Urząd Miejski w Prudniku

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XLIV z dnia 31 sierpnia 2017 r.

PDFDruk nr 779 - Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2017-2018.pdf

PDFDruk nr 780 - Informacja dotycząca realizacji rojektu pn. Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne....pdf

PDFDruk nr 781 - Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu.pdf

PDFDruk nr 782 - Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Prudnickiego.pdf

PDFDruk nr 783 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf

PDFDruk nr 784 - Projekt uchwały zmnieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2017-2018.pdf

PDFDruk nr 785 - Projekt uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf

PDFDruk nr 786 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf

PDFDruk nr 787 - Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDFDruk nr 788 - Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDFDruk nr 789 - Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDFDruk nr 790 - Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDFDruk nr 791 - Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDFDruk nr 792 - Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDFDruk nr 793 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf

PDFDruk nr 794 - Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDFDruk nr 795 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 796 - Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 797 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 798 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFUzasadnienie do druków nr 799-820.pdf

PDFDruk nr 799 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 800 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 801 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 802 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 803 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 804 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 805 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 806 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 807 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 808 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 809 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 810 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 811 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 812 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 813 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 814 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 815 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 816 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 817 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 818 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 819 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 820 - Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 821 - Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf

PDFDruk nr 822 - Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf

PDFDruk nr 823 - Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf

PDFDruk nr 824 - Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf

PDFDruk nr 825 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyboów sołtysa i rady sołeckiej.pdf

PDFDruk nr 826 - Projet uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik.pdf
      PDFDruk nr 826 - Zalącznik nr 1.pdf
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  22-08-2017
  przez: Joanna Chilińska
 • opublikowano:
  22-08-2017 12:46
  przez: Joanna Chilińska
 • zmodyfikowano:
  25-08-2017 08:36
  przez: Joanna Chilińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 1379
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×