Przejdź do treści strony WCAG

Ceny za usługi przewozowe

Uchwała Nr XLV-644-2002 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami gminnego transportu zbiorowego.pdf

Zmiany:

  • Uchwała Nr XIV/154/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 października 2003 r. zmianiająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami gminnego transportu zbiorowego   więcej > >
  • Uchwała Nr XLVII/582/2006 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami gminnego transportu zbiorowego  więcej > >