Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie budżetu

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok

PDF1. Sprawozdanie roczne - spis treści.pdf

PDF2. Informacja opisowa.pdf.pdf

PDF3. Zał. nr 1 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu według działów za 2019 rok.pdf

PDF4. Zał. nr 2 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i przychodów za 2019 rok.pdf

PDF5. Zał. nr 3 - Sprawozdanie z wykonania wydatków i rozchodów za 2019 rok.pdf

PDF6. Zał. nr 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2019 rok.pdf

PDF7. Zał. nr 5 - Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Prudnik w 2019 roku.pdf

PDF8. Zał. nr 6 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Prudnickiego Ośrodka Kultury i Świetlicy Środowiskowej.pdf

PDF9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Wiejksie Domy Kultury.pdf

PDF10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.pdf

PDF11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Prudnickiej.pdf

PDF12. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik na dzień 31 stycznoa 2019 r. wraz z estawieniem składników mienia komunalnego miasta i Gminy Prudnik na dzień 31.12.2019 r..pdf
 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok

PDFSprawozdanie finansowe Gminy Prudnik za 2018 rok.pdf

PDF1. Wstęp.pdf

PDF2. Informacja opisowa.pdf

PDF3. Zał. nr 1 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu według działów za 2018 rok.pdf

PDF4. Zał. nr 2 - Sprawozdanie z wykonania dochodów i przychodów za 2018 rok.pdf

PDF5. Zał. nr 3 - Sprawozdanie z wykonania wydatków i rozchodów za 2018 rok.pdf

PDF6. Zał. nr 4 - Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2018 rok.pdf

PDF7. Zał. nr 5 - Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok.pdf

PDF8. Zał. nr 6 i 7 - Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu i planu finansowgo samorząowych instytucji kultury.pdf

PDFKorekta łącznego rachunku zysków i strat.pdf


Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok

PDFSprawozdanie za 2014.pdf

PDFZałącznik nr 1,2,3 Sprawozdanie za 2014 r..pdf

PDFZałącznik nr 4- inwestycje.pdf

PDFZałącznik nr 5 - ZBK.pdf

PDFZałącznik nr 6 - dotacje.pdf

PDFZałącznik nr 7 - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.pdf
 


PDFInformacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik za I półrocze 2014 roku - druk 996.pdf

PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014r. - druk 996.pdf

PDFSprawozdanie finansowe Gminy Prudnik za 2013 rok-druk nr 944.pdf

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2013r.-druk nr 943.pdf

PDFWykonanie budżetu Gminy Prudnik za 2012 rok.pdf

PDFWykonanie budżetu Gminy Prudnik w 2011 r..pdf

PDFWykonanie budżetu Gminy Prudnik w 2010 r..pdf

PDFWykonanie budżetu Gminy Prudnik w 2009r.pdf

DOCXWykonanie budżetu Gminy Prudnik w 2008 r..docx

DOCXWykonanie budżetu Gminy Prudnik w 2007 r..docx

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-09-2012
  przez: Edyta Szewczyk
 • opublikowano:
  06-09-2012 19:27
  przez: Tadeusz Górecki
 • zmodyfikowano:
  31-03-2020 08:41
  przez: Joanna Chilińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 8445
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png