Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Prudnika

GRZEGORZ ZAWIŚLAK

BURMISTRZ PRUDNIKA

Grzegorz Zawiślak.jpeg

Kontakt:

Adres: ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik

Pokój 102

Telefon 77 406 62 00

Zadania:

Ustawowo Burmistrz sprawuje władzę wykonawczą, tj.: wykonuje uchwały Rady Miejskiej w Prudniku i zadania określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz.

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał,
 • opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
 • określanie sposobu wykonywania podjętych uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • wykonywanie budżetu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • opracowywanie planu operacyjnej ochrony przed powodzią.

Burmistrz wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi Gminy.

W dniu 20 listopada 2018 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Prudniku Burmistrz Grzegorz Zawiślak odebrał zaświadczenie oraz złożył ślubowanie o następującej treści:

"Obejmując urząd Burmistrza Prudnika, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy Prudnik. Tak mi dopomóż Bóg."

 

 

 

JAROSŁAW SZÓSTKA

ZASTĘPCA BURMISTRZA PRUDNIKA

Jarosław Szóstka.png

Kontakt:

Adres: ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik

Pokój 102

Telefon 77 406 62 00

Mail: jaroslaw.szostka@prudnik.pl 

PDFZarządzenie nr 256-2018 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Prudnika.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  19-11-2018
  przez: Tadeusz Górecki
 • opublikowano:
  19-11-2018 08:04
  przez: Tadeusz Górecki
 • zmodyfikowano:
  04-12-2018 09:19
  przez: Wioleta Kosek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 5272
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png