyjnych, Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1985
 981. Zarządzenie Nr 39/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1984
 982. 9.Protokół Nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 13 czerwca 2011r.
  Wyświetleń: 1983
 983. Informacja dot. naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1983
 984. Zarządzenie Nr 162/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1983
 985. Informacja z działalności OPS Prudnik za 2011r.
  Wyświetleń: 1982
 986. LISTA KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1982
 987. 289.Uchwała Nr XVII/286/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 1981
 988. Pomoc Społeczna
  Wyświetleń: 1981
 989. Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku - Informacja o wynikach naboru.
  Wyświetleń: 1981
 990. Zarządzenie Nr 140/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1981
 991. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku
  Wyświetleń: 1980
 992. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1980
 993. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1980
 994. Zarządzenie Nr 53/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w częściach nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Kolejowej 24 w Prudniku
  Wyświetleń: 1980
 995. Inwestycje celu publicznego - Niemysłowice
  Wyświetleń: 1979
 996. Sprawozdania 2012 - III Kwartał
  Wyświetleń: 1979
 997. Dostawa artykułów spożywczych, mięsa i wędlin do stołówek szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 1977
 998. OBWIESZCZENIE STAROSTY PRUDNICKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1977
 999. 384.Uchwała Nr XXII/381/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr:przyjęcia programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gm.Prudnik w 2012r.
  Wyświetleń: 1976
 1000. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 1975
 1001. Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1975
 1002. Zmiana terminu składania ofert w przetargu na termomodernizację Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1975
 1003. Sprawozdanie Biblioteki za 2007 r.
  Wyświetleń: 1973
 1004. Akt Założycielski
  Wyświetleń: 1972
 1005. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku
  Wyświetleń: 1972
 1006. KARTA USŁUG Nr 9/WFB - Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 1971
 1007. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja L z dnia 28 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 1971
 1008. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2009 rok
  Wyświetleń: 1971
 1009. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1971
 1010. Zmiany dotyczące wycinki drzew i krzewów
  Wyświetleń: 1971
 1011. 213.Uchwała Nr XIV/211/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1970
 1012. 423.Uchwała Nr XXIV/420/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie darowizny nieruchomości
  Wyświetleń: 1970
 1013. Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko- referent ds. promocji
  Wyświetleń: 1970
 1014. Zarządzenie Nr 218/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1970
 1015. Informacja dot. naboru
  Wyświetleń: 1968
 1016. KARTA USŁUG Nr 26/RSO - Wpis do rejestru wyborców.
  Wyświetleń: 1968
 1017. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1968
 1018. Zapytanie ofertowe na "Zabezpieczenie medyczne imprezy plenerowej pn. 35 Rajd Maluchów - Prudnik 2014 rok realizowanej w ramach projektu "Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin"
  Wyświetleń: 1968
 1019. 12.Protokół Nr XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 10 sierpnia 2011r.
  Wyświetleń: 1967
 1020. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XLIX z dnia 21 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1967
 1021. Zarządzenie Nr 47/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przekazania budynku do administrowania
  Wyświetleń: 1966
 1022. Zorganizowanie zielonej szkoły w ramach projektu: Równym krokiem
  Wyświetleń: 1966
 1023. 449.Uchwała Nr XXVI/446/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1965
 1024. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1965
 1025. Zarządzenie Nr 10/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty i zmiany zarządzenia
  Wyświetleń: 1965
 1026. Zarządzenie Nr 211/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1965
 1027. Dane Teleadresowe
  Wyświetleń: 1964
 1028. Sprawozdania 2010 - I Kwartał
  Wyświetleń: 1964
 1029. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik.
  Wyświetleń: 1963
 1030. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1963
 1031. LISTA KANDYDATÓW - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1962
 1032. Oświadczenia majątkowe złożone w dniu odwołania, rozwiązania umowy o pracę lub cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza
  Wyświetleń: 1962
 1033. 106. Uchwała Nr VII/104/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011 rok
  Wyświetleń: 1961
 1034. 419.Uchwała Nr XXIV/416/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1961
 1035. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.
  Wyświetleń: 1961
 1036. Wykonanie budżetu za 2014 rok
  Wyświetleń: 1961
 1037. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Księgowego
  Wyświetleń: 1960
 1038. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1960
 1039. 340.Uchwała Nr XIX/337/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1959
 1040. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego z terenu wiejskiego Gminy Prudnik od osób fizycznych"
  Wyświetleń: 1959
 1041. Dane teleadresowe.
  Wyświetleń: 1958
 1042. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLIII z dnia 26 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 1958
 1043. Zarządzenie Nr 176/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1958
 1044. 176.Uchwała Nr XIII/174/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 1957
 1045. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1957
 1046. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinii urbanistycznych na terenie gminy Prudnik w roku 2013
  Wyświetleń: 1957
 1047. 302.Uchwała Nr XVIII/299/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1956
 1048. 354.Uchwała Nr XXI/351/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1956
 1049. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usług prowadzenia zajęć z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami
  Wyświetleń: 1955
 1050. Zarządzenie Nr 120/8/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenie Zasad (polityki) rachunkowości
  Wyświetleń: 1955
 1051. Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2014 roku
  Wyświetleń: 1953
 1052. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXV z dnia 14 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 1953
 1053. Kierownictwo Zarządu Budynków Komunalnych
  Wyświetleń: 1952
 1054. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXIII z dnia 30 października 2012r.
  Wyświetleń: 1952
 1055. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1952
 1056. Zarządzenie Nr 113/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1952
 1057. Dostawa artykułów spożywczych dla Środowiskowego Domu Samopomocy
  Wyświetleń: 1951
 1058. Zarządzenie Nr 107/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w składzie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  Wyświetleń: 1951
 1059. Zarządzenie Nr 156/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1951
 1060. Zarządzenie Nr 159/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego położonego w Prudniku i udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1951
 1061. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. księgowości budżetowej"
  Wyświetleń: 1950
 1062. Zarządzenie Nr 8/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny lokalu mieszkalnego nakładów własnych poniesionych przez najemcę na ten lokal
  Wyświetleń: 1950
 1063. 370.Uchwała Nr XXII/367/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1949
 1064. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi : Szybowice, Mieszkowice oraz Rudziczka
  Wyświetleń: 1949
 1065. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1948
 1066. Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej: IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika
  Wyświetleń: 1948
 1067. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje adm. za 2007
  Wyświetleń: 1947
 1068. Zarządzenie Nr 12/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1947
 1069. Zarządzenie Nr 120/2/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Prudnika Nr 0152/11/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1947
 1070. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1946
 1071. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1946
 1072. Opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku
  Wyświetleń: 1945
 1073. Zarządzenie Nr 148/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1945
 1074. Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1945
 1075. 9/2011 - Kontrola w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1944
 1076. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1943
 1077. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1943
 1078. Majątek POK 2009
  Wyświetleń: 1942
 1079. Zarządzenie Nr 23/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1941
 1080. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1941
 1081. 391.Uchwała Nr XXIII/388/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. uchylajaca uchwałę w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1940
 1082. 5/2009 - Urząd Stanu Cywilnego w Prudniku
  Wyświetleń: 1940
 1083. Zarządzenie Nr 120/11/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 1940
 1084. Zarządzenie Nr 89/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie udzielenia 10% bonifikaty od ceny lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 1940
 1085. Przebudowa stacji Paliw w Prudniku ul. Kościuszki 74
  Wyświetleń: 1939
 1086. Sprawozdania 2010 - II Kwartał
  Wyświetleń: 1939
 1087. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1939
 1088. 235.Uchwała Nr XV/233/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr:zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gm.Prudnik
  Wyświetleń: 1938
 1089. Majątek Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1938
 1090. Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2005
  Wyświetleń: 1938
 1091. Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej
  Wyświetleń: 1938
 1092. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2013 rok
  Wyświetleń: 1938
 1093. Sprawozdania 2010 - IV Kwartał
  Wyświetleń: 1936
 1094. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik 2004
  Wyświetleń: 1935
 1095. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje adm. za 2015 rok
  Wyświetleń: 1935
 1096. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2012 rok
  Wyświetleń: 1935
 1097. Zarządzenie Nr 222/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1935
 1098. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1933
 1099. Majątek ZUK 2011
  Wyświetleń: 1932
 1100. Zarządzenie Nr 223/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zmiany w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1932
 1101. Zarządzenie Nr 44/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1932
 1102. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XLII z dnia 28 maja 2013r.
  Wyświetleń: 1931
 1103. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia gimnastyki korekcyjnej
  Wyświetleń: 1931
 1104. Zarządzenie Nr 172/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1931
 1105. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1930
 1106. Sprawozdania 2008
  Wyświetleń: 1930
 1107. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1930
 1108. Zapytanie ofertowe na dostawę opału
  Wyświetleń: 1929
 1109. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablic pamiątkowych dot. projektu pn. Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku
  Wyświetleń: 1928
 1110. Zarządzenie Nr 208/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1928
 1111. Zarządzenie Nr 202/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Damrota 13 w Prudniku
  Wyświetleń: 1927
 1112. 420.Uchwała Nr XXIV/417/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1926
 1113. Remont instalacji elektrycznej
  Wyświetleń: 1926
 1114. 5.Protokół Nr V/2011 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 24 lutego 2011r.
  Wyświetleń: 1925
 1115. Sprawozdania 2014 - III Kwartał
  Wyświetleń: 1925
 1116. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
  Wyświetleń: 1925
 1117. 283.Uchwała Nr XVII/280/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1923
 1118. Zarządzenie Nr 237/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1923
 1119. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1923
 1120. Majątek ZUK 2008
  Wyświetleń: 1922
 1121. Nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 1922
 1122. Zarządzenie Nr 229/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1922
 1123. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1921
 1124. Rodzaj świadczonych usług.
  Wyświetleń: 1921
 1125. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko Instruktor Sportu
  Wyświetleń: 1920
 1126. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 1920
 1127. Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1920
 1128. Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoteminowego
  Wyświetleń: 1919
 1129. Zarządzenie Nr 170/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1919
 1130. 308.Uchwała Nr XVIII/305/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1918
 1131. Kierownictwo.
  Wyświetleń: 1918
 1132. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usług pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Publicznego Stowarzyszeniowego Przedszkola
  Wyświetleń: 1918
 1133. Zarządzenie Nr 11/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie analizy wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2012 przez Gminę Prudnik
  Wyświetleń: 1918
 1134. Zarządzenie Nr 124/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1918
 1135. 226.Uchwała Nr XIV/224/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1917
 1136. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik.
  Wyświetleń: 1917
 1137. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XL z dnia 27 marca 2013r.
  Wyświetleń: 1917
 1138. Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1917
 1139. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik 2005
  Wyświetleń: 1916
 1140. 299.Uchwała Nr XVIII/296/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1915
 1141. 355.Uchwała Nr XXI/352/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1915
 1142. Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1915
 1143. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja LIII z dnia 30 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 1913
 1144. 286.Uchwała Nr XVII/283/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szybowice, części wsi Mieszkowice i części wsi Rudziczka.
  Wyświetleń: 1912
 1145. 392.Uchwała Nr XXIII/389/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. uchylajaca uchwałę w spr:zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1912
 1146. Ogłoszenie o naborze na Stanowisko ds. windykacji należności gminy
  Wyświetleń: 1912
 1147. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1912
 1148. Zarządzenie Nr 14/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1912
 1149. Zarządzenie Nr 199/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1912
 1150. KARTA USŁUG Nr 24/RSO - Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
  Wyświetleń: 1911
 1151. 304.Uchwała Nr XVIII/301/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1910
 1152. 348.Uchwała Nr XIX/345/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr: nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1910
 1153. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
  Wyświetleń: 1910
 1154. Majątek ZEC 2005
  Wyświetleń: 1909
 1155. Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Prudnickiego Decyzji o pozwoleniu na budowę nr 78 z dnia 14 marca 2012 na rozbudowę i przebudowę kanalizacji ogólnospławnej i przebudowe ul. Lompy w Prudniku
  Wyświetleń: 1909
 1156. Przebudowa drogi powiatowej Prudnik-Dębowiec-Wieszczyna
  Wyświetleń: 1909
 1157. Zakup systemu nagłośnienia oraz ekranu do nowo tworzonego Kina „Diana” w Prudniku
  Wyświetleń: 1909
 1158. 267.Uchwała Nr XVII/264/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych
  Wyświetleń: 1907
 1159. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinii urbanistycznych na terenie gminy Prudnik w roku 2014.
  Wyświetleń: 1907
 1160. 396.Uchwała Nr XXIII/393/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1906
 1161. 451.Uchwała Nr XXVI/448/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zmiany imienia Publicznej Szkoły Podstawowej w Moszczance
  Wyświetleń: 1906
 1162. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1906
 1163. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik 2006
  Wyświetleń: 1905
 1164. Zarządzenie Nr 200/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1905
 1165. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXII z dnia 31 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 1904
 1166. 415.Uchwała Nr XXIV/412/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1903
 1167. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2009 w dziedzinie promocji Gminy Prudnik poprzez osiągnięcia sportowe.
  Wyświetleń: 1903
 1168. Zwierzęta
  Wyświetleń: 1903
 1169. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 1902
 1170. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2017 r.
  Wyświetleń: 1902
 1171. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVI z dnia 28 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 1902
 1172. 435.Uchwała Nr XXV/432/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 czerwca 2012r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  Wyświetleń: 1901
 1173. Majątek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku 2004
  Wyświetleń: 1901
 1174. Sprawozdania 2011 - II Kwartał
  Wyświetleń: 1901
 1175. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1901
 1176. 280.Uchwała Nr XVII/277/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1900
 1177. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 1900
 1178. Zarządzenie Nr 149/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1900
 1179. 13/2008 - Kontrola w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 1899
 1180. Zarządzenie Nr 120/4A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu naboru pracowników na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 1899
 1181. Zarządzenie Nr 169/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 w Prudniku i Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1899
 1182. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja I z dnia 1 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 1898
 1183. Przetarg nieograniczony na: Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu: Równym Krokiem - warsztaty matematyczno – przyrodnicze dla uczniów kl. I-III
  Wyświetleń: 1898
 1184. Sprawozdanie Biblioteki za 2010 r.
  Wyświetleń: 1898
 1185. Oświadczenia majątkowe radnych za 2006 w związku z rozpoczęciem kadencji
  Wyświetleń: 1897
 1186. 345.Uchwała Nr XIX/342/2012 Rady Miejskiej w Prudnuku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1896
 1187. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.
  Wyświetleń: 1896
 1188. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1895
 1189. Sprawozdania 2010 - III Kwartał
  Wyświetleń: 1894
 1190. Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
  Wyświetleń: 1892
 1191. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1891
 1192. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1891
 1193. Zarządzenie Nr 42/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1891
 1194. 366.Uchwała Nr XXII/363/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr.zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1890
 1195. O P.P.U. Torkonstal
  Wyświetleń: 1890
 1196. Zarządzenie Nr 220/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 r.
  Wyświetleń: 1890
 1197. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1890
 1198. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1890
 1199. 368.Uchwała Nr XXII/365/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr.zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1889
 1200. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLVI z dnia 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 1888
 1201. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XV z dnia 24 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1888
 1202. 240.Uchwała Nr XV/238/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1887
 1203. KARTA USŁUG Nr 4/WZPPPiDG - Wydanie zaświadczeń z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1887
 1204. Oświadczenia majątkowe radnych za 2006 rok
  Wyświetleń: 1887
 1205. Zarządzenie Nr 224/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1887
 1206. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom spolecznym
  Wyświetleń: 1885
 1207. 428.Uchwała Nr XXIV/425/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1884
 1208. Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Gminy Miejsko-Wiejskiej Prudnik
  Wyświetleń: 1884
 1209. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1884
 1210. 311.Uchwała Nr XVIII/308/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1883
 1211. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1883
 1212. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja VI z dnia 26 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 1883
 1213. 274.Uchwała Nr XVII/271/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1882
 1214. 382.Uchwała Nr XXII/379/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1882
 1215. Plan 1996r.
  Wyświetleń: 1882
 1216. Sieć wodociągowa z przyłączami rejonu Prudnik-Chocim-Dębowiec
  Wyświetleń: 1881
 1217. Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy- Referent ds. windykacji
  Wyświetleń: 1881
 1218. 18/2011 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Moszczance
  Wyświetleń: 1880
 1219. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1880
 1220. Zarządzenie Nr 151/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1880
 1221. 144.Uchwała Nr VIII/142/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. zm. uchwałę w spr: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czyżowice
  Wyświetleń: 1879
 1222. 434.Uchwała Nr XXV/431/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany MPZP miasta Prudnika z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1879
 1223. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLIX z dnia 30 października 2013r.
  Wyświetleń: 1879
 1224. Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1879
 1225. Zarządzenie Nr 133/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1879
 1226. Zarządzenie Nr 55/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  Wyświetleń: 1879
 1227. ZŁOŻONE PETYCJE 2018
  Wyświetleń: 1879
 1228. 367.Uchwała Nr XXII/364/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1878
 1229. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1878
 1230. Majątek ZUK 2004
  Wyświetleń: 1878
 1231. Majątek ZUK 2010
  Wyświetleń: 1878
 1232. Nabór na stanowisko księgowego w GZOIW w Prudniku
  Wyświetleń: 1878
 1233. Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Strategii Rozwoju Gminy Prudnik na lata 2009-2020.
  Wyświetleń: 1878
 1234. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 1877
 1235. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: usługi konsultacyjne dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin
  Wyświetleń: 1877
 1236. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: badania biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
  Wyświetleń: 1877
 1237. Informacja dla gmin - Góry Opawskie IV warsztaty
  Wyświetleń: 1875
 1238. Sprawozdania 2011 - III Kwartał
  Wyświetleń: 1875
 1239. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłacza i świadczenie usług telekomunikacyjnych
  Wyświetleń: 1875
 1240. Zarządzenie Nr 37/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1875
 1241. Zarządzenie Nr 31/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1874
 1242. 358.Uchwała Nr XXI/355/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: nabycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1873
 1243. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXVII z dnia 31 stycznia 2013r.
  Wyświetleń: 1873
 1244. 161.Uchwała Nr X/159/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1872
 1245. 288.Uchwała Nr XVII/285/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1872
 1246. 357.Uchwała Nr XXI/354/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: nabycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1872
 1247. 361.Uchwała Nr XXI/358/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr:zamiaru likwidacji oddziałów zamiejscowych Publicznych Przedszkoli w Rudziczce i w Łące Prudnickiej
  Wyświetleń: 1872
 1248. 401.Uchwała Nr XXIII/398/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1872
 1249. 373.Uchwała Nr XXII/370/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1871
 1250. Oświadczenia majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem lub powołaniem na stanowisko objęte obowiązkiem składania oświadczeń
  Wyświetleń: 1871
 1251. Zaproszenie do złożenia oferty na modernizację układu odpylania kotła WR-5 na ciepłowni w Lubrzy I etap.
  Wyświetleń: 1871
 1252. 230.Uchwała Nr XIV/228/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1869
 1253. 305.Uchwała Nr XVIII/302/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1868
 1254. Majątek OSiR 2006
  Wyświetleń: 1868
 1255. Urządzenie i ogrodzenie placu gminnego we wsi Szybowice
  Wyświetleń: 1868
 1256. 238.Uchwała Nr XV/236/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: nabycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1867
 1257. Informacja dotycząca naboru na stanowisko: referent ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 1867
 1258. Sprawozdania roczne - 2013
  Wyświetleń: 1867
 1259. Informacja z działalności OPS Prudnik za 2010r.
  Wyświetleń: 1866
 1260. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
  Wyświetleń: 1866
 1261. 389.Uchwała Nr XXIII/386/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr.zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1865
 1262. Informacja o wynikach naboru na stanowisko audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 1864
 1263. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1863
 1264. Zarządzenie Nr 46/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przekazania budynku do administrowania
  Wyświetleń: 1863
 1265. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1863
 1266. 398.Uchwała Nr XXXIII/395/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r.w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1862
 1267. Sprawozdania 2013 - III Kwartał
  Wyświetleń: 1862
 1268. Sprawozdania 2014 - II Kwartał
  Wyświetleń: 1862
 1269. Zarządzenie Nr 214/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1862
 1270. 153.Uchwała Nr X/151/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1861
 1271. 329.Uchwała Nr XVIII/327/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. zm.uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1861
 1272. PROJEKTY UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ - sesja LI - 28.01.2010
  Wyświetleń: 1861
 1273. Remont instalacji sprężonego powietrza
  Wyświetleń: 1861
 1274. Zapytanie ofertowe na wynajem aparatury nagłaśniającej i sceny z zadaszeniem na imprezę plenerową pn. 36 Rajd Maluchów - Prudnik 2015r. realizowaną w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1861
 1275. Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2013 w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1860
 1276. Zarządzenie Nr 94/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1860
 1277. Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej – etap I
  Wyświetleń: 1858
 1278. Zarządzenie Nr 129/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1858
 1279. Zarządzenie Nr 183/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012- 2016
  Wyświetleń: 1857
 1280. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
  Wyświetleń: 1856
 1281. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia terapeutyczne dogoterapia
  Wyświetleń: 1856
 1282. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usług pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Spółdzielni Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1856
 1283. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : Dyrekor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku.
  Wyświetleń: 1855
 1284. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ- sesja LI z dnia 20 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 1855
 1285. Uchwała Nr 594/2012 z dnia 12 grudnia 2012 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2013r.
  Wyświetleń: 1855
 1286. Zarządzenie Nr 120/13/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadzoru nad realizacją umowy o przyznanie pomocy w ramach Osi priorytetowej RPOP.05.00.00 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe
  Wyświetleń: 1855
 1287. 300.Uchwała Nr XVIII/297/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1854
 1288. Informacja dot. naboru na stanowisko- Referent ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1854
 1289. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1854
 1290. 421.Uchwała Nr XXIV/418/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1853
 1291. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012
  Wyświetleń: 1853
 1292. 261.Uchwała Nr XVI/258/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1852
 1293. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1852
 1294. Dostawa i montaż projektora kinowego
  Wyświetleń: 1852
 1295. Oferta realizacji zadania publicznego w 2010 - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  Wyświetleń: 1852
 1296. Sprawozdanie Biblioteki za 2006 r.
  Wyświetleń: 1852
 1297. Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku ul. Parkowa 6 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- Stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 1852
 1298. Zapytanie ofertowe na występ artystyczny Zespołu Siostry Wajs & Stonoga podczas 36 Rajdu Maluchów realizowanego w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1852
 1299. Zarządzenie Nr 167/2012 Burmistrz Prudnika z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1852
 1300. 239.Uchwała Nr XV/237/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r.w spr: obciążenia nieruchomości
  Wyświetleń: 1851
 1301. 356.Uchwała Nr XXI/353/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1851
 1302. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XVII z dnia 30 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 1849
 1303. 218.Uchwala Nr XIV/216/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1848
 1304. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2012
  Wyświetleń: 1848
 1305. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usług pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku
  Wyświetleń: 1848
 1306. Zarządzenie Nr 38/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  Wyświetleń: 1847
 1307. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: usługi pedagogiczno-edukacyjne w świetlicy opiekuńczo wychowawczej przedszkola w Niemysłowicach
  Wyświetleń: 1846
 1308. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1845
 1309. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko do spraw ewidencji ludności
  Wyświetleń: 1844
 1310. Zarządzenie Nr 157/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1844
 1311. 035. Uchwała Nr IV/35/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczególowych warunków jego funkcjonowania
  Wyświetleń: 1843
 1312. 317.Uchwała Nr XVIII/315/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1842
 1313. Informacja dotycząca naboru na stanowisko do spraw ochrony środowiska.
  Wyświetleń: 1842
 1314. 162.Uchwała Nr X/160/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Piorunkowice
  Wyświetleń: 1841
 1315. 360.Uchwała Nr XXI/357/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1841
 1316. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 1841
 1317. 402.Uchwała Nr XXIII/399/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1840
 1318. 341.Uchwała Nr XIX/338/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1839
 1319. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przyjęciu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  Wyświetleń: 1839
 1320. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1839
 1321. 349.Uchwała Nr XIX/346/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 1838
 1322. 410.Uchwała Nr XXIV/407/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr:udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z tytułu wykonania budżetu Gm.Prudnik za 2011r.
  Wyświetleń: 1838
 1323. 043. Uchwała Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 1836
 1324. 199.Uchwała Nr XIII/197/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1836
 1325. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Kierownik działu technicznego
  Wyświetleń: 1836
 1326. 293.Uchwała Nr XVIII/290/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1835
 1327. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy.
  Wyświetleń: 1835
 1328. 167.Uchwała Nr XI/165/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 01 sierpnia 2011, w sprawie zmian w budżecie gminy Prudnik na 2011 rok
  Wyświetleń: 1834
 1329. 427.Uchwała Nr XXIV/424/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1834
 1330. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1834
 1331. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych i spółek gminy
  Wyświetleń: 1834
 1332. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1834
 1333. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: usługi konsultacyjne dla osób zażywających narkotyki
  Wyświetleń: 1834
 1334. 049.Uchwała Nr V/47/2011 Rady Miejskiej w P- ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r.
  Wyświetleń: 1833
 1335. 154.Uchwała Nr X/152/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1833
 1336. Otwarty konkurs ofert: na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej na rok 2013
  Wyświetleń: 1833
 1337. Wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizacje zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1833
 1338. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1833
 1339. 100.Uchwała Nr VI/98/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1832
 1340. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wystąpieniu o uzgodnienie przez RDOŚ farmy wiatrowej GB Szybowice.
  Wyświetleń: 1832
 1341. Zapytanie ofertowe na występ artystyczny zespołu DE FACTO na imprezę plenerową pn. X Rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1832
 1342. 264.Uchwała Nr XVII/261/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
  Wyświetleń: 1831
 1343. Zmiana do zaproszenia do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1831
 1344. 452.Uchwała Nr XXVI/449/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości w granice Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej
  Wyświetleń: 1830
 1345. INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROCEDURY NABORU - Stanowisko ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1830
 1346. Nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 1830
 1347. Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
  Wyświetleń: 1830
 1348. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablic pamiątkowych dot. projektu pn. III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika
  Wyświetleń: 1830
 1349. Zarządzenie Nr 34/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1830
 1350. 122.Uchwała Nr VIII/120/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1829
 1351. 339.Uchwała Nr XIX/336/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1829
 1352. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę farmy wiatrowej w obrębie miejscowości Mieszkowice, Szybowice, Rudziczka przez firmę GB Szybowice 301 Sp. zo.o.
  Wyświetleń: 1829
 1353. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 1829
 1354. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- Stanowisko: Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1829
 1355. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XL z dnia 28 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1829
 1356. Zarządzenie Nr 138/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą gruntu
  Wyświetleń: 1829
 1357. Zarządzenie Nr 160/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1829
 1358. 406.Uchwała Nr XXIII/403/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1828
 1359. Oferta realizacji zadania publicznego w 2010 - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  Wyświetleń: 1828
 1360. Sprawozdania 2007
  Wyświetleń: 1828
 1361. Zarządzenie Nr 207/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 1828
 1362. Zarządzenie Nr 58/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 25 w Prudniku
  Wyświetleń: 1827
 1363. 291.Uchwała Nr XVIII/288/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: przyjęcia stanowiska w spr:planowanej reorganizacji Sądu Rejonowego w Prudniku
  Wyświetleń: 1826
 1364. Informacja o wynikach naboru na stanowisko- Referent ds. windykacji
  Wyświetleń: 1826
 1365. Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1826
 1366. Zarządzenie Nr 185/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przejęcia i przekazania budynku do administrowania
  Wyświetleń: 1826
 1367. 163.Uchwała Nr X/161/2011 Rady miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1825
 1368. 277.Uchwała Nr XVII/274/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1825
 1369. 314.Uchwała Nr XVIII/312/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1825
 1370. Sprawozdania 2009
  Wyświetleń: 1825
 1371. 031. Uchwała Nr III/31/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w spawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1824
 1372. 141.Uchwała Nr VIII/139/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2011r. w spr: przekazania skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu
  Wyświetleń: 1824
 1373. 182.Uchwała Nr XIII/180/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie obciążenia nieruchomości
  Wyświetleń: 1824
 1374. Sprawozdania 2011 - I Kwartał
  Wyświetleń: 1823
 1375. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 1822
 1376. Oświadczenie majątkowe Burmistrza Prudnika złożone w zwiazku z rozpoczeciem nowej kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1822
 1377. Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018-2023
  Wyświetleń: 1822
 1378. Remont ogrodzenia i części podwórka przy Publicznym Przedszkolu nr 4
  Wyświetleń: 1822
 1379. Zarządzenie Nr 48/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1822
 1380. 064.Uchwała Nr VI/62/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: zmiany prognozy finansowej Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1821
 1381. 378.Uchwała Nr XXII/375/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1821
 1382. 455.Uchwała Nr XXVI/452/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zmian w składzie osobowym stałej komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 1821
 1383. Przebudowa drogi we wsi Niemysłowice
  Wyświetleń: 1821
 1384. 272.Uchwała Nr XVII/269/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1820
 1385. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
  Wyświetleń: 1820
 1386. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej na rok 2013
  Wyświetleń: 1820
 1387. Pomniki
  Wyświetleń: 1820
 1388. 372.Uchwała Nr XXII/369/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1819
 1389. 259. Załącznik nr 3,4,5,6 do Uchwały Nr XVI/256/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 1818
 1390. Termomodernizacja hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1
  Wyświetleń: 1817
 1391. 245.Uchwała Nr XV/243/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1816
 1392. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1816
 1393. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1816
 1394. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1816
 1395. 071.Uchwała Nr VI/69/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1815
 1396. Wykaz podatników będących przedsiębiorcami oraz podatników podatku rolnego i leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych którym umorzono oraz przesunięto i rozłożono na raty zapłatę zaległości podatkowych za okres 2006 roku
  Wyświetleń: 1815
 1397. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na rozbudowę i przebudowę kanalizacji ogólnospławnej i przebudowę ul. Lompy w Prudniku
  Wyświetleń: 1814
 1398. WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 2019
  Wyświetleń: 1814
 1399. 404.Uchwała Nr XXIII/401/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1813
 1400. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXVI z dnia 21 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 1813
 1401. Zarządzenie Nr 161/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1813
 1402. Zarządzenie Nr 64/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1813
 1403. Zarządzenie Nr 88A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Piastowskiej 41 w Prudniku
  Wyświetleń: 1813
 1404. 079.Uchwała Nr VI/77/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1812
 1405. 347.Uchwała Nr XIX/344/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: powołania członków Rady Muzeum działającej prz Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1812
 1406. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
  Wyświetleń: 1812
 1407. Zarządzenie Nr 104/2012 Burmistrza Prudnika zdnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1812
 1408. Zarządzenie Nr 81/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1812
 1409. 332.Uchwała Nr XVIII/329/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1810
 1410. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1810
 1411. Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty na Wykonanie projektów oraz wyprodukowanie materiałów promocyjnych
  Wyświetleń: 1810
 1412. Majątek ZBK 2004
  Wyświetleń: 1809
 1413. Nabór na wolne stanowisko pracy ZWIK Prudnik
  Wyświetleń: 1809
 1414. Wykonanie renowacji stolarki drewnianej okiennej i drzwiowej
  Wyświetleń: 1809
 1415. Zarządzenie Nr 213/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1809
 1416. 200.Uchwała Nr XIII/198/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1808
 1417. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usług konsultacyjnych dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin
  Wyświetleń: 1808
 1418. Zarządzenie Nr 235/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1808
 1419. 156.Uchwała Nr X/154/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1807
 1420. Zarządzenie Nr 96/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Piastowskiej 4 w Prudniku
  Wyświetleń: 1806
 1421. 224.Uchwała Nr XIV/222/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1804
 1422. 241.Uchwała Nr XV/239/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1804
 1423. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 1804
 1424. Zarządzenie Nr 29/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1804
 1425. Zarządzenie wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1804
 1426. Majątek ZUK 2009
  Wyświetleń: 1803
 1427. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej Budowa Farmy Wiatrowej Szybowice...
  Wyświetleń: 1803
 1428. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1803
 1429. 374.Uchwała Nr XXII/371/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1802
 1430. Zarządzenie Nr 175/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1802
 1431. 336.Uchwała Nr XIX/333/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr:uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016
  Wyświetleń: 1801
 1432. 353.Uchwała Nr XXI/350/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr:zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1801
 1433. 383.Uchwała Nr XXII/380/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1801
 1434. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RUDZICZCE.
  Wyświetleń: 1801
 1435. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja nr XXIX z dnia 25 września 2012r.
  Wyświetleń: 1801
 1436. Przewóz dzieci i uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Prudnik w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1801
 1437. Majątek 2009
  Wyświetleń: 1800
 1438. 233.Uchwała Nr XIV/231/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie przyjęcia od Powiatu Prudnickiego zadania obejmujacego założenie i prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego
  Wyświetleń: 1799
 1439. 407.Uchwała Nr XXIII/404/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę Nr XVII/283/2011 w spr:uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1799
 1440. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr IX z dnia 13.06.2011r.
  Wyświetleń: 1799
 1441. 072.Uchwała Nr VI/70/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. zm.uchwałę w spr: zasad sprzedaży lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom
  Wyświetleń: 1798
 1442. 439.Uchwała Nr XXVI/436/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1798
 1443. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1798
 1444. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1798
 1445. 327.Uchwała Nr XVIII/325/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr; wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1797
 1446. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1797
 1447. Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej
  Wyświetleń: 1795
 1448. 249.Uchwała Nr XV/247/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. zm.uchwałę w spr: przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagosp. części wsi Łąka Prudnicka i Moszczankla
  Wyświetleń: 1794
 1449. INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1794
 1450. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XVIII z dnia 29 grudnia 2011r.
  Wyświetleń: 1794
 1451. Wykonanie budżetu Gminy Prudnik za 2013 rok
  Wyświetleń: 1794
 1452. Zarządzenie Nr 126/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  Wyświetleń: 1794
 1453. Zarządzenie Nr 234/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany wysokości udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku wielomieszkaniowym w Prudniku przy ul. Grunwaldzkiej 1
  Wyświetleń: 1794
 1454. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1794
 1455. 399.Uchwała Nr XXIII/396/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1793
 1456. 417.Uchwała Nr XXIV/414/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: likwidacji oddziałów zamiejscowych Publicznych Przedszkoli w Rudziczce i Łące Prudnickiej
  Wyświetleń: 1793
 1457. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych i spółek gminy
  Wyświetleń: 1793
 1458. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
  Wyświetleń: 1793
 1459. 112. Uchwała Nr VII/110/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1792
 1460. Sprostowanie do ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 1792
 1461. zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Wykonanie ukwieceń oraz pielęgnacja roślin kwiatowych na terenie Prudnika
  Wyświetleń: 1792
 1462. 188.Uchwała Nr XIII/186/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1791
 1463. 088.Uchwała Nr VI/86/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1790
 1464. Informacja o wynikach naboru na stanowisko- podinstektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1790
 1465. Majątek ZBK 2006
  Wyświetleń: 1790
 1466. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik na rok 2013 z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1790
 1467. 181.Uchwała Nr XIII/179/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1789
 1468. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. budownictwa i remontów.
  Wyświetleń: 1789
 1469. Plan wsi Niemysłowice, Rudziczka, Mieszkowice
  Wyświetleń: 1789
 1470. 411.Uchwała Nr XXIV408/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
  Wyświetleń: 1788
 1471. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. rozliczeń finansowo-budżetowych"
  Wyświetleń: 1788
 1472. 387.Uchwała Nr XXII/384/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika i dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w P-ku
  Wyświetleń: 1787
 1473. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XVI z dnia 10 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 1787
 1474. Zarządzenie Nr 62/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1787
 1475. 228.Uchwała Nr XIV/226/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1786
 1476. 229.Uchwała Nr XIV/227/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1786
 1477. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: referent ds. promocji
  Wyświetleń: 1786
 1478. Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVIII/328/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012r.
  Wyświetleń: 1786
 1479. 338.Uchwała Nr XIX/335/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1785
 1480. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXIX z dnia 13 marca 2013r.
  Wyświetleń: 1785
 1481. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XVII z dnia 29 października 2015 r.
  Wyświetleń: 1785
 1482. Zarządzenie Nr 168/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1785
 1483. 091.Uchwała Nr IV/89/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1784
 1484. 160.Uchwała Nr X/158/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1784
 1485. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2014
  Wyświetleń: 1784
 1486. Rewitalizacja miasta Prudnika
  Wyświetleń: 1784
 1487. Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1784
 1488. 051.Uchwała Nr V/49/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1783
 1489. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 1783
 1490. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXIII z dnia 26 kwietnia 2012r.
  Wyświetleń: 1783
 1491. 215.Uchwała Nr XIV/213/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1781
 1492. 377.Uchwała Nr XXII/374/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1781
 1493. Nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 1781
 1494. Zapytanie ofertowe na wynajem urządzeń pneumatycznych na imprezę plenerową pn. 35 Rajd Maluchów w ramach projektu "Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin"
  Wyświetleń: 1781
 1495. 113. Uchwała Nr VII/111/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości
  Wyświetleń: 1780
 1496. 151.Uchwała Nr X/149/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku
  Wyświetleń: 1780
 1497. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1780
 1498. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1780
 1499. 394.Uchwała Nr XXIII/391/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. uchylająca uchwałę w spr:sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1779
 1500. KARTA USŁUG Nr 11/WFB - Umorzenie w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  Wyświetleń: 1779
 1501. Ośrodek Sportu i Rekreacji - lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1779
 1502. Prudnicki Ośrodek Kultury - Nabór na wolne stanowisko pracy: Główny księgowy
  Wyświetleń: 1779
 1503. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1779
 1504. Ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji środowiskowej na Przebudowę drogi gminnej ulicy Reja
  Wyświetleń: 1778
 1505. 255.Uchwała Nr XVI/253/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr:określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1777
 1506. 258.Uchwała Nr XVI/256/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków zał. nr 1 i 2
  Wyświetleń: 1777
 1507. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2017
  Wyświetleń: 1777
 1508. Zarządzenie Nr 50/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1777
 1509. 315.Uchwała Nr XVIII/313/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1775
 1510. Informacja dot. naboru na stanowisko- referent ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 1775
 1511. Zarządzenie Nr 79/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1775
 1512. 221.Uchwała Nr XIV/219/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1774
 1513. 343.Uchwała Nr XIX/340/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: darowizny nieruchomości
  Wyświetleń: 1774
 1514. Majątek ZBK 2009
  Wyświetleń: 1774
 1515. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1774
 1516. Kompleksowa obsługa w zakresie służby BHP placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prudnik oraz Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 1773
 1517. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ZEC
  Wyświetleń: 1773
 1518. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w.s. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia p.n. Budowa farmy wiatrowej Szybowice na terenie gminy Prudnik, w obrębie miejscowości: Szybowice, Mieszkowice, Rudziczka
  Wyświetleń: 1771
 1519. 444.Uchwała Nr XXVI/441/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1770
 1520. Informacja o zakończeniu procedury naboru na stanowisko ds. budownictwa i remontów
  Wyświetleń: 1770
 1521. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
  Wyświetleń: 1770
 1522. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę warsztatu samochodowego w miejscowości Szybowice
  Wyświetleń: 1770
 1523. PROJEKTY UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ - sesja LIII - 31.03.2010
  Wyświetleń: 1770
 1524. 331.Uchwała Nr XVIII/328/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012
  Wyświetleń: 1769
 1525. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : stanowisko ds. budownictwa i remontów.
  Wyświetleń: 1769
 1526. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1769
 1527. Majątek TBS 2011.
  Wyświetleń: 1769
 1528. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXII z dnia 11 października 2012r.
  Wyświetleń: 1769
 1529. Zarządzenie Nr 103/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1769
 1530. 350.Uchwała Nr XX/347/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 3 lutego 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1768
 1531. 159.Uchwała Nr X/157/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1767
 1532. 292.Uchwała Nr XVIII/289/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016
  Wyświetleń: 1767
 1533. 309.Uchwała Nr XVIII/306/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1767
 1534. Budowa drogi od ul. Skowrońskiego do ul. Powstańców Śląskich
  Wyświetleń: 1767
 1535. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 1767
 1536. Zarządzenie Nr 152/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1767
 1537. 017. Uchwała Nr III/17/2010 Rady Miejskie w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1766
 1538. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1766
 1539. Majątek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku 2006
  Wyświetleń: 1766
 1540. 111. Uchwała Nr VII/109/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne...
  Wyświetleń: 1765
 1541. 251.Uchwała Nr XV/249/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wygaśnięcia mandatu radnego
  Wyświetleń: 1765
 1542. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Główny Księgowy - Środowiskowy Dom Samopomocy
  Wyświetleń: 1765
 1543. Program Rewitalizacji Miasta Prudnika 2009-2015
  Wyświetleń: 1765
 1544. Zarządzenie Nr 25/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1765
 1545. 236.Uchwała Nr XV/234/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół,przedszkoli....
  Wyświetleń: 1764
 1546. Zarządzenie Nr 215/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1764
 1547. 077.Uchwała Nr VI/75/2011 z dnia 31 maraca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1763
 1548. 253.Uchwała Nr XV/251/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1763
 1549. 312.Uchwała Nr XVIII/310/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1763
 1550. 323.Uchwała Nr XVIII/321/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1763
 1551. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja LV z dnia 27 marca 2014r.
  Wyświetleń: 1763
 1552. 275.Uchwała Nr XVII/272/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1762
 1553. Majątek 2005
  Wyświetleń: 1762
 1554. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje adm. za 2011 rok
  Wyświetleń: 1762
 1555. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXI z dnia 05 października 2012r.
  Wyświetleń: 1762
 1556. Wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2016
  Wyświetleń: 1762
 1557. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1762
 1558. Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku
  Wyświetleń: 1762
 1559. 422.Uchwała Nr XXIV/419/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1761
 1560. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje adm. za 2016 rok
  Wyświetleń: 1761
 1561. 22/2011 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w
  Wyświetleń: 1760
 1562. 247.Uchwała Nr XV/245/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1760
 1563. 416.Uchwała Nr XXIV/413/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1760
 1564. zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonaie usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1760
 1565. 085.Uchwała Nr VI/83/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1759
 1566. Zarządzenie Nr 21/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali położonych w budynku przy ul. Sobieskiego 6 w Prudniku
  Wyświetleń: 1759
 1567. 178.Uchwała Nr XIII/176/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1758
 1568. Majątek Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1758
 1569. 408.Uchwała Nr XXIV/405/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr:nadania odznaki
  Wyświetleń: 1757
 1570. 454.Uchwała Nr XXVI/451/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zmian w składzie osobowym stałej komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa RM
  Wyświetleń: 1757
 1571. Nabór na wolne stanowisko "Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego"
  Wyświetleń: 1757
 1572. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1757
 1573. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
  Wyświetleń: 1757
 1574. 038. Uchwała Nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1756
 1575. 089.Uchwała Nr VI/87/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1756
 1576. Sprawozdania 2008 oraz IV kwartał 2007
  Wyświetleń: 1756
 1577. Ogłoszenia o naborze pracowników do biura Lokalnej Grupy Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi".
  Wyświetleń: 1755
 1578. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: usługi pedagogiczno-edukacyjne w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
  Wyświetleń: 1755
 1579. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XLVII z dnia 26 października 2017 r.
  Wyświetleń: 1754
 1580. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie i montaż tablic pamiatkowych projektu pn. "III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika"
  Wyświetleń: 1754
 1581. 115. Uchwała Nr VII/113/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1753
 1582. Zakończenie procedury naboru - Stanowisko ds. budownictwa i remontów.
  Wyświetleń: 1753
 1583. Zarządzenie Nr 90/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia list przydziałów i zamian lokali mieszkalnych
  Wyświetleń: 1753
 1584. 136.Uchwała Nr VIII/134/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  Wyświetleń: 1751
 1585. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje adm. za 2010 rok
  Wyświetleń: 1751
 1586. Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1751
 1587. 117. Uchwała Nr VII/115/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1750
 1588. 386.Uchwała Nr XXII/383/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. zm.uchwałę w spr: ustalenia planu sieci publicznych szkół pods. i gimnazjów prowadzonych przez Gm. Prudnik oraz granic ich obwodów
  Wyświetleń: 1750
 1589. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1750
 1590. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. budownictwa i remontów
  Wyświetleń: 1750
 1591. Zarządzenie Nr 115/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przekazania budynków do administrowania
  Wyświetleń: 1750
 1592. 044. Uchwała IV/44/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1749
 1593. 194.Uchwała Nr XIII/192/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1749
 1594. 298.Uchwała Nr XVIII/295/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: zbycia części nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1749
 1595. 328.Uchwała Nr XVIII/326/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. zm.uchwałę w spr: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009 - 2013
  Wyświetleń: 1749
 1596. 400.Uchwała Nr XXIII/397/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1749
 1597. 321.Uchwała Nr XVIII/319/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1748
 1598. 334.Uchwała Nr XIX/331/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r.w spr:zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1748
 1599. IV sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 27 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1747
 1600. Remont instalacji tryskaczy przeciwpożarowych.
  Wyświetleń: 1747
 1601. 211.Uchwała Nr XIV/209/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 wrzesnia 2011r uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1746
 1602. Modernizacja dachu wraz z ociepleniem, odwodnieniem i izolacją budynku Publicznego Przedszkola nr 7
  Wyświetleń: 1746
 1603. Zarządzenie Nr 116/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1746
 1604. Zarządzenie Nr 125/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 maja 2012 r. odmowa w sprawie rozłożenia należności na raty
  Wyświetleń: 1746
 1605. Zarządzenie Nr 192/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1746
 1606. Zarządzenie Nr 41/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1746
 1607. 029. Uchwała Nr III-/29/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1745
 1608. Sprawozdanie MiGBP za 2012 r.
  Wyświetleń: 1745
 1609. Zapytaie ofertowe na "Wynajem aparatury nagłaśniającej i sceny z zadaszeniem na imprezę plenerową pn. 35 Rajd Maluchów - Prudnik 2014 realizowaną w ramach projektu "Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin".
  Wyświetleń: 1745
 1610. Zarządzenie Nr 147/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenia nieruchomości gruntowej nieodpłatną służebnością gruntową przejazdu i przechodu
  Wyświetleń: 1745
 1611. 047.Stanowisko RM w P-ku z dnia 27.01.2011 w spr: limitów środków przeznaczonych na finansowanie programów dot. promocji zatrudnienia,łagodzenia skuktów bezrobocia na 2011r.na terenie Gm.P-k
  Wyświetleń: 1744
 1612. 232.Uchwała Nr XIV/230/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej
  Wyświetleń: 1744
 1613. Zarządzenie Nr 203/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 1744
 1614. 306.uchwała Nr XVIII/303/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1743
 1615. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2016
  Wyświetleń: 1743
 1616. Sprawozdania Burmistrza za 2017 r.
  Wyświetleń: 1743
 1617. Zarządzenie Nr 132/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1743
 1618. 346.Uchwała Nr XIX/343/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr: nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1742
 1619. Zarządzenie Nr 56/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem i zmiany zarządzenia
  Wyświetleń: 1742
 1620. Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  Wyświetleń: 1741
 1621. 424.Uchwała Nr XXIV/421/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych
  Wyświetleń: 1740
 1622. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU: stanowisko ds. windykacji należności gminy
  Wyświetleń: 1740
 1623. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014
  Wyświetleń: 1740
 1624. 016.Uchwała Nr II/16/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprrawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 1739
 1625. Uchwała Nr 204/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 r.
  Wyświetleń: 1739
 1626. Uchwała Nr 23/06 z dnia 2 lutego 2006 r.
  Wyświetleń: 1738
 1627. Zapytanie ofertowe na zaopatrzenie w paliwa
  Wyświetleń: 1738
 1628. 14/2010 - Kontrola w Muzeum Ziemi Prudnickiej
  Wyświetleń: 1737
 1629. 290.Uchwała Nr XVII/287/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji ds. Wsi Gospodarki Rolnej
  Wyświetleń: 1737
 1630. Zarządzenie Nr 72/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1737
 1631. 11/2008 - Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1736
 1632. 351.Uchwała Nr XXI/348/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr:zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1736
 1633. Majątek TBS 2005.
  Wyświetleń: 1736
 1634. Zarządzenie Nr 232/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1736
 1635. 041. Uchwała Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1735
 1636. 214.Uchwała Nr XIV/212/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1734
 1637. 352.Uchwała Nr XXI/349/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r.zmieniająca uchwałę w spr: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016
  Wyświetleń: 1734
 1638. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego
  Wyświetleń: 1734
 1639. Ogłoszenie o naborze członków nowej komisji urbanistyczno-architektonicznej
  Wyświetleń: 1734
 1640. Regulamin organizacyjny GZOiW w Prudniku
  Wyświetleń: 1734
 1641. LISTA KANDYDATÓW - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1733
 1642. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXIV z dnia 31 maja 2012r.
  Wyświetleń: 1733
 1643. 316.Uchwała Nr XVIII/314/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011e. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1732
 1644. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RUDZICZCE.
  Wyświetleń: 1732
 1645. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1732
 1646. Ogłoszenie o zamówieniu na występ artystyczny - Program estradowy rozrywkowo - zabawowo-cyrkowy "Ruphert &Rico" podczas 35 Rajdu Maluchów w Prudniku w ramach projektu "Opolskie atrakcyjne turystytycznie dla rodzin"
  Wyświetleń: 1732
 1647. UCHWAŁA Nr 544 / 99 ZARZĄDU GMINY PRUDNIK w sprawie udzielenia upoważnienia.
  Wyświetleń: 1732
 1648. 164.Uchwała Nr X/162/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wyrażenia opinii o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
  Wyświetleń: 1731
 1649. Informacja o wyniku naboru na Stanowisko ds. ochrony środowiska.
  Wyświetleń: 1731
 1650. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XLI z dnia 25 kwietnia 2013r.
  Wyświetleń: 1731
 1651. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr X z dnia 20.06.2011r.
  Wyświetleń: 1730
 1652. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 1730
 1653. 296.Uchwała Nr XVIII/293/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:obciażenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1729
 1654. 395.Uchwała Nr XXIII/392/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. zm.uchwałę w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1729
 1655. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Główny Księgowy - Środowiskowy Dom Samopomocy
  Wyświetleń: 1729
 1656. Zarządzenie Nr 82/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1729
 1657. 155. Uchwała Nr X/153/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1727
 1658. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1727
 1659. 248.Uchwała Nr XV/246/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1726
 1660. 287.Uchwała Nr XVII/284/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r zmieniająca uchwalę w sprawie zatwierdzenia procesu prywatyzacji PP-U Torkonstal spółka z o.o.
  Wyświetleń: 1726
 1661. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 1726
 1662. Zarządzenie Nr 142/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budzetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1726
 1663. 225.Uchwała Nr XIV/223/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1724
 1664. 252.Uchwała Nr XV/250/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wyboru ławników na kadencję w latach 2012 - 2015
  Wyświetleń: 1724
 1665. Majątek ZBK 2008
  Wyświetleń: 1724
 1666. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1724
 1667. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr VIII z dnia 31.05.2011r.
  Wyświetleń: 1722
 1668. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1722
 1669. 011.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-11-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010r.
  Wyświetleń: 1721
 1670. 307.Uchwała Nr XVIII/304/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1721
 1671. 344.Uchwała Nr XIX/341/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r.uchylająca uchwałę w spr:sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1721
 1672. Zarządzenie Nr 165/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1721
 1673. 242.Uchwała Nr XV/240/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1720
 1674. 282.Uchwała Nr XVII/279/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1720
 1675. 342.Uchwała Nr XIX/339/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1720
 1676. Ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego.
  Wyświetleń: 1720
 1677. Statut MZP.
  Wyświetleń: 1720
 1678. 216.Uchwała Nr XIV/214/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1719
 1679. 380.Uchwała Nr XXII/377/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1719
 1680. Remonty dróg i chodników
  Wyświetleń: 1719
 1681. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1719
 1682. Zarządzenie Nr 228/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania drugiego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1719
 1683. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1719
 1684. 062.Uchwała Nr V/60/2011 Rady Miejskiej w P-ku w spr: wymagań,jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwie
  Wyświetleń: 1718
 1685. 322.Uchwała Nr XVIII/320/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1718
 1686. 1/2009 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 1717
 1687. Uchwała nr IX/116/99 Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.
  Wyświetleń: 1716
 1688. 204.Uchwała Nr XIII/202/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .......
  Wyświetleń: 1715
 1689. 446.Uchwała Nr XXVI/443/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1715
 1690. Majątek ZUK 2007
  Wyświetleń: 1715
 1691. Ogłoszenie o naborze na Stanowisko ds. ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1715
 1692. Otwarty konkurs ofert na rok 2010 w dziedzinie promocji Gminy Prudnik poprzez osiągnięcia sportowe
  Wyświetleń: 1715
 1693. Urządzenie placów zabaw
  Wyświetleń: 1715
 1694. Zarządzenie Nr 139/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Traugutta 7/1 w Prudniku i udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1715
 1695. 234.Uchwała NrXV/232/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r.
  Wyświetleń: 1714
 1696. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 1714
 1697. 18/2010 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury
  Wyświetleń: 1712
 1698. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: z zakresu pomocy społecznej na rok 2015
  Wyświetleń: 1712
 1699. 128.Uchwała Nr VIII/126/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1711
 1700. 294.Uchwała Nr XVIII/291/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r.w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011rok
  Wyświetleń: 1711
 1701. 3/2009 - Kontrola w Klubie Sportowym Pogoń Prudnik
  Wyświetleń: 1711
 1702. 335.Uchwała Nr XIX/332/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr:uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1711
 1703. 013.Uchwała RM w P-ku Nr II/13/2010 zm.uchwałę w spr: określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego z dnia 10.12.2010r.
  Wyświetleń: 1710
 1704. 068.Uchwała Nr VI/66/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r.zm.uchwałę w spr: ustalenia planu sieci szkół pods.i gimnazjów na terenie gm.P-k
  Wyświetleń: 1709
 1705. 284.Uchwała Nr XVII/281/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1709
 1706. Majątek MZP 2008.
  Wyświetleń: 1709
 1707. Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych na imprezę pn. X Rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej - Europa Kultur i Tradycji w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1709
 1708. Zarządzenie Nr 198/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1709
 1709. 450.Uchwała Nr XXVI/447/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1708
 1710. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXII z dnia 29.03.2012r.
  Wyświetleń: 1708
 1711. 426.Uchwała Nr XXIV/423/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1707
 1712. Zarządzenie Nr 195/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Prudniku, ul. Szkolna 12
  Wyświetleń: 1707
 1713. 070.Uchwała Nr VI/68/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. uchylająca uchwałę w spr:zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1706
 1714. 326.Uchwała Nr XVIII/324/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1706
 1715. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług konsultacyjnych dot. stosowania przemocy w punkcie konsultacyjnym.
  Wyświetleń: 1706
 1716. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2008
  Wyświetleń: 1705
 1717. Zarzadzenie Nr 178/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie planu finasowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1705
 1718. KARTA USŁUG Nr 28/RSO - Zaświadczenia z akt ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
  Wyświetleń: 1704
 1719. 032. Uchwała Nr III/32/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w składzie komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1703
 1720. 303.Uchwała Nr XVIII/300/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1703
 1721. Majątek 2010
  Wyświetleń: 1703
 1722. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020”
  Wyświetleń: 1703
 1723. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIII z dnia 31 sierpnia 2011r.
  Wyświetleń: 1703
 1724. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015
  Wyświetleń: 1703
 1725. Zarządzenie Nr 163/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1703
 1726. 222.Uchwała Nr XIV/220/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1702
 1727. 409.Uchwała Nr XXIV/406/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gm.Prudnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r.
  Wyświetleń: 1701
 1728. Zarządzenie Nr 205/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 1701
 1729. Zarządzenie Nr 76/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1701
 1730. 220.Uchwała Nr XIV/218/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r. w sprawie wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1700
 1731. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1700
 1732. Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2016 roku
  Wyświetleń: 1700
 1733. 244.Uchwała Nr XV/242/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1699
 1734. Majątek 2006
  Wyświetleń: 1699
 1735. Oświadczenia majątkowe radnych 2005
  Wyświetleń: 1699
 1736. 034. Uchwała Nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015
  Wyświetleń: 1698
 1737. 059.Uchwała Nr V/57/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1698
 1738. Zarządzenie Nr 187/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1698
 1739. 092.Uchwała Nr VI/90/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1697
 1740. 9/2010 - Wykorzystanie sal lekcyjnych na cele działalności pozalekcyjnej oraz opłaty pobierane w związku z udostępnianiem pomieszczeń szkolnych w latach 2009-2010 przez placówki oświatowe Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1697
 1741. 318.Uchwała Nr XVIII/316/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1696
 1742. 403.Uchwała Nr XXIII/400/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1696
 1743. Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
  Wyświetleń: 1695
 1744. Zarządzenie Nr 24/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1695
 1745. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wystąpienie o uzgodnienia i opinię w zakresie warunków realizacji przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej osiedla Jesionowe Wzgórze
  Wyświetleń: 1694
 1746. Zarządzenie Nr 71/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z lokalem mieszkalnym nr 1 położonym w budynku przy Rynku 25 w Prudniku
  Wyświetleń: 1694
 1747. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej
  Wyświetleń: 1694
 1748. 169.Uchwała Nr XII/167/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 sierpnia 2011r. w spr: utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
  Wyświetleń: 1693
 1749. 19/2010 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 1693
 1750. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1693
 1751. Majątek MZP 2010
  Wyświetleń: 1691
 1752. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: zajęcia z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami
  Wyświetleń: 1691
 1753. Kanalizacja sanitarna z przyłączami rejonu Prudnik-Chocim-Dębowiec
  Wyświetleń: 1690
 1754. Zarządzenie Nr 231/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1690
 1755. 186.Uchwała Nr XIII/184/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1689
 1756. 379.Uchwała Nr XXII/376/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1689
 1757. Zarządzenie Nr 66/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prudnik w roku 2012
  Wyświetleń: 1689
 1758. 110. Uchwała Nr VII/108/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik za pierwsze półrocze
  Wyświetleń: 1688
 1759. 385.Uchwała Nr XXII/382/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. zm.uchwałę w spr: ustalenia stref płatnego parkowania,określenia stawek opłaty...oraz sposobu pobierania tych opłat
  Wyświetleń: 1688
 1760. 456.uchwała Nr XXVII/453/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 1 sierpnia 2012r. w spr:zaciągnięcia przez Gminę długoterminowego kredytu
  Wyświetleń: 1688
 1761. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1688
 1762. 073.Uchwała Nr VI/71/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 1687
 1763. 12/2008 - Kontrola w Ludowym Klubie Sportowym Zarzewie
  Wyświetleń: 1687
 1764. 20/2009 - Kontrola w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 1687
 1765. Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu czesko - polskim
  Wyświetleń: 1687
 1766. Zarządzenie Nr 212/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.- Wyprawka szkolna
  Wyświetleń: 1687
 1767. Zarządzenie Nr 26/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku
  Wyświetleń: 1687
 1768. 262.Uchwała Nr XVII/259/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1686
 1769. III sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 6 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1686
 1770. Majątek TBS 2010.
  Wyświetleń: 1686
 1771. Uchwała Nr 650/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2012 r.
  Wyświetleń: 1686
 1772. 20/2011 - Kontrola w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1685
 1773. 6/2011 - Kontrola w MKS Meble-Pogoń
  Wyświetleń: 1685
 1774. Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie RDOŚ Opole dla przedsięwzięcia Budowa obwodnicy m. Prudnik w ciągu drogi Krajowej nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-Granica Państwa.
  Wyświetleń: 1685
 1775. Sprawozdania 2015 - II Kwartał
  Wyświetleń: 1685
 1776. 20/2010 - Kontrola w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 1684
 1777. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 1684
 1778. Zarządzenie Nr 131/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Traugutta 12/7 w Prudniku i udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1684
 1779. Zarządzenie Nr 57/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1684
 1780. 148.Uchwała Nr X/146/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gm. Prudnik za 2010r.wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 1683
 1781. 168.Uchwała Nr XI/166/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 01 sierpnia 2011, zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków : rolnego, leśnego i od nieruchomości
  Wyświetleń: 1683
 1782. Termomodernizacja hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1
  Wyświetleń: 1683
 1783. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: przeprowadzenie badań przez biegłych sądowych
  Wyświetleń: 1683
 1784. Zmiana 2009r.
  Wyświetleń: 1683
 1785. 192.Uchwała Nr XIII/190/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1682
 1786. KARTA USŁUG Nr 13/WFB - Odroczenie terminów płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty w podatkach: od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatku rolnego składanych przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne oraz spółki niema
  Wyświetleń: 1682
 1787. Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2015
  Wyświetleń: 1682
 1788. Uchwała nr 4/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Prudnik.
  Wyświetleń: 1682
 1789. 053.Uchwała Nr V/51/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1681
 1790. 166.Uchwała Nr XI-164-2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 1 sierpnia 2011r w spr: udzielenia pomocy finansowej Wojewodztwu Opolskiemu
  Wyświetleń: 1681
 1791. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 1680
 1792. przebudowa drogi gminnej ul. Zwycięstwa w Prudniku
  Wyświetleń: 1680
 1793. Sprawozdanie Biblioteki za 2008 r.
  Wyświetleń: 1680
 1794. Sprawozdanie MiGBP za 2011 r.
  Wyświetleń: 1680
 1795. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek oraganizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za okres od 01.01.2008r. do dnia 31.12.2008r.
  Wyświetleń: 1680
 1796. 065.Uchwała Nr VI/63/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gm.P-k na 2012r. środków stanowiących fundusz sołecki
  Wyświetleń: 1679
 1797. 376.Uchwała Nr XXII/373/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1679
 1798. Majątek TBS 2008.
  Wyświetleń: 1679
 1799. 124.Uchwała Nr VIII/122/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zasad sprzedaży lokali użytkowych i jednolokalowych budynków użytkowych ich najemcom i dzierżawcom
  Wyświetleń: 1678
 1800. 447.Uchwała Nr XXVI/444/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1678
 1801. Remont instalacji tryskaczy przeciwpożarowych
  Wyświetleń: 1678
 1802. Remonty dróg gminnych
  Wyświetleń: 1678
 1803. Zarządzenie Nr 158/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1678
 1804. 004.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II/4/2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr: powołania stałej komisji Oświaty,Kultury,Sportu i Zdrowia RM w P-ku
  Wyświetleń: 1677
 1805. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 1677
 1806. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej Osiedla Jesionowe Wzgórze
  Wyświetleń: 1677
 1807. 108. Uchwała Nr VII/106/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  Wyświetleń: 1676
 1808. 123.Uchwała Nr VIII/121/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1676
 1809. 437.Uchwała Nr XXVI/434/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr.zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1676
 1810. Ogłoszenie o naborze do OPS w Prudniku
  Wyświetleń: 1676
 1811. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1676
 1812. 432.Uchwała Nr XXIV/429/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
  Wyświetleń: 1675
 1813. Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 1675
 1814. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie porad prawnych w punkcie konsultacyjnym.
  Wyświetleń: 1675
 1815. 104.Uchwała Nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: rozpatrzenia skargi na działalnośc Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w P-ku
  Wyświetleń: 1674
 1816. 139.Uchwała Nr VIII/137/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów rady sołeckiej
  Wyświetleń: 1674
 1817. Informacja o wynikach naboru -ZBK - Specjalista ds. remontowych.
  Wyświetleń: 1674
 1818. Zarządzenie Nr 189/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1674
 1819. 21/2011 - Kontrola w Zespole Szkół w Prudniku
  Wyświetleń: 1673
 1820. 430.Uchwała Nr XXIV/427/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1673
 1821. 276.Uchwała Nr XVII/273/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1672
 1822. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 1672
 1823. Uchwała nr 102/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu za 2013 r.
  Wyświetleń: 1672
 1824. 050.Uchwała Nr V/48/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1671
 1825. Informacja w sprawie dotacji oświatowych 2018
  Wyświetleń: 1671
 1826. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rok 2010
  Wyświetleń: 1670
 1827. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
  Wyświetleń: 1670
 1828. Zarządzenie Nr 154/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1670
 1829. Zarządzenie Nr 9/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1670
 1830. 052.Uchwała Nr V/50/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1669
 1831. 074.Uchwała Nr VI/72/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1669
 1832. 270.Uchwała Nr XVII/267/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1669
 1833. 397.Uchwała Nr XXIII/394/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr:obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1669
 1834. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1668
 1835. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXXIX z dnia 30 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 1668
 1836. 205.Uchwała Nr XIV/203/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 września 2011r w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r
  Wyświetleń: 1667
 1837. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XX z dnia 28 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 1667
 1838. Rozwój infrastruktury terenu inwestycyjnego przy ul. Przemysłowej w Prudniku
  Wyświetleń: 1667
 1839. Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy...
  Wyświetleń: 1667
 1840. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1667
 1841. Otwarty konkurs ofert na rok 2010 - kultura fizyczna sport i turystyka oraz profilaktyczna działalność informacyjna
  Wyświetleń: 1666
 1842. Zarządzenie Nr 135/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego położonego w Prudniku, udzielenia bonifikaty oraz zmiany zarządzenia
  Wyświetleń: 1666
 1843. 027. Uchwała Nr III/27/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1665
 1844. 405.Uchwała Nr XXIII/402/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1664
 1845. 413.Uchwała Nr XXIV/410/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. zm.uchwałę w spr: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gm.Prudnik na lata 2012 - 2016
  Wyświetleń: 1664
 1846. Nabór na wolne stanowisko "Inspektor ds. organizacyjnych - umowa o pracę na zastępstwo"
  Wyświetleń: 1664
 1847. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1664
 1848. 055.Uchwała Nr V/53/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1663
 1849. Zarządzenie Nr 191/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1663
 1850. 10/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1662
 1851. 102.Uchwała Nr VI/100/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1662
 1852. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1662
 1853. Zarządzenie Nr 177/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1662
 1854. 007.Uchwała Rady Miejskiej w P-ku Nr II-7-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.powołania stałej komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 1661
 1855. Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
  Wyświetleń: 1661
 1856. Zarządzenie Nr 201/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 3 w budynku przy ul. Damrota 13 w Prudniku
  Wyświetleń: 1661
 1857. Zawiadomienie o wyborze oferty na występ artystyczny Sióstr Wajs & Stonogi podczas imprezy plenerowej pn. 36 Rajd Maluchów
  Wyświetleń: 1661
 1858. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXI z dnia 23 lutego 2012r.
  Wyświetleń: 1660
 1859. Przebudowa ulic w obszarze Śródmieścia Prudnika III etap
  Wyświetleń: 1660
 1860. 021. Uchwała Nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania nalezności pieniężnych...
  Wyświetleń: 1659
 1861. 13/2010 - Kontrola w Międzyszkolnym Klubie Sportowym SPARTA
  Wyświetleń: 1659
 1862. 440.Uchwała Nr XXVI/437/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1659
 1863. Zarządzenie Nr 128/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1659
 1864. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 1658
 1865. 076.Uchwała Nr VI/74/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1656
 1866. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLVII z dnia 3 października 2013r.
  Wyświetleń: 1656
 1867. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1656
 1868. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: usługi pedagogiczno-edukacyjne w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Spółdzielni Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 1656
 1869. Zarządzenie Nr 184/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1656
 1870. 014.Uchwała RM w P-ku Nr II/14/2010 w spr: wyrażenia opinii o przekształceniu samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno- renmatologicznych z siedzibą w Kup z dnia 10.12.2010r.
  Wyświetleń: 1655
 1871. Sprawozdania z działalności.
  Wyświetleń: 1655
 1872. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1655
 1873. Zarządzenie Nr 2/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku
  Wyświetleń: 1655
 1874. Informacja z działalności OPS Prudnik za 2009r.
  Wyświetleń: 1654
 1875. Sprawozdanie Biblioteki za 2009 r.
  Wyświetleń: 1654
 1876. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. budownictwa i remontów
  Wyświetleń: 1653
 1877. Świadczenie usług przewozu pasażerów na linii komunikacji miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1653
 1878. Uchwała nr 504/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2011 r.
  Wyświetleń: 1652
 1879. 179.Uchwała Nr XIII/177/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1651
 1880. Zarządzenie Nr 60/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1651
 1881. Sprawozdania 2014 - I Kwartał
  Wyświetleń: 1650
 1882. 278.Uchwała Nr XVII/275/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1649
 1883. 442.Uchwała Nr XXVI/439/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr:wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia
  Wyświetleń: 1649
 1884. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1649
 1885. Stypendium
  Wyświetleń: 1649
 1886. 116. Uchwała Nr VII/114/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1648
 1887. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIV z dnia 29 września 2011r.
  Wyświetleń: 1648
 1888. Zarządzenie Nr 114/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1648
 1889. 096.Uchwała Nr VI/94/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marcca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1647
 1890. 285.Uchwała Nr XVII/282/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości
  Wyświetleń: 1647
 1891. 4/2010 - Kontrola w Wiejskim Domu Kultury w Szybowicach
  Wyświetleń: 1647
 1892. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
  Wyświetleń: 1647
 1893. Zarządzenie Nr 206/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 1647
 1894. Zawiadomienie o wyborze oferty na zabezpieczenie medyczne imprezy plenerowej pn. 36 Rajd Maluchów w Prudniku
  Wyświetleń: 1647
 1895. 039. Uchwała Nr IV/39/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1645
 1896. 063.Uchwała Nr VI/61/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:zmian w budżecie Gm.Prudnik na 2011r.
  Wyświetleń: 1645
 1897. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu pomocy społecznej na rok 2019
  Wyświetleń: 1645
 1898. 045. Uchwała Nr IV/45/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1644
 1899. 13/2009 - Kontrola w Muzeum Ziemi Prudnickiej
  Wyświetleń: 1644
 1900. 165.Uchwała Nr X/163/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr:powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2012- 2015
  Wyświetleń: 1644
 1901. Działalność PTBS
  Wyświetleń: 1644
 1902. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1643
 1903. Regulamin organizacyjny.
  Wyświetleń: 1643
 1904. Zarządzenie Nr 45/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1643
 1905. Zawiadomienie o wyborze oferty na ochronę imprezy w ramach projektu "Opolskie kwitnace muzycznie III"
  Wyświetleń: 1643
 1906. 127.Uchwała Nr VIII/125/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1642
 1907. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1640
 1908. Sprawozdania Burmistrza za 2018 r.
  Wyświetleń: 1640
 1909. 198.Uchwała Nr XIII/196/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1639
 1910. 333.Uchwała Nr XVIII/330/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29grudnia 2011r. w spr:zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1639
 1911. ZAPROSZENIE do złożenia oferty-pielęgnacja drzewostanu
  Wyświetleń: 1639
 1912. 132.Uchwała Nr VIII/130/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  Wyświetleń: 1638
 1913. 152.Uchwała Nr X/150/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: nabycia nieruchomości niezabudowanych
  Wyświetleń: 1638
 1914. 297.Uchwała Nr XVIII/294/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr.zbycia nieruchomości
  Wyświetleń: 1638
 1915. Budowa drogi wraz z fundamentami przeprawy mostowej
  Wyświetleń: 1638
 1916. Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej – etap I
  Wyświetleń: 1637
 1917. Zarządzenie Nr 143/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia
  Wyświetleń: 1637
 1918. 438.Uchwała Nr XXVI/435/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1636
 1919. Zarządzenie Nr 118/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1636
 1920. 4/2009 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń Prudnik
  Wyświetleń: 1635
 1921. Majątek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku 2005
  Wyświetleń: 1635
 1922. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej - Budowa obwodnicy m. Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-Granica Państwa na wniosek GDDKiA w Opolu.
  Wyświetleń: 1635
 1923. Wykonanie budżetu Gminy Prudnik za 2015 rok
  Wyświetleń: 1635
 1924. 246.Uchwała Nr XV/244/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1634
 1925. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n.Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego przy ul Młyńskiej 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1634
 1926. Sport
  Wyświetleń: 1634
 1927. 268.Uchwała Nr XVII/265/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zmiany uchwały
  Wyświetleń: 1633
 1928. Majątek TBS 2006.
  Wyświetleń: 1633
 1929. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
  Wyświetleń: 1633
 1930. 157.Uchwała Nr X/155/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1632
 1931. 457.Uchwała Nr XXVII/454/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 1 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr: uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1632
 1932. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wystąpieniu do PPIS o opinię dla farmy wiatrowej GB Szybowice.
  Wyświetleń: 1631
 1933. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 1631
 1934. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2014 rok
  Wyświetleń: 1631
 1935. Zarządzenie Nr 180/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej przy ul. Kościuszki 72 i 72A
  Wyświetleń: 1630
 1936. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1630
 1937. Zarzadzenie Nr 27/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1629
 1938. Zarządzenie Nr 182/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1629
 1939. Zarządzenie Nr 61/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1629
 1940. 388.Uchwała Nr XXII/385/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: rozpatrzenia skargi na działalnośc dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 1628
 1941. Informacja dot. naboru
  Wyświetleń: 1628
 1942. KARTA USŁUG Nr 27/RSO - Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.
  Wyświetleń: 1628
 1943. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik na rok 2009 z zakresu pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 1628
 1944. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje adm. za 2009 rok
  Wyświetleń: 1627
 1945. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na utrzymanie wpustów ulicznych wraz z osadnikami i przykanlikami w gminie Prudnik.
  Wyświetleń: 1627
 1946. Zarządzenie Nr 105/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1627
 1947. Zarządzenie Nr 86/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 1627
 1948. Budowa stacji remontowej środków transportu w miejscowości Rudziczka
  Wyświetleń: 1626
 1949. Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1626
 1950. 019. Uchwała Nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2011 - 2016
  Wyświetleń: 1625
 1951. 212.Uchwala Nr XIV/210/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r uchylająca uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1625
 1952. 254.Uchwała Nr XVI/252/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 1625
 1953. 363.Uchwała Nr XXI/360/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. zm.uchwałę w spr: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagosp.przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 1625
 1954. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1625
 1955. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXIV z dnia 25 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 1625
 1956. Zarządzenie Nr 146/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1625
 1957. Zarządzenie Nr 153/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1625
 1958. 227.Uchwała Nr XIV/225/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1624
 1959. Otwarty konkurs ofert-z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społecznosci lokalnych na rok 2009.
  Wyświetleń: 1624
 1960. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej -Zmiany sposobu użytkowania budynku magazynu na warsztat samochodowy w Prudniku przy ul. Zielonej dz. nr 2689/106 ark. 1
  Wyświetleń: 1624
 1961. Pomniki przyrody
  Wyświetleń: 1623
 1962. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008
  Wyświetleń: 1623
 1963. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów referendalnych
  Wyświetleń: 1623
 1964. Zarządzenie Nr 112/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1623
 1965. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia ooś i sporządzeniu raportu ooś dla przedsięwięcia p.n. Budowa farmy wiatrowej Szybowice na terenie gminy Prudnik, w obrębie miejscowości Szybowice, Mieszkowice i Rudziczka
  Wyświetleń: 1622
 1966. Uchwała nr 74/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1622
 1967. Zarządzenie Nr 108/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1622
 1968. 080.Uchwała Nr VI/78/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1621
 1969. 271.Uchwała Nr XVII/268/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1621
 1970. 365.Uchwała Nr XXII/362/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gm.P-k na 2013r. środków stanowiących fundusz sołecki
  Wyświetleń: 1621
 1971. 436.Uchwała Nr XXVI/433/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1621
 1972. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbiórkę istniejącego przepustu i budowę nowego przepustu w ciągu drogi krajowej nr 40 w miejscowości Wierzbiec.
  Wyświetleń: 1621
 1973. Wykaz adresów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli Gminy Prudnik.
  Wyświetleń: 1619
 1974. 202.Uchwała Nr XIII/200/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1618
 1975. 237.Uchwała Nr XV/235/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: dotacji przedmiotowej dla ZBK
  Wyświetleń: 1618
 1976. 3/2010 - Kontrola w GZ LZS
  Wyświetleń: 1618
 1977. Zarządzenie Nr 141/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1618
 1978. 101.Uchwała Nr VI/99/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1617
 1979. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie OOŚ dla -Przebudowy sieci cieplnej Ratuszowa-Kościuszki; Plac Farny- w ramach III etapu rewitalizacji śródmieścia Prudnika.
  Wyświetleń: 1617
 1980. Program rozwoju turystyki na terenie Gminy Prudnik na lata 2007-2013
  Wyświetleń: 1617
 1981. 269.Uchwała Nr XVII/266/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1616
 1982. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu: turystyki i krajoznawstwa
  Wyświetleń: 1616
 1983. Zarządzenie Nr 196/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVIII/328/2011 RM w P-ku z dnia 29.12.2011 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012
  Wyświetleń: 1616
 1984. 266.Uchwała Nr XVII/263/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie uchylenia uchwały
  Wyświetleń: 1615
 1985. Majątek MZP 2011
  Wyświetleń: 1615
 1986. Uchwała o utworzeniu.
  Wyświetleń: 1615
 1987. Zarządzenie Nr 193/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na lokal mieszkalny położony w Czyżowicach nr 77 i udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1615
 1988. 094.Uchwała Nr VI/92/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1614
 1989. 149.Uchwała Nr X/147/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika
  Wyświetleń: 1614
 1990. Informacja dot. naboru
  Wyświetleń: 1614
 1991. Zarządzenie Nr 109/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1614
 1992. 008.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-8-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.powołania komisji Rewizyjnej RM i P-ku
  Wyświetleń: 1613
 1993. Sprawozdania roczne - 2015
  Wyświetleń: 1613
 1994. Zmiana 2005r.
  Wyświetleń: 1613
 1995. 16/2009 - Kontrola w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1612
 1996. Zarządzenie Nr 123/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1612
 1997. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1611
 1998. Zarządzenie Nr 68/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1611
 1999. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy istniejącym zbiorniku wodnym w Prudniku przy ul. Poniatowskiego
  Wyświetleń: 1610
 2000. Oświadczenia majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem lub powołaniem na stanowisko objęte obowiązkiem składania oświadczeń
  Wyświetleń: 1610
 2001. Zarządzenie Nr 155/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1610
 2002. 185.Uchwała Nr XIII/183/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1609
 2003. 193.Uchwała Nr XIII/191/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1609
 2004. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009
  Wyświetleń: 1609
 2005. Statut.
  Wyświetleń: 1609
 2006. 018. Uchwała Nr III/18/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 3 w Prudniku
  Wyświetleń: 1607
 2007. 086.Uchwała Nr VI/84/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1607
 2008. 048.Uchwała Nr V/46/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1606
 2009. 083.Uchwała Nr VI/81/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1606
 2010. 129.Uchwała Nr VIII/129/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1605
 2011. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw płynnych z infrastrukturą towarzyszącą w Prudniku ul. Nyska, na części działki nr 1884/366 km2.
  Wyświetleń: 1605
 2012. Uchwała Nr 251/2009 z dnia 24 lipca 2009 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Prudnik
  Wyświetleń: 1605
 2013. 14/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Prudniku
  Wyświetleń: 1604
 2014. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017
  Wyświetleń: 1604
 2015. 11/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Prudniku
  Wyświetleń: 1603
 2016. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania byłego prewentorium dzicięcego w Wieszczynie.
  Wyświetleń: 1603
 2017. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2014
  Wyświetleń: 1603
 2018. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja IX z dnia 28 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 1603
 2019. Sprawozdania 2015 - III Kwartał
  Wyświetleń: 1602
 2020. Uchwała Nr XXII / 159 / 92 Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie utworzenia Prudnickiego Ośrodka Kultury.
  Wyświetleń: 1602
 2021. 13/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Prudniku
  Wyświetleń: 1601
 2022. Zarządzenie Nr 190/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1601
 2023. 082.Uchwała Nr VI/80/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1600
 2024. 448.Uchwała Nr XXVI/445/2012 Rady Miejskiej w Prudnuiku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1600
 2025. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prudnik stanowiącego własność Gminy
  Wyświetleń: 1600
 2026. Majątek P.P.U.Torkonstal 2004
  Wyświetleń: 1600
 2027. Majątek TBS 2012.
  Wyświetleń: 1600
 2028. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
  Wyświetleń: 1600
 2029. Zarządzenie Nr 19/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z lokalem mieszkalnym nr 1 położonym w budynku przy ul. Piastowskiej 4 w Prudniku
  Wyświetleń: 1600
 2030. Zawiadomienie o wyborze oferty na ochronę imprezy plenerowej pn. 36 Rajd Maluchów
  Wyświetleń: 1600
 2031. 273.Uchwała Nr XVII/270/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1599
 2032. Zarządzenie Nr 35/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1599
 2033. Zarządzenie Nr 43/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1599
 2034. Zawiadomienie o wyborze oferty na wynajem hali namiotowej na imprezę plenerową pn. 36 Rajd Maluchów w Prudniku
  Wyświetleń: 1599
 2035. 257.Uchwała Nr XVI/255/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r.
  Wyświetleń: 1598
 2036. 131.Uchwała Nr VIII/129/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 1597
 2037. Zmiana 2000r.
  Wyświetleń: 1597
 2038. INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1596
 2039. Obwieszczenie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochr. Środ. w Opolu i Powiat. Inspektora Sanitarnego w Prudniku o opinię w sprawie przeprowadzenia OOŚ na BUDOWĘ OBWODNICY M. PRUDNIK W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 41 NYSA-PRUDNIK-TRZEBINA-GRANICA PAŃSTWA
  Wyświetleń: 1596
 2040. Zarządzenie Nr 204/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 1596
 2041. 009.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-9-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
  Wyświetleń: 1595
 2042. 061.Uchwała Nr V/59/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1594
 2043. Oświadczenia majątkowe radnych 2003
  Wyświetleń: 1594
 2044. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja LIV z dnia 27 lutego 2014 roku
  Wyświetleń: 1594
 2045. 177.Uchwała Nr XIII/175/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i jednolokalowych budynków mieszkalnych oraz określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości ich stawek procentowych
  Wyświetleń: 1593
 2046. 223.Uchwała Nr XIV/221/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1593
 2047. Zarządzenie Nr 75/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1593
 2048. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 1592
 2049. Majątek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku w 2009 r.
  Wyświetleń: 1592
 2050. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  Wyświetleń: 1592
 2051. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze określonym symbolem: P2, RM3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 1592
 2052. 118. Uchwała Nr VII/116/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 1591
 2053. 219.Uchwała Nr XIV/217/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1591
 2054. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - referent ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 1591
 2055. Modernizacja basenu miejskiego przy ul. Zwycięstwa
  Wyświetleń: 1591
 2056. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania - Pielęgnacja i konserwacja drzewostanu.
  Wyświetleń: 1591
 2057. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 1590
 2058. Zarządzenie Nr 40/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1590
 2059. 134.Uchwała Nr VIII/132/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  Wyświetleń: 1589
 2060. 14/2008 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce
  Wyświetleń: 1589
 2061. Informacja dotycząca naboru na stanowisko- referent do spraw promocji
  Wyświetleń: 1589
 2062. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowsko dla przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej osiedla Jesionowe Wzgórze
  Wyświetleń: 1588
 2063. Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p. n. Budowa stacji paliw płynnych z infrastrukturą towarzyszącą w Prudniku przy ul. Nyskiej
  Wyświetleń: 1588
 2064. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do 31 grudnia 2005 r.
  Wyświetleń: 1588
 2065. Zarządzenie Nr 7/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1588
 2066. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1587
 2067. 005. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-5-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.powołania stałej komisji d.s Wsi i Gospodarki Rolnej RM w P-ku
  Wyświetleń: 1586
 2068. 17/2009 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury
  Wyświetleń: 1586
 2069. 2/2009 - Kontrola w Klubie Sportowym Obuwnik
  Wyświetleń: 1586
 2070. 201.Uchwała Nr XIII/199/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1586
 2071. KARTA USŁUG Nr 12/WFB - Umorzenie w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w podatkach: od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatku rolnego składanych przez osoby prawne oraz jednostki organizac
  Wyświetleń: 1586
 2072. Konserwacja drogi wraz z remontem ogrodzenia przy Wiejskim Domu Kultury w Piorunkowicach
  Wyświetleń: 1586
 2073. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  Wyświetleń: 1586
 2074. Zarządzenie Nr 119/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1586
 2075. 130.Uchwała Nr VIII/128/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1585
 2076. 120.Uchwała Nr VIII/118/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1584
 2077. Stypendium
  Wyświetleń: 1584
 2078. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 1583
 2079. Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej przy ul. Meblarskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1583
 2080. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja nr V - 24.02.2011r.
  Wyświetleń: 1583
 2081. Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2012
  Wyświetleń: 1583
 2082. Zarządzenie Nr 111/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1583
 2083. Zarządzenie Nr 130/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1583
 2084. 195.Uchwała Nr XIII/193/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1582
 2085. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu ooś dla przedsięwziecia p.n. Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Prudniku
  Wyświetleń: 1582
 2086. 187.Uchwała Nr XIII/185/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości
  Wyświetleń: 1581
 2087. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia ooś i sporządzeniu raportu ooś dla przeds. p.n. Farma Wiatrowa zlokalizowana w gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1581
 2088. Uchwała Nr 206/2008 z dnia 19 maja 2008 r.
  Wyświetleń: 1581
 2089. Majątek POK 2005
  Wyświetleń: 1580
 2090. Zarządzenie Nr 117/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1580
 2091. Zarządzenie Nr 134/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1580
 2092. 231.Uchwała Nr XIV/229/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1579
 2093. Oferta realizacji zadania publicznego zwiazanego z organizacją wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym w 2011 roku
  Wyświetleń: 1579
 2094. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXV z dnia 30 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 1579
 2095. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1579
 2096. 069.Uchwała Nr VI/67/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1577
 2097. 301.Uchwała Nr XVIII/298/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1577
 2098. 158.Uchwała Nr X/156/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1576
 2099. Majątek P.P.U.Torkonstal 2006
  Wyświetleń: 1575
 2100. Zarządzenie Nr 186/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Stefana Batorego 25 w Prudniku
  Wyświetleń: 1575
 2101. 028. Uchwała Nr III/28/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1574
 2102. Zawiadomienie o wyborze oferty na wynajem urządzeń pneumatycznych na imprezę plenerową pn. 35 Rajd Maluchów w ramach projektu pn. "Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin".
  Wyświetleń: 1574
 2103. 075.Uchwała Nr VI/73/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1573
 2104. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1573
 2105. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień dla raportu w.s. oddziaływania na środowisko przedsięwzięciacia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej oś. Jesionowe Wzgórze
  Wyświetleń: 1572
 2106. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decycji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia p.n. Budowa obwodnicy m Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-Granica Państwa
  Wyświetleń: 1572
 2107. Zarządzenie Nr 97/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości
  Wyświetleń: 1572
 2108. 1/2010 - Kontrola w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łąka Prudnicka
  Wyświetleń: 1571
 2109. 364.Uchwała Nr XXII/361/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1571
 2110. 109. Uchwała Nr VII/107/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik za pierwsze półrocze
  Wyświetleń: 1570
 2111. 217.Uchwała Nr XIV/215/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1570
 2112. 093.Uchwała Nr VI/91/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1569
 2113. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2014
  Wyświetleń: 1569
 2114. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu pomocy społecznej na rok 2014
  Wyświetleń: 1569
 2115. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XIX z dnia 26 stycznia 2012r.
  Wyświetleń: 1569
 2116. Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej
  Wyświetleń: 1569
 2117. 060.Uchwała Nr V/58/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanych
  Wyświetleń: 1568
 2118. Dostawa paliwa
  Wyświetleń: 1568
 2119. Ogłoszenie wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2012
  Wyświetleń: 1568
 2120. PROJEKTY UHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja LII z dnia 15 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 1568
 2121. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009.
  Wyświetleń: 1568
 2122. Uchwała nr 589/2009 z dnia 16 grudnia 2009 - w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Prudnik.
  Wyświetleń: 1568
 2123. Zarządzenie Nr 127/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w spr. wykonania uchwały Nr XIII/119/2007 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania
  Wyświetleń: 1568
 2124. 208.Uchwała Nr XIV/206/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1567
 2125. 381.Uchwała Nr XXII/378/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1566
 2126. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  Wyświetleń: 1566
 2127. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług konsultacyjnych dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin.
  Wyświetleń: 1566
 2128. oo1. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr I - 1-2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1565
 2129. 150.Uchwała Nr X/148/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr:zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r.
  Wyświetleń: 1564
 2130. Majątek POK 2004
  Wyświetleń: 1564
 2131. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - SESJA NR VI Z DNIA 31 MARCA 2011R
  Wyświetleń: 1564
 2132. Zarządzenie Nr 59/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Stfana Batorego 7 w Prudniku
  Wyświetleń: 1564
 2133. Zarządzenie Nr 99/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 2 w budynku przy ul. Batorego 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1564
 2134. 325.Uchwała Nr XVIII/323/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1563
 2135. Odbiór i zagospodarowanie odpadów w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1563
 2136. Zarządzenie Nr 95A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa
  Wyświetleń: 1563
 2137. ORGANIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI NA TERENIE GMINY PRUDNIK
  Wyświetleń: 1562
 2138. Zarządzenie Nr 126A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1562
 2139. 11/2009 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń Prudnik
  Wyświetleń: 1561
 2140. 15/2009 - Kontrola w Ludowym Klubie Sportowym Zarzewie
  Wyświetleń: 1561
 2141. 191.Uchwała Nr XIII/189/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1561
 2142. 256.Uchwała Nr XVI/254/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 201r. w spr: obniżenia średniej ceny skupu żyta przymowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Prudnik w 2012r.
  Wyświetleń: 1560
 2143. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Referent ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1560
 2144. Zarządzenie Nr 150/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1560
 2145. Zarządzenie Nr 84/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1560
 2146. Zarządzenie Nr 95/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie opracowania Planu postępowania na wypadek przyjęcia ewakuowanej ludności z zagrożonych rejonów gminy Prudnik w szkole/placówce oświatowej
  Wyświetleń: 1560
 2147. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu turystyki i krajoznawstwa
  Wyświetleń: 1559
 2148. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w dziedzinie promocji Gminy Prudnik poprzez sport
  Wyświetleń: 1559
 2149. Uchwała Nr 479/2012 z dnia 7 listopada 2012 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Prudnik
  Wyświetleń: 1559
 2150. 126.Uchwała Nr VIII/124/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. uchylająca uchwałę w spr: nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 1558
 2151. 279.Uchwała Nr Nr XVII/276/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1558
 2152. Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP części wsi Szybowice, Mieszkowice i Rudziczka oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu MPZP.
  Wyświetleń: 1558
 2153. Majątek ZUK 2005
  Wyświetleń: 1557
 2154. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wystąpienie do RDOŚ i PPIS o opinię co do koniecznośći przeprowadzenia OOŚ dla przedsięwzięcia p.n. Budowa farmy wiatrowej Szybowice na terenie gminy Prudnik w obrębie miejscowości Szybowice, Mieszkowice, Rudziczka
  Wyświetleń: 1557
 2155. Zarządzenie Nr 137/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1557
 2156. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1557
 2157. Zawiadomienie o wyborze oferty na wynajem aparatury nagłaśniającej wraz z zadaszeniem sceny
  Wyświetleń: 1557
 2158. 003.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II/3/2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr: powołania stałej komisji Budżetu,Finansów I Rozwoju Gospodarczego RM w P-ku
  Wyświetleń: 1556
 2159. Informacja dla kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku
  Wyświetleń: 1556
 2160. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  Wyświetleń: 1556
 2161. Zarządzenie Nr 36/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1556
 2162. 103.Uchwała Nr VI/101/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: nadania nazwy drodze wewnętrznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1555
 2163. 138.Uchwała Nr VIII/136/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów rady sołeckiej
  Wyświetleń: 1555
 2164. 203.Uchwała Nr XIII/201/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1555
 2165. 393.Uchwała Nr XXIII/390/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. uchylajaca uchwałę w spr:zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1555
 2166. Zapytanie ofertowe na dostawę pamięci USB w ramach projektu pn. Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu czesko - polskim".
  Wyświetleń: 1555
 2167. 184.Uchwała Nr XIII/182/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1554
 2168. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja LIV - 30.04.2010
  Wyświetleń: 1554
 2169. Zarządzenie Nr 88/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1554
 2170. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje adm. za 2008 rok
  Wyświetleń: 1553
 2171. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLVIII z dnia 23 października 2013r.
  Wyświetleń: 1553
 2172. Majątek P.P.U.Torkonstal 2005
  Wyświetleń: 1552
 2173. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja X z dnia 25 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 1552
 2174. Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2011
  Wyświetleń: 1551
 2175. Zarządzenie Nr 122/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1550
 2176. Zmiana sposobu użytkowania części budynku magazynowego na potrzeby produkcyjne dla Artech Polska
  Wyświetleń: 1550
 2177. 040. Uchwała Nr IV/40/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1549
 2178. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu postanowienia odstępującego od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - Przebudowa sieci cieplnej Ratuszowa-Kościuszki, Plac Farny-.
  Wyświetleń: 1549
 2179. Zarządzenie Nr 65/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1549
 2180. 114. Uchwała Nr VII/112/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1548
 2181. 174.Uchwała Nr XIII/172/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r zmieniajaca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1548
 2182. 137.Uchwała Nr VIII/135/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  Wyświetleń: 1547
 2183. 295.Uchwała Nr XVIII/292/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2011r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
  Wyświetleń: 1547
 2184. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 1547
 2185. Majątek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku w 2007 r.
  Wyświetleń: 1547
 2186. Zarządzenie Nr 63/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1547
 2187. KARTA USŁUG Nr 15/WFB - Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że wnioskodawca jest podatnikiem podatku rolnego na terenie Gminy Prudnik.
  Wyświetleń: 1546
 2188. Uchwała Nr 263/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r.
  Wyświetleń: 1546
 2189. Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1546
 2190. Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię PPIS w Prudniku dla przedsięwzięcia Budowa obwodnicy m. Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-Granica Państwa.
  Wyświetleń: 1545
 2191. Zarządzenie Nr 92/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  Wyświetleń: 1545
 2192. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym z 04-07-2012r
  Wyświetleń: 1543
 2193. Zarządzenie Nr 69/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku
  Wyświetleń: 1543
 2194. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Meblarskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1542
 2195. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXV z dnia 5 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 1542
 2196. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2012 r
  Wyświetleń: 1541
 2197. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji - Innowacyjne wytwarzanie paliwa stałego z biomasy- w Prudniku przy ul. Nyskiej 10.
  Wyświetleń: 1541
 2198. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XI z dnia 01.08.2011r.
  Wyświetleń: 1541
 2199. Rozwój infrastruktury terenu inwestycyjnego przy ul. Przemysłowej w Prudniku
  Wyświetleń: 1541
 2200. Uchwała Nr 649/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2012 r.
  Wyświetleń: 1541
 2201. Zapytanie ofertowe na produkcję 5 filmowych spotów reklamowych, realizowanych w ramach projektu pn. "Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu polsko - czeskim"
  Wyświetleń: 1541
 2202. Zarządzenie Nr 166/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1541
 2203. Zarządzenie Nr 171/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1541
 2204. 12/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku
  Wyświetleń: 1539
 2205. 210.Uchwała Nr XIV/208/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1539
 2206. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 1539
 2207. Zarządzenie Nr 188/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1539
 2208. 030. Uchwała Nr III/30/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w spawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa Rady Miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1537
 2209. 17/2011 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Szybowicach
  Wyświetleń: 1537
 2210. Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 1537
 2211. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1536
 2212. Zarządzenie Nr 73/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali położonych w budynku przy ul. Nyskiej 21 w Prudniku
  Wyświetleń: 1536
 2213. Majątek ZBK 2005
  Wyświetleń: 1535
 2214. Oświadczenie majątkowe Burmistrza Prudnika złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 1535
 2215. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
  Wyświetleń: 1533
 2216. WYBORY PARLAMENTARNE 2019
  Wyświetleń: 1533
 2217. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1533
 2218. Zarządzenie Nr 87/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1533
 2219. 15/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu w Łące Prudnickiej
  Wyświetleń: 1531
 2220. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1531
 2221. 10/2010 - Kontrola w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku
  Wyświetleń: 1530
 2222. 180.Uchwała Nr XIII/178/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1530
 2223. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o zakończeniu postępowania w.s. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n. Przebudowa ul. Lompy w Prudniku
  Wyświetleń: 1530
 2224. 197.Uchwała Nr XIII/195/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1529
 2225. 006.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-6-2010 z dnia 10 grudnia 2010 w spr. powołania stałej komisji Gospodarki Komunalnej,Mieszkaniowej i Budownictwa
  Wyświetleń: 1528
 2226. 036. Uchwała Nr IV/36/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011 rok
  Wyświetleń: 1528
 2227. 147.Uchwała Nr IX/145/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 13 czerwca 2011r. w spr: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1528
 2228. Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej na rok 2011
  Wyświetleń: 1528
 2229. Postanowienie Burmistrza Prudnika o podjęciu postępowania z urzędu w.s. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej osiedla Jesionowe Wzgórze
  Wyświetleń: 1528
 2230. Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
  Wyświetleń: 1528
 2231. PROJEKTY UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ - sesja LII - 26.02.2010
  Wyświetleń: 1528
 2232. 142.Uchwała Nr VIII/140/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: przekazania skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu
  Wyświetleń: 1527
 2233. Uchwała Nr 481/2011 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik za I półrocze
  Wyświetleń: 1527
 2234. 012.Uchwała RM w Prudniku Nr II/12/2010 zm.uchwałę w spr: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku z dnia 10.12.2010r.
  Wyświetleń: 1526
 2235. 024. Uchwała Nr III/24/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011
  Wyświetleń: 1526
 2236. Zarządzenie Nr 144/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 r.
  Wyświetleń: 1526
 2237. 054.Uchwała Nr V/52/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1525
 2238. 145.Uchwała Nr VIII/143/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. zm.uchwałę w spr: ustalenia stref płatnego parkowania , określenia wysokości stawek opłaty
  Wyświetleń: 1524
 2239. 7/2009 - Kontrola w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku
  Wyświetleń: 1524
 2240. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1524
 2241. GODZINY OTWARCIA WIEJSKICH DOMÓW KULTURY NA TERENIE GMINY PRUDNIK
  Wyświetleń: 1523
 2242. 066.Uchwała Nr VI/64/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. zm.uchwałę w spr:nadania statutu MiG Bibliotece Publicznej w P-ku
  Wyświetleń: 1522
 2243. Uchwała nr 7/2009 z dnia 6 marca 2009 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu krótkoterminowego przez Gminę Prudnik
  Wyświetleń: 1522
 2244. Zarządzenie Nr 181/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie nie wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości
  Wyświetleń: 1522
 2245. 243.Uchwała Nr XV/241/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1521
 2246. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Prudniku
  Wyświetleń: 1521
 2247. 119.Uchwała Nr VIII/117/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r.
  Wyświetleń: 1520
 2248. 441.Uchwała Nr XXVI/438/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1520
 2249. DANE TELEADRESOWE
  Wyświetleń: 1520
 2250. Uchwała Nr 321/2010 z dnia 14 września 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 1520
 2251. 058.Uchwała Nr V/56/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1519
 2252. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonania zadania: Dokończenie remontu nawierzchni chodnika i schodów wejścia głównego do szkoły - ZSP PSP - Rudziczka.
  Wyświetleń: 1519
 2253. 12/2009 - Kontrola w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1518
 2254. Uchwała nr 87/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1518
 2255. 010.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-10-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
  Wyświetleń: 1516
 2256. 209.Uchwała Nr XIV/207/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1516
 2257. 173.Uchwała Nr XIII/171/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1515
 2258. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVII z dnia 1 sierpnia 2012r.
  Wyświetleń: 1515
 2259. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi we wsi Niemysłowice
  Wyświetleń: 1515
 2260. 056.Uchwała Nr V/54/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia części nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1514
 2261. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XV z dnia 27 października 2011r.
  Wyświetleń: 1514
 2262. Zarządzenie Nr 93/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 r.
  Wyświetleń: 1514
 2263. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1513
 2264. 2/2010 - Kontrola w Klubie Sportowym Pogoń Prudnik
  Wyświetleń: 1512
 2265. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. -Budowa obwodnicy m. Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-Granica Państwa-.
  Wyświetleń: 1512
 2266. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Przebudowa drogi gminnej ulicy Strzeleckiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1512
 2267. 033. Uchwała Nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011- 2014
  Wyświetleń: 1511
 2268. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2006 r.
  Wyświetleń: 1511
 2269. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1511
 2270. 14/2009 - Kontrola w Międzyszkolnym Klubie Sportowym SPARTA
  Wyświetleń: 1510
 2271. Droga dojazdowa do kompleksu sportowego ul. Podgórna w Prudniku
  Wyświetleń: 1510
 2272. Otwarty konkurs ofert: z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2015
  Wyświetleń: 1510
 2273. 125.Uchwała Nr VIII/123/2011 Rady Miejskiej w Pruddniku z dnia 31 maja 2011r. w spr:obciążenia nieruchomości
  Wyświetleń: 1509
 2274. 5/2010 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń Prudnik
  Wyświetleń: 1509
 2275. Zarządzenie Nr 138A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1508
 2276. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1507
 2277. Otwarty konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2014
  Wyświetleń: 1507
 2278. Uchwała nr 306/2013 z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Prudnik.
  Wyświetleń: 1508
 2279. Uchwała Nr 595/2012 z dnia 12 grudnia 2012 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały i wieloletniej prognozie finansowej Gminy Prudnik na lata 2013-2018
  Wyświetleń: 1506
 2280. Majątek MiGBP w 2012 r.
  Wyświetleń: 1505
 2281. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika w.s. wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedś. p.n. Przebudowa budynku gospodarczego i zmiany sposobu użytkowania na budynek warsztatu stolarskiego
  Wyświetleń: 1505
 2282. Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej na budowę obwodnicy m. Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-Granica Państwa.
  Wyświetleń: 1505
 2283. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piorunkowice oraz o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu.
  Wyświetleń: 1505
 2284. Otwarty konkurs ofert: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2014
  Wyświetleń: 1505
 2285. Zapytanie ofertowe na zabezpieczenie medyczne imprezy pn. 36 Rajd Maluchów - Prudnik 2015r. w ramach projektu pn. "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1505
 2286. 025. Uchwała Nr III/25/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 1503
 2287. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1503
 2288. Zarządzenie Nr 83/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1503
 2289. zapytanie ofertowe na "Usługi elektryczne związane z organizacją imprezy plenerowej pn. 35 Rajd Maluchów - Prudnik 2014 rok realizowaną w ramach projektu "Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin"
  Wyświetleń: 1502
 2290. Zarządzenie Nr 80/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych
  Wyświetleń: 1502
 2291. 135.Uchwała Nr VIII/133/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  Wyświetleń: 1501
 2292. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1501
 2293. 183.Uchwała Nr XIII/181/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1500
 2294. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXXIII z dnia 30 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 1500
 2295. Informacja o wyborze ofert- promocja sportu poprzez osiągnięcia sportowe w 2010 roku
  Wyświetleń: 1499
 2296. Otwarty konkurs ofert: z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2016
  Wyświetleń: 1499
 2297. Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PTK Centertel Sp. z o.o. nr 5193 Prudnik II.
  Wyświetleń: 1499
 2298. 196.Uchwała Nr XIII/194/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1496
 2299. Ogłoszenie o naborze do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1496
 2300. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - Sesja Nr VII z dnia 29 kwietnia 2011
  Wyświetleń: 1496
 2301. Zawiadomienie o wydaniu decyzji umorzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej na : Przebudowę drogi gminnej, ullicy Reja w Prudniku.
  Wyświetleń: 1496
 2302. 002.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr I-2-2010 z dnia 1 grudnia 2010r. w spr: wyboru Wiceprzewodniczącego RM
  Wyświetleń: 1495
 2303. 107. Uchwała Nr VII/105/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1495
 2304. Projekty uchwał na LX sesję RM w dniu 30 sierpnia 2010r.
  Wyświetleń: 1495
 2305. Projekty uchwał na LXII sesję Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 30.09.2010r.
  Wyświetleń: 1495
 2306. Zarządzenie Nr 101/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1495
 2307. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie i wyprodukowanie materiałów promocyjnych związanych z organizacją imprezy plenerowej pn. 36 Rajd Maluchów - Prudnik 2015r. w ramach projektu Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1495
 2308. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  Wyświetleń: 1494
 2309. Zarządzenie Nr 67/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości
  Wyświetleń: 1494
 2310. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PS I 8170 - 54/2008
  Wyświetleń: 1494
 2311. Oferta realizacji zadania publicznego w 2010 - wystawa POLICJA W OCHRONIE DZIEDZICTWA NARODOWEGO
  Wyświetleń: 1493
 2312. 095.Uchwała Nr VI/93/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1492
 2313. 189.Uchwała Nr XIII/187/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1492
 2314. Uchwała Nr 309/2007 z dnia 21 września 2007r.
  Wyświetleń: 1492
 2315. Zarządzenie Nr 98/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Batorego 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1492
 2316. Petycja Nr 2/2017
  Wyświetleń: 1491
 2317. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1491
 2318. 19/2011 - Kontrola w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Prudniku
  Wyświetleń: 1490
 2319. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 1490
 2320. Zarządzenie Nr 136/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1490
 2321. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 1489
 2322. 015.Uchwała Nr II/15/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierzat na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1488
 2323. 208.Uchwala Nr XIV/205/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1488
 2324. 020. Uchwała Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2011 rok
  Wyświetleń: 1487
 2325. 078.Uchwała Nr VI/76/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1487
 2326. Informacja o wyborze ofert w wyniku otwartego konkursu na realizacje zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  Wyświetleń: 1487
 2327. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja L z dnia 31 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 1487
 2328. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XII z dnia 10.08.2011r.
  Wyświetleń: 1486
 2329. Zarządzenie Nr 91/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1486
 2330. 084.Uchwała Nr VI/82/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1485
 2331. Otwarty konkurs ofert: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2016
  Wyświetleń: 1485
 2332. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1485
 2333. 190.Uchwała Nr XIII/188/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1484
 2334. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi transportu sprzętu na imprezę pn. 35 Rajd Maluchów
  Wyświetleń: 1484
 2335. Informacja o wyborze ofert - dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu kultury fizycz. sportu i turystyki oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej na rok 2009.
  Wyświetleń: 1483
 2336. Przebudowa magistrali cieplnej wraz z budową sieci cieplnej DN300/DN50/DN25 o łącznej długości l=496,7 mb oraz budowa 9 szt. węzłów cieplnych przy ul. Powstańców Śląskich i Monte Cassino w Prudniku.
  Wyświetleń: 1483
 2337. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XLVIII z dnia 30 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 1482
 2338. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 1481
 2339. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 1481
 2340. Uchwała Nr 359/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Prudnik
  Wyświetleń: 1481
 2341. Podatki i formularze na 2020 r.
  Wyświetleń: 1479
 2342. Zarządzenie Nr 30/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1479
 2343. 057.Uchwała Nr V/55/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1478
 2344. 16/2011 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rudziczce
  Wyświetleń: 1478
 2345. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o podjęciu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla budowy farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 1478
 2346. Sprawozdania 2016 - I kwartał
  Wyświetleń: 1478
 2347. 17/2010 - Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1477
 2348. Informacja o wyborze ofert - dot. otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fiz. sportu i turystyki oraz profilaktycznej działaln. infor. na 2010 rok
  Wyświetleń: 1477
 2349. Zarządzenie Nr 52/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie zmiany wysokości udziału w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu
  Wyświetleń: 1477
 2350. Uchwała nr 88/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Prudnik w 2012 r.
  Wyświetleń: 1476
 2351. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: badania przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
  Wyświetleń: 1476
 2352. 037. Uchwała Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1475
 2353. Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 1475
 2354. Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę puzzli promocyjnych Gminy Prudnik realizowane w ramach projektu pn. "Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu czesko - polskim"
  Wyświetleń: 1475
 2355. 206.Uchwała Nr XIV/204/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wprowadzenia oplaty prolongacyjnej
  Wyświetleń: 1474
 2356. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej na Przebudowę sieci cieplnej wysokoparametrowej Ratuszowa-Kościuszki oraz Plac Farny.
  Wyświetleń: 1473
 2357. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XIX z dnia 18 grudnia 2015 r.
  Wyświetleń: 1473
 2358. Majątek MZP 2009.
  Wyświetleń: 1472
 2359. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wystąpieniu do organów opiniujących w.s. wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. p.n. Farma Wiatrowa zlokalizowana w Gminie Prudnik - w obrębie miejscowości Szybowice Rudziczka i Mieszkowice
  Wyświetleń: 1471
 2360. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o otrzymaniu opini od PPIS i postanowienia RDOŚ w Opolu uzgadniajacych warunki z zakresu ochrony środowiska dla przedsięw p.n. Budowa obwodnicy m Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41Nysa-Trzebina-Granica Państwa
  Wyświetleń: 1470
 2361. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p. n. Budowa zakładu produkcyjno magazynowego firmy TSP Sp z.o.o w Prudniku na działce nr 1710/82 K.M. 1, obręb Prudnik
  Wyświetleń: 1470
 2362. Zarządzenie Nr 110/2012 Burmistrrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1470
 2363. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1470
 2364. Zarządzenie Nr 121/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1469
 2365. Uchwała Nr 316/2009 z dnia 21.09.2009 - Opinia z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.
  Wyświetleń: 1468
 2366. 1/2011 - Kontrola w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Prudniku w zakresie prawidłowości funkcjonowania stołówki
  Wyświetleń: 1465
 2367. 12/2010 - Kontrola w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1465
 2368. Zarządzenie Nr 70/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1465
 2369. Uchwała Nr 268/2012 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej RM w Pudniku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Prudnika z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
  Wyświetleń: 1464
 2370. Uchwała Nr 651/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Prudnik na lata 2012-2016
  Wyświetleń: 1464
 2371. Zarządzenie Nr 77/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1464
 2372. 081.Uchwała Nr VI/79/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1463
 2373. Informacja o Kandydatach spełniających wymogi formalne na stanowisko inspektora d/s technicznych 1/2 etatu w GZOiW w Prudniku
  Wyświetleń: 1462
 2374. 19/2009 - Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1461
 2375. 099.Uchwała Nr VI/97/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1460
 2376. Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
  Wyświetleń: 1460
 2377. Zaproszenie do składania ofert na wymianę drzwi do Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach
  Wyświetleń: 1460
 2378. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: usługi pedagogiczno-edukacyjne w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w Publicznym Stowarzyszeniowym Przedszkolu
  Wyświetleń: 1460
 2379. 8/2011 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury
  Wyświetleń: 1459
 2380. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 1459
 2381. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wszczęciu postępowania w.s. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. p.n. Farma Wiatrowa zlokalizowana w Gminie Prudnik - w obrębie miejscowości Szybowice Rudziczka i Mieszkowice
  Wyświetleń: 1459
 2382. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje adm. 2004 r.
  Wyświetleń: 1459
 2383. 15/2010 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń
  Wyświetleń: 1458
 2384. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej przedsięwzięcia -Przebudowa sieci cieplnej Ratuszowa-Kościuszki-Plac Farny, w ramach zadania IIIetap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika.
  Wyświetleń: 1457
 2385. 7/2011 - Kontrola w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1456
 2386. Budżet Obywatelski 2018
  Wyświetleń: 1456
 2387. Uchwała nr 130/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2012 r.
  Wyświetleń: 1455
 2388. Zapytanie oferowe na wykonanie materiałów promocyjnych na 36 Rajd Maluchów - Prudnik 2015 rok w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1455
 2389. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej na rok 2012
  Wyświetleń: 1454
 2390. Regulamin Organizacyjny Prudnickiego Ośrodka Kultury
  Wyświetleń: 1454
 2391. 090.Uchwała Nr VI/88/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1452
 2392. Zapytanie ofertowe na wykonanie mapy turystycznej pogranicza polsko-czeskiego
  Wyświetleń: 1452
 2393. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dot. wydania zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Przebudowa drogi gimnnej ulicy Strzeleckiej w Prudniku.
  Wyświetleń: 1452
 2394. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  Wyświetleń: 1451
 2395. Publiczne Przedszkole Nr 4
  Wyświetleń: 1451
 2396. Zarządzenie Nr 165A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1451
 2397. 143.Uchwała Nr VIII/141/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. zm.uchwałę w spr: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niemysłowice
  Wyświetleń: 1448
 2398. 4/2011 - Kontrola w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 1447
 2399. Majątek TBS 2007.
  Wyświetleń: 1447
 2400. Informacja z 27-06-2012r o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy
  Wyświetleń: 1444
 2401. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XLVI z dnia 28 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1444
 2402. 023. Uchwała Nr III/23/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2010r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie
  Wyświetleń: 1443
 2403. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług konsultacyjnych dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin
  Wyświetleń: 1443
 2404. Uchwała Nr 385/2010 z dnia 1 października 2010 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
  Wyświetleń: 1442
 2405. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1442
 2406. Zapytanie ofertowe na wynajem aparatury nagłaśniajacej oraz zadaszenia sceny na imprezę pn. X Rocznica Wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1442
 2407. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
  Wyświetleń: 1441
 2408. 133.Uchwała Nr VIII/131/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  Wyświetleń: 1440
 2409. Informacja
  Wyświetleń: 1440
 2410. Ogłoszenie o zamówieniu na" występ artystyczny - koncert piosenki dziecięcej Majki Jeżowskiej podczas 35 Rajdu Maluchów w Prudniku w ramach projektu Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin"
  Wyświetleń: 1440
 2411. 121.Uchwała Nr VIII/119/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zaciągnięcia przez Gmnię Prudnik długoterminowego kredytu
  Wyświetleń: 1439
 2412. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej na PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ ULICY REJA W PRUDNIKU.
  Wyświetleń: 1439
 2413. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  Wyświetleń: 1437
 2414. Otwarty konkurs ofert: z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2017
  Wyświetleń: 1437
 2415. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XX z dnia 3 lutego 2012r.
  Wyświetleń: 1437
 2416. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1437
 2417. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1435
 2418. Ogłoszenie o przetargu z 16-04-2012r - lokal mieszkalny ul. Grottgera 1,2
  Wyświetleń: 1435
 2419. Majątek POK 2006
  Wyświetleń: 1434
 2420. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n.-Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej Ratuszowa-Kościuszki; Sieci cieplnej z przyłączami-Plac Farny--w ramach III etapu rewitalizacji śródmieścia Prudnika.
  Wyświetleń: 1434
 2421. Zawiadomienie o wyborze oferty na zabezpieczenie medyczne imprezy pn. 35 Rajd Maluchów
  Wyświetleń: 1434
 2422. 10/2009 - Kontrola w GZ LZS
  Wyświetleń: 1433
 2423. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1433
 2424. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1433
 2425. Otwarty konkurs ofert: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2015
  Wyświetleń: 1432
 2426. 046.Stanowisko RM w P-ku z dnia 27.01.2011 w spr: propozycji zm.Woj.Planu Działania Systemu Pań.Ratownictwa Medycznego dla woj.Opolskiego na lata 2011 - 2013
  Wyświetleń: 1430
 2427. Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej na rok 2011
  Wyświetleń: 1430
 2428. Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora placówki oświatowej
  Wyświetleń: 1429
 2429. 022. Uchwała Nr III/22/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010 rok
  Wyświetleń: 1428
 2430. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXI z dnia 25 lutego 2016 r.
  Wyświetleń: 1428
 2431. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1428
 2432. Majątek ZUK 2006
  Wyświetleń: 1427
 2433. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja nr IV - 27.01.2011r.
  Wyświetleń: 1427
 2434. Majątek TBS 2009.
  Wyświetleń: 1426
 2435. INFORMACJA z 27-06-2012r -wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1425
 2436. 171.Uchwała Nr XIII/169/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r
  Wyświetleń: 1424
 2437. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1424
 2438. Projekty uchwał na LV sesję Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1424
 2439. Ogłoszenie - zawiadomienie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji - Budowa infrastruktury technicznej do terenów przeznaczonych na strefę ekonomiczną - .
  Wyświetleń: 1423
 2440. UWAGA ! Zmiana terminu składania ofert w przetargu na: Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej – etap I
  Wyświetleń: 1423
 2441. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1423
 2442. Zawiadomienie o wyborze oferty na występ artystyczny Zespołu "Centrum Uśmiechu" podczas imprezy plenerowej pn. 36 Rajd Maluchów
  Wyświetleń: 1423
 2443. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r.
  Wyświetleń: 1421
 2444. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1421
 2445. 170.Uchwała Nr XII/168/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 sierpnia 2011r. w spr: opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz za pobyt dzieci w oddz. żłobkowych przedszkoli publicznych..
  Wyświetleń: 1420
 2446. Oświadczenia majątkowe złożone w dniu rozwiązania umowy o pracę
  Wyświetleń: 1420
 2447. Regulamin boiska przy ulicy Podgórnej.
  Wyświetleń: 1420
 2448. Uchwała Nr 373/2008 w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1420
 2449. Informacja o wyborze ofert w otwartym konkursie ofert na rok 2010 z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1419
 2450. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2015
  Wyświetleń: 1419
 2451. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXIII z dnia 28 kwietnia 2016 r.
  Wyświetleń: 1416
 2452. Sprawozdania roczne -2016
  Wyświetleń: 1415
 2453. 390.Uchwała Nr XXIII/387/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r.zm.uchwałę w spr: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gm.Prudnik na lata 2012-2016
  Wyświetleń: 1413
 2454. ZARZĄDZENIE NR73/2009 BURMISTRZA PRUDNIKA
  Wyświetleń: 1413
 2455. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2018
  Wyświetleń: 1411
 2456. projekty uchwał na LXIII sesje 28 października 2010r.
  Wyświetleń: 1411
 2457. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja XII z dnia 06 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 1411
 2458. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1411
 2459. Ogłoszenie Burmistrza
  Wyświetleń: 1410
 2460. Zarządzenie Nr 174/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1410
 2461. Zarządzenie Nr 179/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Stefana Batorego 25 w Prudniku
  Wyświetleń: 1410
 2462. Ogłoszenie o przetargu z 05-04-2012r - Czyżowice 77
  Wyświetleń: 1409
 2463. Świadczenie usług przewozu pasażerów na linii komunikacji miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1409
 2464. 146.Uchwała Nr IX/144/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 13 czerwca 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r.
  Wyświetleń: 1408
 2465. Informacja dotycząca naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.
  Wyświetleń: 1408
 2466. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja XI z dnia 09 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 1408
 2467. Sprawozdania 2017 - I kwartał
  Wyświetleń: 1408
 2468. Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie określenia obowiązku OOŚ dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej ulicy Reja w Prudniku
  Wyświetleń: 1408
 2469. Zarządzenie Nr 74/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1407
 2470. 5/2011 - Kontrola w GZ LZS
  Wyświetleń: 1406
 2471. Nabór na wolne stanowisko "Kierownik Referatu Strategii i Rozwoju"
  Wyświetleń: 1406
 2472. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015
  Wyświetleń: 1406
 2473. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 1404
 2474. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1404
 2475. 11/2010 - Kontrola w Klubie Sportowym Pogoń Prudnik
  Wyświetleń: 1403
 2476. Remont elewacji parteru wraz z cokołem oraz naprawa schodów wejściowych do Ratusza
  Wyświetleń: 1403
 2477. Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku
  Wyświetleń: 1403
 2478. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1402
 2479. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXXVI z dnia 26 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 1402
 2480. INFORMACJA z 25-07-2012r o wywieszeniu wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży
  Wyświetleń: 1401
 2481. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1401
 2482. Majątek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku w 2008 r.
  Wyświetleń: 1400
 2483. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów biurowych.
  Wyświetleń: 1400
 2484. 8/2009 - Kontrola w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 1399
 2485. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1399
 2486. Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2018-2023
  Wyświetleń: 1398
 2487. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  Wyświetleń: 1397
 2488. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu ooś dla przedsięwziecia p.n. Przebudowa ul. Lompy w Prudniku
  Wyświetleń: 1396
 2489. Zarządzenie Nr 1/2012 Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z Filią w Wieszczynie
  Wyświetleń: 1396
 2490. 2/2011 - Kontrola w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Prudniku w zakresie prawidłowości funkcjonowania stołówki
  Wyświetleń: 1395
 2491. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1395
 2492. Ogłoszenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej osiedla Jasienowe Wzgórze
  Wyświetleń: 1394
 2493. Oświadczenia majątkowe radnych 2004
  Wyświetleń: 1394
 2494. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXVII z dnia 31 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 1393
 2495. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. geodezji - umowa o pracę na zastępstwo"
  Wyświetleń: 1390
 2496. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1390
 2497. Majątek 2007
  Wyświetleń: 1388
 2498. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014
  Wyświetleń: 1388
 2499. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1388
 2500. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1387
 2501. Uchwała Nr 478/2007 z dnia 14.12.2007r. w sprawie prawidłowości przedłożonej wraz z projektm uchwały budżetowej na 2008 rok prognozy kwoty długu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1387
 2502. Ogłoszenie o wszcęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej i zwróceniu się o wydanie opini do PPIS w prudniku i RDOŚ w Opolu dla przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej osiedla Jesionowe Wzgórze
  Wyświetleń: 1386
 2503. INFORMACJA z 04-07-2012r o wywieszeniu wykazu
  Wyświetleń: 1385
 2504. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n. Przebudowa ul. Lompy w Prudniku
  Wyświetleń: 1385
 2505. Zapytanie ofertowe na "wynajem urządzeń pneumatycznych na imprezę plenerową pn. 35 Rajd Maluchów - Prudnik 2014 realizowaną w ramach projektu "Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin"
  Wyświetleń: 1385
 2506. Uchwała Nr 371/2008 w sprawie opinii o przedłużonym przez Burmistrza Prudnika projekcie budżetu na 2009 rok
  Wyświetleń: 1384
 2507. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1384
 2508. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wynajem urządzeń pneumatycznych na imprezę plenerową pn. 35 Rajd Maluchów
  Wyświetleń: 1384
 2509. Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej
  Wyświetleń: 1383
 2510. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wszczęciu postępowania w.s. wydania decyzji o środowiskowych uwarynkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia p.n. Przebudowa ul. Lompy w Prudniku
  Wyświetleń: 1382
 2511. Uchwała Nr 148/06 z dnia 19 kwietnia 2006 r.
  Wyświetleń: 1382
 2512. Uchwała nr 587/2009 z dnia 16 grudnia 2009 - w sprawie opinii o przedłożonym projektcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2010r.
  Wyświetleń: 1382
 2513. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1380
 2514. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o zakończeniu postępowania w.s. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n. Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Prudniku
  Wyświetleń: 1378
 2515. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu postanowienia odstępującego od przeprowadzenia OOŚ na Budowę infrastruktury technicznej do terenów przeznaczonych na strefę ekonomiczną.
  Wyświetleń: 1377
 2516. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1376
 2517. Remont posadzek w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1375
 2518. Uchwała Nr 371/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Prudnik
  Wyświetleń: 1375
 2519. Zapytanie ofertowe na wykonanie maskotki promocyjnej Gminy Prudnik realizowane w ramach projektu pn. "Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu czesko -polskim"
  Wyświetleń: 1375
 2520. Majątek 2008
  Wyświetleń: 1374
 2521. Zapytanie ofertowe na ochronę imprezy pn. X Rocznica Wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1373
 2522. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1372
 2523. Postanowienie Burmistrza Prudnika w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedś. p.n. Budowa Zakładu produkcyjno - magazynowego firmy TSP SP. z.o.o. na działce nr 1710/82 K.M. 1 obręb Prudnik
  Wyświetleń: 1370
 2524. Uchwała nr 588/2009 z dnia 16 grudnia 2009r.- w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określnonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2010r .
  Wyświetleń: 1369
 2525. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1369
 2526. 16/2010 - Kontrola w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1368
 2527. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
  Wyświetleń: 1368
 2528. Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do 31 marca 2006 r.
  Wyświetleń: 1367
 2529. 9/2009 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury
  Wyświetleń: 1365
 2530. Informacja o wyborze ofert - dot. konkursu ofert na rok 2009 z zakresu pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 1365
 2531. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
  Wyświetleń: 1361
 2532. Uchwała nr 39/2009 z dnia 17 kwietnia 2009r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - w sprawiew opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Prudnik sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok.
  Wyświetleń: 1361
 2533. Uchwała nr 505/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2011 r.
  Wyświetleń: 1361
 2534. Majątek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w 2010 r.
  Wyświetleń: 1359
 2535. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o zawieszeniu postępowania w.s. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n. Budowa farmy wiatrowej Szybowice na terenie Gminy Prudnik w obrębie miejscowości Szybowice, Mieszkowice i Rudziczka
  Wyświetleń: 1359
 2536. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla -Budowy obwodnicy m Prudnik w ciągu drogi Krajowej Nr 41-
  Wyświetleń: 1358
 2537. 6/2010 - Kontrola w Klubie Sportowym Obuwnik
  Wyświetleń: 1357
 2538. Zarządzenie Burmistrza Prudnika w sprawie odpłatności za wyżywienie.
  Wyświetleń: 1357
 2539. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej na zmianę przeznaczenia budynku gospodarczego na warsztat stolarski w Prudniku.
  Wyświetleń: 1355
 2540. Sprawozdanie z działalności za 2009 rok.
  Wyświetleń: 1354
 2541. Uchwała nr 364/2013 z dnia 13 września 2013r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Prudnik za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 1352
 2542. Zarządzenie Nr 85/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zwrotów wydatków w 2012 roku w gminnych jednostkach budżetowych
  Wyświetleń: 1352
 2543. 105.Uchwała Nr VI/103/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: przekazania skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.
  Wyświetleń: 1351
 2544. Oferta realizacji zadania publicznego w 2010 r. - związanego z organizacją wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym
  Wyświetleń: 1351
 2545. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 1350
 2546. Zawiadomienie o wyborze oferty na usługi elektryczne na imprezę pn. 35 Rajd maluchów
  Wyświetleń: 1350
 2547. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2009.
  Wyświetleń: 1349
 2548. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 1349
 2549. Uchwała Nr 467/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
  Wyświetleń: 1349
 2550. INFORMACJA z 16-07-2012r o wyborze oferty na prace geodezyjne
  Wyświetleń: 1348
 2551. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z przeprawą mostową
  Wyświetleń: 1348
 2552. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 1347
 2553. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego
  Wyświetleń: 1345
 2554. Uchwała nr 682/2015 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1345
 2555. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: z zakresu pomocy społecznej na rok 2014
  Wyświetleń: 1344
 2556. Zapytanie ofertowe na występ artystyczny Zespołu "Centrum Uśmiechu" podczas 36 Rajdu Maluchów realizowanego w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1344
 2557. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2009.
  Wyświetleń: 1341
 2558. Zawiadomienie o wyborze oferty na wynajem 2 hal namiotowych na imprezę pn. 35 Rajd Maluchów
  Wyświetleń: 1341
 2559. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1337
 2560. Uchwała nr 735/2013 z dnia 26 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1337
 2561. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1336
 2562. Uchwała nr 494/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1335
 2563. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: z zakresu pomocy społecznej na rok 2016
  Wyświetleń: 1332
 2564. Przetarg nieograniczony: Dostawa urządzeń do digitalizacji muzealiów dla Muzeum Ziemi Prudnickiej w ramach zadania pn. Wirtualne Oblicze Kultur
  Wyświetleń: 1332
 2565. Uchwała Nr 372/2008 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Prudnik w 2009 roku
  Wyświetleń: 1332
 2566. 026. Uchwała Nr III/26/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego prkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie
  Wyświetleń: 1331
 2567. Informacja o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12
  Wyświetleń: 1331
 2568. 067.Uchwała Nr VI/65/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. zm.uchwałę w spr: nadania statutu ŚDS w P-ku
  Wyświetleń: 1330
 2569. Zawiadomienie o wyborze oferty na wynajem aparatury nagłaśniającej i sceny wraz z zadaszeniem na imprezę plenerową pn. 36 Rajd Maluchów w Prudniku
  Wyświetleń: 1329
 2570. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXVI z dnia 12 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 1328
 2571. Budżet 2018
  Wyświetleń: 1327
 2572. ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2009 W DZIEDZINIE PROMOCJI GMINY PRUDNIK POPRZEZ OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
  Wyświetleń: 1327
 2573. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1326
 2574. Wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2017
  Wyświetleń: 1325
 2575. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  Wyświetleń: 1324
 2576. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PS I 8170 - 53/2008
  Wyświetleń: 1324
 2577. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  Wyświetleń: 1322
 2578. 3/2011 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Moszczance w zakresie prawidłowości funkcjonowania stołówki
  Wyświetleń: 1321
 2579. 18/2009 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 1320
 2580. ZŁOŻONE PETYCJE 2019
  Wyświetleń: 1320
 2581. INFORMACJA z 20-06-2012r o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1319
 2582. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1319
 2583. Zmiana do zaproszenia do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1319
 2584. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1317
 2585. Uchwała Nr 525/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Prudnik na lata 2015-2018
  Wyświetleń: 1315
 2586. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o zakończeniu postępowania ws. wydania decycji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia p.n. Budowa obwodnicy m Prudnik w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa -Prudnik-Trzebina- Granica Państwa
  Wyświetleń: 1314
 2587. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej oraz osoby wydającej decyzje administracyjne za 2006 w związku z rozpoczęciem kadencji
  Wyświetleń: 1312
 2588. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym z 23-01-2013 na zbycie nieruchomości - ul. Mickiewicza i ul. Asnyka
  Wyświetleń: 1311
 2589. Wykonanie budżetu Gminy Prudnik za 2016 rok
  Wyświetleń: 1310
 2590. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXXI z dnia 27 października 2016 r.
  Wyświetleń: 1309
 2591. Zaproszenie do złożenia oferty na wyceny nieruchomości
  Wyświetleń: 1309
 2592. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  Wyświetleń: 1308
 2593. Uchwała nr 566/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2014 r.
  Wyświetleń: 1308
 2594. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o zakończeniu postępowania w.s. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej oś. Jesionowe Wzgórze
  Wyświetleń: 1307
 2595. Zawiadomienie o uniewżnieniu postępowania na dostawę pamięci USB w ramach projektu pn. "Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu czesko - polskim"
  Wyświetleń: 1306
 2596. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1305
 2597. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1305
 2598. 8/2010 - Kontrola w Ludowym Klubie Sportowym Zarzewie
  Wyświetleń: 1302
 2599. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXVIII z dnia 29 września 2016 r.
  Wyświetleń: 1300
 2600. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1299
 2601. Oświadczenia majątkowe złożone w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania spółką
  Wyświetleń: 1298
 2602. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVIII z dnia 30 sierpnia 2012r.
  Wyświetleń: 1298
 2603. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarynkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej osiedla Jesionowe Wzgórze
  Wyświetleń: 1296
 2604. Zawiadomienie o wyborzez oferty na występ artystyczny w ramach projektu "Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin" - 35 Rajd Maluchów
  Wyświetleń: 1295
 2605. Sprawozdania 2017 - II kwartał
  Wyświetleń: 1294
 2606. Uchwała nr 423/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Prudnik na lata 2017-2020
  Wyświetleń: 1294
 2607. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 1293
 2608. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 1292
 2609. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1291
 2610. Uchwała Nr 76/