Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja V z dnia 31 stycznia 2019 r.

PDFDruk nr 37 - Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz....pdf

PDFDruk nr 38 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2019 rok.pdf

PDFDruk nr 39 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022.pdf

PDFDruk nr 40 - Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 41 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 42 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 43 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 44 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf

PDFDruk nr 45 - Projekt uchwały w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania....pdf

PDFDruk nr 46 - Projekt uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości....pdf

PDFDruk nr 47 - Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Prudnika do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ....pdf

PDFDruk nr 48 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prudnik.pdf

PDFDruk nr 49 - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka.....pdf

PDFDruk nr 49a - Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.pdf

PDFDruk nr 50 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Prudnickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.pdf

PDFDruk nr 51 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej.pdf

PDFDruk nr 52 - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej.pdf

PDFDruk nr 53 - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu....pdf