Urząd Miejski w Prudniku

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja III z dnia 06 grudnia 2018 r.

PDFDruk nr 1 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf

PDFDruk nr 2 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Gminy Prudnik na lata 2018-2021.pdf

PDFDruk nr 3 - Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku.pdf

PDFDruk nr 4 - Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 5 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współprcy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność....pdf

PDFDruk nr 6 - Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla....pdf

PDFDruk nr 7 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat....pdf

   PDFUzasadnienie do druku nr 7.pdf

PDFDruk nr 8 - Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.pdf

PDFDruk nr 9 - Projekt uchwały zieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.pdf

PDFDruk nr 10 - Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.pdf

PDFDruk nr 11 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet....pdf

PDFDruk nr 12 - Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-11-2018
  przez: Wioleta Kosek
 • opublikowano:
  29-11-2018 12:22
  przez: Wioleta Kosek
 • zmodyfikowano:
  04-12-2018 08:20
  przez: Wioleta Kosek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 361
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×