Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIA wszczęcia postępowania

Budowa  sieci wodociągowej w rejonie ulicy Zwycięstwa – Działkowa.

PDFWniosek.pdf
PDFObwieszczenie.pdf
PDFZał 1 do dec lok.pdf
 

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr PRD7001D wraz z linią kablową zasilającą

DOCwszczęcie postepowania stacja bazowa Play Wierzbiec ogłoszenie.doc
PDFWniosek.pdf
PDFMapa lokalizacji.pdf
PDFObwieszczenie.pdf

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla celów mieszkaniowych - MG.GP.II.6733.1.2020

PDFwszczęcie postepowania BIP.pdf

Budowa dróg gminnych wewnętrznych o długości 260 i 305m z odwodnieniem kanalizacją deszczową i rowami na działkach nr 98; 99; 102; 108/3  mapa nr 3, obręb Dębowiec - ZP.IV.6733_4_2020

PDFwsz post_6733_4_2020.pdf

DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI   CELU   PUBLICZNEGO   rok 2020 - obwieszczenia o wszczęciu postępowania

BUDOWA GMINNYCH DRÓG WEWNĘTRZNYCH O DŁUGOŚCI 260m i 305m Z CHODNIKAMI RUCHU PIESZEGO, ODWODNIENIEM ROWAMI I KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ – obr DĘBOWIEC - ZP.IV.6733_3_2020

PDFwsz post_6733_3_2020.pdf

DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI   CELU   PUBLICZNEGO   rok 2019 - obwieszczenia o wszczęciu postępowania

Przebudowa rowu wzdłuż drogi wewnętrznej w Czyżowicach na działkach nr 471; 470/2; 476/5, mapa nr 4, obręb Czyżowice
PDFwsz post_6733_5_2019.pdf

Budowa linii kablowej n/n w celu zasilenia przepompowni wodyw miejscowości Dębowiecna działcenr 101,69mapa nr 3, obręb Dębowiec, gmina Prudnik.
PDFwsz post_6733_2_2020.pdf

Budowa linii kablowej n/n w celu zasilenia altany w miejscowości Wieszczynana działcenr 119/1, mapa nr 1, obręb Dębowiec, gmina Prudnik
PDFwsz post_ 6733_ 1_ 2020.pdf

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ TRANZYTOWEJ POMIĘDZY m. DĘBOWIEC - WIESZCZYNA  o dług. 2300m - ZP.IV.6733_7_2019

PDFSKMBT_C22419052311070.pdf

BUDOWA SIECI GAZOWEJ DO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ (Prudnik, Łąka Prudnicka) - ZP.IV.6733_6_2019

PDFSKMBT_C22419052311072.pdf

BUDOWA STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ PLAY Nr PRD7001_C - wolnostojaca wieża kratowa o wysokości 56,5m - ZP.IV.6733_4_2019

PDFSKMBT_C22419052311071.pdf
 

PRZEBUDOWA ROWU WZDŁUŻ DROGI WEWNĘTRZNEJ W CZYŻOWICACH - ZP.IV.6733_5_2019

PDFSKMBT_C22419051708110.pdf

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ TRANZYTOWEJ POMIĘDZY m.DĘBOWIEC - WIESZCZYNA  Ø90-160mm z rur PEHD   dł. ok. 2300m - obr DĘBOWIEC WRAZ Z POMPOWNIĄ WODY - ZP.IV.6733_1_2019

PDFSKMBT_42319021814541.pdf
 

DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI   CELU     CELU   PUBLICZNEGO   rok 2018

BUDOWA DWÓCH ZBIORNIKÓW WODNYCH TYPU PACIORKOWEGO  - obr PRUDNIK, ul. PONIATOWSKIEGO - ZP.IV.6733_5_2018

PDFNADLEŚNICTWO_6733_5_2018.pdf

BUDOWA  STACJI  BAZOWEJ  TELEFONII  KOMÓRKOWEJ  - obr WIERZBIEC - ZP.IV.6733_2_2018

PDFP4_6733_2_2018_wp.pdf

DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI   CELU      CELU   PUBLICZNEGO   rok 2017

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Ø 90mm - obr WIERZBIEC - ZP.IV.6733_2_2017

PDFZPIV_6733_3_17.pdf

BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII KABLOWEJ N/N 0,4KV - ZP.IV.6733_2_2017

PDFTAURON_6733_2_2017.pdf

ODBUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO dz. 151, obr. PRUDNIK -  ZP.IV.6733_1_2017

PDFNADLEŚNICTWO 2017 ws.pdf

DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI   CELU       CELU    PUBLICZNEGO     rok 2016

REMONT ISTNIEJĄCEGO ROWU PRZYDROZNEGO NA DŁ. 250M, BUDOWA PRZEPUSTU ORAZ PRZEBUDOWA ISTN. PRZEPUSTÓW ZP_IV.6733_5_2016

PDFGMINA_rów_Czyżowice

BUDOWA LINII KABLOWEJ 0,4kV DO ZASILANIA DOMKU LETNISKOWEGO POŁOŻONEGO W WIESZCZYNIE   ZP.IV.6733_4_2016

PDFTAURON_WieszczynaVI.pdf

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Ø90 O DŁUGOŚCI 55MB WRAZ Z PRZYŁĄCZEM Ø63 PHD O DŁUGOŚCI 8MB W CELU ZAOPATRZENIA W WODĘ ISTNIEJĄCE OGRODY DZIAŁKOWE PRZY UL WIEJSCKIEJ W PRUDNIKU     ZP.IV.6733_3_2016

PDFZWiK wodoc_Wiejska.pdf
 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Ø150-300MM O DŁUGOŚCI 235M PRZY UL.PONIATOWSKIEGO   ZP.IV.6733_2_2016

PDFZWiK wodociąg VI.pdf


BUDOWA LINII KABLOWEJ 0,4kV, WIESZCZYNA   ZP.IV.6733_1_2016

PDFTAURON 0,4kV Wieszczyna.pdf

BUDOWA LINII KABLOWEJ N/N. ZASILAJĄCEJ TOALETĘ PUBLICZNĄ I POMPĘ NA STUDNI GŁĘBINOWEJ ORAZ BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ   ZP.IV.6733_15_2015

PDFGMINA linia kabl nn.pdf

BUDOWA SANITARIATÓW ORAZ  PARKINGI  ZP.IV.6733_14_2015

PDFGMINA sanitar _ parking.pdf

BUDOWA ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH ORAZ PUNKTÓW WIDOKOWYCH  ZP.IV.6733.12.2015

PDFGMINA ścieżki _pomosty.pdf

BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ UL.PONIATOWSKIEGO ZP.IV.6733_11_2015

PDFGMINA trasa pieszo_rower.pdf

BUDOWA ZBIORNIKÓW WODNYCH b.poligon  ZP.IV.6733_10_2015

PDFNADLEŚNICTWO stawy.pdf
 

BUDOWA OŚWIETLENIA  Dębowiec  ZP.IV.6733_7_2015

PDFOŚWIETLENIE Dębowiec.pdf

BUDOWA OŚWIETLENIA  Klasztorek  ZP.IV.6733_8_2015

PDFOŚWIETLENIE Prudnik Las.pdf
 

BUDOWA OŚWIETLENIA  Dębowiec  ZP.IV.6733_5_2015

PDFBUDOWA OŚWIETLENIA Dębowiec.pdf
 

BUDOWA OŚWIETLENIA  Klasztorek  ZPIV6733_6_2015

PDFBUDOWA OŚWIETLENIA Klasztorek.pdf
 

GAZ-SYSTEM Mieszkowice  ZPIV6733_4_2015

PDFGAZ SYSTEM Miezkowice ob1.pdf
 

TAURON s/n Wieszczyna  ZP.IV.6733_2_2015

PDFSKMBT_42318121308412.pdf

PDFSKMBT_42318121308420.pdf

PDFTAURON sn Wieszczyna zał graf.pdf

INTERNET SERWIS Prężyńska  ZP.IV.6733_9_2014

PDFSKMBT_42318121308411.pdf

PDFINTERNET SERWIS uzupełnienie2.pdf

PDFINTERNET SERWIS zał graf 3.pdf

PDFINTERNET SERWIS wniosek.pdf

PDFINTERNET SERWIS uzupełnienie.pdf

PDFINTERNET SERWIS zał graf.pdf

PDFINTERNET SERWIS zał graf 2.pdf

TAURON LINIA KABLOWA 15kV Wieszczyna

PDFSKMBT_42318121308410.pdf

PDFTAURON Wieszczyna wniosek.pdf

PDFTAURON Wieszczyna zał graf 1.pdf

PDFTAURON Wieszczyna zał graf 2.pdf

GDDKiA Wierzbiec - przepust

PDFSKMBT_42318121308510.pdf

PDFGDDKiA uzup zał graf.pdf

PDFSKMBT_42318121710090.pdf

PDFSKMBT_42318121710120.pdf

PDFGDDKiA zał graf.pdf

INTERNET SERWIS Prudnik

PDFINTERNET SERWIS wniosek.pdf

PDFSKMBT_42318121307510.pdf

PDFINTERNET SERWIS zał 1.pdf

PDFINTERNET SERWIS zał 2.pdf

PKP SZYBOWICE  linia elektroenerg.Nn

PDFPKP SZYBOWICE wniosek uzupeł.pdf

PDFSKMBT_42318121307540.pdf
PDFSKMBT_42318121307530.pdf

INTERNET SERWIS Prudnik

PDFINTERNET SERVIS Prudnik.pdf

GB SZYBOWICE 301 marzec

PDFSKMBT_42318121214450.pdf

PDFSKMBT_42318121214440.pdf

PDFSKMBT_42318121711371.pdf

PDFGB SZYBOWICE marzec zał graf.pdf

PDFSKMBT_42318121711370.pdf

ELEKTROWNIE WIATR 110kV WN

PDFSKMBT_42318121213210.pdf
PDFSKMBT_42318121213190.pdf
PDFSKMBT_42318121711390.pdf

GB CORPORATION SP. Z O.O.

PDFSKMBT_42318121213211.pdf

PDFSKMBT_42318121711391.pdf

PDFGB CORPORATION uzup wn.pdf

GB SZYBOWICE "FARMA WIATROWA"

PDFSKMBT_42318121213220.pdf

PDFSKMBT_42318121711420.pdf

PDFGB SZYBOWICE mapa1.pdf

PDFGB SZYBOWICE mapa2.pdf

PRONABUD Niemysłowice wodociąg

PDFPRONABUD wodociag wszczęcie postępowania.pdf

PDFPRONABUD wodociąg niemysłowice.pdf

PDFPRONABUD wodociag niemysłowice.pdf

PDFPRONABUD ZAŁ GRAF 1.pdf

PDFPRONABUD ZAŁ GRAF 2.pdf

PDFPRONABUD ZAŁ GRAF 3.pdf

PDFPRONABUD ZAŁ GRAF 4.pdf

 Wieszczyna Wodociąg

PDFSKMBT_42318121211571.pdf
PDFSKMBT_42318121708450.pdf
PDFWieszczyna wodociag zł graf.pdf

ZWiK Dębowiec Wodociąg

PDFSKMBT_42318121211010.pdf

PDFUzupełnienie wniosku - 3 ZWiK Dębowiec.pdf

PDFUzupełnienie wniosku - zał. graf. ZWiK Dębowiec.pdf

PDFZWiK zawiadomienie.pdf

GDDKiA przepust Wierzbiec

PDFSKMBT_42318121211021.pdf

PDFSKMBT_42318121708480.pdf

PDFGDDKiA Wierzbiec zał graf.pdf

OŚWIETLENIE WIERZBIEC

PDFSKMBT_42318121211020.pdf

PDFOŚWIETLENIE WIERZBIEC wniosek.pdf

PDFOŚWIETLENIE WIERZBIEC zał graf.pdf

TAURON NIEMYSŁOWICE

PDFSKMBT_42318121209140.pdf

PDFTAURON Niemysłowice.pdf

LESTAR ELEKTRO Prudnik - Moszczanka et.II  (MOSZANKA)

PDFSKMBT_42318121209160.pdf

PDFzał graf Moszczanka i Łąka Pr.pdf

PDFSKMBT_42318121710100.pdf

 LESTAR ELEKTRO Prudnik - Moszczanka et.II  (ŁĄKA PRUDNICKA)

PDFSKMBT_42318121209170.pdf

PDFzał graf Moszczanka i Łąka Pr.pdf

PDFLESTAR Łąka Pr e.pdf

PDFLESTAR Łąka Pr d.pdf

PDFLESTAR Łąka Pr c.pdf

PDFLESTAR Łąka Pr b.pdf

PDFLESTAR Łąka Pr a.pdf

PDFSKMBT_42318121714130.pdf

PROERG Dębowiec

PDFSKMBT_42318121209171.pdf
PDFPROERG Dębowiec czII.pdf

LESTAR ELEKTRO  Dębowiec

PDFSKMBT_42318121114450.pdf
PDFLESTAR ELEKTRO.pdf

GDDKiA Wierzbiec przepust drogowy

PDFSKMBT_42318121114040.pdf
PDFSKMBT_42318121114030.pdf

PROERG linia energ 0,4kV Dębowiec

PDFSKMBT_42318121113250.pdf
PDFPROERG energia Dębowiec wniosek.pdf

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PIORUNKOWICE

PDFSKMBT_42318121113230.pdf
PDFGMINA Piorunkowice wniosek.pdf

BUDOWA LINII N/N UL.DĄBROWSKIEGO

PDFzał graf wn nr 3.pdf

PDFzał graf wn nr 2.pdf

PDFzał graf wn nr 1.pdf

PDFSKMBT_42318121113240.pdf
PDFSKMBT_42318121113220.pdf

Rudziczka - budowa śródleśnego zbiornika małej retencji

PDFZBIORNIK RUDZICZKA uzupeł wniosku.pdf

PDFZBIORNIK RUDZICZKA zał graf.pdf

PDFZBIORNIK RUDZICZKA wniosek.pdf

 PDFRudziczka - zbiornik.pdf


PDFŁĄKA PR RUROCIĄG wsz post.pdf

PDFŁAKA PR RUROCIAG wniosek.pdf

PDFSKMBT_42318121112150.pdf
PDFSKMBT_42318121112140.pdf

ZWiK Prudnik sieć wodociagowa

PDFSKMBT_42318121112130.pdf

PDFZWiK Prudnik wniosek.pdf

 Rudziczka oswietlenie uliczne

PDFwniosek RUDZICZKA.pdf

PDFSKMBT_42318121111430.pdf

Ścieżka  rowerowa:

PDFwniosek.pdf

PDFSKMBT_42318121111420.pdf

 EnergiaPro - Linia kablowa Rudziczka:

PDFSKMBT_42318121111040.pdf
PDFSKMBT_42318121110380.pdf
PDFSKMBT_42318121111440.pdf

PDFMapa - wniosek - maj.pdf

PDFMapa - wniosek - czerwiec.pdf

Budowa boiska do piłki nożnej we wsi Szybowice:

PDFWniosek o decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

PDFSKMBT_42318121110130.pdf

PDFDecyzja o lokalizacji inwestycji celu opublicznego.pdf

PDFPostanowienia.pdf

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przykanalikami:

PDFMieszkowice Zawiadomienie.pdf

PDFRudziczka Zawiadomienie.pdf

PDFSzybowice Zawiadomienie.pdf

Budowa oświetlenia ulicznego w Szybowicach dz. nr 1209/5:

PDFWniosek o decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

PDFSKMBT_42318121109240.pdf
PDFPostanowienia.pdf