Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

Gospodarka nieruchomościami

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV/207/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wcgodzących w skład lokalowego zasobu Gminy Prudnik więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI/185/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych i jednolokalowych budynków użytkowych ich najemcom i dzierżawcom więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII/78/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomościami więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII/77/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Prudnik w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V/59/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie  warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Prudnik w prawo własności  tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr LVI-826-2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie warunków i zasad korzystania z Dworca Autobusowego Prudnik więcej >>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV-686-2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości więcej >>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVII-597-2017 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i budynków użytkowych położonych na obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest - Park "Podstrefa Prudnik", w Prudniku przy ulicy Nyskiej więcej >>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXVII-477-2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXIII-373-2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości jednostkom organizacyjnym Gminy Prudnik więcej>>

Uchwała Nr XIII/175/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i jednolokalowych budynków mieszkalnych oraz określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości ich stawek procentowych przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych  więcej > >

 

Uchwała Nr VIII/122/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych i jednolokalowych budynków użytkowych ich najemcom i dzierżawcom  więcej > >

 

Uchwała Nr LXIV/975/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych, budynków mieszkalnych i budynków użytkowych  więcej > >

 

Uchwała Nr XLVI/554/2006 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 luty 2006 r.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  więcej > >      

Zmiany:

 • Uchwała Nr VI/39/2007 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 lutego 2007 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie spódzielniom mieszkaniowym bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości   więcej > >
   

 

Uchwała  Nr XLII/493/2005 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2005 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych  więcej > >

  

Uchwała Nr XLVIII-416-1998 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.pdf

 

Uchwała Nr XIII-112-1995 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 1995 r. w spr. określenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Prudnik.pdf

 Zmiany:

 • Uchwała Nr XV/159/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia  27 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Prudnik  więcej > >
 • Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVII-596-2017 z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Prudnik więcej >>
Metryczka
 • wytworzono:
  02-10-2012
  przez: Tadeusz Górecki
 • opublikowano:
  02-10-2012 11:40
  przez: Tadeusz Górecki
 • zmodyfikowano:
  04-09-2019 09:56
  przez: Joanna Chilińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 4449
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png