Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek ZUK 2005

 

Informacja o majątku Zakładu Usług Komunalnych

oraz dochodach z działalności za okres

od 01.01.2005 do 31.12.2005r

 

 

         Zakład Usług komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 1 w Prudniku prowadzi działalność gospodarowania odpadami, robót drogowych, zagospodarowania terenów zielonych i sprzątania obiektów.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Opole pod nr 142489. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 454 500,- zł i dzieli się na 500 udziałów po 909 zł każdy.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy - przewodniczącym zarządu jest Pan Stanisław Chmielak.

 

1. Majątek Spółki

        Aktywa Spółki wynoszą  1 702 328,97 zł w tym aktywa trwałe netto

         874 648,90 zł.

        Na aktywa trwałe składają  się środki trwałe, w tym prawo wieczystego  

        użytkowania gruntu – 135 129,40 zł.

        Aktywa obrotowe wynoszą 827 680,07 zł w tym :

                     -zapasy                                                    51 878,26 zł

                     -należności krótkoterminowe                 702 181,90 zł

                     - inwestycje krótkoterminowe                  58 074,18 zł

                     - krótkoterminowe rozliczenia okresowe 15 545,73 zł

    Spółka posiada bazy przy ul. Przemysłowej 1,ul. Chrobrego 34 i ul. Prążyńskiej 18. 

  

2. Pożytki z majątku i jego obciążenia

    

   

Przychody za sprzedaży netto na kraj

Lp.

U s ł u g i

2004 r.

2005 r.

1.

Higiena

1.382.190,75

1.370.499,53

2.

Zieleń

88.252,40

86.908,46

3.

Drogi

1.340.200,74

1.521.176,17

4.

Składowisko

307.964,74

342.315,40

5.

Sprzątanie Spółdzielnia M.

273.301,00

409.165.08

6.

Higiena – Segregacja

69.053,00

59.988,30

7.

Dzierżawa śr. trwałych

24.000,00

24.000,00

8.

Warsztat - odpłatne

19.792,86

4.581,06

9.

Razem

Sprzedaż materiałów

Ogółem

3.504.755,49

931,00

3.505.686,49

3.818.634,00

274,27

3.818,908,27

 

 

Koszty wg działalności operacyjnej wyniosły 3 773 800,24 zł

 

 

 

 

3. Dochody i straty

   

     W 2005 roku Spółka osiągnęła zysk na sprzedaży  w wys. 52 509,88 zł, natomiast zysk brutto na działalności gospodarczej wyniósł 30 189,71 zł. Po odliczeniu podatku dochodowego zysk netto wyniósł 6 218,71 zł.

 

4. Dysponowanie zyskiem

 

    Do tej pory wypracowany zysk właściciel przeznaczał na rozwój Spółki

    – na zwiększenie kapitału zapasowego. 

 

 Sporządził gł. księgowy  Czesław Bieniarz

Metryczka
  • opublikowano:
    19-06-2006 11:51
    przez: Piotr Głownia
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×