Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXVII z dnia 31 sierpnia 2016 r.

PDFDruk nr 512 - Informacja Komendy Powiatowej Policji w Prudniku dot. stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Prudnik.pdf

PDFDruk nr 513 - Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dot. stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gm. Prudnik oraz podejmowane działania w tym zakresie.pdf

PDFDruk nr 514 - Informacja z działalności Straży Miejskiej w Prudniku.pdf

PDFDruk nr 515 - Informacja Gminnego Centrum Reagowania i Porządku Publicznego dot. działań podejmowanych w zakresie bezpieczenstwa na terenie gm. Prudnik.pdf

PDFDruk nr 516 - Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Prudnik.pdf

PDFDruk nr 517 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Prudnickiemu w 2017 roku pomocy finansowej.pdf

PDFDruk nr 518 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2016 rok.pdf

PDFDruk nr 519 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2016-2019.pdf

PDFDruk nr 520 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku.pdf

PDFuzasadnienie do druków od 521-534.pdf

PDFDruk nr 521 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 522 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 523 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 524 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 525 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 526 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 527 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 528 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 529 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 530 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 531 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 532 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 533 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 534 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 535 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej.pdf

PDFDruk nr 536 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 537 - Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 538 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 539 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 540 - Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 541 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 542 - Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały.pdf

PDFDruk nr 543 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sie zrzeczenia się odszkodowania.pdf

PDFDruk nr 544 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf

PDFDruk nr 545 - Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Prudnik zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług, które zapewnia ŚDS w Prudniku.pdf

PDFDruk nr 546 - Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf

PDFDruk nr 547 - Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-08-2016
  przez: Joanna Chilińska
 • opublikowano:
  22-08-2016 10:55
  przez: Joanna Chilińska
 • zmodyfikowano:
  05-09-2016 09:31
  przez: Joanna Chilińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 1220
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×