Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

KARTA USŁUG Nr 28/RSO - Zaświadczenia z akt ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

 

herb.jpeg

 KARTA USŁUG Nr 28/RSO
  Urząd Miejski w Prudniku

  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 77 40 66 200, fax 77 40 66 228
 
www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail:

 

 

Nazwa usługi: 

Zaświadczenia z ewidencji ludności oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, Wydział Organizacyjny Referat Spraw Obywatelskich, II piętro, pokój nr 221,    tel. 77 40 66 238, fax 77 40 66 228, e-mail:
Godziny Pracy: poniedziałek-piątek: 7:15-15:15.

Wymagane dokumenty:


 

1.  Wniosek (podanie) o wydanie zaświadczenia.
2.  Do wglądu: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Opłaty:

 

  Opłata skarbową za zaświadczenie w wysokości 17,00 zł.

Termin załatwienia sprawy:


 

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie   7 dni.

Tryb odwoławczy: 

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia na które przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Burmistrza Prudnika w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. 

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 139 poz.993 z późn zm.)
 •  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych  i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U.  poz. 1475)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (tekst jednolity    z 2012r. Dz. U. poz. 1282 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.    z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)  

Informacje
dodatkowe:


 

          Zaświadczenie wydawane jest na podstawie art.217 Kpa.

 

Opracował:   Andrzej Żurawski
Sprawdził:    Sekretarz Gminy - Marek Radom
Zatwierdził:  Sekretarz Gminy - Marek Radom

Metryczka
 • wytworzono:
  18-10-2005
  przez: Tadeusz Górecki
 • opublikowano:
  18-10-2005 13:17
  przez: Piotr Głownia
 • zmodyfikowano:
  10-04-2014 10:52
  przez: Anna Tomczyk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 1560
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×