Urząd Miejski w Prudniku

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja IV z dnia 27 grudnia 2018 r.

PDFDruk nr 14 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf

PDFDruk nr 15 - Projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku....pdf

PDFDruk nr 16 - Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf

PDFDruk nr 17 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2019-2022.pdf

PDFDruk nr 18 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2019-2024.pdf

PDFDruk nr 19 - Projekt uchwały w sprawie podwyżeszenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup....pdf

PDFDruk nr 20 - Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych..pdf

PDFDruk nr 21 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie....pdf

PDFDruk nr 22 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Prudniku jednoosobowej Spółce Gminy Prudnik z o.o. zadań własnych....pdf

PDFDruk nr 23 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach....pdf

PDFDruk nr 24 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Prudnik.pdf

PDFDruk nr 25 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2019.pdf

PDFDruk nr 26 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.pdf

PDFDruk nr 27 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Wierzbiec.pdf

PDFDruk nr 28 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Szybowice.pdf

PDFDruk nr 29 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Rudziczka.pdf

PDFDruk nr 30 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Piorunkowice.pdf

PDFDruk nr 31 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Niemysłowice.pdf

PDFDruk nr 32 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Moszczanka.pdf

PDFDruk nr 33 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Mieszkowice.pdf

PDFDruk nr 34 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Łąka Prudnicka.pdf

PDFDruk nr 35 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Dębowiec.pdf

PDFDruk nr 36 - Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Czyżowice.pdf

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-12-2018
  przez: Wioleta Kosek
 • opublikowano:
  20-12-2018 15:05
  przez: Wioleta Kosek
 • zmodyfikowano:
  21-12-2018 10:49
  przez: Wioleta Kosek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 410
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×