Urząd Miejski w Prudniku

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświata

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L/770/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Prudnik oraz osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji oraz terminu jej rozliczania więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr L/769/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  publicznych  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prudnik dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVIII/747/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik więcej>>

   Zmiany:

 • Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIX-760-2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX-614-2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik do nowego ustroju szkolnego więcej >>

   Zmiany:

 • Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XL-635-2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik do nowego ustroju szkolnego więcej >>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVIII-605-2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości punktów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz w sprawie określenia kryteriów, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz wartości i punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prudnik dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły więcej >>

Uchwała Nr XXXV/568/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przeszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne więcej>>

Uchwała Nr XXXIII/554/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik więcej>>

Uchwała nr XX/307/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik więcej>>

Uchwała Nr XIX/252/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przeszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne więcej>>

Uchwała Nr XIX/251/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przeszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne więcej>>

Uchwała Nr XVIII/246/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Prudnik więcej>>

Uchwała Nr XV/206/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie więcej>>

Uchwała Nr VI/61/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz warunków i sposobu ich przyznawania więcej>>

Uchwała Nr VI/57/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Prudnik dla niepublicznych szkół, przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebedące jednostkami samorządu terytorialnego, działajacych na terenie Gminy Prudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, terminu i sposobu jej rozliczania więcej>>

Uchwała Nr XXI/359/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz granic ich obwodów  więcej > >

Zmiana:

 • Uchwała Nr XXII/383/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz granic ich obwodów więcej > >
   

 

Uchwała Nr XVI/257/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie  więcej > >

 

Uchwała Nr XV/248/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminie Prudnik  więcej > >

 

Uchwała Nr XV/234/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Prudnik dla niepublicznych szkół, przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Prudnik oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, terminu i sposobu jej rozliczenia   więcej > >

 

Uchwała Nr VII/109/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu jej naliczania  więcej > > 

  

Uchwała Nr XLIV/662/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 24 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu oraz sposobu jej rozliczania  więcej > >

 

Uchwała Nr XXV/272/2008 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 kwietnia 2008 r.  w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli  więcej > >

 

Uchwała  Nr XVII/149/2007 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 października 2007 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli  więcej > >

 

Uchwała Nr XXXVIII/425/2005 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych przez podmioty niepubliczne  więcej > >

 

Uchwała Nr XXXV/388/2005 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2005 r.  w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Prudnik   więcej > >

Zmiana:

 • Uchwała Nr LIV/858/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom  więcej > >
 • Uchwała Nr XXVI/450/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom  więcej > >,
 • Uchwała Nr LII/781/2018 Rady Miejskiej w Prudniku  z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Prudnik więcej>>

 

Uchwała Nr XXIV/254/2004 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prudnik  więcej > >

Metryczka
 • wytworzono:
  02-10-2012
  przez: Tadeusz Górecki
 • opublikowano:
  02-10-2012 11:48
  przez: Tadeusz Górecki
 • zmodyfikowano:
  07-03-2018 08:50
  przez: Joanna Chilińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 2176
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×