Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXIV z dnia 31 maja 2012r.

 

PDFWniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków cz. I..pdf

PDFWniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków cz. II..pdf 

PDFprojekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prudnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r - druk nr 416.pdf 

PDFprojekt uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Prudnika z wykonania budżetu Gminy Prudnik za rok 2011 - druk nr 417.pdf  

PDFprojekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z tytułu wykonania budżetu Gminy Prudni za 2011r. - druk nr 418.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - druk nr 422.pdf 

PDFprojekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Prudniku - druk nr 423.pdf 

 PDFprojekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Prudniku - druk nr 424.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie likwidacji oddziałów zamiejscowych Publicznych Przedszkoli w Rudziczce i Łące Prudnickiej - druk nr 425.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie nadania odznaki Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik - druk nr 412a.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu - druk nr 419.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej - druk nr 426.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej - druk nr 427.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej - druk nr 428.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej - druk nr 429.pdf 

 PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - druk nr 430.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie darowizny nieruchomości - druk nr 431.pdf

PDFuchylająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych - druk nr 432.pdf 

PDFprojekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej - druk nr 433.pdf 

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 434.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - - druk nr 435.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 436.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 437.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 438.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 439.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego - druk nr 440.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r - druk nr 420.pdf

 PDFInformacja dotycząca projektów uchwał RM z zakresu gospodarowania mieniem - druk nr 426 - 439.pdf

 PDFzmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012-2016 - druk nr 421.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - druk nr 441.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r - druk nr 420 wersja poprawiona.pdf

 PDFzmiana do projektu druk nr 421.pdf

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski (Wydział Organizacyjny)
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Stanisława Łuczków
Data wytworzenia: 2012-05-21
Metryczka
  • opublikowano:
    22-05-2012 09:47
    przez: Tadeusz Górecki
  • zmodyfikowano:
    28-05-2012 07:46
    przez: Tadeusz Górecki
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×