Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr IX/116/99 Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

Uchwała nr IX/116/99
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 24 czerwca 1999 r.


w sprawie korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 nr 58 poz. 261 nr 106 poz. 496 nr 132 poz. 622 z 1997 r. nr 9 poz. 43 nr 106 poz. 679 nr 107 poz. 686 nr 113 poz. 734 nr 123 poz. 775 z 1998 r. nr 155 poz. 1014 i nr 162 poz. 1126) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1


Ustala się regulaminy korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej:

1) stadionu przy ul. Kolejowej w Prudniku stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
2) hali sportowej przy ul. Łuczniczej 1 w Prudniku stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
3) pływalni krytej przy ul. Parkowej 4 w Prudniku stanowiący załącznik nr 3 do uchwały,

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Prudnik.

§ 3


Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych gminy Prudnik na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Prudniku oraz w prasie lokalnej i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Sobczak
Metryczka
  • opublikowano:
    09-12-2003 10:31
    przez: Piotr Głownia
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×