Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVIII z dnia 30 sierpnia 2012r.

 

PDFprojekt uchwały w sprawie podziału Gminy Prudnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kazdym okręgu - druk nr 515.pdf

PDFzmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012 - druk nr 516.pdf 

PDFzmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso - druk nr 517.pdf

 PDFInformacja dotycząca projektów uchwał RM z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym - druk nr 466 do 514.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej - druk nr 466.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej - druk nr 467.pdf 

PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - druk nr 468.pdf 

PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - druk nr 469.pdf 

PDFprojekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej - druk nr 470.pdf 

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty - druk nr 471.pdf  

PDFprojekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej - druk nr 470.pdf 

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty - druk nr 471.pdf 

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 472.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 473.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 474.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierzawienia nieruchomości - druk nr 475.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 476.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 477.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 478.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 479.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 480.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 481.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 482.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 483.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 484.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 485.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierzawienia nieruchomości - druk nr 486.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 487.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 488.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 489.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 490.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 491.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 492.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 493.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 494.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 495.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomosci - druk nr 496.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 497.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomosci - druk nr 498.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 499.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 500.pdf 

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 501.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomosci- druk nr 502.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości -druk nr 503.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomosci - druk nr 504.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 505.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 506.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomosci - druk nr 507.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomosci - druk nr 508.pdf

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomosci - druk nr 509.pdf 

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomosci - druk nr 510.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 511.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 512.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 513.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 514.pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu Nr 2 w Prudniku - druk nr 518 cz.I..pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu Nr 2 w Prudniku - druk nr 518 cz. II..pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu Nr 1 w Prudniku - druk nr 519 cz. I..pdf

 PDFprojekt uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu Nr 1 w Prudniku - druk nr 519 cz. II..pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski  (Wydział Organizacyjny)
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Stanisława Łuczków
Data wytworzenia: 2012 08 - 23
Metryczka
  • opublikowano:
    23-08-2012 14:35
    przez: Tadeusz Górecki
  • zmodyfikowano:
    24-08-2012 12:30
    przez: Tadeusz Górecki
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×