Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXXIII z dnia 30 listopada 2016 r.

Kierunki rozwoju bazy sportowej na terenie Gminy Prudnik z uwzględnieniem sportu wyczynowego, amatorskiego, szkolenia młodzieży i rekreacji (druk nr 600). Informacja składa się z następujących części:

PDFOcena bazy sportowej zarządzanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Prudniku.pdf
PDFFinansowanie sportu przez Gminę Prudnik w ramach udzielonych dotacji celowych na realizację zadań publicznych.pdf
PDFKoncepcja zagospodarowania stadionu przy ul. Kolejowej.pdf 

PDFDruk nr 601 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik.pdf

PDFDruk nr 602 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 603 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 604 - Projekt uchwały w sprawie zbycia udziału w nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 605 - Projekt uchwały w sprawie zbycia udziału w nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 606 - Projekt uchwały w sprawie zbycia udziału w nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 607 - Projekt uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf

PDFDruk nr 608 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 609 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 610 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych.pdf

PDFuzasadnienie do druków od 611-624.pdf

PDFDruk nr 611 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 612 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 613 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 614 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 615 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 616 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 617 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 618 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 619 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 620 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 621 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 622 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 623 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 624 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 625 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 626 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 627 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi .....pdf

PDFDruk nr 628 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego ....pdf

PDFUzasadnienie do druków nr 629 i nr 630.pdf

PDFDruk nr 629 - Projekt uchwały w sprawie określenia jednostki obsługującej i obsługiwanych jednostek organizacyjnych Gminy Prudnik oraz zakresu obowiązków....pdf

PDFDruk nr 630 - Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zarżadu Oświaty i Wychowania w Prudniku.pdf

PDFDruk nr 631 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia samorządowych isntytucji kultury.pdf

PDFDruk nr 632 - Projekt uchwały w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla miasta i Gminy Prudnik.pdf

PDFDruk nr 633 - Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.pdf

PDFDruk nr 634 - Projekt uchwały w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.pdf

PDFDruk nr 635 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Prudnika.pdf
 

 

 


 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-11-2016
  przez: Joanna Chilińska
 • opublikowano:
  23-11-2016 10:56
  przez: Joanna Chilińska
 • zmodyfikowano:
  23-11-2016 13:59
  przez: Joanna Chilińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 1253
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×