Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja LV z dnia 26 kwietnia 2018 r.

PDFDruk nr 963 - Sprawozdanie z działalności finansowej i rzeczowej Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik za 2017 rok.pdf

PDFDruk nr 964 - Sprawozdanie z działalności finansowo - rzeczowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku za rok 2017.pdf

PDFDruk nr 965 - Sprawozdanie z działalności finansowo - rzeczowej za rok 2017 Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf

PDFDruk nr 966 - Ocena zasobów pomocy społecznejna 2018 rok dla Gminy Prudnik.pdf

PDFDruk nr 967 - Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku dotycząca działań związanych z przeciwdziałeniem bezrobociu, tworzeniu warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzeniu ....pdf

PDFDruk nr 968 - Organizacja aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu przez Gminę Prudnik w 2017 roku.pdf

PDFDruk nr 969 - Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność....pdf

PDFDruk nr 970 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf

PDFDruk nr 971 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 972 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 973 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 974 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 975 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej.pdf

PDFDruk nr 976 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatnym, ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem, na czas nieoznaczony, nieruchomości zabudowanych na rzecz Zakładu.pdf

PDFDruk nr 977 - Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Prudnik na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf