Urząd Miejski w Prudniku

Biuletyn Informacji Publicznej

Budżet Obywatelski 2018

Burmistrz Prudnika na podstawie § 2 ust 1 uchwały Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXIX/613/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok, informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Prudnik na temat części wydatków budżetowych - zwanych „budżetem obywatelskim” - w ramach budżetu gminy Prudnik na 2018 rok.
Propozycję zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić grupa co najmniej 25 mieszkańców Gminy Prudnik.
Formularz zgłoszenia zadań do realizacji w ramach budżetu udostępniany jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ulicy Kościuszki 3.

Zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć:
1) wszystkich spraw należących do zadań własnych gminy określonych przepisami prawa,
2) nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik,
3) roku budżetowego, na który przeprowadza się konsultacje, tj. roku 2018.

Ustala się termin zgłaszania zadań w okresie od 20 czerwca 2017 r. do 20 lipca 2017 r. Głosowanie na wybrane zadania przeprowadzone zostanie w terminie od 24 do 29 września 2017 r.
Zgłoszenie zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego składa się w wersji pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego pokój 102, listownie na adres Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3 lub drogą elektroniczną na adres budzetobywatelski@prudnik.pl.

Informacje dotyczące zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji, formularz zgłoszenia zadań oraz harmonogram prac w toku konsultacji znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI  2018. Informacje udzielane są również telefonicznie pod numerami 77 4066205 i 77 4066207 oraz osobiście w Urzędzie Miejskim w Prudniku pokojach nr 120 i nr 114.

Burmistrz Prudnika
Franciszek Fejdych

 

PDFFormularz zgłoszenia zadania.pdf
PDFHarmonogram prac .pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-05-2017
  przez: Wioleta Kosek
 • opublikowano:
  17-05-2017 10:34
  przez: Wioleta Kosek
 • zmodyfikowano:
  17-05-2017 10:35
  przez: Wioleta Kosek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 584
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×