Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIA BURMISTRZA

 • Informacja o wszczęciu postępowania

  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wszczęciu postępowania, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowej Spółki Gminy Prudnik, w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb eksploatacji oczyszczalni ścieków w Prudniku oraz przelewów burzowych.

 • Zawiadomienie

  o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia PGL LP Nadleśnictwo Prudnik, ul Dąbrowskiego34,48-200 Prudnik, pozwolenia wodnoprawnego

 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika

  W związku z przypadającym w sobotę 26 grudnia – drugim dniem świąt Bożego Narodzenia, Burmistrz Prudnika Zarządzeniem Nr 120/17/2020  z dnia 4 listopada 2020 r., wyznaczył dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy.

 • Obwieszczenie Burmistrza Prudnika

  o wydaniu decyzji w dniu 29.09.2020r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Punkt skupu złomu w Prudniku ul. Nyska 10"

 • Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

  przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w Prudniku, (ul. Prężyńska - pompownia i Rynek - apteka) - 24.09.2020r..

 • ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

  Gmina Prudnik zaprasza do złożenia oferty na wykonanie decyzji  o warunkach zabudowy i zagospodarowania  terenu na  zmianę sposobu  użytkowania  budynku gospodarczego  na budynek mieszkalny jednorodzinny w Prudniku

 • Informacja o wszczęciu postępowania

  w sprawie pozwoleń wodnoprawnych dla realizacji inwestycji pn. "Budowa dróg wewnętrznych w m. Dębowiec, na wykonanie urządzeń wodnych w postaci rowu przydrożnego oraz wylotów kanalizacji deszczowej do rowów, a także usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych".

 • OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PRUDNIKA z dnia 26.08.2020r.

  o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji oraz przedłużeniu terminu zakończenia sprawy

 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.