Urząd Miejski w Prudniku

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały 2018-2023

PDF124. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-124-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Ośrodka....pdf

PDF123. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-123-2019 r. z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji....pdf

PDF122. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-122-2019 z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania....pdf

PDF121. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-121-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Prudnika.pdf

PDF120. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-120-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF119. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-119-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF118. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-118-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF117. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-117-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF116. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-116-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF115. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-115-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF114. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-114-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF113. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-113-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF112. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-112-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF111. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-111-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF110. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-110-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF109. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-109-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF108. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-108-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF107. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-107-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF106. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-106-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF105. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-105-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF104. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-104-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF103. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-103-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF102. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-102-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF101. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-101-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF100. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-100-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF99. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-99-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF98. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-98-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF97. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-97-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF96. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-96-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF95. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-95-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF94. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-94-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF93. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-93-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF92. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-92-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF91. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-91-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF90. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-90-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF89. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-89-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF88. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-88-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF87. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-87-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.pdf

PDF86. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-86-2019 z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego....pdf

PDF85. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII-85-2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf

PDF84. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-84-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji.pdf

PDF83. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-83-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejski w Prudniku.pdf

PDF82. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-82-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego....pdf

PDF81. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-81-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych....pdf

PDF80. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-80-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz....pdf

PDF79. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-79-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej....pdf

PDF78. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-78-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości....pdf

PDF77. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-77-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych....pdf

PDF76. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-76-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości.pdf

PDF75. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-75-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zvycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF74. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-74-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz....pdf

PDF73. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-73-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej ....pdf

PDF72. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VII-72-2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf

PDF71. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-71-2019 z dnia 18 lutego 2019 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej....pdf

PDF70. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VI-70-2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.pdf

PDF69. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-69-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu....pdf

PDF68. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-68-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej....pdf

PDF67. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-67-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów stałych Komisji Rady Miejskiej.pdf

PDF66. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-66-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej.pdf

PDF65. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-65-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Prudnickiej Rady Senioró i nadania jej Statutu.pdf

PDF64. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-64-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu....pdf

PDF63. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-63-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania....pdf

PDF62. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-62-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarcznia wody i odrowadzania ścieków na terenie Gminy Prudnik.pdf

PDF61. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-61-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Prudnika do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia..pdf

PDF60. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-60-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości....pdf

PDF59. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-59-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia....pdf

PDF58. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-58-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF57. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-57-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF56. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-56-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF55. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-55-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF54. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-54-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF53. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-53-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Prudnik....pdf

PDF52. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-52-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf

PDF51. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr V-51-2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi....pdf

PDF50. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-50-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Czyżowice.pdf

PDF49. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-49-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Dębowiec.pdf

PDF48. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-48-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Łąka Prudnicka.pdf

PDF47. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-471-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Mieszkowice.pdf

PDF46. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-46-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Moszczanka.pdf

PDF45. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-45-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Niemysłowice.pdf

PDF44. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-44-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Piorunkowice.pdf

PDF43. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-43-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Rudziczka.pdf

PDF42. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-42-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Szybowice.pdf

PDF41. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-41-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Wierzbiec.pdf

PDF40. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-40-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r..pdf

PDF39. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-39-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych....pdf

PDF38. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-38-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji.pdf

PDF37. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-37-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania....pdf

PDF36. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-36-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych....pdf

PDF35. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-35-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków.....pdf

PDF34. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-34-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku....pdf

PDF33. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-33-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia ....pdf

PDF32. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-32-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik....pdf

PDF31. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-31-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2019-2022.pdf

PDF30. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-30-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf

PDF29. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-29-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy....pdf

PDF28. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV-28-2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 r..pdf

PDF27. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-27-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku.pdf

PDF26. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-26-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji....pdf

PDF25. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-25-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszakaniowej....pdf

PDF24. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-24-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia....pdf

PDF23. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-23-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego....pdf

PDF22. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-22-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Prudnik.pdf

   PDFPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Prudnik.pdf

PDF21. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-21-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika.pdf

PDF20. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-20-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym oraz....pdf

PDF19. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-19-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.pdf

PDF18. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-18-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku.pdf

PDF17. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-17-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.pdf

PDF16. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-16-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków...pdf

PDF15. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-15-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej....pdf

PDF14. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-14-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnika z organizacjami pozarządowymi ....pdf

PDF13. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-13-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie nabycia prawa uzytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDF12. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-12-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik....pdf

PDF11. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-11-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf

PDF10. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr III-10-2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Państwowej Szkole Muzycznaej I stopnia im....pdf

PDF9. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-9-2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Prudniku.pdf

PDF8. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-8-2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku.pdf

PDF7. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-7-2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego.pdf

PDF6. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-6-2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa.pdf

PDF5. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-5-2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Wsi i Gospodarki Rolnej.pdf

PDF4. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-4-2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.pdf

PDF3. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr II-3-2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Prudniku.pdf

PDF2. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr I-1-2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku.pdf

PDF1. Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr I-1-2018 z dnia 20 litopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  26-11-2018
  przez: Wioleta Kosek
 • opublikowano:
  26-11-2018 12:58
  przez: Wioleta Kosek
 • zmodyfikowano:
  03-04-2019 11:41
  przez: Wioleta Kosek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 657
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×