Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu turystyki i krajoznawstwa

INFORMACJA

o zamieszczeniu  do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego

z zakresu turystyki i krajoznawstwa

            Informuję, iż od dnia 19 czerwca 2018 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn.: „Hike, czyli skautowe wędrowanie”, złożona przez stowarzyszenie Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Armii Krajowej 10, 45-071 Opole. Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl w zakładce PRZETARGI, OFERTY I KONKURSY – Oferta realizacji zadania publicznego), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz na stronie internetowej (www.prudnik.pl w zakładce Urząd Miejski – Oferta realizacji zadania publicznego). Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku, pokój 102 lub elektronicznie na adres .

 

                                                                                                                                                  BURMISTRZ PRUDNIKA

                                                                                                                                             /.../mgr inż. Franciszek Fejdych

PDFOferta realizacji zadania publicznego.pdf