Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek ZUK 2007

         Zakład Usług komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 1 w Prudniku prowadzi działalność gospodarowania odpadami, robót drogowych, zagospodarowania terenów zielonych i sprzątania obiektów.

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Opole pod nr 142489. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 454 500,- zł i dzieli się na 500 udziałów po 909 zł każdy.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy - przewodniczącym zarządu jest Pan Stanisław Chmielak.

 

1. Majątek Spółki

        Aktywa Spółki wynoszą  1 888 040,02 zł w tym aktywa trwałe netto

        975 804,02 zł.

        Na aktywa trwałe składają  się środki trwałe, w tym prawo wieczystego  

        użytkowania gruntu – 118 114,12 zł.

        Aktywa obrotowe wynoszą 912 236,- zł w tym :

                     -zapasy                                                    60 867,47 zł

                     -należności krótkoterminowe                 544 547,97 zł

                     - inwestycje krótkoterminowe                292 213,57 zł

                     - krótkoterminowe rozliczenia okresowe 14 606,99 zł

    Spółka posiada bazy przy ul. Przemysłowej 1,ul. Chrobrego 34 i ul. Prążyńskiej 18. 

  

2. Pożytki z majątku i jego obciążenia

    

   

Przychody za sprzedaży netto na kraj

Lp.

U s ł u g i

2006 r.

2007 r.

1.

Higiena

1.444.545,37

1.590.718,50

2.

Zieleń

91.800,00

176.420,64

3.

Drogi

2.607.565,50

2.330.416,37

4.

Składowisko

354.746.91

343.132,92

5.

Sprzątanie Spółdzielnia M.

430.438,80

410.429,55

6.

Dzierżawa śr. trwałych

36.000,00

36.000,00

7.

Warsztat - odpłatne

11.998,71

8.519,71

 

 

 

 

8.

Razem

Sprzedaż materiałów

Ogółem

4.979.095.29

11,5

4.979.106,79

4.895.637,69

2.725,00

4.898.362,69

         

 

 

Koszty wg działalności operacyjnej wyniosły 4.719.818,44 zł

 

 

 

 

3. Dochody i straty

   

     W 2007 roku Spółka osiągnęła zysk na sprzedaży  w wys. 187.373,51 zł, natomiast zysk brutto na działalności gospodarczej wyniósł 100.643,03 zł. Po odliczeniu podatku dochodowego zysk netto wyniósł 46.463,03 zł.

 

4. Dysponowanie zyskiem

 

    Do tej pory wypracowany zysk właściciel przeznaczał na rozwój Spółki

    – na zwiększenie kapitału zapasowego. 

 

 Sporządził gł. księgowy  Czesław Bieniarz

 

Metryczka
  • opublikowano:
    28-01-2010 13:27
    przez: Piotr Głownia
  • zmodyfikowano:
    23-02-2010 13:00
    przez: Piotr Głownia
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×