Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

Pomoc Społeczna

Uchwała nr XV/245/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w Klubie Senior+ oraz określenia zasad uczestnictwa seniorów w zajęciach oferowanych przez placówkę "Senior+" więcej >>

Uchwała Nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 więcej>>

Uchwała Nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 więcej>>

Uchwała Nr XXVI/451/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 lipca 2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów więcej>>

Uchwała Nr XXVI/450/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 12 lipca 2016 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej więcej>>

Uchwała Nr VI/64/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania więcej>>

Zmiany:

 • Uchwała nr XV/244/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania więcej>>
Metryczka
 • opublikowano:
  05-03-2015 15:01
  przez: Anna Tomczyk
 • zmodyfikowano:
  04-10-2019 12:11
  przez: Joanna Chilińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 1679
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×