Urząd Miejski w Prudniku

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA 2018

Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 1.pdf

Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVIII/744/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 2.pdf

Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XX/305/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

PDFZarządzenie Nr 3.pdf

Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XLVIII/744/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018

PDFZarządzenie Nr 4.pdf

Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie nr 5.pdf

Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

PDFZarządzenie Nr 6.pdf

Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 7.pdf

Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 8 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 8.pdf

Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 9.pdf

Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 10.pdf

Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży jednolokalowego budynku użytkowego - garażu wraz ze sprzedażą gruntu

PDFZarządzenie Nr 11.pdf

Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży jednolokalowego budynku użytkowego - garażu wraz ze sprzedażą gruntu

PDFZarządzenie Nr 12.pdf

Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 13.pdf

Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 14.pdf

Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego

PDFZarządzenie Nr 15.pdf

Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko -  Czeskiego, Prudnik 01-03.06.2018 r., Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter-Region "Dom i Ogród", Prudnik 14-16.09.2018 r. oraz Regulaminu konkursów organizowanych w trakcie Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko - Czeskiego, Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter - Region "Dom i Ogród"

PDFZarządzenie Nr 16.pdf

Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie nr 17.pdf

Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 18.pdf

Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 19.pdf

Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 20.pdf

Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prudnik w roku szkolnym 2018/2019

PDFZarządzenie Nr 21.pdf

Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 22.pdf

Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 23.pdf

Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie odmowy umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 24.pdf

Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 25.pdf

Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 26.pdf

Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 27.pdf

Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 28.pdf

Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zbycia drewna pochodzącego z wiatrołomów

PDFZarządzenie Nr 29.pdf

Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 30.pdf

Zarządzenie Nr 31/2018  Burmistrza Prudnika z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 31.pdf

Zarządzenie Nr 32/2018  Burmistrza Prudnika z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 32.pdf

Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 33.pdf

Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego .2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 34.pdf

Zarządzenie Nr 34a/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 271/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Nr XLIX/756/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych  w Prudniku Jednoosobowej Spółce Gminy Prudnik z.o.o. zadań własnych gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 34a.pdf

Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2018 r.  w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2018 r.

PDFZarządzenie Nr 35.pdf

Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wniesienia nieruchomości aportem do Zakładu Usług Komunalnych – Jednoosobowej Spółki Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością ul.Przemysłowa 1, 48-200 Prudnik

PDFZarządzenie Nr 36.pdf

Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 37.pdf

Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 38.pdf

Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 39.pdf

Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 40.pdf

Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 7 marca 2018 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie nr 41.pdf

Zarządzenie Nr 42/2018  Burmistrza Prudnika z dnia 7 marca 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 42.pdf

Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 43.pdf

Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 44.pdf

Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 45.pdf

Zarządzenie Nr 45A/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 45 A.pdf

Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 46.pdf

Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 47.pdf

Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 48.pdf

Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Prudnika  z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Prudnik w roku 2018 r.

PDFZarządzenie Nr 49.pdf

Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 50.pdf

Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 51.pdf

Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą  udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 52.pdf

Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą  udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 53.pdf

Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 54.pdf

Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 55.pdf

Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym

PDFZarządzenie Nr 56.pdf

Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego

PDFZarządzenie Nr 57.pdf

Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia list przydziałów i zamian lokali mieszkalnych

PDFZarządzenie Nr 58.pdf

Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 59.pdf

Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 marca 2018 r.  w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 60.pdf

Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 61.pdf

Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 3 kwietnia 208 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 62.pdf

Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za najem pomieszczeń budynku zaplecza sanitarnego obiektu sportowego w Moszczance (Amfiteatr)

PDFZarządzenie Nr 63.pdf

Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 6 kwietnia 2018 r.w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 64.pdf

Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 65.pdf

Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 66.pdf

Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 67.pdf

Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 68.pdf

Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości  stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 70.pdf

Zarządzenie Nr 70a/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu  na zbycie nieruchomości  stanowiącej  własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 70a.pdf

Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

PDFZarządzenie Nr 71.pdf

Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 72.pdf

Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 73.pdf

Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Prudnika z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania środków trwałych (urządzeń) do Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 74.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-02-2018
  przez: Anna Szkwarek
 • opublikowano:
  06-02-2018 12:51
  przez: Tadeusz Górecki
 • zmodyfikowano:
  08-08-2018 12:22
  przez: Anna Szkwarek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 802
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×