Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKTY UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ - sesja LI - 28.01.2010

 

Porządek obrad :     

1. Sprawy organizacyjne :

    - otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

    - przyjęcie protokołu z  XLVIII, XLIX, L  sesji .

2. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.

3. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XLVIII sesji.

4. Interpelacje i wnioski radnych.

5. Gospodarka finansowa - podjęcie uchwał w sprawie :  

    - zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010r. ( druk nr 778   )

    - zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010r. – inwestycje wieloletni ( druk nr 779)

6. Podjęcie uchwał w sprawie :

    - zmiany uchwały w spr: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem

      Gminy Prudnik na lata 2009 – 2013 ( druk nr 780)

    - zmiany uchwały w spr: ustalenia stref płatnego parkowania, określenia 

  wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach

   publicznych w strefie ,

  wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania opłat ( druk nr 781)  

7. Podjęcie uchwał w sprawie :

    - zmian w składach osobowych stałych komisji RM ( druk nr 782 )

    - uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej  ( druk nr  783 )

    - zatwierdzenia planów pracy stałych  komisji RM  ( druk nr 784)

    - zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czyżowice ( druk nr  785 )

    - zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łąka Prudnicka ( druk nr 786)

    - zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mieszkowice ( druk nr  787)

    - zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niemysłowice ( druk nr  788)

    - zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  Piorunkowice ( druk nr  789 )

    - zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rudziczka  ( druk nr 790)

    - zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wierzbiec ( druk nr 791)

    - zmieniająca uchwałę w spr: zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Prudnik osobie polskiego

      pochodzenia w związku z repatriacją ( druk nr 792)

    - rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza ( druk nr 793)

8. Odpowiedzi  na interpelacje zgłoszone na LI sesji .

9. Komunikaty, zamknięcie obrad sesji.

 

 


 

Projekty uchwał :

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prudniku
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Wróblewska
Data wytworzenia: 2010-01-27
Metryczka
  • opublikowano:
    27-01-2010 12:33
    przez: Piotr Głownia
  • zmodyfikowano:
    19-02-2010 13:16
    przez: Piotr Głownia
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×