Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXIII z dnia 30 października 2012r.

 

 

PDFprojekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego uwzględnienia w polityce Rządu Rzeczypospolitej Polskiej interesów Województwa Opolskiego w rozwoju ....... druk nr 582.pdf

 

 

 

PDFInformacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Prudnik w roku szkolnym 20112012 - druk nr 546.pdf

 

 

 

 

PDFprojekt uchwały w sprawie nadania odznaki Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik - druk nr 581.pdf

 

 

 

PDFprojekt uchwały w sprawie nadania odznaki Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik - druk nr 580.pdf

 

 

 

PDFprojekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w Gminie Prudnik - druk nr 573a.pdf

 

 

 

 

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierzawienia nieruchomości - druk nr 573.pdf

 

 

 

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomosci - druk nr 572.pdf

 

 

 

 

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 571.pdf

 

 

 

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 570.pdf

 

 

 

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 569.pdf

 

 

 

 

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierzawienia nieruchomości - druk nr 568.pdf

 

 

 

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 567.pdf

 

 

 

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 566.pdf

 

 

 

 

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 565.pdf

 

 

 

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierzawienia nieruchomości - druk nr 563.pdf

 

 

 

 

 

 

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierawienia nieruchomości - druk nr 564.pdf

 

 

 

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 562.pdf

 

 

 

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 561.pdf

 

 

 

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 560.pdf

 

 

 

PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości - druk nr 559.pdf

 

 

 

PDFzmieniająca uchwałę w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej - druk nr 558.pdf

 

 

 

PDFprojekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nie korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości - druk nr 557.pdf

 

 

 

PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - druk nr 556.pdf

 

 

 

PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - druk nr 555.pdf

 

 

 

PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej - druk nr 554.pdf

 

 

 

PDFprojekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej - druk nr 553.pdf

 

 

 

PDFInformacja dotyczaca projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu gospodarowania mieniem - od druku nr 553 do druku 573.pdf

 

 

 

PDFprojekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Prudniku - druk nr 579.pdf

 

 

 

PDFprojekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku - druk nr 578.pdf

 

 

 

PDFprojekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej - druk nr 577.pdf

 

 

 

PDFprojekt uchwały w sprawie wystąpieni Gminy Prudnik ze stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła-Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała - druk nr 576.pdf

 

 

 

PDFprojekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki ....pdf

 

 

 

PDFzmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie ......pdf

 

PDFprojekt uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku-samorzadowego zakładu budżetowego - druk nr 552.pdf

 

 

 

PDFzmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012-2016 - druk nr 551.pdf

 

PDFprojekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów - druk nr 549.pdf

 

PDFprojekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r - druk nr 550.pdf

 

 

 

 

PDFprojekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - druk nr 548.pdf

 

 

 

PDFprojekt uchwały w sprawie określe4nia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku - druk nr 547.pdf

 

 

 

PDFInformacja z zakresu organizowania na terenie powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych oraz rozpoznawania różnego rodzaju zagrożeń - druk nr 545.pdf

 

 

 

PDFInformacja z zakresu ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego z uwzględnieniem podjętych działań w ramach monitoringu miasta - druk nr 544.pdf

 

 

 

PDFInformacja z działalności Straży Miejskiej w Prudniku w okresie od 01.01- 31.12.2011r. - druk nr 543.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-10-2012
  przez: Stanisława Łuczków
 • opublikowano:
  18-10-2012 08:57
  przez: Stanisława Łuczków
 • zmodyfikowano:
  25-10-2012 14:19
  przez: Stanisława Łuczków
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 1769
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×