Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

Dotacja na wymianę źródeł ogrzewania

LISTA WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W 2019 ROKU

PDFLista wnioskodawców zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania w 2019 roku.pdf

 

DODATKOWA LISTA WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W 2019 ROKU 

PDFWnioski zakwalifikowane do uzyskania dofinansowania - 10.06.2019 r..PDF
 

DODATKOWA LISTA WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W 2019 ROKU 

PDFWnioski zakwalifikowane do uzyskania dofinansowania - 22.05.202019 r.PDF
PDFWnioski z listy rezerwowej zakwalifikowane do dofinansowania-06.09.2019r..pdf

 

 LISTA WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA
 2019 ROKU 

PDFLista wnioskodawców zakwalifikowanych do dofinansowania - 2019.pdf
 

______________________________________________________________________________________________________   

                                                          

                                                                                                                                                                                   Prudnik, dnia 08.04.2019 r.

DOCWNIOSEK - piece.doc

____________________________________________________________________________________
                                                                                                 

Prudnik, dnia 02.01.2019 r.

Burmistrz Prudnika

ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik w 2019 roku.

 

Burmistrz Prudnika ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2019 roku dotacji celowej na wymianę źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik.

Wnioski o dotację mogą składać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi  lub właścicielami, współwłaścicielami albo najemcami lokali mieszkalnych.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie wymagań określonych w uchwale Rady Miejskiej w Prudniku  Nr XL/636/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik oraz  złożenie kompletnego wniosku
z wymaganymi załącznikami.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od 1 stycznia do 31 marca 2019 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik.

Wzór wniosku o dotację dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku www.bip.prudnik.pl (w zakładce Ochrona środowiska – Dotacja na wymianę źródeł ogrzewania) oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Prudniku w pok. nr 3 i w biurze podawczym (parter).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 77/4066210; 77/4066212.

                                           Burmistrz Prudnika

                                          Grzegorz Zawiślak

 

DOCwniosek o udzielenie dotacji celowej.doc
PDFUchwała Rady Miejskiej w Prudniku.pdf
 

  

___________________________________________________________________________________

DODATKOWA LISTA WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W 2018 ROKU 

PDFWnioski zakwalifikowane do uzyskania dofinansowania - 07.11.2018 r..pdf
 

 

DODATKOWA LISTA WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W 2018 ROKU 

PDFWnioski zakwalifikowane do dofinansowania w zakresie wymiany źródeł ogrzewania - 07.06.2018r..pdf
_______________________________________________________________________________________________________

 

Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik - 2018 rok

LISTA WNIOSKODAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W 2018 ROKU

PDFLista wnioskodawców zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowaniia w zakresie wymiany źródeł ogrzewania - 2018 rok.pdf
_________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Burmistrz Prudnika
ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ogrzewania wpływających na  redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik w 2017 roku

Burmistrz Prudnika ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2017 roku dotacji celowej na wymianę źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik.

Wnioski o dotację mogą składać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi  lub właścicielami, współwłaścicielami albo najemcami lokali mieszkalnych.

Wysokość dotacji w formie refundacji  poniesionych kosztów wymiany źródła ciepła wynosi 2000 zł   i dotyczy:

1) wymiany kotłów i pieców węglowych na kotły ze sterowanym procesem spalania i automatycznym dozowaniem paliwa stałego (ekogroszek, pellet, biomasę) nie wyposażone w dodatkowe palenisko,  posiadające świadectwo badań emisyjnych - "znak bezpieczeństwa ekologicznego",

2)   wymiany kotłów i pieców węglowych na ogrzewanie:

a)   gazowe,

b)   olejowe,

c)   elektryczne,

d)   z wykorzystaniem pompy ciepła.

3)  podłączenia wnioskowanej nieruchomości  do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie wymagań określonych w uchwale Rady Miejskiej w Prudniku  Nr XL/636/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik oraz  złożenie kompletnego wniosku z wymaganymi załącznikami.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku w okresie od dnia 1 lipca do 31 lipca 2017r.   Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wzór wniosku o dotację dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku www.bip.prudnik.pl (w zakładce Ochrona środowiska – Dotacja na wymianę źródeł ogrzewania) oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Prudniku w pok. nr 3 i w biurze podawczym (parter). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  77/4066210.

                                               Burmistrz Prudnika

                                               Franciszek Fejdych

DOCWNIOSEK.doc
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-06-2017
  przez: Jadwiga Mulik
 • opublikowano:
  19-06-2017 13:17
  przez: Tadeusz Górecki
 • zmodyfikowano:
  06-09-2019 11:54
  przez: Tadeusz Górecki
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 4417
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×