Urząd Miejski w Prudniku

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIA wszczęcia postępowania

INWESTYCJE   CELU   PUBLICZNEGO   rok 2018

BUDOWA DWÓCH ZBIORNIKÓW WODNYCH TYPU PACIORKOWEGO  - obr PRUDNIK, ul. PONIATOWSKIEGO - ZP.IV.6733_5_2018

PDFNADLEŚNICTWO_6733_5_2018.pdf

BUDOWA  STACJI  BAZOWEJ  TELEFONII  KOMÓRKOWEJ  - obr WIERZBIEC - ZP.IV.6733_2_2018

PDFP4_6733_2_2018_wp.pdf

INWESTYCJE   CELU   PUBLICZNEGO   rok 2017

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Ø 90mm - obr WIERZBIEC - ZP.IV.6733_2_2017

PDFPODLEŚ_6733_3_17.pdf

BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII KABLOWEJ N/N 0,4KV - ZP.IV.6733_2_2017

PDFTAURON_6733_2_2017.pdf

ODBUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO dz. 151, obr. PRUDNIK -  ZP.IV.6733_1_2017

PDFNADLEŚNICTWO 2017 ws.pdf

INWESTYCJE    CELU    PUBLICZNEGO     rok 2016

REMONT ISTNIEJĄCEGO ROWU PRZYDROZNEGO NA DŁ. 250M, BUDOWA PRZEPUSTU ORAZ PRZEBUDOWA ISTN. PRZEPUSTÓW ZP_IV.6733_5_2016

PDFGMINA_rów_Czyżowice

BUDOWA LINII KABLOWEJ 0,4kV DO ZASILANIA DOMKU LETNISKOWEGO POŁOŻONEGO W WIESZCZYNIE   ZP.IV.6733_4_2016

PDFTAURON_WieszczynaVI.pdf

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Ø90 O DŁUGOŚCI 55MB WRAZ Z PRZYŁĄCZEM Ø63 PHD O DŁUGOŚCI 8MB W CELU ZAOPATRZENIA W WODĘ ISTNIEJĄCE OGRODY DZIAŁKOWE PRZY UL WIEJSCKIEJ W PRUDNIKU     ZP.IV.6733_3_2016

PDFZWiK wodoc_Wiejska.pdf
 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Ø150-300MM O DŁUGOŚCI 235M PRZY UL.PONIATOWSKIEGO   ZP.IV.6733_2_2016

PDFZWiK wodociąg VI.pdf


BUDOWA LINII KABLOWEJ 0,4kV, WIESZCZYNA   ZP.IV.6733_1_2016

PDFTAURON 0,4kV Wieszczyna.pdf

BUDOWA LINII KABLOWEJ N/N. ZASILAJĄCEJ TOALETĘ PUBLICZNĄ I POMPĘ NA STUDNI GŁĘBINOWEJ ORAZ BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ   ZP.IV.6733_15_2015

PDFGMINA linia kabl nn.pdf

BUDOWA SANITARIATÓW ORAZ  PARKINGI  ZP.IV.6733_14_2015

PDFGMINA sanitar _ parking.pdf

BUDOWA ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH ORAZ PUNKTÓW WIDOKOWYCH  ZP.IV.6733.12.2015

PDFGMINA ścieżki _pomosty.pdf

BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ UL.PONIATOWSKIEGO ZP.IV.6733_11_2015

PDFGMINA trasa pieszo_rower.pdf

BUDOWA ZBIORNIKÓW WODNYCH b.poligon  ZP.IV.6733_10_2015

PDFNADLEŚNICTWO stawy.pdf
 

BUDOWA OŚWIETLENIA  Dębowiec  ZP.IV.6733_7_2015

PDFOŚWIETLENIE Dębowiec.pdf

BUDOWA OŚWIETLENIA  Klasztorek  ZP.IV.6733_8_2015

PDFOŚWIETLENIE Prudnik Las.pdf
 

BUDOWA OŚWIETLENIA  Dębowiec  ZP.IV.6733_5_2015

PDFBUDOWA OŚWIETLENIA Dębowiec.pdf
 

BUDOWA OŚWIETLENIA  Klasztorek  ZPIV6733_6_2015

PDFBUDOWA OŚWIETLENIA Klasztorek.pdf
 

GAZ-SYSTEM Mieszkowice  ZPIV6733_4_2015

PDFGAZ SYSTEM Miezkowice ob1.pdf
 

TAURON s/n Wieszczyna  ZP.IV.6733_2_2015

PDFTAURON sn Wieszczyna wsz post.pdf

PDFTAURON sn Wieszczyna.pdf

PDFTAURON sn Wieszczyna zał graf.pdf

INTERNET SERWIS Prężyńska  ZP.IV.6733_9_2014

PDFINTERNET SERWIS wsz post.pdf

PDFINTERNET SERWIS uzupełnienie2.pdf

PDFINTERNET SERWIS zał graf 3.pdf

PDFINTERNET SERWIS wniosek.pdf

PDFINTERNET SERWIS uzupełnienie.pdf

PDFINTERNET SERWIS zał graf.pdf

PDFINTERNET SERWIS zał graf 2.pdf

TAURON LINIA KABLOWA 15kV Wieszczyna

PDFTAURON Wieszczyna wsz post.pdf

PDFTAURON Wieszczyna wniosek.pdf

PDFTAURON Wieszczyna zał graf 1.pdf

PDFTAURON Wieszczyna zał graf 2.pdf

GDDKiA Wierzbiec - przepust

PDFGDDKiA wsz post.pdf

PDFGDDKiA uzup wniosku.pdf

PDFGDDKiA uzup zał graf.pdf

PDFGDDKia wniosek.pdf

PDFGDDKiA zał graf.pdf

INTERNET SERWIS Prudnik

PDFINTERNET SERWIS wniosek.pdf

PDFINTERNET SERWIS wsz post.pdf

PDFINTERNET SERWIS zał 1.pdf

PDFINTERNET SERWIS zał 2.pdf

PKP SZYBOWICE  linia elektroenerg.Nn

PDFPKP SZYBOWICE wsz post.pdf

PDFPKP SZYBOWICE wniosek uzupeł.pdf

PDFPKP SZYBOWICE linia n_n.pdf

INTERNET SERWIS Prudnik

PDFINTERNET SERVIS Prudnik.pdf

GB SZYBOWICE 301 marzec

PDFGB SZYBOWICE marzec wszcz post.pdf

PDFGB SZYBOWICE marzec uzupeł wniosku 2.pdf

PDFGB SZYBOWICE marzec zał graf.pdf

PDFGB SZYBOWICE marzec uzupeł wniosku.pdf

PDFGB SZYBOWICE marzec wniosek.pdf

ELEKTROWNIE WIATR 110kV WN

PDFELEKTROWNIE WIATROWE wsz post.pdf

PDFELEKTROWNIE WIATROWE wniosek.pdf

PDFELEKTROWNIE WIATROWE uzupeł wniosku.pdf

GB CORPORATION SP. Z O.O.

PDFGB CORPORATION wszcz post.pdf

PDFGB CORPORATION mapa wn.pdf

PDFGB CORPORATION wniosek.pdf

PDFGB CORPORATION uzup wn.pdf

GB SZYBOWICE "FARMA WIATROWA"
PDFGB SZYBOWICE wsz post.pdf

PDFGB SZYBOWICE wniosek.pdf

PDFGB SZYBOWICE mapa1.pdf

PDFGB SZYBOWICE mapa2.pdf

PRONABUD Niemysłowice wodociąg
PDFPRONABUD wodociag wszczęcie postępowania.pdf

PDFPRONABUD wodociąg niemysłowice.pdf

PDFPRONABUD wodociag niemysłowice.pdf

PDFPRONABUD ZAŁ GRAF 1.pdf

PDFPRONABUD ZAŁ GRAF 2.pdf

PDFPRONABUD ZAŁ GRAF 3.pdf

PDFPRONABUD ZAŁ GRAF 4.pdf

KALISZ Wieszczyna Wodociąg

PDFKALISZ dębowiec wodociag.pdf

PDFKALISZ wieszczyna wodociag zł graf.pdf

PDFKALISZ wieszczyna wodociag.pdf

ZWiK Dębowiec Wodociąg

PDFZWiK dębowiec wodocia II.pdf

PDFUzupełnienie wniosku - 3 ZWiK Dębowiec.pdf

PDFUzupełnienie wniosku - zał. graf. ZWiK Dębowiec.pdf

PDFZWiK zawiadomienie.pdf

GDDKiA przepust Wierzbiec

PDFGDDKiA Wierzbiec zawiadomienie.pdf

PDFGDDKiA Wierzbiec.pdf

PDFGDDKiA Wierzbiec zał graf.pdf

OŚWIETLENIE WIERZBIEC

PDFOŚWIETLENIE WIERZBIEC zawiadomienie.pdf

PDFOŚWIETLENIE WIERZBIEC wniosek.pdf

PDFOŚWIETLENIE WIERZBIEC zał graf.pdf

TAURON NIEMYSŁOWICE

PDFTAURON zawiadomienie.pdf

PDFTAURON Niemysłowice.pdf

LESTAR ELEKTRO Prudnik - Moszczanka et.II  (MOSZANKA)

PDFLESTAR Moszczanka.pdf

PDFzał graf Moszczanka i Łąka Pr.pdf

PDFLESTAR Moszczanka wniosek.pdf

 LESTAR ELEKTRO Prudnik - Moszczanka et.II  (ŁĄKA PRUDNICKA)

PDFLESTAR Łąka Pr.pdf

PDFzał graf Moszczanka i Łąka Pr.pdf

PDFLESTAR Łąka Pr e.pdf

PDFLESTAR Łąka Pr d.pdf

PDFLESTAR Łąka Pr c.pdf

PDFLESTAR Łąka Pr b.pdf

PDFLESTAR Łąka Pr a.pdf

PDFLESTAR Łąka Pr wniosek.pdf

PROERG Dębowiec

PDFPROERG Dębowiec zawiadomienie.pdf

PDFPROERG Dębowiec czII.pdf

PDFPROERG Dębowiec czI.pdf

LESTAR ELEKTRO  Dębowiec

PDFLESTAR ELEKTRO wieszczyna zawiad..pdf

PDFLESTAR ELEKTRO.pdf

GDDKiA Wierzbiec przepust drogowy

PDFGDDKiA Wierzbiec zawiadomienie.pdf

PDFGDDKiA Wierzbiec wniosek.pdf

PROERG linia energ 0,4kV Dębowiec

PDFPROERG energia Dębowiec wsz postęp.pdf

PDFPROERG energia Dębowiec wniosek.pdf

 PDFGMINA Piorunkowice zawiadomienie.pdf

PDFGMINA Piorunkowice wniosek.pdf

PDFEnergiaPro DĄBROWSKIEGO wsz post.pdf

PDFzał graf wn nr 3.pdf

PDFzał graf wn nr 2.pdf

PDFzał graf wn nr 1.pdf

PDFEnergiaPro DĄBROWSKIEGO.pdf

Rudziczka - budowa śródleśnego zbiornika małej retencji

PDFZBIORNIK RUDZICZKA uzupeł wniosku.pdf

PDFZBIORNIK RUDZICZKA zał graf.pdf

PDFZBIORNIK RUDZICZKA wniosek.pdf

 PDFRudziczka - zbiornik.pdf


PDFŁĄKA PR RUROCIĄG wsz post.pdf

PDFŁAKA PR RUROCIAG wniosek.pdf

PDFMELIORACJE Szybowice wn i wsz.pdf

ZWiK Prudnik sieć wodociagowa

PDFZWiK Prudnik wszcz postęp.pdf

PDFZWiK Prudnik wniosek.pdf

 Rudziczka oswietlenie uliczne

PDFwniosek RUDZICZKA.pdf

 DOCRUDZICZKA WSZ POST.doc

Ścieżka  rowerowa:

PDFwniosek.pdf

PDFSTAROSTWO ściezki rowerowe WS.pdf

 EnergiaPro - Linia kablowa Rudziczka:

 PDFENERGIA PRO - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf

PDFWniosek - maj.pdf

PDFMapa - wniosek - maj.pdf

PDFWniosek - czerwiec.pdf

PDFMapa - wniosek - czerwiec.pdf

Budowa boiska do piłki nożnej we wsi Szybowice:

PDFWniosek o decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

JPEGZawiadomienie o wszczęciu postepowania.jpeg

PDFDecyzja o lokalizacji inwestycji celu opublicznego.pdf

PDFPostanowienia.pdf

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przykanalikami:

PDFMieszkowice Zawiadomienie.pdf

PDFRudziczka Zawiadomienie.pdf

PDFSzybowice Zawiadomienie.pdf

Budowa oświetlenia ulicznego w Szybowicach dz. nr 1209/5:

PDFWniosek o decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

PDFZawiadomienie.pdf

PDFPostanowienia.pdf

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  przez: Tadeusz Górecki
 • zmodyfikowano:
  07-12-2018 10:21
  przez: Krzysztof Halek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 13659
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×