Urząd Miejski w Prudniku Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały 2018-2023

PDF249. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-249-2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie odbierania odpdów komunalnych od właścicieli ....pdf

PDF248. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-248-2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023.pdf

PDF247. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-247-2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf

PDF246. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-246-2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie Gminy Prudnik do.pdf

PDF245. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-245-2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia ....pdf

PDF244. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-244-2019 z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków ....pdf

PDF243. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-243-2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie oddania w najem lokalu uzytkowego w Regionalnym ...pdf

PDF242. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-242-2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.pdf

PDF241. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-241-2019 z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia Wieloletniej ....pdf

PDF240. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV-240-2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf
 

PDF239. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-239-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania odznaki Zasłuzony dla Miasta i Gminy Prudnik.pdf

PDF238. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-238-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu.pdf

PDF237. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-237-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeniesienia klasIV-VI.pdf

PDF236. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-236-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów.pdf

PDF235. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-235-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia.pdf

PDF234. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-234-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia....pdf

PDF233. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-233-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania zgminnych obiektów.pdf

PDF232. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-232-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategprii dróg.pdf

PDF231. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-231-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których ....pdf

PDF230. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-230-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF229. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-229-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF228. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-228-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF227. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-227-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF226. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-226-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF225. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-225-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF224. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-224-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF223. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-223-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF222. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-222-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF221. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-221-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF220. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-220-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF219. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-219-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF218. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-218-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF217. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-217-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF216. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-216-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF215. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-215-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF214. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-214-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF213. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-213-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF212. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-212-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF211. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-211-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF210. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-210-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF209. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-209-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF208. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-208-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie oddania w najem lokali użytkowych w Regionalnym ....pdf

PDF207. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-207-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących ....pdf

PDF206. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-206-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej.pdf

PDF205. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-205-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf

PDF204. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-204-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf

PDF203. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIV-203-2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej ....pdf
 

PDF202. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-202-2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Komunikacji...pdf

PDF201. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-201-2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik.pdf

PDF200. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XIII-200-2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do ....pdf
 

PDF199. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XII-199-2019 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego....pdf

PDF198. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XII-198-2019 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Policji w Opolu informacji o ....pdf

PDF197. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XII-197-2019 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf

PDF196. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XII-196-2019 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf

PDF195. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XII-195-2019 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Prudnik a Powiatem Prudnickim....pdf

PDF194. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-194-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa....pdf

PDF193. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-193-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wzniesienia pomnika.pdf

PDF192. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-192-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum....pdf

PDF191. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-191-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników ....pdf

PDF190. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-190-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy ....pdf

PDF189. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-189-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego programu ....pdf

PDF188. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-188-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom gminy....pdf

PDF187. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-187-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji ....pdf

PDF186. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-186-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości zabudowanych.pdf

PDF185. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-185-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych ....pdf

PDF184. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-184-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej.pdf

PDF183. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-183-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF182. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-182-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF181. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-181-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF180. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-180-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości.pdf

PDF179. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-179-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowe.pdf

PDF178. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-178-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf

PDF177. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-177-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika....pdf

PDF176. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-176-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Prudnik....pdf

PDF175. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XI-175-2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Prudnika wotum zaufania.pdf

PDF174. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-174-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzniesienia pomnika.pdf

PDF173. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-173-2019 z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotów kosztów....pdf

PDF172. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-172-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze ....pdf

PDF171. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-171-2019 z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej....pdf

   PDFPlan Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf

PDF170. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-170-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF169. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-169-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF168. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-168-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF167. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-167-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF166. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-166-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF165. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-165-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF164. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-164-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF163. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-163-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF162. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-162-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF161. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-161-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF160. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-160-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF159. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-159-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF158. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-158-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF157. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-157-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF156. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-156-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF155. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-155-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF154. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-154-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF153. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-153-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF152. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-152-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości.pdf

PDF151. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-151-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf

PDF150. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-150-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Prudnik dla Jednostki....pdf

PDF149. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr X-149-2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Prudnik do spółki....pdf

PDF148. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-148-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości....pdf

PDF147. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-147-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania....pdf

PDF146. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-146-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia ilości członków Prudnickiej Rady Seniorów ....pdf

PDF145. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-145-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny....pdf

PDF144. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-144-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych....pdf

PDF143. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-143-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ....pdf

PDF142. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-142-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ....pdf

PDF141. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-141-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu....pdf

PDF140. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-140-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF139. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-139-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF138. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-138-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF137. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-137-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF136. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-136-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF135. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-135-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF134. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-134-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF133. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-133-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF132. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-132-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością....pdf

PDF131. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-131-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf

PDF130. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-130-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF129. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-129-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF128. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-128-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF127. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-127-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej....pdf

PDF126. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-126-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Prudnik długoterminowego kredytu.pdf

PDF125. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX-125-2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf

PDF124. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-124-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Ośrodka....pdf

PDF123. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-123-2019 r. z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji....pdf

PDF122. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-122-2019 z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania....pdf

PDF121. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-121-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Prudnika.pdf

PDF120. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-120-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF119. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-119-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF118. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-118-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF117. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-117-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF116. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-116-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF115. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-115-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF114. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-114-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF113. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-113-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF112. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-112-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF111. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-111-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF110. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-110-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF109. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-109-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF108. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-108-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF107. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-107-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF106. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-106-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF105. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-105-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF104. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-104-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF103. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-103-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF102. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-102-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF101. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-101-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF100. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-100-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF99. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-99-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF98. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-98-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF97. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-97-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF96. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-96-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF95. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-95-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF94. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-94-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF93. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-93-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF92. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-92-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF91. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-91-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF90. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-90-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF89. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-89-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF88. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-88-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF87. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-87-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF86. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-86-2019 z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego....pdf

PDF85. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-85-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf

PDF84. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-84-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji.pdf

PDF83. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-83-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejski w Prudniku.pdf

PDF82. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-82-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego....pdf

PDF81. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-81-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych....pdf

PDF80. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-80-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz....pdf

PDF79. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-79-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej....pdf

PDF78. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-78-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości....pdf

PDF77. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-77-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych....pdf

PDF76. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-76-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości.pdf

PDF75. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-75-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zvycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF74. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-74-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz....pdf

PDF73. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-73-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej ....pdf

PDF72. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-72-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf

PDF71. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-71-2019 z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej....pdf

PDF70. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-70-2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.pdf

PDF69. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-69-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu....pdf

PDF68. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-68-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej....pdf

PDF67. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-67-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów stałych Komisji Rady Miejskiej.pdf

PDF66. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-66-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej.pdf

PDF65. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-65-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Prudnickiej Rady Senioró i nadania jej Statutu.pdf

PDF64. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-64-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu....pdf

PDF63. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-63-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania....pdf

PDF62. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-62-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarcznia wody i odrowadzania ścieków na terenie Gminy Prudnik.pdf

PDF61. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-61-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Prudnika do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia..pdf

PDF60. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-60-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości....pdf

PDF59. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-59-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia....pdf

PDF58. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-58-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF57. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-57-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF56. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-56-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF55. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-55-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF54. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-54-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF53. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-53-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Prudnik....pdf

PDF52. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-52-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf

PDF51. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-51-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi....pdf

PDF50. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-50-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Czyżowice.pdf

PDF49. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-49-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Dębowiec.pdf

PDF48. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-48-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Łąka Prudnicka.pdf

PDF47. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-471-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Mieszkowice.pdf

PDF46. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-46-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Moszczanka.pdf

PDF45. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-45-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Niemysłowice.pdf

PDF44. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-44-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Piorunkowice.pdf

PDF43. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-43-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Rudziczka.pdf

PDF42. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-42-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Szybowice.pdf

PDF41. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-41-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Wierzbiec.pdf

PDF40. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-40-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r..pdf

PDF39. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-39-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych....pdf

PDF38. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-38-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji.pdf

PDF37. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-37-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania....pdf

PDF36. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-36-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych....pdf

PDF35. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-35-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków.....pdf

PDF34. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-34-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku....pdf

PDF33. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-33-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia ....pdf

PDF32. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-32-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik....pdf

PDF31. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-31-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2019-2022.pdf

PDF30. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-30-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf

PDF29. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-29-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy....pdf

PDF28. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-28-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 r..pdf

PDF27. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-27-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku.pdf

PDF26. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-26-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji....pdf

PDF25. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-25-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszakaniowej....pdf

PDF24. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-24-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia....pdf

PDF23. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-23-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego....pdf

PDF22. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-22-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Prudnik.pdf

   PDFPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Prudnik.pdf

PDF21. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-21-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika.pdf

PDF20. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-20-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz....pdf

PDF19. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-19-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.pdf

PDF18. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-18-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku.pdf

PDF17. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-17-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.pdf

PDF16. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-16-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków...pdf

PDF15. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-15-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej....pdf

PDF14. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-14-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnika z organizacjami pozarządowymi ....pdf

PDF13. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-13-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nabycia prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF12. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-12-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik....pdf

PDF11. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-11-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf

PDF10. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-10-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Państwowej Szkole Muzycznaej I stopnia im....pdf

PDF9. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-9-2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Prudniku.pdf

PDF8. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-8-2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku.pdf

PDF7. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-7-2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego.pdf

PDF6. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-6-2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa.pdf

PDF5. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-5-2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Wsi i Gospodarki Rolnej.pdf

PDF4. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-4-2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.pdf

PDF3. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-3-2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Prudniku.pdf

PDF2. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr I-1-2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku.pdf

PDF1. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr I-1-2018 z dnia 20 litopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  26-11-2018
  przez: Wioleta Kosek
 • opublikowano:
  26-11-2018 12:58
  przez: Wioleta Kosek
 • zmodyfikowano:
  03-10-2019 14:55
  przez: Joanna Chilińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 1285
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×