Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja LVIII z dnia 28 czerwca 2018 r.

PDFDruk nr 986 - Analiza wykorzystania środków zewnętrznych na realizację zadań własnych gminy w latach 2014-2018.pdf

PDFDruk nr 987 - Udostępnienie bazy sportowo-rekreacyjnej Gminy Prudnik w okresie wakacji 2018.pdf

PDFDruk nr 988 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prudni oraz z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2017 rok.pdf

   PDFInformacja opisowa 2017 r..pdf

   PDFSprawozdanie za 2017 r. - zał. nr 2.pdf

   PDFSprawozdanie za 2017 r. - zał. nr 2.pdf

   PDFSprawozdanie za 2017 r. - zał. nr 3.pdf

   PDFSprawozdanie za 2017 r. - zał. nr 4.pdf

   PDFSprawozdanie za 2017 r. - zał. nr 5.pdf

   PDFsprawozdanie za 2017 r. - zał. nr 6.pdf

   PDFSprawozdanie za 2017 r. - zał. nr 7.pdf

PDFDruk nr 989 - sprawozdanie finansowe Gminy Prudnik za 2017 rok.pdf

PDFDruk nr 990 - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prudnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r..pdf

PDFDruk nr 991 - Uchwała Nr 4-2018 Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Prudnika o wykonaniu budżetu Gminy Prudnik za rok 2017.pdf

PDFDruk nr 992 - projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z tytułu wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2017 r..pdf

PDFDruk nr 993 - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf

PDFDruk nr 994 - projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2018-2021.pdf

PDFDruk nr 995 - projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 996 - projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDFDruk nr 997 - projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku.pdf

PDFDruk nr 998 - projekt uchwały w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.pdf

PDFDruk nr 999 - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz za pobyt....pdf

PDFDruk nr 1000 - projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  21-06-2018
  przez: Wioleta Kosek
 • opublikowano:
  21-06-2018 15:10
  przez: Wioleta Kosek
 • zmodyfikowano:
  22-06-2018 09:16
  przez: Wioleta Kosek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 486
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png