Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja LXII z dnia 27 września 2018 r.

PDFDruk nr 1028 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.pdf

    PDFZał. 1 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu według działów za I półrocze 2018 roku.pdf

    PDFZał. 2 - Informacja o przebiegu wykonania dochodów i przychodów za I półrocze 2018 roku.pdf

    PDFZał. 3 - Informacja o przebiegu wykonania wydatków i rozchodów za I półrocze 2018 roku.pdf

    PDFZał. 4 - Informacja o przebiegu wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2018 roku.pdf

    PDFZał. 5 - Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2018 roku.pdf

    PDFZał. 6 - Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Prudnik w I półroczu 2018 roku.pdf

    PDFZał. 7 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Prudnickiego Ośrodka Kultury i Świetlicy Środowiskowej.pdf

PDFDruk nr 1029 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik za I półrocze 2018 roku.pdf

PDFDruk nr 1030 - Projekt uchwały w sprawie zmian Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf

PDFDruk nr 1031 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2018-2021.pdf

PDFDruk nr 1032 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej na rzecz dotyczasowego użytkownika wieczystego.pdf

PDFDruk nr 1033 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik....pdf

PDFDruk nr 1034 - Projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego....pdf

PDFDruk nr 1035 - Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia Gminy Prudnik do partnerstwa....pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  21-09-2018
  przez: Wioleta Kosek
 • opublikowano:
  21-09-2018 08:43
  przez: Wioleta Kosek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 667
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png