Przejdź do treści strony WCAG

OGŁOSZENIA BURMISTRZA

 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szybowice, części wsi Mieszkowice i części wsi Rudziczka wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w gminie Prudnik wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

 • Ogłoszenie Burmistrza Prudnika

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej jednostce wojskowej przy ulicy Dąbrowskiego w Prudniku wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

 • Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

 • ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

  w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych, dla potrzeb eksploatacji nieprzekraczania dopuszczalnego wzrostu Gospodarstwa pstrągowego w Moszczance

 • Informacja o wszczęciu postepowania z 05.06.2020r.

  w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb eksploatacji MEW w Moszczance

 • Obwieszczenie Burmistrza Prudnika

  o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji

 • Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego

  o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego ws."Programu ochrony powietrza dla woj. opolskiego" i rozpoczęciu konsultacji społecznych

 • Informacja o wszczęciu postępowania

  Ustanowienie strefy ochronnej studni głębinowej.