Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Kierownika Urzędu 2014

Zarządzenie Nr 120/1/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie regulaminu postępowania przy dokonywaniu w Urzędzie Miejskim w Prudniku wydatków publicznych nieobętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych

PDFZarządzenie Nr 120-1.pdf

Zarządzenie Nr 120/2/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-2.pdf

Zarządzenie Nr 120/3/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-3.pdf

Zarządzenie Nr 120/4/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w Zasadach (polityki) rachunkowośći

PDFZarządzenie Nr 120-4.pdf

Zarządzenie Nr 120/5/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji

PDFZarządzenie Nr 120-5.pdf

Zarządzenie Nr 120/6/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych Gminy oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji

PDFZarządzenie Nr 120-6.pdf

Zarządzenie Nr 120/7/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-7.pdf

Zarządzenie Nr 120/8/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-8.pdf

Zarządzenie Nr 120/9/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/15/2013 Burmistrza Prudnika z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia i zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych, Dokumentacji określającej poziom zagrożeń dla systemu ochrony informacji niejawnych, Instrukcji określającej sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZEŻONE" oraz Instrukcji określającej sposób i tryb przetwarzania informacjii niejawnych o klauzuli "POUFNE" w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-9.pdf

Zarządzenie Nr 120/10/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w Urzędzie Miejskim w Prudniku i jednostkach organizacyjnych Gminy Prudnik"

PDFZarządzenie Nr 120-10.pdf

Zarządzenie Nr 120/11/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ekwiwalentu z tytułu prania i konserwacji umundurowania strażników miejskich

PDFZarządzenie Nr 120-11.pdf

Zarządzenie Nr 120/12/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie inwentaryzacji okresowej pełnej

PDFZarządzenie Nr 120-12.pdf

Zarządzenie Nr 120/13/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu postępowania przy dokonywaniu w Urzędzie Miejskim w Prudniku wydatków publicznych nieobjętych przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych

PDFZarządzenie Nr 120-13.pdf

Zarządzenie Nr 120/14/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 25 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji okresowej pełnej

PDFZarządzenie Nr 120-14.pdf

Zarządzenie Nr 120/15/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego w ramach udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk. "PIAST-14" we współdziałaniu ze Starostwem Powiatowym w Prudniku oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu

PDFZarządzenie Nr 120-15.pdf

Zarządzenie Nr 120/16/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 10 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-16.pdf

Zarządzenie Nr 120/17/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji

PDFZarządzenie Nr 120-17.pdf

Zarządzenie Nr 120/18/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-18.pdf

Zarządzenie Nr 120/20/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

PDFZarządzenie Nr 120-20.pdf

Zarządzenie Nr 120/21/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie inwentaryzacji rocznej

PDFZarządzenie Nr 120-21.pdf

Zarządzenie Nr 120/22/2014 Burmistrza Prudnika z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-22.pdf
 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  21-02-2014
  przez: Piotr Głownia
 • opublikowano:
  21-02-2014 09:15
  przez: Piotr Głownia
 • zmodyfikowano:
  06-03-2015 09:53
  przez: Anna Muzyka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 6002
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png