Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XVII z dnia 30 listopada 2011r.

PDFprojekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r - druk nr 259.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik - druk nr 260.pdf

PDFprojekt uchwały zmieniający uchwałe w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik - druk nr 261.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały - druk nr 262.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych - druk nr 263.pdf 

PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany uchwały - druk nr 264.pdf 

PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - druk nr 265.pdf 

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 266.pdf 

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 267.pdf 

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 268.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 269.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 270.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 271.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 272.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 273.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 274.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 275.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 276.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 277.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 278.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 279.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 280.pdf

 PDFprojekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia procesu prywatyzacji PP-U Torkonstal s z o.o - druk nr 282 z uzasadnieniem.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 - druk nr 283.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym stałej Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa - druk nr 284.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji ds. Wsi Gospodarki Rolnej i Ochrony Środowiska - druk nr 285.pdf

 PDFprojekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego - druk nr 260 a.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szybowice, części wsi Mieszkowice i części wsi Rudziczka - druk nr 281 cz.I.pdf 

PDFprojekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szybowice, części wsi Mieszkowice i części wsi Rudziczka - druk nr 281 cz.II.pdf 

PDFprojekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości - druk nr 280a.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski (Wydział Organizacyjny)
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Stanisława Łuczków
Data wytworzenia: 2011-11-23
Metryczka
  • opublikowano:
    23-11-2011 14:35
    przez: Piotr Głownia
  • zmodyfikowano:
    06-12-2011 12:49
    przez: Piotr Głownia
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×