Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych - Karty Usług

Dowody Osobiste

DOCDOWÓD OSOBISTY - odbiór gotowego dokumentu.doc
DOCDOWÓD OSOBISTY - wniosek o wydanie dokunentu.doc
DOCDOWÓD OSOBISTY - zawiadomienie o utracie, uszkodzeniu dokumentu.doc
DOCDOWÓD OSOBISTY - zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.doc
PDFFormularz zgloszenia cofniecia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osobistym.pdf
PDFFormularz zgloszenia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osobistym.pdf
PDFFormularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.pdf
PDFFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf
PDFPelnomocnictwo szczegolne.pdf
DOCUdostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych.doc
DOCUdostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.doc
RTFWniosek o udostepnienie danych z rejestru dowodow osobistych.rtf
RTFWniosek o udostepnienie dokumentacji zwiazanej z dowodem osobistym.rtf
PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf
DOCDOWÓD OSOBISTY - zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.doc


Ewidencja ludności

PDFFormularz - oswiadczenie wlasciciela lokalu tylko do elektronicznego zameldowania.pdf
PDFFormularz - pelnomocnictwo sprawy meldunkowe.pdf
PDFWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.pdf
DOCFormularz - wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu wymeldowaniu.doc
PDFFormularz - zgloszenie pobytu czasowego.pdf
PDFFormularz - zgloszenie pobytu stalego.pdf
PDFFormularz - zgloszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP.pdf
PDFFormularz - zgloszenie wyjazdu poza granice RP.pdf
PDFFormularz - zgloszenie wymeldowania pobytu czasowego.pdf
PDFFormularz - zgloszenie wymeldowania pobytu stalego.pdf
DOCUdostepnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.doc
DOCWydawanie zaswiadczen z rejestru mieszkancow.doc
DOCWymeldowanie z miejsca pobytu stalego i czasowego.doc
DOCZameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej..doc
DOCZameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców.doc
DOCZameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich.doc
DOCZameldowanie na pobyt staly cudzoziemców.doc
DOCZameldowanie na pobyt staly obywateli polskich.doc
DOCWymeldowanie z miejsca pobytu czasowego.doc
PDFFormularz - wniosek o nadanie numeru PESEL.pdf
DOCNadanie numeru PESEL.doc
 


Rejestr Danych Kontaktowych

DOCREJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH.doc
PDFWniosek przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych.pdf
 


Rejestr wyborców

DOCFormularz - wniosek o udostepnienie rejestru wyborcow.doc
DOCFormularz - wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborcow oraz deklaracja.doc
DOCUdostępnienie rejestru wyborców.doc
DOCWpisanie wyborcy do rejestru wyborców.doc