Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatki i opłaty

Uchwała nr LII/860/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 ;listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku więcej>>

Uchwała nr LII/858/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 listopada 2021 r. uchylająca uchwałę nr LI/829/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku więcej>>

Uchwała nr LI/829/2021 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku  więcej >>

Uchwała nr XIX/321/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso więcej>>

   Zmiany:

 • Uchwała nr XXII/373/2020 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso więcej>>

 

Uchwała nr XVI/261/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku więcej>>

Uchwała nr XIV/206/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso więcej>>

Uchwała nr IX/127/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso więcej>>

Uchwała nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso więcej>>

Uchwała nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości więcej>>

    Zmiany:

 • Uchwała nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości więcej>>
 • Uchwała nr LVII/933/2022 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości więcej>>

Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 6 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej więcej>>

Uchwała nr LXIII/882/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości za inkaso więcej>>

Uchwała nr LX/846/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Prudnik za pomocą innego instrumentu płatniczego więcej>>

Uchwała nr LIX/843/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości więcej>>

Uchwała Nr LVI/827/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z dworca, którego właścicielem jest Gmina Prudnik więcej >>

Uchwała Nr XLII/657/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg oraz o niedochodzeniu należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Prudnik lub jej jednostkom organizacyjnym więcej>>

Uchwała Nr XXXII/562/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2016 r.  w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso więcej>>

    Zmiany:

 • Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVI-577-2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  więcej >>

Uchwała Nr XXXI/515/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso więcej>>

Uchwała Nr XXXXI-512-2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2016 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej więcej>>

Uchwała Nr XXVII/479/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso więcej>>

Uchwała Nr XXV/441/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso więcej>>

Uchwała nr XXII/358/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Prudnik więcej >>

Uchwała Nr XVIII/232/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso więcej>>

Uchwała Nr XVIII/230/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku więcej>>

    Zmiany:

 • Uchwała Nr XXXI-513-2016 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku więcej>>

Uchwała Nr XVIII/229/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenie wzorów formularzy niezbędnych do poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego więcej>>

Uchwała Nr XVII/224/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w spr. inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości więcej>>

Uchwała nr XVII-211-2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej więcej>>

   Zmiany:

 • Uchwała nr LII/783/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej więcej>>

Uchwała Nr XVII-210-2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych więcej >>

    Zmiany:

 • Uchwała Nr XXXI-514-2016 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych więcej>>

Uchwała Nr X/140/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso więcej>>

Uchwała Nr VIII/107/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso więcej>>

Uchwała Nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w spr. inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości więcej>>

Uchwała  Nr V-45-2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w spr. zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso więcej>>

Uchwała Nr XXIV/430/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso  więcej > >

Zmiana:

 • Uchwała Nr XXVIII/507/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso  więcej > >

 

Uchwała Nr XVI/256/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków  od nieruchomości, rolnego, leśnego - załączniki nr 1 i 2  więcej > >   załączniki nr 3, 4, 5, 6  więcej > >

Zmiana:

 • Uchwała Nr XVII/261/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego  więcej > >

 

Uchwała Nr XVI/254/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przymowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Prudnik w 2012 r.  więcej > >

 

Uchwała Nr XVI/253/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  więcej > >   

 

Uchwała Nr XVI/252/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011 r. w spr: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku  więcej > >

 

Uchwała Nr XIV/204/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia oplaty prolongacyjnej  więcej > >

  

Uchwała Nr XLI/615/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej  więcej > >

 

Uchwała  Nr XXIV/234/2008 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 kwietnia 2008 r.  w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz określenie sposobu jej poboru   więcej > >

 

Uchwała Nr XXII/ 220/2008 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zwolnienia z podatku rolnego  więcej > >

 

Uchwała Nr IX/73/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości  więcej > >   

Zmiany:

 • Uchwała  Nr XIX/189/2004 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 stycznia 2004 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości  więcej > >
 • Uchwała Nr XLIV/518/2005 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości   więcej > >
 • Uchwała Nr V/31/2007 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości  więcej > >
 • Uchwała Nr X/91/2007 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości  więcej > >
 • Uchwała Nr XLI/580/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości   więcej > >
 • Uchwała Nr LII/780/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości  więcej > >  

Uchwała Nr XI/166/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 01 sierpnia 2011 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości  więcej > >