Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

KARTA USŁUG Nr 25/RSO - Decyzja o wymeldowaniu.

 

herb.jpeg

 KARTA USŁUG Nr 25/RSO
  Urząd Miejski w Prudniku

  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 77 40 66 200, fax 77 40 66 228
 
www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail:

 

 

Nazwa usługi: 

Decyzja o wymeldowaniu.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, Wydział Organizacyjny Referat Spraw Obywatelskich, II piętro, pokój nr 221, tel. 77 40 66 237-238, fax 77 40 66 228, e-mail:
Godz. pracy - poniedziałek-piątek: 7:15-15:15

Wymagane dokumenty:


 

1. Podanie o wymeldowanie napisane przez osobę wnoszącą /właściciela, najemcę lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym/
2.Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tj. akt notarialny , wypis z księgi wieczystej , orzeczenie sądu , decyzja administracyjna, umowa cywilno - prawna /w oryginale do wglądu/.

 

Opłaty:


 

Opłata skarbowa 10,00zł
za dokonanie czynności urzędowej
- wydanie decyzji administracyjnej.

Dowód wpłaty dołączmy do podania.

Termin załatwienia sprawy:


 

1 do 2 miesięcy, sprawy szczególnie skomplikowane powyżej 2 miesięcy
( gdy trzeba wyznaczyć kuratora dla osoby nieobecnej).

Tryb odwoławczy: 

Odwołanie składa się do Wojewody Opolskiego w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Burmistrza Prudnika.

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 139 poz.993 z późn zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1282       z późn. zm.) 

 

Informacje
dodatkowe:


 

Podanie powinno zawierać informacje o tym:
kogo wymeldować, z jakiego adresu, od kiedy nie zamieszkuje (uzasadnienie przyczyn żądania wymeldowania), aktualny adres pobytu osoby, która ma być wymeldowana (jeśli jest znany).

Opracował:   Andrzej Żurawski
Sprawdził:    Sekretarz Gminy - Marek Radom
Zatwierdził:  Sekretarz Gminy - Marek Radom

Metryczka
 • wytworzono:
  18-10-2005
  przez: Anna Tomczyk
 • opublikowano:
  18-10-2005 13:03
  przez: Piotr Głownia
 • zmodyfikowano:
  10-04-2014 10:47
  przez: Anna Tomczyk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 2400
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×