Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXII z dnia 29.03.2012r.

 

PDFInformacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2011r. Prud. Towarz. Budown. Społ. - druk nr 361 cz.I.pdf

PDFInformacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2011r. Prud. Towarz. Budown. Społ. - druk nr 361 cz.II.pdf

 PDFInformacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2011r. ZEC - druk nr 362 cz.I.pdf

PDFInformacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2011r. ZEC - druk nr 362 cz.II.pdf

 PDFInformacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2011r. ZUK - druk nr 363 cz. I..pdf

 PDFInformacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2011r. ZUK - druk nr 363 cz.II..pdf 

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Prudnik na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki - druk nr 367.pdf

 PDFInformacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2011r. ZBK - druk nr 364 cz.I..pdf

 PDFInformacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2011r. ZBK - druk nr 364 cz.II..pdf

 PDFInformacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2011r. ZBK - druk nr 364 cz.III..pdf

PDFInformacja z działalności rzeczowej i finansowej za 2011r. ZWiK - druk nr 365.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012 rok - druk nr 366.pdf

PDFInformacja dotycząca projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu gospodarowania mieniem - druk nr 368 - 386.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej - druk nr 368.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej - druk nr 369.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomosci niezabudowanej - druk nr 370.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - druk nr 371.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej - druk nr 372.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 373.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 374.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 375.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 376.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 377.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 378.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 379.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 380.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierzawienia nieruchomości - druk nr 381.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomosci - druk nr 382.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 383.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierzawienia nieruchomości - druk nr 384.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 385.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 386.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik w 2012r - druk nr 387.pdf 

 PDFzmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, okreslenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych ..... - druk nr 388.pdf

 PDFzmieniająca w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz granic ich obwodów - druk nr 388a.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012 rok - druk nr 366 wersja poprawiona.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika i dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku - druk nr 389.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku - druk nr 390.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski (Wydział Organizacyjny)
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Stanisława Łuczków
Data wytworzenia: 2012-03-19
Metryczka
  • opublikowano:
    15-03-2012 09:42
    przez: Piotr Głownia
  • zmodyfikowano:
    29-03-2012 10:20
    przez: Piotr Głownia
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×