Urząd Miejski w Prudniku

Biuletyn Informacji Publicznej

Interpelacje i zapytania

 

ROK 2019

35/2019 - Interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie zabezpieczenia lokali mieszkalnych przez Gminę Prudnik dla osób po wyrokach sądowych eksmisji

PDF35-2019 Interpelacja.pdf

PDF35-2019 Odpowiedź.pdf

34/2019 - Interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie utworzenia sekcji pływackiej dla dzieci i młodzieży

PDF34-2019 Interpelacja.pdf

PDF34-2019 Odpowiedź.pdf

33/2019 - Interpelacja radnego Marcina Krasonia w sprawie skrócenia terminu usunięcia awarii oświetlenia na terenach wiejskich

PDF33-2019 Interpelacja.pdf

PDF33-2019 Odpowiedź.pdf

32/2019 - Interpelacja radnego Marcina Krasonia w sprawie montażu znaku drogowego D42 w miejscowości Rudziczka

PDF32-2019 Interpelacja.pdf

PDF32-2019 Odpowiedź.pdf

31/2019 - Interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie sprzątania krawężników i chodników przy drogach krajowych

PDF31-2019 Interpelacja.pdf

PDF31-2019 Przekazanie.pdf

30/2019 - Interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Karola Miarki z ul. Lompy

PDF30-2019 Interpelacja.pdf

PDF30-2019 Odpowiedź.pdf

29/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie poprawnego traktowania zwierząt domowych

PDF29-2019 Interpelacja.pdf

PDF29-2019 Odpowiedź.pdf

28/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie punktów umożliwiających anonimowe zgłaszanie okrucieństwa względem zwierząt domowych

PDF28-2019 Interpelacja.pdf

PDF28-2019 Odpowiedź.pdf

27/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie postawienia znaku określającego korzystanie z chodnika pomiędzy Prudnikiem a Łąką Prudnicką

PDF27-2019 Interpelacja.pdf

PDF27-2019 Odpowiedź.pdf

26/2019 - Interpelacja radnego Arkadiusza Zaczyńskiego w sprawie zakupu służbowego samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Prudniku

PDF26-2019 Interpelacja.pdf

PDF26-2019 Odpowiedź.pdf

25/2019 - Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie remontu chodnika przy ul. Lwowskiej, Sadowej i Robotniczej

PDF25-2019 Interpelacja.pdf

PDF25-2019 Odpowiedź.pdf

24/2019 - Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie naprawy drogi ul. Jesionkowej w kierunki wsi Jasiona

PDF24-2019 Interpelacja.pdf

PDF24-2019 Odpowiedź.pdf

23/2019 - Zapytanie radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie zasad obliczania opłat za wywożenie śmieci z ogrodów działkowych

PDF23-2019 Zapytanie.pdf

PDF23-2019 Odpowiedź.pdf

22/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie utworzenia kawiarenki dla seniorów w Domu Dziennego Pobytu

PDF22-2019 Interpelacja.pdf

21/2019 - Interpelacja radnego Josela Czerniaka w sprawie umów dotyczących segregacji odpadów zawieranych przez wspólnotę mieszkaniową

PDF21-2019 Interpelacja.pdf

PDF21-2019 Odpowiedź.pdf

20/2019 - Interpelacja radnej Teresy Barańskiej w sprawie przeznaczenia pomieszczenia na terenie Prudnika dla instytucji rolniczej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PDFInterpelacja 20-2019.pdf

19/2019 - Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie funkcjonowania krytej pływalni w Prudniku

PDFInterpelacja 19-2019.pdf

PDFOdpowiedź 19-2019.pdf

18/2019 - Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie wystąpienia do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o pozyskanie działki o numerze 351/5 w Łące Prudnickiej

PDFInterpelacja 18-2019.pdf

PDFOdpowiedz 18-2019.pdf

17/2019 - Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie przekazania informacji do Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu o trwających pracach mających na celu przekształcenie i przekazanie przez Gminę Prudnik działki nr 351/5 w Łące Prudnickiej na cele oświatowe

PDFInterpelacja 17-2019.pdf

PDFOdpowiedz 17-2019.pdf

16/2019 - Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie naprawy nawierzchni chodnika łączącego Prudnik z Łąką Prudnicką

PDFInterpelacja 16-2019.pdf

PDFOdpowiedź 16-2019.pdf

15/2019 - Interpelacja radnego Zygmunta Trojniaka w sprawie świadczenia usług przewozu pasażerów przez Zakład Usług Komunalnych z o.o. w Prudniku

PDFInterpelacja 15-2019.pdf

PDFPrzekazanie 15-2019.pdf

PDFOdpowiedz 15-2019.pdf

14/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mroza w sprawie przejścia dla pieszych przy ul. Batorego

PDFInterpelacja 14-2019.pdf

PDFOdpowiedź 14-2019.pdf

13/2019 - Zapytanie radnego Edwarda Mroza w sprawie zamknięcia ruchu pojazdów wokół Rynku 

PDFZapytanie 13-2019.pdf

PDFOdpowiedz 13-2019.pdf

12/2019 - Zapytanie radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie sprzątania pobocza drogi prowadzącej do Klasztoru o. Franciszkanów

PDFZapytanie 12-2019.pdf

PDFOdpowiedź 12-2019.pdf

11/2019 - Interpelacja radnego Tomasza Wisły w sprawie instalacji stojaków rowerowych w centrum miasta Prudnika

PDFInterpelacja 11-2019.pdf

PDFOdpowiedź 11-2019.pdf

10/2019 - Zapytanie radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie przychodów z biletów za wejścia uczniów na basen w ramach lekcji w-f

PDFZapytanie 10-2019.pdf

PDFOdpowiedź 10-2019.pdf

9/2019 - Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie likwidacji opłaty za basen dla uczniów w ramach lekcji w-f

PDFInterpelacja 9-2019.pdf

PDFOdpowiedz 9-2019.pdf

8/2019 - Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie wzmocnienia nadzoru w Parku Miejskim w Prudniku przez patrole Straży Miejskiej i Policji

PDFInterpelacja 8-2019.pdf

PDFPrzekazanie 8-2019.pdf

PDFOdpowiedź 8-2019.pdf

PDFOdpowiedz 8-2019 (2).pdf

7/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie wprowadzenia zakazu lub ograniczenia możliwości używania materiałów pirotechnicznych w naszej gminie

PDFInterpelacja 7-2019.pdf

PDFOdpowiedz 7-2019.pdf

6/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie zabezpieczenia kanalizacyjnego przy ul. Piastowskiej 44-44A w Prudniku

PDFInterpelacja 6-2019.pdf

PDFOdpowiedz 6-2019.pdf

5/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie sposobu powoływania członków Przedmiotowych Komisji Konkursowych na szczeblu gminnym i powiatowym

PDFInterpelacja 5-2019.pdf

PDFOdpowiedz 5-2019.pdf

4/2019 - Interpelacja radnego Ryszarda Czeczel w sprawie braku znaku drogowego przy ul. Grunwaldzkiej w Prudniku w pobliżu Przedszkola "Skrzat"

PDFInterpelacja 4-2019.pdf

PDFOdpowiedź 4-2019.pdf

3/2019 - Interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie ankiety w sprawie budowy kanalizacji w Szybowicach, Rudziczce, Mieszkowicach i Wierzbcu

PDFInterpelacja 3-2019.pdf

PDFOdpowiedz 3-2019.pdf

2/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie wycinki drzew rosnących w pasie drogi krajowej nr 41

PDFInterpelacja 2-2019.pdf

PDFPrzekazanie 2-2019.pdf

PDFOdpowiedź 2-2019.pdf

1/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie wykonania remontu dróg ulic Matejki, Kossaka i Słowackiego w Prudniku

PDFInterpelacja 1-2019.pdf

PDFOdpowiedz 1-2019.pdf


ROK 2018

12. Interpelacja radnego Ryszarda Czeczel w sprawie obniżenia krawężnika przy "Świętym Źródle"

PDFInterpelacja 12-2018.pdf

PDFOdpowiedz 12-2018.pdf

11. Zapytanie radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie otoczenia Klasztoru Franciszkanów w Prudniku-Lesie

PDFZapytanie 11-2018.pdf

PDFOdpowiedz 11-2018.pdf

10. Zapytanie radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie wiat przystankowych przy ul. Staszica

PDFZapytanie 10-2018.pdf

PDFOdpowiedz 10-2018.pdf

9. Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie zaplanowania w 2019 roku remontu ul. Paderewskiego

PDFInterpelacja 9-2018.pdf

PDFOdpowiedz 9-2018.pdf

8. Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie wykonania nowych chodników przy ul. Józefa Wybickiego

PDFInterpelacja 8-2018.pdf

PDFOdpowiedz 8-2018.pdf

7. Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie wykonania nowych chodników przy ul. Filipa Roboty

PDFInterpelacja 7-2018.pdf

PDFOdpowiedz 7-2018.pdf

6. Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie remontu drogi wewnętrznej przy ul. Spokojnej

PDFInterpelacja 6-2018.pdf

PDFOdpowiedz 6-2018.pdf

5. Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie naprawy lustra drogowego w miejscowości Rudziczka

PDFInterpelacja 5-2018.pdf

PDFOdpowiedz 5-2018.pdf

4. Zapytanie radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie przewróconego słupa przy Alei Wilka z Gubbio

PDFZapytanie 4-2018.pdf

PDFOdpowiedz 4-2018.pdf

3. Zapytanie radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie ponownego umocowania lustra na ul. Poniatowskiego

PDFZapytanie 3-2018.pdf

PDFOdpowiedz 3-2018.pdf

2. Zapytanie radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie zabezpieczenia pękniętego muru na ul. Traugutta

PDFZapytanie 2-2018.pdf

PDFOdpowiedz 2-2018.pdf

1. Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie budynku i otoczenia przy ul. Kościelnej

PDFInterpelacja 1-2018.pdf

PDFOdpowiedz 1-2018.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-12-2018
  przez: Wioleta Kosek
 • opublikowano:
  28-12-2018 11:53
  przez: Wioleta Kosek
 • zmodyfikowano:
  22-03-2019 12:22
  przez: Wioleta Kosek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 569
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×