Urząd Miejski w Prudniku

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XLIX z dnia 21 grudnia 2017 r.

PDFDruk nr 872 - Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2018 rok (2).pdf
   PDFInformacja opisowa do projketu budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf
   PDFZałącznik dodatkowy do informacji opisowej.pdf

PDFDruk nr 873 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2018- 2021.pdf

PDFDruk nr 874 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2017 rok.pdf

PDFDruk nr 875 - Projekt uchwały zmianiającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2017-2020.pdf

PDFDruk nr 876 - Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie.pdf

PDFDruk nr 877 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej.pdf

PDFDruk nr 878 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej.pdf

PDFDruk nr 879 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącm organów wykonawczych jednostek ....pdf

PDFUzasadnienie do projektów uchwał nr 880-882.pdf

PDFDruk nr 880 - Projekt uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Prudniku jednoosobowej Spółce Gminy Prudnik z o.o. zadań własnych Gminy Prudnik.pdf

PDFDruk nr 881 - Projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku.pdf

PDFDruk nr 882 - Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2014-2018.pdf

PDFDruk nr 883 - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Niemysłowice, części wsi ....pdf

PDFDruk nr 884 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu okre ślającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe ....pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-12-2017
  przez: Joanna Chilińska
 • opublikowano:
  04-12-2017 11:21
  przez: Joanna Chilińska
 • zmodyfikowano:
  19-12-2017 11:35
  przez: Joanna Chilińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 1032
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×