Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Kierownika Urzędu 2017

Zarządzenie Nr 120/1/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-1.pdf

Zarządzenie Nr 120/2/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Zasadach (polityki) rachunkowości

PDFZarządzenie Nr 120-2.pdf

Zarządzenie Nr 120/3/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Prudniku, trybu pracy komisji przetargowej i nadzoru nad realizacja zamówień, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro

PDFZarządzenie Nr 120-3.pdf

Zarządzenie Nr 120/4/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2016 rok

PDFZarządzenie Nr 120-4.pdf

Zarządzenie Nr 120/5/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu miejskiego w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-5.pdf

Zarządzenie Nr 120/6/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2017 r.

PDFZarządzenie Nr 120-6.pdf

Zarządzenie Nr 120/7/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przyznania ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

PDFZarządzenie Nr 120-7.pdf

Zarządzenie Nr 120/8/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-8.pdf

Zarządzenie Nr 120/9/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 3 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 120-9.pdf

Zarządzenie Nr 120/10/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania kopii dokumentów zawierających informację publiczną oraz ustalenia opłat za udostępnienie informacji publicznej

PDFZarządzenie Nr 120-10.pdf

Zarządzenie Nr 120/11/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wydatków strukturalnych

PDFZarządzenie Nr 120-11.pdf

Zarządzenie Nr 120/12/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 25 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-12.pdf

Zarządzenie Nr 120/13/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

PDFZarządzenie Nr 120-13.pdf

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-01-2017
  przez: Anna Muzyka
 • opublikowano:
  30-01-2017 14:43
  przez: Tadeusz Górecki
 • zmodyfikowano:
  09-01-2018 13:07
  przez: Anna Szkwarek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 3472
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png