Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXIV z dnia 25 maja 2016 r.

 PDFDruk nr 428 - Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.pdf

PDFDruk nr 429 - Ocena zasobów pomocy społecznej.pdf

PDFDruk nr 430 - Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych za 2015 rok.pdf

PDFDruk nr 431 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok.pdf

PDFDruk nr 432 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalnia WPF Gminy Prudnik.pdf

PDFDruk nr 433 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku.pdf

PDFDruk nr 434 - Projekt uchwały w sprawie zbycia udziału w części nieruchomości wspólnej.pdf

PDFDruk nr 435 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 436 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 437 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.pdf

PDFDruk nr 438 - Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych.pdf

PDFDruk nr 439 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.pdf

PDFDruk nr 440 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.pdf

PDFDruk nr 441 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej i obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.pdf

PDFUzasadnienie do druków nr 442-448.pdf

PDFDruk nr 442 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 443 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 444 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 445 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 446 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 447 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 448 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 449 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 450 - Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Prudnik zadania publicznego polegającego na świadczeniu usłu, które zapewnia ŚDS w Prudniku.pdf

PDFDruk nr 451 - Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrzej.pdf

PDFDruk nr 452 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania.pdf

PDFDruk nr 453 - Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Samuel.pdf

PDFDruk nr 454 - Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Karol.pdf

PDFDruk nr 455 - Projekt uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik.pdf

     PDFUzasadnienie do druku nr 455.pdf

PDFDruk nr 456 - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Apelu Rady Miesjkiej w Prudniku do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie uruchomienia w rozkładzie jazdy 2016-17 połączenia kolejowego.pdf
 


 

Metryczka
 • wytworzono:
  18-05-2016
  przez: Joanna Chilińska
 • opublikowano:
  18-05-2016 12:43
  przez: Joanna Chilińska
 • zmodyfikowano:
  06-06-2016 09:34
  przez: Joanna Chilińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 1416
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×