Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Interpelacje i zapytania

ROK 2022

59/2022 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie poprawy odprowadzania wód opadowych na odcinku drogi krajowej nr 40 w Łace Prudnickiej

PDF59-2022 Interpelacja.pdf

PDF59-2022 Przekazanie.pdf
 

58/2022 interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie utworzenia dodatkowych przejść dla pieszych na ulicy Armii Krajowej

PDF58-2022 Interpelacja.pdf

PDF58-2022 Przekazanie.pdf
 

57/2022 interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie planowanej oferty wakacyjnej  instytucji kulturalnych w Gminie Prudnik

PDF57-2022 Interpelacja.pdf

PDF57-2022 Odpowiedź POK.pdf

PDF57-2022 Odpowiedź ASiP.pdf
 

56/2022 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie przedstawienia kosztów zakupu wykładziny dywanowej do hali sportowej w Łące Prudnickiej

PDF56-2022 Interpelacja.pdf
 

55/2022 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania sprawozdania rocznego dotyczącego kosztów rocznego utrzymania pomieszczeń WDK wraz z biblioteką

PDF55-2022 Interpelacja.pdf

PDF55-2022 Odpowiedź.pdf
 

54/2022 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie możliwości wybudowania promenady wzdłuż rzeki począwszy od mostu przy ul. Nyskiej do kolejnego przed sklepem Kaufland

PDF54-2022 Interpelacja.pdf

PDF54-2022 Odpowiedź.pdf
 

53/2022 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie sporządzenia raportu morfologii śmieci \a miesiąc: luty, marzec oraz kwiecień

PDF53-2022 Interpelacja.pdf

PDF53-2022 Przekazanie.pdf
 

52/2022 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie wysypania tłucznia na drodze wewnętrznej na ulicy Grunwaldzkiej 19-21

PDF52-2022 Interpelacja.pdf

PDF52-2022 Odpowiedź.pdf
 

51/2022 interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie remontu kapliczki przy ul. Wiejskiej

PDF51-2022 Interpelacja.pdf

PDF51-2022 Odpowiedź.pdf
 

50/2022 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie namalowania pasów na ulicy Gimnazjalnej pomiędzy I LO a biblioteką

PDF50-2022 Interpelacja.pdf

PDF50-2022 Odpowiedź.pdf
 

49/2022 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie zamontowania monitoringu przy obiekcie Wiejskiego Domu Kultury w Łace Prudnickiej

PDF49-2022 Interpelacja.pdf

PDF49-2022 Odpowiedź.pdf
 

48/2022 interpelacja radnego Rafaa Bolibrzucha w sprawie umieszczenie pojemnika na nakrętki w Łące Prudnickiej

PDF48-2022 Interpelacja.pdf

PDF48-2022 Odpowiedź.pdf
 

47/2022 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka -Krzemień w sprawie budowy schronów dla ludności, na wypadek konfliktu zbrojnego

PDF47-2022 Interpelacja.pdf

PDF47-2022 Odpowiedź.pdf
 

46/2022 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie zdemontowania latarni fotowoltaicznej z terenu działki nr 364/1 w Łące Prudnickiej

PDF46-2022 Interpelacja.pdf

PDF46-2022 Odpowiedź.pdf
 

45/2022 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie obniżenia ceny wejścia na basen dla uczniów szkół podstawowych w ramach lekcji w-f

PDF45-2022 Interpelacja.pdf

PDF45-2022 Odpowiedź.pdf
 

44/2022 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie przeprowadzenia pielęgnacji drzew przy Szkole Podstawowej nr 4

PDF44-2022 Interpelacja .pdf

PDF44-2022 Odpowiedź.pdf
 

43/2022 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka -Krzemień w sprawie przycięcia śliwy znajdującej się przy ścieżce dla pieszych, obok schodów przy ulicy Staszica

PDF43-2022 Interpelacja.pdf

PDF43-2022 Odpowiedź.pdf
 

42/2022 interpelacja radnego Marcina Krasonia w sprawie zamontowania znaków B18 lub B5 przy placu koło kościoła w Rudziczce

PDF42-2022 Interpelacja.pdf

PDF42-2022 Odpowiedź.pdf
 

41/2022 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie objęcia uczniów z danego rocznika planowanymi zajęciami na basenie w ramach zajęć wychowania fizycznego

PDF41-2022 Interpelacja.pdf

PDF41-2022 Odpowiedź.pdf
 

40/2022 interpelacja radnego Zygmunta Trojniaka w sprawie wielkości dochodów i wydatków z budżetu Gminy Prudnik w okresie 2018-2021

PDF40-2022 Interpelacja.pdf

PDF40-2022 Odpowiedź.pdf
 

39/2022 interpelacja radnego Zygmunta Trojniaka w sprawie udzielenia informacji dotyczących wielkości wpływu środków finansowych do budżetu Gminy Prudnik ze Strefy Płatnego Parkowania

PDF39-2022 Interpelacja.pdf

PDF39-2022 Odpowiedź.pdf
 

38/2022 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie postawienia dwóch toalet przenośnych typu TOI TOI przy tymczasowym przystanku autobusowym wzdłuż Placu Wolności.

PDF38-2022 Interpelacja.pdf

PDF38-2022 Odpowiedź.pdf
 

37/2022 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania prac melioracyjnych na odcinku tzw. Potoku Dębowieckiego w Łące Prudnickiej

PDF37-2022 Interpelacja.pdf

PDF37-2022 Przekazanie.pdf

PDF37-2022 Odpowiedź.pdf
 

36/2022 interpelacja radnego Arkadiusza Zaczyńskiego w sprawie wykonania prac dotyczących naprawy konstrukcji i wymiany części dachu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku

PDF36-2022 Interpelacja.pdf

PDF36-2022 Odpowiedź.pdf
 

35/2022 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie  wykonania dokumentacji technicznej rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Łące Prudnickiej

PDF35-2022 Interpelacja.pdf

PDF35-2022 Odpowiedź.pdf
 

34/2022 interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie przebudowy dróg ul. Ogrodowej, Chrobrego  i Kochanowskiego w Prudniku

PDF34-2022 Interpelacja..pdf

PDF34-2022 Odpowiedź.pdf
 

33/2022 interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie zadania publicznego Gminy Prudnik z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

PDF33-2022 Interpelacja..pdf

PDF33-2022 Odpowiedź.pdf
 

32/2022 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie przeprowadzenia akcji informacyjnej "Posprzątaj po swoim psie"

PDF32-2022 Interpelacja..pdf

PDF32-2022 Odpowiedź.pdf
 

31/2022 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie naprawy drogi prowadzącej z parkingu Urzędu Miejskiego w kierunku parku

PDF31-2022 Interpelacja..pdf

PDF31-2022 Odpowiedź.pdf
 

30/2022 interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie naprawy wieży widokowej na Koziej Górze

PDF30-2022 Interpelacja..pdf

PDF30-2022 Odpowiedź.pdf
 

29/2022 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania naprawy pobocza i uzupełnienia ubytków wzdłuż ul. Zamkowej w Łące Prudnickiej

PDF29-2022 Interpelacja..pdf

PDF29-2022 Przekazanie.pdf

PDF29-2022 Odpowiedź.pdf
 

28/2022 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania zabezpieczenia skarpy od skrajni drogi gminnej w Moszcznce przy cmentarzu

PDF28-2022 Interpelacja..pdf

PDF28-2022 Odpowiedź.pdf
 

27/2022 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie wprowadzenia ograniczenia prędkości na drodze głównej przy wjeździe z Centrum Handlowego "Premium Park" w Lubrzy

PDF27-2022 Interpelacja..pdf

PDF27-2022 Przekazanie.pdf

PDF27-2022 Odpowiedź.pdf

PDF27-2022 Odpowiedź.pdf
 

26/2022 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie pilnego remontu i modernizacji placów zabaw dla dzieci przy Publicznym Przedszkolu nr 1 w Prudniku oraz Publicznym Przedszkolu nr 4 w Prudniku

PDF26-2022 Interpelacja..pdf

PDF26-2022 Odpowiedź.pdf
 

25/2022 interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie podjętych kroków dotyczących montażu monitoringu przy znajdującym się w kwadracie ulic Szkolnej, Młyńskiej, Armii Krajowej i Traugutta placu zabaw, boisku sportowym oraz gnieździe z pojemnikami na odpady 

PDF25-2022 Interpelacja..pdf

PDF25-2022 Odpowiedź.pdf
 

24/2022 interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie wykonania prac mających na celu poprawę stanu technicznego tablicy upamiętniającej budowę Kościoła Ewangelickiego na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Gimnazjalnej

PDF24-2022 Interpelacja..pdf

PDF24-2022 Odpowiedź.pdf
 

23/2022 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie remontu drogi w miejscowości Mieszkowice

PDF23-2022 Interpelacja..pdf

PDF23-2022 Odpowiedź.pdf
 

22/2022 interpelacja radnego Pawła Licznara dotycząca spraw gminy Prudnik

PDF22-2022 Interpelacja.pdf

PDF22-2022 Odpowiedź.pdf

PDF22-2022 Odpowiedź.pdf
 

21/2022 interpelacja radnego Pawła Licznara dotycząca morfologii wywozu śmieci

PDF21-2022 Interpelacja.pdf

PDF21-2022 Odpowiedź.pdf
 

20/2022 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie stanu drogi wewnętrznej w Czyżowicach w kierunku lasu Czyżowice - Prężyna

PDF20-2022 Interpelacja.pdf

PDF20-2022 Odpowiedź.pdf
 

19/2022 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie naprawy drogi gminnej z Łąki Prudnickiej w kierunku Szybowic

PDF19-2022 Interpelacja.pdf

PDF19-2022 Odpowiedź.pdf
 

18/2022 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie naprawy drogi gminnej ul. Działkowej w Łące Prudnickiej

PDF18-2022 Interpelacja.pdf

PDF18-2022 Odpowiedź.pdf
 

17/2022 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie przeglądu rzeki Prudnik w Łące Prudnickiej

PDF17-2022 Interpelacja.pdf

PDF17-2022 Przekazanie.pdf

PDF17-2022 Odpowiedź.pdf
 

16/2022 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie przeglądu i udrożnienia rowu oraz przepustów w Łące Prudnickiej na ul. Jana Pawła II przy posesji 39

PDF16-2022 Interpelacja .pdf

PDF16-2022 Odpowiedź.pdf
 

15/2022 interpelacja radnej Urszuli Rzepiela dotycząca zanieczyszczenia ul. Damrota przez gołębie przesiadujące na budynku nr 10a

PDF15-2022 Interpelacja .pdf

PDF15-2022 Przekazanie.pdf
 

14/2022 interpelacja radnej Urszuli Rzepiela dotycząca rzeźby u zbiegu ulic Sobieskiego i Batorego w Prudniku

PDF14-2022 Interpelacja.pdf

PDF14-2022 Odpowiedź.pdf
 

13/2022 interpelacja radnego Zygmunta Trojniaka w sprawie realizacji zadania pn. "Przebudowa stadionu przy ul. Kolejowej 7"

PDF13-2022 Interpelacja.pdf

PDF13-2022 Odpowiedź.pdf
 

12/2022 interpelacja radnego Zygmunta Trojniaka w sprawie kwestii finansowych związanych z realizacją zadania polegającego na budowie dworca autobusowego przy ul. Kościuszki

PDF12-2022 Interpelacja.pdf

PDF12-2022 Odpowiedź.pdf
 

11/2022 interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie wykonania nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Jana Kazimierza

PDF11-2022 Interpelacja.pdf

PDF11-2022 Odpowiedź .pdf
 

10/2022 interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie wykonania projektu dotyczącego remontu - naprawy drogi ul. Filipa Roboty

PDF10-2022 Interpelacja.pdf

PDF10-2022 Odpowiedź .pdf
 

9/2022 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie wykonania zatoczek dla autobusów przy ulicy Dąbrowskiego w Prudniku

PDF9-2022 Interpelacja.pdf

PDF9-2022 Odpowiedź.pdf

PDF9-2022 Odpowiedź.pdf
 

8/2022 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie naprawy nierówności powstałe w kostce brukowej na ulicy Dąbrowskiego przy posesji nr 23

PDF8-2022 Interpelacja.pdf

PDF8-2022 Odpowiedź.pdf
 

7/2022 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie możliwości dokonania modernizacji zbiegu ulic Strzeleckiej, Dąbrowskiego oraz Lipowej

PDF7-2022 Interpelacja.pdf

PDF7-2022 Odpowiedź.pdf
 

6/2022 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie wykonania wiaty śmietnikowej przy nowo powstałym obiekcie w Łące Prudnickiej

PDF6-2022 Interpelacja.pdf

PDF6-2022 Odpowiedź.pdf
 

5/2022 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie informacji odnośnie przejęcia od KOWR-u przez Gminę działki nr 351/5 w Łące Prudnickiej

PDF5-2022 Interpelacja.pdf

PDF5-2022 Odpowiedź.pdf
 

4/2022 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie uzupełnienia ubytków w nawierzchni drogi ul. Jana Pawła II

PDF4-2022 Interpelacja.pdf

PDF4-2022 Odpowiedź.pdf
 

3/2022 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie ustalenia harmonogramu bezpłatnego korzystania z hali sportowej przez mieszkańców Łąki Prudnickiej w wymiarze 2 godzin zegarowych 2 razy w tygodniu

PDF3-2022 Interpelacja.pdf

PDF3-2022 Odpowiedź.pdf
 

2/2022 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania prac naprawczych na u. Kwiatowej przy posesji 3,10 oraz Jana Pawła II przy posesji 24 w Łące Prudnickiej

PDF2-2022 Interpelacja.pdf

PDF2-2022 Odpowiedź.pdf
 

1/2022 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie utworzenia podmiejskiej sieci komunikacyjnej

PDF1-2022 Interpelacja.pdf

PDF1-2022 Odpowiedź.pdf
 

ROK 2021

136/2021 interpelacja radnej Katarzyny Rożek w sprawie naprawy kratki ściekowej przy zakładzie Henniges Automotive Sp. z o.o.

PDF136-2021 Interpelacja.pdf

PDF136-2021 Odpowiedź.pdf
 

135/2021 interpelacja radnej Katarzyny Rożek w sprawie stworzenia bezpiecznego przejścia dla pieszych w okolicy Ronda Szozdy

PDF135-2021 Interpelacja.pdf

PDF135-2021 Odpowiedź.pdf
 

134/2021 interpelacja radnej Katarzyny Rożek w sprawie odrestaurowania fontanny znajdującej się naprzeciwko POK

PDF134-2021 Interpelacja.pdf

PDF134-2021 Odpowiedź.pdf
 

133/2021 interpelacja radnej Katarzyny Rożek w sprawie poprawy nawierzchni alejek na cmentarza

PDF133-2021 Interpelacja.pdf

PDF133-2021 Odpowiedź.pdf
 

132/2021 interpelacja radnej Katarzyny Rożek w sprawie ustalenia pierwszeństwa poruszania się na ulicy Małachowskiego na wysokości Baszty

PDF132-2021 Interpelacja.pdf

PDF132-2021 Odpowiedź.pdf
 

131/2021 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie dostosowania komunikacji miejskiej do godzin pracy Steinpol Central Services Sp. z o.o.

PDF131 - 2021 Interpelacja.pdf

PDF131-2021 Odpowiedź.pdf
 

130/2021 interpelacja radnej Urszuli Rzepiela w sprawie dokonania napraw uszkodzeń na chodnikach wymienionych w interpelacji ulic w reprezentacyjnej części Prudnika

PDF130 - 2021 Interpelacja.pdf

PDF130-2021 Odpowiedź.pdf
 

129/2021 interpelacja radnej Urszuli Rzepiela w sprawie uświadomienia dyrektorowi Muzeum Ziemi Prudnickiej, że udzielona odpowiedź na interpelację nr 83/2021 zawiera bezpodstawne oszczerstwa, zniewagę i pogróżki kierowanej pod adresem radnej.

PDF129-2021 Interpelacja.pdf
 

128/2021 interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie podjęcia działań związanych z uregulowaniem sytuacji prawnej dostępu do drogi publicznej ul. Piastowskiej (poprzez tunel) dla nieruchomości usytuowanych przy ul. Kołłątaja 1-3, 5,7-11 i ul. Piastowskiej 12, 12a poprzez gruntowe działki gminne i Wspólnot Mieszkaniowych

PDF128-2021 Interpelacja.pdf
 

127/2021 wniosek radnego Zygmunta Bochenka o aktualizację wykazu dróg w mieście wskazanych do remontu poprzez dodanie do harmonogramu ul. Soboty

PDF127-2021 Interpelacja.pdf

PDF127-2021 Odpowiedź.pdf
 

126/2021 interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie ujęcia w planie remontowym ulicy Soboty

PDF126-2021 Interpelacja.pdf
 

125/2021 interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie wyłączenia z ruchu na ulicy Grottgera samochodów ciężarowych powyżej 12 ton

PDF125-2021 Interpelacja.pdf

PDF125-2021 Odpowiedź.pdf
 

124/2021 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie wprowadzenia przejazdu autobusowego do Lip w celu ułatwienia mieszkańcom ul. Poniatowskiego dostępu do miejsc użyteczności publicznej

PDF124-2021 Interpelacja.pdf

PDF124-2021 Odpowiedź.pdf
 

123/2021 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie dokonania analizy oraz zabezpieczenie właściwego i bezpiecznego dojścia do obiektu handlowego Premium Park Lubrza

PDF123-2021 Interpelacja.pdf

PDF123-2021 Odpowiedź.pdf
 

122/2021 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie udzielenia informacji nt. powodu zmiennego natężenia zapachu chloru w pitnej wodzie zimnej w niektórych częściach miasta Prudnika

PDF122-2021 Interpelacja.pdf

PDF122-2021 Odpowiedź.pdf
 

121/2021 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie dosadzenia dodatkowych drzew przy placu zabaw w Parku Miejskim w Prudniku

PDF121-2021 Interpelacja.pdf

PDF121 -2021 Odpowiedź.pdf
 

120/2021 interpelacja radnego Marcina Krasonia w sprawie zamontowania znaków B18 lub B5 przy placu koło kościoła w Rudziczce

PDF120-2021 Interpelacja.pdf

PDF120-2021 Odpowiedź.pdf
 

119/2021 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie dostosowania odjazdu autobusu miejskiego z przystanku na Placu Szarych Szeregów do zakończenia zajęć lekcyjnych

PDF119-2021 Interpelacja.pdf

PDF119-2021 Odpowiedź.pdf
 

118/2021 wniosek radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie zamontowania poręczy przy schodach zakańczających nowy chodnik przy ulicy Legionów

PDF118-2021 Interpelacja.pdf

PDF118-2021 Odpowiedź.pdf
 

117/2021 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie zabezpieczenia funduszy na wykonanie mapy multimedialnej cmentarza komunalnego

PDF117-2021 Interpelacja.pdf

PDF117-2021 Odpowiedź.pdf
 

116/2021 interpelacja radnej Katarzyny Rożek w sprawie możliwości wdrożenia programu wykluczającego możliwość zbiorowej odpowiedzialności za zużytą wodę w mieszkaniach bez bezpośredniego dostępu do toalet

PDF116-2021 Interpelacja.pdf

PDF116-2021 Odpowiedź.pdf
 

115/2021 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie zabezpieczenia w budżecie środków na wymianę kotła CO w miejscowości Piorunkowice

PDF115-2021 Interpelacja.pdf

PDF115-2021 Odpowiedź.pdf
 

114/2021 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie ujęcia w budżecie Gminy funduszy na rozbudowę chodnika do posesji 134 K oraz 134 L w miejscowości Niemysłowice

PDF114-2021 Interpelacja.pdf

PDF114-2021 Odpowiedź.pdf
 

113/2021 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania dodatkowej studzienki kanalizacyjnej w miejscowości Niemysłowice przy posesji nr 32

PDF113-2021 Interpelacja.pdf

PDF113-2021 Odpowiedź.pdf
 

112/2021 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie zamontowania progów zwalniających na drodze powiatowej w miejscowości Moszczanka w obrębie posesji nr 196 oraz nr 233

PDF112-2021 Interpelacja.pdf

PDF112-2021 Przekazanie.pdf

PDF112-2021 Odpowiedź.pdf
 

111/2021 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania prac remontowych studzienek kanalizacyjnych w miejscowowci Niemysłowice przy posejsach nr 13 oraz nr 25

PDF111-2021 Interpelacja.pdf

PDF111-2021 Odpowiedź.pdf
 

110/2021 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie namalowania pasów na jezdni ulicy Poniatowskiego w zabudowanych miejscach w celu poprawy bezpieczeństwa osób tam mieszkających

PDF110-2021 Interpelacja.pdf

PDF110-2021 Odpowiedź.pdf
 

109/2021 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie uprzątnięcia paru Miejskiego z połamanych drzew

PDF109-2021 Interpelacja.pdf

PDF109-2021 Odpowiedź.pdf
 

108/2021 interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie zwiększenia liczby lokalnych połączeń autobusowych

PDF108-2021 Interpelacja.pdf

PDF108-2021 Odpowiedź.pdf
 

107/2021 interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie wykonania prac mających na celu poprawę stanu technicznego chodnika prowadzącego z ul. Kolejowej do dworca kolejowego w Prudniku

PDF107 - 2021 Interpelacja.pdf

PDF107-2021 Odpowiedź.pdf
 

106/2021 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie ograniczenia prędkości na ul. Jana Pawła II od posesji nr 1 do posesji nr 10 w Łące Prudnickiej

PDF106-2021 Interpelacja.pdf

PDF106-2021 Odpowiedź.pdf
 

105/2021 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie ujęcia w budżecie gminy w roku 2022 środków finansowych w wysokości 260 000 zł na dokończenie inwestycji budowy boiska wielofunkcyjnego

PDF105-2021 Interpelacja.pdf

PDF105-2021 Odpowiedź.pdf
 

104/2021 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie ujęcia w budżecie Gminy na 2022 realizację zadania, które dotyczy wykonania dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Łące Prudnickiej w obrębie ul. Głuchołaskiej 19 - 19 L

PDF104-2021 Interpelacja.pdf

PDF104-2021 Przekazanie.pdf

PDF104-2021 Odpowiedź.pdf
 

103/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie ustanowienia służebności przesyłu bądź dzierżawy na czas nieokreślony na pasie działki gminnej

PDF103-2021 Interpelacja.pdf

PDF103-2021 Odpowiedź.pdf
 

102/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie podania łącznych kosztów przeprowadzonych akcji edukacyjnych w zakresie właściwej segregacji śmieci

PDF102-2021 Interpelacja.pdf

PDF102-2021 Odpowiedź.pdf
 

101/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie ujęcia w budżecie Gminy zakupu wag dynamicznych dla samochodów ZUK

PDF101-2021 Interpelacja.pdf

PDF101-2021 Odpowiedź.pdf
 

100/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara dotycząca posiadanych przez gminę procedur i dokumentów w celu rozliczania ulg inwestycyjnych dla rolników

PDF100-2021 Interpelacja.pdf

PDF100-2021 Odpowiedź.pdf
 

99/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie podania kwot kar i mandatów z tytułu zanieczyszczenia powietrza - spalania śmieci, niesczelnch szamb, zaśmiecania miasta

PDF99-2021 Interpelacja.pdf

PDF99-2021 Odpowiedź.pdf

PDF99-2021 Odpowiedź.pdf
 

98/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie podania kwoty kar z tytułu niewłaściwej segregacji odpadów

PDF98-2021 Interpelacja.pdf

PDF98-2021 Odpowiedż.pdf
 

97/2021 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie odnowienia tablicy zawieszonej na budynku przy ulicy Sobieskiego , zawierającej opis legendy związanej z postaciami Wawrzka i Wiewióry przy starej, zabytkowej studni

PDF97-2021 Interpelacja.pdf

PDF97-2021 Odpowiedź.pdf
 

96/2021 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie przeglądu i konserwacji ławek w Parku Miejskim w Prudniku

PDF96-2021 Interpelacja.pdf

PDF96-2021 Odpowiedź.pdf
 

95/2021 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie analizy struktury bezrobocia w Gminie Prudnik w kontekście poszukujących pracy nauczycieli

PDF95-2021 Interpelacja.pdf

PDF95-2021 Odpowiedź.pdf
 

94/2021 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie konserwacji Figury Św. Nepomucena w miejscowości Łąka Prudnicka

PDF94-2021 Interpelacja.pdf

PDF94-2021 Odpowiedź.pdf
 

93/2021 interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie zabezpieczenia środków na 2022 rok w budżecie Gminy Prudnik na remont ulicy Józefa Wybickiego

PDF93-2021 Interpelacja.pdf

PDF93-2021 Odpowiedź.pdf
 

92/2021 interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie wykonania remontu drogi i chodnika przy ulicy Filipa Roboty

PDF92-2021 Interpelacja.pdf

PDF92-2021 Odpowiedź.pdf
 

91/2021 interpelacja radnego Marcina Krasonia w sprawie remontu mostu znajdującego się w miejscowości Rudziczka

PDF91-2021 Interpelacja.pdf

PDF91-2021 Odpowiedź.pdf
 

90/2021 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka-Krzemień w sprawie zamontowania monitoringu w tunelu pod budynkiem przy ulicy Ratuszowej

PDF90-2021 Interpelacja.pdf

PDF90-2021 Odpowiedź.pdf
 

89/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie zabezpieczenia w media Specjalnej strefy Ekonomicznej w Prudniku

PDF89-2021 Interpelacja.pdf
 

88/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie opracowania strategii zmniejszania produkcji śmieci zmieszanych

PDF88-2021 Interpelacja.pdf

PDF88-2021 Odpowiedź.pdf
 

87/2021 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie wykonania wycinki zakrzaczonych poboczy w miejscowości Moszczanka

PDF87-2021 Interpelacja.pdf

PDF87-2021 Odpowiedź.pdf
 

86/2021 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka-Krzemień w sprawie zabezpieczenia w budżecie na rok 2022 środków na budowę placu zabaw dla dzieci z ulicy Włoskiej i Legionów

PDF86-2021 Odpowiedź.pdf

PDF86-2021 Interpelacja.pdf
 

85/2021 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka-Krzemień w sprawie ścięcia suchych konarów drzew przy dworcu PKS

PDF85-2021 Interpelacja.pdf

PDF85-2021 Odpowiedź.pdf
 

84/2021 interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie wykoszenia porastających pobocze ścieżki pieszo-rowerowej w Prudniku przy wodociągach traw i chwastów oraz uprzątnięcie zalegających tam śmieci

PDF84-2021 Interpelacja.pdf

PDF84-2021 Odpowiedź.pdf
 

83/2021 interpelacja radnej Urszuli Rzepiela w sprawie konkursu na nazwę Galerii prac Hanny Bakuły

PDF83-2021 Interpelacja.pdf

PDF83-2021 Odpowiedź.pdf
 

82/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie ukończenia prac remontowych drogi gminnej w miejscowości Moszczanka

PDF82-2021 Interpelacja.pdf

PDF82-2021 Odpowiedź.pdf
 

81/2021 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka-Krzemień w sprawie wykonania bramy do tunelu na ul. Ratuszowej

PDF81-2021 Interpelacja.pdf

PDF81-2021 Odpowiedź.pdf
 

80/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie podania kwoty aktywów/majątku będącego we własności/ władaniu Gminy

PDF80-2021 Interpelacja.pdf

PDF80-2021 Odpowiedź.pdf
 

79/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie podania danych finansowych spółek gminnych

PDF79-2021 Interpelacja.pdf

PDF79-2021 Odpowiedź ZWiK.pdf

PDF79-2021 Odpowiedź ZEC.pdf

PDF79-2021 Odpowiedź ZUK.pdf

PDF79-2021 Odpoowiedź PTBS.pdf
 

78/2021 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie jednorazowego dofinansowania ośrodków kultury gminy Prudnik prowadzących zajęcia dla dzieci i młodzieży

PDF78-2021 Interpelacja.pdf

PDF78-2021 Odpowiedź.pdf
 

77/2021 interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie braku reakcji na wniosek kupców z Hali Targowej dot. montażu siatki przeciw ptakom

PDF77-2021 Interpelacja.pdf

PDF77-2021 Odpowiedź.pdf
 

76/2021 interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie umieszczenia przed przejściem dla pieszych na ulicy Wiejskiej przy zejściu z ulicy Konopnickiej w Prudniku ogranicznika prędkości

PDF76-2021 Interpelacja.pdf

PDF76-2021 Przekazanie.pdf

PDF76-2021 Odpowiedź.pdf
 

75/2021 interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie złego stanu cmentarza ewangelickiego w Moszczance

PDF75-2021 Interpelacja.pdf

PDF75-2021 Odpowiedź.pdf
 

74/2021 interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie podjęcia działań mających na celu segregację odpadów na cmentarzu komunalnym

PDF74-2021 Interpelacja.pdf

PDF74-2021 Odpowiedź.pdf
 

73/2021 interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie zaorania części pasa drogowego ul. Jesionkowej w Prudniku

PDF73-2021 Interpelacja.pdf

PDF73-2021 Odpowiedź.pdf
 

72/2021 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie skierowania pisma do policji z prośbą o częstsze kontrole i wyznaczenie patroli na ul. Piastowskiej

PDF72-2021 Interpelacja.pdf

PDF72-2021 Przekazanie.pdf

PDF72-2021 Odpowiedź.pdf

PDF72.1-2021 Odpowiedź.pdf
 

71/2021 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania placu zabaw przy nowym obiekcie w Łące Prudnickiej

PDF71-2021 Interpelacja.pdf

PDF71-2021 Odpowiedź.pdf
 

70/2021 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania naprawy nawierzchni chodnika łączącego Prudnik z Łąką Prudnicką

PDF70-2021 Interpelacja.pdf

PDF70-2021 Odpowiedż.pdf
 

69/2021 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w  sprawie poprawy stanu technicznego boiska przy ulicy Strzeleckiej

PDF69-2021 Interpelacja.pdf

PDF69-2021 Odpowiedź.pdf
 

68/2021 interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie poprawy obróbki blacharskiej dachu budynku sąsiadującego z wieżą Bramy Dpolnej przy ul. Batorego

PDF68-2021 Interpelacja.pdf

PDF68-2021 Odpowiedź.pdf

PDF68-2021 Odpowiedź.pdf

PDF68-2021 Przekazanie wg. właciwości.pdf
 

67/2021 interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie realizacji zabudowy plombowej jako samodzielnego budynku w rejonie nieparzystej strony ul. Chrobrego z ul. Ogrodową i początkiem pieszej ścieżki wzdłuż skarpy

PDF67-2021 Interpelacja.pdf

PDF67-2021 Odpowiedź.pdf
 

66/2021 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie zwolnienia Szkoły Podstawowej w Łące Prudnickiej z opłat za korzystanie z zajęć w ramach wychowania fizycznego lub przyjęcie symbolicznej opłaty w wysokości 1 zł za godzinę wzorem opłaty korzystania przez dzieci z Gminy Prudnik z obiektu Sójka

PDF66-2021 Interpelacja.pdf

PDF66-2021 Odpowiedź.pdf
 

65/2021 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie ujęcia w budżecie gminy zadania w postaci wykonania w Łące Prudnickiej nawierzchni asfaltowej ulicy Słonecznej i Klasztornej

PDF65-2021 Interpelacja.pdf

PDF65-2021 Odpowiedź.pdf

 

64/2021 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania skrzyżowania o ruchu okrężnym na ul. Nyskiej i Piastowskiej w Prudniku

PDF64-2021 Interpelacja.pdf

PDF64-2021 Przekazanie.pdf

PDF64-2021 Odpowiedź.pdf
 

63/2021 interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie wykonania prac poprawiających stan techniczny podjazdów dla inwalidów na lacu zabaw w parku miejskim w Prudniku

PDF63-2021 Interpelacja.pdf

PDF63-2021 Odpowiedź.pdf
 

62/2021 interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie montażu na odcinku ul Aleja Lipowa w Prudniku barierki ochronnej

PDF62-2021 Interpelacja.pdf

PDF62-2021 Odpowiedź.pdf
 

61/2021 interpelacja radnego Marcina Krasonia w sprawie działalności świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Niemysłowicach

PDF61-2021 Interpelacja.pdf
 

60/2021 interpelacja radnego Zygmunta Trojniaka w sprawie budowy nowego cmentarza komunalnego w Prudniku na przedłużeniu ulicy Jesionkowej

PDF60-2021 Interpelacja.pdf

PDF60-2021 odpowiedź.pdf
 

59/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie podania terminu realizacji poprawy stanu drogi wewnętrznej na terenie ogrodów działkowych Słoneczna

PDF59-2021 Interpelacja.pdf

PDF59-2021 Odpowiedź.pdf
 

58/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie podania terminu realizacji poprawy stanu technicznego schodów przy ul. Kościuszki

PDF58-2021 Interpelacja.pdf

PDF58-2021 Odpowiedź.pdf
 

57/2021 interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie zaoranej przez Stadninę Koni drogi

PDF57-2021 Interpelacja.pdf

PDF57-2021 Odpowiedź.pdf
 

56/2021 interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie remontu nawierzchni ul. Soboty

PDF56-2021 Interpelacja.pdf

PDF56-2021 Odpowiedź.pdf
 

55/2021 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie wydzielenia na ścieżkach pieszo-rowerowych przy ul. Kolejowej odpowiednich części dla rowerzystów i dla pieszych

PDF55-2021 Interpelacja.pdf

PDF55-2021 Odpowiedź.pdf

PDF55-2021 Odpowiedź.pdf
 

54/2021 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie umieszczenia ławek na ul. Armii Krajowej i ul. Batorego w kierunku do skłepów wielkopowierzchniowych

PDF54-2021 Interpelacja.pdf

PDF54-2021 Odpowiedź.pdf
 

53/2021 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie skierowania pism i wyegzekwowania od właścicieli lokali przy ul. Batorego i doprowadzenia witryn sklepowych do czystego wyglądu

PDF53-2021 Interpelacja.pdf

PDF53-2021 Odpowiedź.pdf
 

52/2021 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie przeglądu i naprawy drogi dojazdowej do Cmentarza Komunalnego od strony ul. Dąbrowskiego

PDF52-2021 Interpelacja.pdf

PDF52-2021 Odpowiedź.pdf
 

51/2021 interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie możliwości ustawienia na terenie miasta Prudnika wiat na rowery w węzłowych punktach komunikacyjnych 

PDF51-2021 Interpelacja.pdf

PDF51-2021 Odpowiedź.pdf
 

50/2021 interpelacja radnego Arkadiusza Zaczyńskiego w sprawie zakłócania ciszy i spokoju nocnego na terenie boiska sportowego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Prudniku

PDF50-2021 Interpelacja.pdf

 

49/2021 zapytanie radnych Stanisława Mięczakowskiego oraz radnego Zygmunta Trojniaka złożone ustanie na XLI sesji Rady Miejskiej w sprawie funkcjonowania nowooddanego wielofunkcyjnego budynku użytkowego w Łące Prudnickiej

PDF49-2021 Odpowiedź.pdf
 

48-2021 interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie  remontu dojazdu i dojścia do posesji przy ulicy Piastowskiej 34 i ul. Kwiatowej 5

PDF48-2021 Interpelacja.pdf

PDF48-2021 Odpowiedź.pdf
 

47-2021 interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie podjęcia przez Gminę inicjatywy  powrotu do kształcenia w Prudniku w kierunku pielęgniarstwa

PDF47-2021 interpelacja.pdf

PDF47-2021 Odpowiedź.pdf
 

46-2021 interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie ujęcia w budowie drogi ulicy Działkowej budowy dojazdu do tamy na rzece Prudnik i przepompowni ścieków

PDF46-2021 Interpelacja.pdf

PDF46-2021 Odpowiedź.pdf
 

45-2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie poprawy bezpieczeństwa na placu zabaw przy ulicy Skowrońskiego

PDF45-2021 Interpelacja.pdf

PDF45-2021 Przekazanie.pdf

PDF45-2021 Odpowiedź.pdf
 

44/2021 interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie zakupu kamer na mundury strażników Straży Miejskiej w Prudniku

PDF44-2021 Interpelacja.pdf

PDF44-2021 Odpowiedź.pdf
 

43/2021 interpelacja radnego Arkadiusza Zaczyńskiego w sprawie zmiany organizacji ruchu na odcinku ulicy Starej od skrzyżowania ulicy Wąskiej do skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej

PDF43-2021 Interpelacja.pdf

PDF43-2021 Odpowiedź.pdf
 

42/2021 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania dokumentacji technicznej pozwalającej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łąka Prudnicka

PDF42-2021 Interpelacja.pdf

PDF42-2021 Odpowiedź.pdf
 

41/2021 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie wykonania drogi asfaltowej na działkach 315/6, 315/7 oraz ewentualnego przejęcia działki 315/3 w Łące Prudnickiej

PDF41-2021 Interpelacja.pdf

PDF41-2021 Odpowiedź.pdf
 

40/2021 interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania remontu przystanków autobusowych w miejscowości Łąka Prudnicka

PDF40-2021 Interpelacja.pdf

PDF40-2021 Odpowiedź.pdf
 

39/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie podania informacji ile w latach 2010-2020 wykonano nowych przyłączy ciepłowych

PDF39-2021 Interpelacja.pdf

PDF39-2021 Odpowiedź.pdf
 

38/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie podania informacji ile w szacunkowych danych ZEC emituje Co2 w skali roku

PDF38-2021 Interpelacja.pdf

PDF38-2021 Odpowiedź.pdf
 

37/2021 interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie dokonania przeglądu technicznego elementów placu zabaw w Parku Miejskim

PDF37-2021 Interpelacja.pdf

PDF37-2021 Odpowiedź.pdf
 

36/2021 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie  uporządkowania ruchu na ulicy Meblarskiej

PDF36-2021 Interpelacja.pdf

PDF36-2021 Odpowiedź.pdf
 

35/2021 interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie naprawy ubytków w nawierzchni drogi na ul. Meblarskiej w Prudniku

PDF35-2021 Interpelacja.pdf

PDF35-2021 Odpowiedź.pdf
 

34/2021 interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie utworzenia większej ilości miejsc wypoczynku w postaci instalacji ławek wzdłuż ścieżek pieszych na zboczach Klasztornej (Koziej) Góry

PDF34-2021 Interpelacja.pdf

PDF34-2021 Odpowiedź.pdf
 

33/2021 interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie instalacji w Parku Miejskim  tablicy informacyjnej dotyczącej pawilonu muzycznego i pomnika bogini Diany

PDF33-2021 Interpelacja.pdf

PDF33-2021 Odpowiedź.pdf
 

32/2021 interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie uprzątnięcia zalegających śmieci wzdłuż drogi prowadzącej ze skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Alei Lipowej i Chopina wzdłuż rzeki Prudnik

PDF32-2021 Interpelacja.pdf

PDF32-2021 Odpowiedź.pdf
 

31/2021 interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie zaproszenia na najbliższe posiedzenie komisji finansów dyrektorów szkół celem omówienia możliwości instalacji mikroinstalacji fotowoltaicznych dla potrzeb szkół

PDF31-2021 Interpelacja.pdf

PDF31-2021 Odpowiedź.pdf
 

30/2021 interpelacja radnego Marcina Krasonia w sprawie zmiany nazwy Wiejskiego Centrum Aktywizacji w Rudziczce w Wiejski Dom Kultury w Rudziczce

PDF30-2021 Interpelacja.pdf

PDF30-2021 Odpowiedź.pdf
 

29/2021 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na zamontowanie kamery na wieży widokowej znajdującej się w pobliżu klasztorku

PDF29-2021 Interpelacja.pdf

PDF29-2021 Odpowiedź.pdf
 

28/2021 interpelacja Klubu Radnych PiS przy Radzie Miejskiej w Prudniku w sprawie pojawienia się niestosownego transparentu w Hali OSIR na ulicy Łuczniczej w Prudniku

PDF28-2021 Interpelacja.pdf

PDF28-2021 Odpowiedź.pdf

PDF28-2021 Przekazanie.pdf

PDF28-2021 Odpowiedź 2.pdf
 

27/2021 interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie wydatkowania dotacji Gminy Prudnik przyznanej Muzeum Ziemi Prudnickiej

PDF27-2021 Interpeacja.pdf

PDF27-2021 Odpowiedź.pdf

PDF27-2021 Odpowiedź 1.pdf
 

26/2021 interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie poprawy estetyki terenu pomiędzy budynkami nr 16-20 na ul. Batorego w Prudniku

PDF26-2021 Interpelacja.pdf

PDF26-2021 Odpowiedź.pdf
 

25/2021 interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie Systemu Identyfikacji Wizualnej Prudnika dla instytucji podległych miastu

PDF25-2021 Interpelacja.pdf
PDF25-2021 Odpowiedź.pdf
 

24/2021 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie dokonania naprawy wiaty znajdującej się na przeciw dworca PKP

PDF24-2021 Interpelacja.pdf

PDF24-2021 Odpowiedź.pdf
 

23/2021 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie odgrodzenia składu materiałów budowlanych na ulicy Poniatowskiego betonowymi boksami

PDF23-2021 Interpelacja.pdf

PDF23-2021 Odpowiedź.pdf
 

22/2021 interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie dokonania kontroli stanu technicznego wieżyczek widokowych

PDF22-2021 Interpelacja.pdf

PDF22-2021 Odpowiedź.pdf
 

21/2021 interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie zagospodarowania byłego hotelu na prudnickim Rynku

PDF21-2021 Interpelacja.pdf

PDF21-2021 Odpowiedź.pdf
 

20/2021 interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie zachowania schroniska w Wieszczynie w zasobach gminnych

PDF20-2021 Interpelacja.pdf

PDF20-2021 Odpowiedź.pdf
 

19/2021 interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie stylowych słupków chodnikowych

PDF19-2021 Interpelacja.pdf

PDF19-2021 Przekazanie.pdf

PDF19-2021 Odpowiedź.pdf
 

18/2021 interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie wymiany stylowych słupów oświetlenia ulic w Prudniku

PDF18-2021 Interpelacja.pdf

PDF18-2021 Odpowiedź.pdf
 

17/2021 interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie planowanej termomodernizacji 12 budynków w Prudniku z wymianą stolarki drzwiowej

PDF17-2021 Interpelacja.pdf

PDF17-2021 Odpowiedź.pdf
 

16/2021 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie zaoranej przez Stadninę Komis w Prudniku drogi gminnej

PDF16-2021 Interpelacja.pdf

PDF16-2021 Odpowiedź.pdf
 

15/2021 Interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie planowanego remontu ul. Kochanowskiego, Chrobrego i Ogrodowej oraz prac towarzyszących

PDF15-2021 Interpelacja.pdf

PDF15-2021 Odpowiedź.pdf
 

14/2021 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie wyremontowania ul. Soboty wraz z drogami wokół znajdujących się tam garaży

PDF14-2021 Interpelacja.pdf

PDF14-2021 Odpowiedź.pdf
 

13/2021 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie wykonania chodników przy ul. Robotniczej i Nowej z osiedla Jesionowe Wzgórze

PDF13-2021 Interpelacja.pdf

PDF13-2021 Odpowiedź.pdf
 

12/2021 Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania w Łące Prudnickiej przy ulicy Głuchołaskiej 21/34 przejścia dla pieszych w obrębie dwóch przystanków autobusowych

PDF12-2021 Inteterpelacja.pdf

PDF12-2021 Przekazanie.pdf
 

11/2021 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie zainstalowania na ulicy Dąbrowskiego, przed Zespołem Szkół od strony parku progu zwalniającego w celu ograniczenia nadmiernej prędkości pojazdów

PDF11-2021 Interpelacja.pdf

PDF11-2021 Odpowiedź.pdf
 

10/2021 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie wybudowania ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku starej drogi, która byłaby przedłużeniem istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej z Prudnika w kierunku Niemysłowic

PDF10-2021 Interpelacja.pdf

PDF10-2021 Odpowiedź.pdf
 

9/2021 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie zamontowania ławek dla pieszych na ulicy Kolejowej i ulicy Nyskiej

PDF9-2021 Interpelacja.pdf

PDF9-2021 Odpowiedź.pdf
 

8/2021 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie przeznaczenia środków z planowanej sprzedaży nieruchomości położonej w Łące Prudnickiej przeznaczyć na dofinansowanie nowego obiektu w tej miejscowości

PDF8-2021 Interpelacja.pdf
 

7/2021 Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie udziału Gminy Prudnik w zakupie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Łące Prudnickiej

PDF7-2021 Interpelacja.pdf

PDF7-2021 Odpowiedź.pdf
 

6/2021 Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie podania danych finansowych spółek gminnych

PDF6-2021 Interpelacja.pdf

PDF6-2021 Odpowiedź.pdf
 

5/2021 Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie wyrównania za pomocą tłucznia drogi gminnej wewnętrznej mieszczącej się na terenach ogrodów działkowych Słoneczna

PDF5-2021 Interpelacja.pdf

PDF5-2021 Odpowiedź.pdf
 

4/2021 Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie przygotowania tabeli przychodów za każdy rok z tytułu wywozu nieczystości od roku 2020 ro roku 2015

PDF4-2021 Interpelacja.pdf

PDF4-2021 Odpowiedź.pdf
 

3/2021 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie wykonania pielęgnacji drzewostanu przy ul. Sportowej w Łące Prudnickiej

PDF3-2021 Interpelacja.pdf

PDF3-2021 Opdowiedź.pdf
 

2/2021 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie udrożnienia przepustów w Łące Prudnickiej wzdłuż ulicy Chocimskiej

PDF2-2021 Interpelacja.pdf

PDF2-2021 Odpowiedź.pdf
 

 

1/2021 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie ustalenia własności rowu, uporządkowanie i udrożnienie począwszy od nr 484 do końca działki nr 470/3

PDF1-2021 Interpelacja.pdf

PDF1-2021 Odpowiedź.pdf
 


 

ROK 2020

 

113/2020 Interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie uzupełnienia ubytków w kostce brukowej na jezdni przy ulicy Damrota

PDF113-2020 Interpelacja.pdf

PDF113-2020 Odpowiedź.pdf
 

112/2020 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie uporządkowania w parku miejskim powalonych drzew i gałęzi

PDF112-2020 Interpelacja.pdf

PDF112-2020 Odpowiedź.pdf
 

111/2020 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie umieszczenia na wiacie przystankowej przy ulicy Dąbrowskiego rozkładu jazdy autobusów

PDF112-2020 Interpelacja.pdf

PDF111-2020 Odpowiedź.pdf
 

110/2020 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie uporządkowania terenu wokół muralu u zbiegu ulic Klasztornej i Jagiellońskiej

PDF110-2020 Interpelacja.pdf

PDF110-2020 Przekazanie.pdf

PDF110-2020 Odpowiedź.pdf
 

109/2020 Interpelacja radnego Edarda Mazura w sprawie dokonania przycięcia i pielęgnacji drzew rosnących przy ulicy Paderewskiego

PDF109-2020 Interpelacja.pdf

PDF109-2020 Odpowiedź.pdf
 

108/2020 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie udostępnienia osobom bezdomnym i ubogim dostępu do łaźni miejskiej

PDF108-2020 Interpelacja.pdf

PDF108-2020 Odpowiedź.pdf
 

107/2020 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie zaorania przez Stadninę Koni drogi gminnej z Prudnika do Jasiony

PDF107-2020 Interpelacja.pdf

PDF107-2020 Odpowiedź.pdf
 

106/2020 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie podjęcia działań o zakup butelkomatów

PDF106-2020 Interpelacja.pdf

PDF106-2020 Odpowiedź.pdf
 

105/2020 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie braku odpowiedzi na pismo radnego Rady Gminy Lubrza

PDF105-2020 Interpelacja.pdf
 

104/2020 Interpelacja radnej Katarzyny Rożek  w sprawie bezpieczeństwa interesantów wchodzących do UM w Prudniku

PDF104-2020 Interpelacja.pdf
 

103/2020 Interpelacja radnej Katarzyny Rożek  w sprawie dodatkowego oznaczenia znaków pionowych na terenie gminy

PDF103-2020 Interpelacja.pdf

PDF103-2020 Odpowiedź.pdf
 

102/2020 Interpelacja radnego Gminy Lubrza Marka Łój w sprawie rozwiązania problemu odwodnienia drogi od osiedla Jesionowe Wzgórez w Prudniku do Jasiony

PDF102-2020 Interpelacja.pdf

PDF102-2020 Odpowiedź.pdf
 

101/2020 Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie pełnienia dyżurów nocnych przez aptekę znajdującą się na ulicy Nyskiej w Prudniku

PDF101-2020 Interpelacja.pdf

PDF101-2020 Odpowiedź.pdf
 

PDF101-2020 Przekazanie.pdf

 

100/2020 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie ustanowienia i wybudowania wiaty przystankowej przy ulicy Strzeleckiej

PDF100-2020.pdf

PDF100-2020 Odpowiedź.pdf
 

99/2020 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie przeprowadzania kontroli prywatnych pieców grzewczych

PDF99-2020.pdf

PDF99-2020 Odpowiedź.pdf
 

98/2020 Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie dokonania remontu nawierzchni ulicy Słonecznej w Łące Prudnickiej

PDF98-2020 Interpelacja.pdf

PDF98-2020 Odpowiedź.pdf
 

97/2020 Interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie zamontowania monitoringu obejmującego swym zasięgiem boisko sportowe na nowo wyremontowanym podwórku przy ulicy Szkolnej oraz położone nieopodal kwatery ze śmieciami

PDF97-2020 Interpelacja.pdf

PDF97-2020 Odpowiedź.pdf

 

96/2020 Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie dokonania naprawy - odnowy poręczy schodów łączących ulicę Królowej Jadwigi z ulicą Chrobrego

PDF96-2020 Interpelacja.pdf

PDF96-2020 Odpowiedź.pdf
 

95/2020 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie odnowienia kapliczki znajdującej się naprzeciw sklepu Kaufland

PDF95-2020 Interpelacja.pdf

PDF95-2020 Odpowiedź.pdf
 

94/2020 Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie ujęcia w budżecie na rok 2021 wykonania remontów drogi i chodników ulic Józefa Wybickiego oraz ulicy Filipa Roboty

PDF94-2020 Interpelacja.pdf

PDF94-2020 Odpowiedź.pdf
 

93/2020 Interpelacja radnego Marcina Krasonia w sprawie naprawy drogi gminnej nr 810 biegnącej od cmentarza wdłuż posesji w miejscowości Rudziczka

PDF93-2020 Interpelacja.pdf

PDF93-2020 Odpowiedź.pdf
 

92/2020 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka-Krzemień w sprawie wykonania nagrobka dla Filipa Roboty

PDF92-2020 Interpelacja.pdf

PDF92-2020 Odpowiedź.pdf
 

91/2020 Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie podjęcia działań w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu w stosunku do właściciela nieruchomości - zamku mające na celu m. in. pielęgnację drzewostanu oraz wykonanie czynności zawartych w protokole pokontrolnym

PDF91-2020 Interpelacja.pdf

PDF91-2020 Przekazanie.pdf

PDF91-2020 Odpowiedź.pdf

PDF91-2020 Odpowiedź.pdf
 

90/2020 Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie zwiększenia ilości przyznanego kamienia na sołectwa Gminy Prudnik na rok bieżący w celu wykonania pilnych napraw dróg

PDF90-2020 Interpelacja.pdf

PDF90-2020 Odpowiedź.pdf
 

89/2020 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie uzupełnienia ubytków w nawierzchni drogi ulicy Polnej w Łące Prudnickiej

PDF89-2020 Interpelacja.pdf

PDF89-2020 Odpowiedź.pdf
 

88/2020 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie wykonania dokumentacji na remont boiska sportowego w Łące Prudnickiej

PDF88-2020 Interpelacja.pdf
 

87/2020 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie podjęcia działań mających na celu renowacje zrujnowanej kaplicy znajdującej się na przeciw Kauflandu

PDF87-2020 Interpelacja.pdf

PDF87-2020 Odpowiedź.pdf
 

86/2020 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie umieszczenia dodatkowych koszy na śmieci wzdłuż ulicy Poniatowskiego

PDF86-2020 Interpelacja.pdf

PDF86-2020 Odpowiedź.pdf
 

85/2020 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha  w sprawie umieszczenia pojemnika na nakrętki w kształcie serca przy nowo powstałej inwestycji w Łące Prudnickiej

PDF85-2020 Interpelacja.pdf

PDF85-2020 Odpowiedź.pdf
 

 

84/2020 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie w sprawie remontu chodnika i drogi wewnętrznej obok fim DREWBOR oraz BETOLINA

PDF84-2020 Interpelacja.pdf

PDF84-2020 Odpowiedź.pdf
 

 

83/2020 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie terminu naprawy drogi dojazdowej do posesji na zapleczu ul. Batorego 30-32-34 oraz dojazdu do garaży od ul. Morcinka

PDF83-2020 Interpelacja.pdf

PDF83-2020 Odpowiedź.pdf
 

82/2020 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie postawienia dwóch ławek na ulicy Konopnickiej

PDF82-2020 Interpelacja.pdf

PDF82-2020 Odpowiedź.pdf
 

81/2020 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie wymiany zepsutych koszy na śmieci na terenie miasta Prudnik

PDF81-2020 Interpelacja.pdf

PDF81-2020 Odpowiedź.pdf
 

80/2020 Interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie montażu monitoringu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Prudniku

PDF80-2020 Interpelacja.pdf
 

79/2020 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie budowy przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 40 przy szkole Podstawowej w Łące Prudnickiej

PDF79-2020 Interpelacja.pdf

PDF79-2020 Odpowiedź.pdf
 

78/2020 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie budowy oświetlenia i nowej nawierzchni drogi na ulicy Nowej w Łące Prudnickiej

PDF78-2020 Interpelacja.pdf

PDF78-2020 Odpowiedź.pdf
 

77/2020 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie modernizacji drogi wewnętrznej przy ulicy Legionów 2A i B

PDF77-2020 Interpelacja.pdf

PDF77-2020 Odpowiedź.pdf
 

76/2020 Interpelacja radnego Arkadiusza Zaczyńskiego w sprawie naprawy dwóch uszkodzonych ławek znajdujących się w pobliżu skwerów przy ulicy Królowej Jadwigi 16

PDF76-2020 Interpelacja.pdf

PDF76-2020 Odpowiedź.pdf
 

75/2020 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie sprawdzenia lamp i słupów oświetleniowych w miejscowości Chocim wzdłuż drogi dojazdowej

PDF75-2020 Interpelacja.pdf

PDF75-2020 Opowiedź.pdf
 

74/2020 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie utworzenia samodzielnego żłobka w Prudniku

PDF74-2020 Interpelacja.pdf

PDF74-2020 Odpowiedź.pdf
 

73/2020 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji cmentarza komunalnego w Prudniku

PDF73-2020 Interpelacja.pdf

PDF73-2020 Odpowiedź.pdf
 

72/2020 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie remontu podwórka oraz dojścia i dojazdu do posesji przy ul. Grunwaldzkiej 19-21

PDF72-2020 Interpelacja.pdf

PDF72-2020 Przekazanie.pdf
 

71/2020 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie zwiększenia kontroli prędkości pojazdów poruszających się po drodze o granicy państwa w Trzebini przez ulicę Wiejską

PDF71-2020 Interpelacja.pdf

PDF71-2020 Przekazanie.pdf

PDF71-2020 Odpowiedź.pdf
 

70/2020 Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont schodów na skrzyżowaniu ulicy Klasztornej i Kościuszki

PDF70-2020 Interpelacja.pdf

PDF70-2020 Odpowiedź.pdf


 

69/2020 Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie rozpatrzenie możliwości dofinansowania budowy zbiorników deszczowych przydomowych dla gospodarstw jednorodzinnych

PDF69-2020 Interpelacja.pdf

PDF69-2020 Odpowiedź.pdf
 

68/2020 Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie rozpatrzenia możliwości naboru wniosków na dofinansowanie do wymiany
źródeł ciepła przez cały rok

PDF68-2020 Interpelacja.pdf

PDF68-2020 Odpowiedź.pdf
 

67/2020 Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie zamieszczenia znaku ograniczenia prędkości na poszczególnych ulicach Prudnika

PDF67-2020 Interpelacja.pdf

PDF67-2020 Odpowiedź.pdf
 

66/2020 Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie ustalenia właściciela i usunięcia lub zmniejszenia objętości pasa zieleni na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa i Kościuszki

PDF66-2020 Interpelacja.pdf

PDF66-2020 Przekazanie.pdf

PDF66-2020 Odpowiedź.pdf
 

65/2020 Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie montażu dwóch stolików przy torze do gry Petanque oraz zakup tablic numerycznych z punktacją

PDF65-2020 Interpelacja.pdf

PDF65-2020 Odpowiedź.pdf
 

64/2020 Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania dodatkowych, utwardzanych miejsc parkingowych przy obiekcie przedszkola, WDK oraz OSP w Łące Prudnickiej

PDF64-2020 Interpelacja.pdf

PDF64-2020 Odpowiedź.pdf
 

63/2020 Interpelacja radnego Marcina Krasonia w sprawie remontu drogi powiatowej biegnącej od skrzyżowania (zjazdu) z drogi krajowej nr 41, wzdłuż miejscowości Rudziczka i przez wieś Mieszkowice

PDF63-2020 Interpelacja.pdf

PDF63-2020 Przekazanie.pdf

PDF63-2020 Odpowiedź.pdf
 

62/2020 Interpelacja radnego Marcina Krasonia w sprawie przeglądu stanu drożności rowów i przepustów na trenach sołectw gminy Prudnik

PDF62-2020 Interpelacja.pdf

PDF62-2020 Odpowiedź.pdf
 

61/2020 Interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie zamontowania dodatkowych koszy na śmieci przy platformach widokowych na terenie ścieżki pieszo rowerowej przy ulicy Poniatowskiego

PDF61-2020 Interpelacja.pdf

PDF61-2020 Odpowiedź.pdf
 

60/2020 Interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie odtworzenia jednego ze szlaków turystycznych prowadzących do Klasztoru Franciszkanów w Prudniku - Lesie

PDF60-2020 Interpelacja.pdf

PDF60-2020 Odpowiedź.pdf
 

59/2020 Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie dokonania naprawy ogrodzenia cmentarza komunalnego w Prudniku od strony ul. Dąbrowskiego

PDF59-2020 Interpelacja.pdf

PDF59-2020 Odpowiedź.pdf
 

58/2020 Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie ustawienia znaku drogowego - strefa ruchuu na początku i końcu nowo wybudowanej drogi - Podgórna

PDF58-2020 Interpelacja.pdf

PDF58-2020 Odpowiedź.pdf
 

57/2020 Interpelacja radnego  Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania naprawy uszkodzeń nawierzchni mostów w miejscowości Łąka Prudnicka

PDF57-2020 Interpelacja.pdf

PDF57-2020 Odpowiedź.pdf
 

56/2020 Interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie opracowania oraz wykonania utwardzenia ulicy Andersa w Prudniku

PDF56-2020 Interpelacja.pdf

PDF56-2020 Odpowiedź.pdf
 

55/2020 Interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie czasu piastowania urzędu przez byłego Wiceburmistrza

PDF55-2020 Interpelacja.pdf
 

54/2020 Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie wybudowania ścieżki rowerowej z Prudnika do Niemysłowic, równoległej do Drogi Krajowej 41

PDF54-2020 Interpelacja.pdf

PDF54-2020 Przekazanie.pdf

PDF54-2020 Odpowiedź.pdf
 

53/2020 Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie zamontowania progów zwalniających na ulicach miasta Prudnika

PDF53-2020 Interpelacja.pdf

PDF53-2020 Odpowiedź.pdf
 

52/2020 Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie dobudowania chodnika w rejonie Ronda Szozdy

PDF52-2020 Interpelacja.pdf

PDF52-2020 Odpowiedź.pdf
 

51/2020 Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie oznaczenia liniami miejsc parkingowych w drodze przy blokach Szpitalna 1-3 oraz Kościuszki 62-64.

PDF51-2020 Interpelacja.pdf

PDF51-2020 Przekazanie.pdf

PDF51-2020 Odpowiedź.pdf
 

50/2020 Interpelacja radnego Arkadiusza Zaczyńskiego w sprawie zmiany organizacji ruchu na odcinku drogi ul. Wąska od strony baszty do skrzyżowania z ulicą Jagiellońską

PDF50-2020 Interpelacja.pdf

PDF50-2020 Odpowiedź.pdf
 

49/2020 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie pomalowania pasów na przejściach dla pieszych na ulicy Dąbrowskiego i jej przedłużenia w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierujących pojazdami

PDF49-2020 Interpelacja.pdf

PDF49-2020 Przekazanie.pdf

PDF49-2020 Odpowiedź.pdf
 

48/2020 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie analizy i uruchomienia form wypoczynku letniego i zimowego dla potrzebujących uczniów prudnickich szkół, głównie podstawowych

PDF48-2020 Interpelacja.pdf

PDF48-2020 Odpowiedź.pdf
 

47/2020 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie naprawy studzienki z napisem Orange na rogu ulic Traugutta i Mickiewicza w Prudniku

PDF47-2020 Interpelacja.pdf

PDF47-2020 Odpowiedź.pdf
 

46/2020 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie budowy nowego kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Prudniku

PDF46-2020 Interpelacja.pdf

PDF46-2020 Odpowiedź.pdf
 

45/2020 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej dat ramowych upamiętniających powstanie i zakończenie działalności Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Prudniku

PDF45-2020 Interpelacja.pdf

PDF45-2020 Odpowiedź.pdf
 

44/2020 Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie planowanej budowy parkingu między blokami na ul. Skowrońskiego 22-24 na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej

PDF44-2020 Interpelacja.pdf
 

43/2020 Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie budowy szatni na boisku LZS w Rudziczce

PDF43-2020 Interpelacja.pdf

PDF43-2020 Odpowiedź.pdf
 

42/2020 Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie dokonania oczyszczenia studzienek kanalizacji burzowej dróg i ulic należących do Gminy Prudnik

PDF42-2020 Interpelacja.pdf

PDF42-2020 Odpowiedź.pdf
 

41/2020 Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie możliwości dokonania zmiany słupów energetycznych przy ulicy Matejki, Kossaka i Słowackiego

PDF41-2020 Interpelacja.pdf

PDF41-2020 Przekazanie.pdf

PDF41-2020 Odpowiedź.pdf
 

40/2020 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie pisma skierowanego do Komisji Skarg z dnia 19.12.2019 r.

PDF40-2020 Interpelacja.pdf
 

39/2020 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie spotkania odbytego z mieszkańcami ulicy Jagiellońskiej w Prudniku

PDF39-2020 Interpelacja.pdf

PDF39-2020 Przekazanie.pdf

PDF39-2020 Odpowiedź.pdf
 

38/2020 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie kosztów poniesionych przez Gminę przy naprawie cząstkowego odcinka ul. Jesionkowej w Prudniku

PDF38-2020 Interpelacja.pdf

PDF38-2020 Odpowiedź.pdf
 

37/2020 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie remontu nawierzchni ulicy Nowej w Łące Prudnickiej

PDF37-2020 Interpelacja.pdf

PDF37-2020 Odpowiedź.pdf
 

36/2020 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie umieszczenie na skrzyżowaniu ulic Chocimskiej i Jana Pawła II w Łące Prudnickiej znaków poziomych 

PDF36-2020 Interpelacja.pdf

PDF36-2020 Odpowiedź.pdf
 

35/2020 Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie ustawienia śmietników na ulicy Andersa oraz ulicy prostopadłej do niej (pomiędzy ulicą Miasrki a Księdza Skowrońskiego)

PDF35-2020 Interpelacja.pdf

PDF35-2020 Odpowiedź.pdf
 

34/2020 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie umieszczenia znaku ograniczenia prędkości na ulicy Opawskiej w Łące Prudnickiej

PDF34-2020 Interpelacja.pdf

PDF34-2020 Przekazanie.pdf

PDF34-2020 Odpowiedź.pdf
 

33/2020 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie poszerzenia/przebudowy ulicy Sportowej w Łąca Prudnickiej

PDF33-2020 Interpelacja.pdf

PDF33-2020 Odpowiedź.pdf
 

32/2020 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie braku studzienek chłonnych na wody opadowe przy ulicy Głuchołaskiej w Łące Prudnickiej

PDF32-2020 Interpelacja.pdf

PDF32-2020 Przekazanie.pdf

PDF32-2020 Odpowiedź.pdf
 

31/2020 Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie wykonania remontu alejki prowadzącej na Cmentarz Komunalny od ulicy Parkowej

PDF31-2020 Interpelacja.pdf
 

30/2020 Interpelacja radnej Urszuli Rzepiela w sprawie kwot przeznaczonych na wykonanie utwardzenia dojazdu do Spółdzielni pionier oraz terenu wokół byłego budynku obrony cywilnej przy ulicy Meblarskiej

PDF30-2020 Interpelacja.pdf

PDF30-2020 Odpowiedź.pdf
 

29/2020 Interpelacja radnego Pawła Licznara dotycząca wysokości mandatów nałożonych z tytułu ochrony środowiska na lata 2015-2019

PDF29-2020 Interpelacja.pdf

PDF29-2020 Odpowiedź.pdf
 

28/2020 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie możliwości utworzenia ogólnodostępnego,  wielofunkcyjnego i otwartego dla wszystkich seniorów Klubu Emeryta

PDF28-2020 Interpelacja.pdf

PDF28-2020 Odpowiedź.pdf
 

27/2020 Interpelacja radnego Arkadiusza Zaczyńskiego w sprawie uprzątnięcia zaśmieconego terenu przy ul. Generała Andersa 22-30

PDF27-2020 Interpelacja.pdf

PDF27-2020 Odpowiedź.pdf
 

26/2020 Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania naprawy nawierzchni na ulicy Słowiczej w Łące Prudnickiej 

PDF26-2020 Interpelacja.pdf

PDF26-2020 Odpowiedź.pdf
 

25/2020 Interpelacja radnego Marcina Domino w sprawie odtworzenia drzewostanu na ulicy Młyńskiej

PDF25-2020 Interpelacja.pdf

PDF25-2020 Odpowiedź.pdf
 

24/2020 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie wykonania prac porządkowych w parku

PDF24-2020 Interpelacja.pdf

PDF24-2020 Odpowiedź.pdf
 

23/2020 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza dot. ceny wstępu na basen dzieci w ramach lekcji wychowania fizycznego

PDF23-2020 Interpelacja.pdf
 

22/2020 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie poprawy bazy żłobkowej na terenie Gminy Prudnik

PDF22-2020 Interpelacja.pdf

PDF22-2020 Odpowiedź.pdf
 

21/2020 Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie przeprowadzenia diagnozy dotyczącej najbardziej dogodnego miejsca usytuowania placówki dla seniorów

PDF21-2020 Interpelacja.pdf
 

20/2020 Interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie zamieszczania w projektach budżetu oraz rocznych opisowych sprawozdaniach jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury tabel ukazujących strukturę wydatków

PDF20-2020 Interpelacja.pdf

PDF20-2020 Odpowiedź.pdf
 

19/2020 Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie poprawy stanu słupa telekomunikacyjnego w miejscowości Czyżowice

PDF19-2020 Interpelacja.pdf

PDF19-2020 Przekazanie.pdf

PDF19-2020 Odpowiedź.pdf
 

18/2020 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenek  w sprawie braku wiaty na przystanku autobusowym przy ul. Skowrońskiego

PDF18-2020 Interpelacja.pdf

PDF18-2020 Odpowiedź.pdf
 

17/2020 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenek w sprawie oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Skowrońskiego koło Kościoła p. w. Miłosierdzia Bożego

PDF17-2020 Interpelacja.pdf

PDF17-2020 Przekazanie.pdf

PDF17-2020 Odpowiedź.pdf
 

16/2020 Interpelacja radnego Zygmunta Bochenek w sprawie przywrócenia ruchu dwukierunkowego na ulicy Traugutta

PDF16-2020 Interpelacja.pdf

PDF16-2020 Odpowiedź.pdf
 

15/2020 Interpelacja radnego Josela Czerniaka w sprawie nadania odznaki honorowego obywatela miasta Prudnik

PDF15-2020 Interpelacja.pdf
 

14/2020 Interpelacja radnego Josela Czerniaka w sprawie zorganizowania spotkania z okazji 20 rocznicy współpracy partnerskiej z miastem Nadwórna

PDF14-2020 Interpelacja.pdf

PDF14-2020 Odpowiedź.pdf
 

13/2020 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie odnowienia pomnika św. Jana Nepomucena w sołectwie Łąka Prudnicka

PDF13-2020 Interpelacja.pdf

PDF13-2020 Odpowiedź.pdf
 

12/2020 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie modernizacji drogi nr 16/17 Łąka Prudnicka - Moszczanka wraz z rozbudową

PDF12-2020 Interpelacja.pdf

PDF12-2020 Przekazanie.pdf

PDF12-2020 Odpowiedź.pdf
 

11/2020 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie wykonania oświetlenia w miejscowości Moszczanka

PDF11-2020 Interpelacja.pdf

PDF11-2020 Odpowiedź.pdf
 

10/2020 Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie umieszczenia pojemnika na nakrętki plastikowe na terenie miasta Prudnika

PDF10-2020 Interpelacja.pdf

PDF10-2020 Odpowiedź.pdf
 

9/2020 Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie wykonania naprawy nawierzchni chodnika na trasie Prudnik - Łąka Prudnicka

PDF9-2020 Interpelacja.pdf

PDF9-2020 Odpowiedź.pdf
 

8/2020 Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej

PDF8-2020 Interpelacja.pdf

PDF8-2020 Odpowiedź.pdf
 

7/2020 Interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie przekształcenia schroniska w Wieszczynie w Inkubator przedsiębiorczości

PDF7-2020 Interpelacja.pdf

PDF7-2020 Odpowiedź.pdf
 

6/2020 Interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie naprawy chodnika na skrzyżowaniu ulic Batorego z ul. Chrobrego

PDF6-2020 Interpelacja.pdf

PDF6-2020 Odpowiedź.pdf
 

5/2020 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie dokonania przycinki lip rosnących wzdłuż części chodnika dla pieszych przy ulicy Staszica.

PDF5-2020 Interpelacja.pdf

PDF5-2020 Odpowiedź.pdf
 

4/2020 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie renowacji  kapliczki usytuowanej na przeciw Kauflandu w Prudniku

PDF4-2020 Interpelacja.pdf

PDF4-2020 Odpowiedź.pdf
 

3/2020 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie zamontowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gimnazjalnej, Kościuszki i Ratuszowej

PDF3-2020 Interpelacja.pdf

PDF3-2020 Przekazanie.pdf

PDF3-2020 Odpowiedź.pdf
 

2/2020 Interpelacja radnego Marcina Krasonia w sprawie montażu lustra oraz wycięcia drzew przy wyjeździe z posesji nr 77 na drogę krajową w miejscowości Rudziczka

PDF2-2020 Interpelacje.pdf

PDF2-2020 Przekazanie.pdf

PDF2-2020 Odpowiedź.pdf
 

1/2020 Interpelacja radnego Marcina Krasonia w sprawie przeprowadzenia remontu mostu nad potokiem Orzechówka usytuowanego przy drodze powiatowej nr 1611 O w Rudziczce

PDF1-2020 Interpelacja.pdf

PDF1-2020 Odpowiedź.pdf
 

 

ROK 2019

131/2019 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie kamieni znajdujących się poniżej wieży widokowej

PDF131-2019 Interpelacja.pdf

PDF131-2019 Odpowiedź.pdf
 

130/2019 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie doprowadzenia do porządku rowu znajdującego się przy drodze prowadzącej na Klasztorek

PDF130-2019 Interpelacja.pdf

PDF130-2019 Odpowiedź.pdf
 

129/2019 Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie pojemnika na przeterminowane leki

PDF129-2019 Interpelacja.pdf

PDF129-2019 Odpowiedź.pdf
 

128/2019 - Interpelacja radnego Arkadiusza Zaczyńskiego w sprawie występującego zagrożenia potrącenia pieszych na przejściu w okolicy skrzyżowania dróg Aleja Miła i Kardynała Wyszyńskiego

PDF128-2019 Interpelacja.pdf

PDF128-2019 Odpowiedź.pdf
 

127/2019 - Interpelacja radnego Arkadiusza Zaczyńskiego w sprawie przeniesienia pamiątkowej tablicy jeńców i więźniów wojennych

PDF127-2019 Interpelacja.pdf

PDF127-2019 Odpwiedź.pdf
 

126/2019 - Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie łącznej ilości kilometrów pokonanych przez prezesa ZEC w celach służbowych

PDF126-2019 Interpelacja.pdf

Odpwowiedź na interpelację 126/2019 została udzielona w zapytaniu nr 109/2019
 

125/2019 - Interpelacja radnego Marcina Krasonia w sprawie montażu tablic informacyjnych z numerami posesji na terenach wiejskich

PDF125-2019 Interpelacja.pdf

PDF125-2019 Odpowiedź.pdf

 

124/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie postawienia na cmentarzu komunalnym pojemników nw odpady szklane

PDF124-2019 Interpelacja.pdf

PDF124-2019 Odpowiedź.pdf
 

123/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie poprawy stanu dróg na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku

PDF123-2019 Interpelacja.pdf

PDF123-2019 Odpowiedź.pdf
 

122/2019 - Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie zabezpieczenia miejsc w przedszkolach i żłobkach w Prudniku dla zgłaszających się chętnych rodziców dzieci

PDF122-2019 Interpelacja.pdf

PDF122-2019 Odpowiedź.pdf
 

121/2019 - Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie wprowadzenia kryterium posiadania przez dziecko kompletu obowiązkowych szczepień jako warunek przyjęcia do przedszkola i żłobka

PDF121-2019 Interpelacja.pdf

PDF121-2019 Odpowiedź.pdf
 

120/2019 - Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie poprawy bezpieczeństwa chodnika przy ulicy Kościuszki 17

PDF120-2019 Interpelacja.pdf

PDF120-2019 Przekazanie.pdf

PDF120-2019 Odpowiedź.pdf
 

119/2019 - Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie zamontowania znaku ostrzegającego przed ostrym zakrętem przy podjeździe do Klasztoru o. Franciszkanów w Prudniku - Lesie 

PDF119-2019 Interpelacja.pdf

PDF119-2019 Odpowiedź.pdf
 

118/2019 - Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Dąbrowskiego, przy schronisku młodzieżowym w Prudniku

PDF118-2019 Interpelacja.pdf

PDF118-2019 Przekazanie.pdf

 

117/2019 - Interpelacja radnego Arkadiusza Zaczyńskiego w sprawie doposażenia nieruchomości w brakujące pojemniki na psie odchody

PDF117-2019 Interpelacja.pdf

PDF117-2019 Odpowiedź.pdf
 

116/2019 - Interpelacja radnego Zygmunta Bochenek w sprawie remontu odcinka drogi w kierunku wsi Jesiona

PDF116-2019 Interpelacja.pdf

PDF116-2019 Odpowiedź.pdf
 

115/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie dokonania frezowania i położenia nowej warstwy asfaltu u zbiegu ulic Staszica i Chopina

PDF115-2019 Interpelacja.pdf

PDF115-2019 Odpowiedź.pdf
 

114/2019 - Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie ustalenia właścicieli działek 344/5, 344/2, 341/2 i uporządkowania terenu

PDF114-2019 Interpelacja.pdf

PDF114-2019 Odpowiedź.pdf

PDF114-2019 Odpowiedź2.pdf
 

113/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie renowacji placu zabaw Przedszkola nr 6 w Prudniku

PDF113-2019 Interpelacja.pdf

PDF113-2019 Odpowiedź.pdf
 

112/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie możliwości utworzenia dodatkowego przystanku komunikacji miejskiej przy ulicy Nyskiej

PDF112-2019 Interpelacja.pdf

PDF112-2019 Odpowiedź.pdf
 

111/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mroza w sprawie uszkodzonej ławki na stadionie przy ulicy Kolejowej w Prudniku po stronie południowej

PDF111-2019 Interpelacja.pdf

PDF111-2019 Odpowiedź.pdf
 

110/2019 - Interpelacja radnego Zygmunta Bochenek w sprawie drogi Moszczanka-Pokrzywna

PDF110-2019 Interpelacja.pdf

PDF110-2019 Przekazanie.pdf

PDF110-2019 Odpowiedź.pdf
 

109/2019 - Interpelacja radnego Zygmunta Bochenek w sprawie kosztów eksploatacji samochodów służbowych użytkowanych przez prezesów spółek gminnych oraz kosztów ponoszonych w związku z posiadanymi telefonami służbowymi

PDF109-2019 Interpelacja.pdf

PDF109-2019 Odpowiedź.pdf

PDF109-2019 Odpowiedź.pdf
 

108/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie możliwości otworzenia sklepu z wyrobami Spółdzielni Mleczarskiej 

PDF108-2019 Interpelacja.pdf

PDF108-2019 Odpowiedź.pdf
 

107/2019 - Interpelacja radnego Josela Czerniaka w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy środków na uczczenie 30 rocznicy powołania Rady Miejskiej

PDF107-2019 Interpelacja.pdf

PDF107-2019 Odpowiedź.pdf
 

106/2019 - Interpelacja radnego Josela Czerniaka w sprawie  ustalenia opłat rocznych za strefę płatnego parkowania

PDF106-2019 Interpelacja.pdf

PDF106-2019 Odpowiedź.pdf
 

105/2019 - Interpelacja radngo Josela Czerniaka w sprawie wykonania drogi koło PCPR w Prudniku

PDF105-2019 Interpelacja.pdf

PDF105-2019 Odpowiedź.pdf
 

104/2019 - Interpelacja radngo Marcina Krasonia w sprawie montażu znaku drogowego "zakaz postoju" w miejscowości Rudziczka

PDF104-2019 Interpelacja.pdf

PDF104-2019 Przekazanie.pdf
 

103/2019 - Interpelacja radngo Stanisława Mięczakowskiego dotyczące usunięcia uszkodzonego lustra deogowego oraz montażu nowego przy skrzyżowaniu ulic Czereśniowej i Głuchołaskiej w Łące Prudnickiej

PDF103-2019 Interpelacja.pdf

PDF103-2019 Odpowiedź.pdf
 

102/2019 - Interpelacja radnej Urszuli Rzepiela w sprawie możliwości decydowania przez Gminę o działkach będących pod zarządem PTBS

PDF102-2019 Interpelacja.pdf

PDF102-2019 Odpowiedź.pdf
 

101/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie częstszej dezynfekcji pojemników na odpady komunalne przy ulicy Wojska Polskiego i Wyszyńskiego

PDF101-2019 Interpelacja.pdf

PDF101-2019 Odpowiedź.pdf
 

100/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie pilnego remontu chodnika wzdłuż ulicy Staszica przy budynku Wyszyńskiego 2-8

PDF100-2019 Interpelacja.pdf

PDF100-2019 Odpowiedź.pdf
 

99/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałka - Krzemień w sprawie remontu ścieżek na cmentarzu komunalnym

PDF99-2019 Interpelacja.pdf

PDF99-2019 Odpowiedź.pdf
 

98/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie ustawienia lustra drogowego przy wjeździe od strony garażów na ulicę Reja

PDF98-2019 Interpelacja.pdf

PDF98-2019 Odpowiedź.pdf
 

97/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie zmiany oznakowania na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i Piastowskiej

PDF97-2019 Interpelacja.pdf

PDF97-2019 Odpowiedź.pdf
 

96-2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie zmiany oznakowania na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Piastowskiej

PDF96-2019 Interpelacja.pdf

PDF96-2019 Odpowiedż.pdf
 

95/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie oznaczenia przejścia dla pieszych przy ulicy Kościuszki/Traugutta

PDF95-2019 Interpelacja.pdf

PDF95-2019 Odpowiedź.pdf
 

94/2019 - Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie montażu ławek przy torach do gry w petanque  w parku miejskim

PDF94-2019 Interpelacja.pdf

PDF94-2019 Odpowiedź.pdf
 

93/2019 - Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie sprzedaży prądu

PDF93-2019 Interpelacja.pdf

PDF93-2019 Odpowiedź.pdf
 

92/2019 - Interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie założenia na terenie miasta łąk kwietnych

PDF92-2019 Interpelacja.pdf

PDF92-2019 Odpowiedź.pdf


91/2019 - Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie budowy przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 40  w miejscowości Łąka Prudnicka

PDF91-2019 Interpelacja.pdf

PDF91-2019 Przekazanie.pdf

PDF91-2019 Odpowiedź.pdf
 

90/2019 - Interpelacja radnej Teresy Barańskiej w sprawie montażu lustra drogowego przy ul. Chrobrego w Prudniku

PDF90-2019 Interpelacja.pdf

PDF90-2019 Odpowiedź.pdf

89/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie nasadzeń drzew w parku miejskim w Prudniku

PDF89-2019 Interpelacja.pdf

PDF89-2019 Odpowiedź.pdf

88/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie częstszych patroli policji na cmentarzu komunalnym w Prudniku

PDF88-2019 Interpelacja.pdf

PDF88-2019 Przekazanie.pdf

PDF88-2019- Odpowiedź.pdf
 

87/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie koszenia trawy przy poboczu ul Poniatowskiego w Prudniku

PDF87-2019 Interpelacja.pdf

PDF87-2019 Odpowiedź.pdf

86/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie przycięcia gałęzi drzewa rosnącego przy schodach pomiędzy ul. Dąbrowskiego i Wojska Polskiego

PDF86-2019 Interpelacja.pdf

PDF86-2019 Odpowiedź.pdf

85/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie przystosowania dla osób niepełnosprawnych schodów pomiędzy ul. Dąbrowskiego i Wojska Polskiego

PDF85-2019 Interpelacja.pdf

PDF85-2019 Przekazanie.pdf

84/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie usunięcia drzewek rosnących na budynku po byłym browarze przy ul. Królowej Jadwigi w Prudniku

PDF84-2019 Interpelacja.pdf

PDF84-2019 Odpowiedź.pdf

83/2019 - Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie naprawy metalowych kratek w chodniku przy ul. Kościuszki 17 w Prudniku

PDF83-2019 Interpelacja.pdf

PDF83-2019 Przekazanie.pdf

PDF83-2019 Odpowiedź.pdf

82/2019 - Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie dostosowania rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej względem uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Prudniku

PDF82-2019 Interpelacja.pdf

PDF82-2019 Odpowiedź.pdf

81/2019 - Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie komunikacji miejskiej dla uczniów korzystających z krytej pływalni w ramach lekcji w-f 

PDF81-2019 Interpelacja.pdf

PDF81-2019 Odpowiedź.pdf

80/2019 - Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie naprawy nawierzchni i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ul. Meblarskiej w Prudniku

PDF80-2019 Interpelacja.pdf

PDF80-2019 Odpowiedź.pdf

79/2019 - Interpelacja radnego Ryszarda Czeczela w sprawie wymiany sieci gazowej na ul. Skłodowskiej, Reymonta i 1000-lecia w Prudniku

PDF79-2019 Interpelacja.pdf

PDF79-2019 Przekazanie.pdf

78/2019 - Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie możliwości sprzedaży prądu przez ZEC sp. z o.o.

PDF78-2019 Interpelacja.pdf

PDF78-2019 Przekazanie.pdf

PDF78-2019 Odpowiedź.pdf

77/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie zamontowania zadaszonej wiaty przy przystanku autobusowym przy ul. Skowrońskiego 

PDF77-2019 Interpelacja.pdf

PDF77-2019 Odpowiedź.pdf

76/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie naprawy ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Dąbrowskiego

PDF76-2019 Interpelacja.pdf

PDF76-2019 Odpowiedź.pdf

75/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie naprawy drogi wewnętrznej i wokół budynku przy ul. Grunwaldzkiej 19-21

PDF75-2019 Interpelacja.pdf

PDF75-2019 Odpowiedź.pdf

74/2019 - Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na akcję letnią dla Ośrodków Kultury

PDF74-2019 Interpelacja.pdf 

     PDF74-2019 Uszczegółowienie interpelacji.pdf

PDF74-2019 Odpowiedź.pdf

73/2019 - Interpelacja radnego Tomasza Wisły w sprawie nieczynnej toalety na terenie Koziej Góry 

PDF73-2019 Interpelacja.pdf

PDF73-2019 Odpowiedź.pdf

72/2019 - Interpelacja radnego Tomasza Wisły w sprawie braku stojaków rowerowych w części centralnej miasta

PDF72-2019 Interpelacja.pdf

PDF72-2019 Odpowiedź.pdf

71/2019 - Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie poprawy ruchu drogowego i bezpieczeństwa przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku

PDF71-2019 Interpelacja.pdf

PDF71-2019 Przekazanie.pdf

70/2019 - Interpelacja radnej Alicji Isalskiej w sprawie wykonania drogi wewnętrznej przy ul. Spokojnej w Prudniku

PDF70-2019 Interpelacja.pdf

PDF70-2019 Odpowiedź.pdf

69/2019 - Interpelacja radnego Ryszarda Czeczela w sprawie naprawy jezdni przy Alei Lipowej w Prudniku

PDF69-2019 Interpelacja.pdf

PDF69-2019 Odpowiedź.pdf

68/2019 - Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie powstania w Prudniku Domu Dziennego Pobytu oraz utworzenia kolejnych Klubów "Senior+"

PDF68-2019 Interpelacja.pdf

PDF68-2019 Odpowiedź.pdf

67/2019 - Interpelacja radnego Arkadiusza Zaczyńskiego w sprawie wykonania nawierzchni podwórka oraz nałożenia nowej warstwy tynku na budynku przy ul. Plac Wolności 1 w Prudniku

PDF67-2019 Interpelacja.pdf

PDF67-2019 Odpowiedź.pdf

66/2019 - Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie wykonanych prac na boiskach w Łące Prudnickiej i w Prudniku przy ul. Kolejowej

PDF66-2019 Interpelacja.pdf

PDF66-2019 Odpowiedź.pdf

PDF66-2019 Informacja uzupełniająca.pdf

65/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie ustawienia latarni przy wjeździe na ul. Kochanowskiego

PDF65-2019 Interpelacja.pdf

PDF65-2019 Odpowiedź.pdf

64/2019 - Interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie stosowania uchwał Rady Miejskiej w Prudniku związanych z gospodarowaniem mieszkaniowymi zasobami Gminy

PDF64-2019 Interpelacja.pdf

PDF64-2019 Odpowiedz.pdf

63/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie ustalenia właściciela działki przy ul. Podgórnej

PDF63-2019 Interpelacja.pdf

PDF63-2019 Odpowiedz.pdf

62/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie kontroli dokumentów uprawniających do zniżek dla osób korzystających z komunikacji miejskiej

PDF62-2019 Interpelacja.pdf 

PDF62-2019 Odpowiedź.pdf

61/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie rozwiązania kwestii blokowania przez kierowców ul. Jesionkowej w Prudniku 

PDF61-2019 Interpelacja.pdf

PDF61-2019 Odpowiedź.pdf

60/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie interwencji Straży Miejskiej przy Przedszkolu nr 6 w Prudniku

PDF60-2019 Interpelacja.pdf

PDF60-2019 Odpowiedź.pdf

59/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie zmiany przeznaczenia budynku przy Placu Zamkowym

PDF59-2019 Interpelacja.pdf

PDF59-2019 Odpowiedź.pdf

58/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie naprawy ścieżki przy ul. Lipowej w Prudniku

PDF58-2019 Interpelacja.pdf

PDF58-2019 Odpowiedź.pdf

57/2019 - Wniosek radnego Josela Czerniaka w sprawie rozważenia możliwości zróżnicowania stawek podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

PDF57-2019 Wniosek.pdf

PDF57-2019 Odpowiedź.pdf

56/2019 - Interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie dystrybucji artykułów żywnościowych dla osób potrzebujących takiej formy wsparcia

PDF56-2019 Interpelacja.pdf

PDF56-2019 Odpowiedź.pdf

55/2019 - Interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie Pomnika Ofiar "Marszu Śmierci" usytuowanego na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku

PDF55-2019 Interpelacja.pdf

PDF55-2019 Odpowiedź.pdf

54/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie wprowadzenia ograniczenia parkowania samochodów przy ul. Podgórnej w Prudniku

PDF54-2019 Interpelacja.pdf

PDF54-2019 Odpowiedź.pdf

53/2019 - Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie zorganizowania punktu w Prudniku gdzie osoby bezdomne mogą się wykąpać 

PDF53-2019 Interpelacja.pdf

PDF53-2019 Odpowiedź.pdf

52/2019 - Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie terenu pod cmentarz komunalny przy ul. Jesionkowej

PDF52-2019 Interpelacja.pdf

PDF52-2019 Odpowiedź.pdf

51/2019 - Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie działki za garażami przy ul. Soboty

PDF51-2019 Interpelacja.pdf

PDF51-2019 Odpowiedź.pdf

50/2019 - Interpelacja radnego Arkadiusza Zaczyńskiego w sprawie braku miejsc parkingowych dla pracowników Spółdzielni Pionier w Prudniku i pobliskich mieszkańców oraz wykonania utwardzenia terenu przy ul. Wańkowicza

PDF50-2019 Interpelacja.pdf

PDF50-2019 Odpowiedź.pdf

49/2019 - Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie odbierania odpadów BIO

PDF49-2019 Interpelacja.pdf

PDF49-2019 Odpowiedź.pdf

48/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie powoływania członków Rejonowych Komisji Konkursowych na szczeblu gminnym i powiatowym

PDF48-2019 Interpelacja.pdf

PDF48-2019 Odpowiedź.pdf

47/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie placu zabaw przy ul. Szpitalnej i Kościuszki

PDF47-2019 Interpelacja.pdf

PDF47-2019 Odpowiedź.pdf

46/2019 - Interpelacja radnego Josela Czerniaka w sprawie Cmentarza Żydowskiego w Prudniku

PDF46-2019 Intepelacja.pdf

PDF46-2019 Odpowiedź.pdf

45/2019 - Interpelacja radnego Zygmunta Trojniaka w sprawie funkcjonowania budynków w Wieszczynie i przy ul. Armii Krajowej

PDF45-2019 Interpelacja.pdf

PDF45-2019 Odpowiedź.pdf

44/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie ufundowania przez gminę i mieszkańców grobowca dla Filipa Roboty

PDF44-2019 Interpelacja.pdf

PDF44-2019 Odpowiedź.pdf

43/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie montażu koszy na śmieci przy ul. Poniatowskiego

PDF43-2019 Interpelacja.pdf

PDF43-2019 Odpowiedź.pdf

42/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie sprzątania części ul. Piastowskiej

PDF42-2019 Interpelacja.pdf

PDF42-2019 Odpowiedź.pdf

41/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie przycięcia gałęzi drzew przy ul. Staszica

PDF41-2019 Interpelacja.pdf

PDF41-2019 Odpowiedź.pdf

40/2019 - Interpelacja radnego Andrzeja Gajewskiego w sprawie usunięcia gałęzi z przydrożnych rowów pomiędzy Szybowicami a Wierzbcem

PDF40-2019 Interpelacja.pdf

PDF40-2019 Przekazanie.pdf

PDF40-2019 Odpowiedź.pdf

39/2019 - Interpelacja radnego Andrzeja Gajewskiego w sprawie opłat abonamentowych należnych za gotowość dostarczania wody w ZWiK Prudnik

PDF39-2019 Interpelacja.pdf

PDF38 i 39-2019 Odpowiedź.pdf

38/2019 - Interpelacja radnego Andrzeja Gajewskiego w sprawie wprowadzenia e-faktur przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku

PDF38-2019 Interpelacja.pdf

PDF38 i 39-2019 Odpowiedź.pdf

37/2019 - Interpelacja radnego Andrzeja Gajewskiego w sprawie przekazania boiska sportowego w Wierzbcu w administrowanie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Prudniku

PDF37-2019 Interpelacja.pdf

PDF37-2019 Odpowiedz.pdf

36/2019 - Interpelacja radnego Andrzeja Gajewskiego w sprawie przekazania terenu Wiejskiego Domu Kultury w Szybowicach w administrowanie Prudnickiemu Ośrodkowi Kultury

PDF36-2019 Interpelacja.pdf

PDF36-2019 Odpowiedz.pdf

35/2019 - Interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie zabezpieczenia lokali mieszkalnych przez Gminę Prudnik dla osób po wyrokach sądowych eksmisji

PDF35-2019 Interpelacja.pdf

PDF35-2019 Odpowiedź.pdf

34/2019 - Interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie utworzenia sekcji pływackiej dla dzieci i młodzieży

PDF34-2019 Interpelacja.pdf

PDF34-2019 Odpowiedź.pdf

33/2019 - Interpelacja radnego Marcina Krasonia w sprawie skrócenia terminu usunięcia awarii oświetlenia na terenach wiejskich

PDF33-2019 Interpelacja.pdf

PDF33-2019 Odpowiedź.pdf

32/2019 - Interpelacja radnego Marcina Krasonia w sprawie montażu znaku drogowego D42 w miejscowości Rudziczka

PDF32-2019 Interpelacja.pdf

PDF32-2019 Odpowiedź.pdf

31/2019 - Interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie sprzątania krawężników i chodników przy drogach krajowych

PDF31-2019 Interpelacja.pdf

PDF31-2019 Przekazanie.pdf

PDF31-2019 Odpowiedź.pdf

30/2019 - Interpelacja radnej Urszuli Rzepieli w sprawie ścieżki pieszo-rowerowej łączącej ul. Karola Miarki z ul. Lompy

PDF30-2019 Interpelacja.pdf

PDF30-2019 Odpowiedź.pdf

29/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie poprawnego traktowania zwierząt domowych

PDF29-2019 Interpelacja.pdf

PDF29-2019 Odpowiedź.pdf

28/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie punktów umożliwiających anonimowe zgłaszanie okrucieństwa względem zwierząt domowych

PDF28-2019 Interpelacja.pdf

PDF28-2019 Odpowiedź.pdf

27/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie postawienia znaku określającego korzystanie z chodnika pomiędzy Prudnikiem a Łąką Prudnicką

PDF27-2019 Interpelacja.pdf

PDF27-2019 Odpowiedź.pdf

26/2019 - Interpelacja radnego Arkadiusza Zaczyńskiego w sprawie zakupu służbowego samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Prudniku

PDF26-2019 Interpelacja.pdf

PDF26-2019 Odpowiedź.pdf

25/2019 - Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie remontu chodnika przy ul. Lwowskiej, Sadowej i Robotniczej

PDF25-2019 Interpelacja.pdf

PDF25-2019 Odpowiedź.pdf

24/2019 - Interpelacja radnego Zygmunta Bochenka w sprawie naprawy drogi ul. Jesionkowej w kierunki wsi Jasiona

PDF24-2019 Interpelacja.pdf

PDF24-2019 Odpowiedź.pdf

23/2019 - Zapytanie radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie zasad obliczania opłat za wywożenie śmieci z ogrodów działkowych

PDF23-2019 Zapytanie.pdf

PDF23-2019 Odpowiedź.pdf

22/2019 - Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie utworzenia kawiarenki dla seniorów w Domu Dziennego Pobytu

PDF22-2019 Interpelacja.pdf

PDF22-2019 Odpowiedź.pdf

21/2019 - Interpelacja radnego Josela Czerniaka w sprawie umów dotyczących segregacji odpadów zawieranych przez wspólnotę mieszkaniową

PDF21-2019 Interpelacja.pdf

PDF21-2019 Odpowiedź.pdf

20/2019 - Interpelacja radnej Teresy Barańskiej w sprawie przeznaczenia pomieszczenia na terenie Prudnika dla instytucji rolniczej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PDFInterpelacja 20-2019.pdf

PDF20-2019 Odpowiedź.pdf

19/2019 - Interpelacja radnego Pawła Licznara w sprawie funkcjonowania krytej pływalni w Prudniku

PDFInterpelacja 19-2019.pdf

PDFOdpowiedź 19-2019.pdf

18/2019 - Interpelacja radnego Rafała Bolibrzucha w sprawie wystąpienia do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o pozyskanie działki o numerze 351/5 w Łące Prudnickiej

PDFInterpelacja 18-2019.pdf

PDFOdpowiedz 18-2019.pdf

17/2019 - Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie przekazania informacji do Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu o trwających pracach mających na celu przekształcenie i przekazanie przez Gminę Prudnik działki nr 351/5 w Łące Prudnickiej na cele oświatowe

PDFInterpelacja 17-2019.pdf

PDFOdpowiedz 17-2019.pdf

16/2019 - Interpelacja radnego Stanisława Mięczakowskiego w sprawie naprawy nawierzchni chodnika łączącego Prudnik z Łąką Prudnicką

PDFInterpelacja 16-2019.pdf

PDFOdpowiedź 16-2019.pdf

15/2019 - Interpelacja radnego Zygmunta Trojniaka w sprawie świadczenia usług przewozu pasażerów przez Zakład Usług Komunalnych z o.o. w Prudniku

PDFInterpelacja 15-2019.pdf

PDFPrzekazanie 15-2019.pdf

PDFOdpowiedz 15-2019.pdf

14/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mroza w sprawie przejścia dla pieszych przy ul. Batorego

PDFInterpelacja 14-2019.pdf

PDFOdpowiedź 14-2019.pdf

13/2019 - Zapytanie radnego Edwarda Mroza w sprawie zamknięcia ruchu pojazdów wokół Rynku 

PDFZapytanie 13-2019.pdf

PDFOdpowiedz 13-2019.pdf

12/2019 - Zapytanie radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie sprzątania pobocza drogi prowadzącej do Klasztoru o. Franciszkanów

PDFZapytanie 12-2019.pdf

PDFOdpowiedź 12-2019.pdf

11/2019 - Interpelacja radnego Tomasza Wisły w sprawie instalacji stojaków rowerowych w centrum miasta Prudnika

PDFInterpelacja 11-2019.pdf

PDFOdpowiedź 11-2019.pdf

10/2019 - Zapytanie radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie przychodów z biletów za wejścia uczniów na basen w ramach lekcji w-f

PDFZapytanie 10-2019.pdf

PDFOdpowiedź 10-2019.pdf

9/2019 - Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie likwidacji opłaty za basen dla uczniów w ramach lekcji w-f

PDFInterpelacja 9-2019.pdf

PDFOdpowiedz 9-2019.pdf

8/2019 - Interpelacja radnej Ludmiły Lisowskiej w sprawie wzmocnienia nadzoru w Parku Miejskim w Prudniku przez patrole Straży Miejskiej i Policji

PDFInterpelacja 8-2019.pdf

PDFPrzekazanie 8-2019.pdf

PDFOdpowiedź 8-2019.pdf

PDFOdpowiedz 8-2019 (2).pdf

7/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie wprowadzenia zakazu lub ograniczenia możliwości używania materiałów pirotechnicznych w naszej gminie

PDFInterpelacja 7-2019.pdf

PDFOdpowiedz 7-2019.pdf

6/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie zabezpieczenia kanalizacyjnego przy ul. Piastowskiej 44-44A w Prudniku

PDFInterpelacja 6-2019.pdf

PDFOdpowiedz 6-2019.pdf

5/2019 - Interpelacja radnej Katarzyny Licznar w sprawie sposobu powoływania członków Przedmiotowych Komisji Konkursowych na szczeblu gminnym i powiatowym

PDFInterpelacja 5-2019.pdf

PDFOdpowiedz 5-2019.pdf

4/2019 - Interpelacja radnego Ryszarda Czeczel w sprawie braku znaku drogowego przy ul. Grunwaldzkiej w Prudniku w pobliżu Przedszkola "Skrzat"

PDFInterpelacja 4-2019.pdf

PDFOdpowiedź 4-2019.pdf

3/2019 - Interpelacja radnego Jacka Urbańskiego w sprawie ankiety w sprawie budowy kanalizacji w Szybowicach, Rudziczce, Mieszkowicach i Wierzbcu

PDFInterpelacja 3-2019.pdf

PDFOdpowiedz 3-2019.pdf

2/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie wycinki drzew rosnących w pasie drogi krajowej nr 41

PDFInterpelacja 2-2019.pdf

PDFPrzekazanie 2-2019.pdf

PDFOdpowiedź 2-2019.pdf

1/2019 - Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie wykonania remontu dróg ulic Matejki, Kossaka i Słowackiego w Prudniku

PDFInterpelacja 1-2019.pdf

PDFOdpowiedz 1-2019.pdf


ROK 2018

12. Interpelacja radnego Ryszarda Czeczel w sprawie obniżenia krawężnika przy "Świętym Źródle"

PDFInterpelacja 12-2018.pdf

PDFOdpowiedz 12-2018.pdf

11. Zapytanie radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie otoczenia Klasztoru Franciszkanów w Prudniku-Lesie

PDFZapytanie 11-2018.pdf

PDFOdpowiedz 11-2018.pdf

10. Zapytanie radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie wiat przystankowych przy ul. Staszica

PDFZapytanie 10-2018.pdf

PDFOdpowiedz 10-2018.pdf

9. Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie zaplanowania w 2019 roku remontu ul. Paderewskiego

PDFInterpelacja 9-2018.pdf

PDFOdpowiedz 9-2018.pdf

8. Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie wykonania nowych chodników przy ul. Józefa Wybickiego

PDFInterpelacja 8-2018.pdf

PDFOdpowiedz 8-2018.pdf

7. Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie wykonania nowych chodników przy ul. Filipa Roboty

PDFInterpelacja 7-2018.pdf

PDFOdpowiedz 7-2018.pdf

6. Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie remontu drogi wewnętrznej przy ul. Spokojnej

PDFInterpelacja 6-2018.pdf

PDFOdpowiedz 6-2018.pdf

5. Interpelacja radnego Edwarda Mazura w sprawie naprawy lustra drogowego w miejscowości Rudziczka

PDFInterpelacja 5-2018.pdf

PDFOdpowiedz 5-2018.pdf

4. Zapytanie radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie przewróconego słupa przy Alei Wilka z Gubbio

PDFZapytanie 4-2018.pdf

PDFOdpowiedz 4-2018.pdf

3. Zapytanie radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie ponownego umocowania lustra na ul. Poniatowskiego

PDFZapytanie 3-2018.pdf

PDFOdpowiedz 3-2018.pdf

2. Zapytanie radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie zabezpieczenia pękniętego muru na ul. Traugutta

PDFZapytanie 2-2018.pdf

PDFOdpowiedz 2-2018.pdf

1. Interpelacja radnej Zofii Zeprzałki-Krzemień w sprawie budynku i otoczenia przy ul. Kościelnej

PDFInterpelacja 1-2018.pdf

PDFOdpowiedz 1-2018.pdf