Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie Burmistrza o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80, poz 717 z późn.zm.

ogłoszenie burmistrza o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80, poz 717 z poz.zm..jpeg