Urząd Miejski w Prudniku

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza 2019

Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 1.pdf

Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/39/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2019

PDFZarządzenie Nr 2.pdf

Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XX/305/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

PDFZarządzenie Nr 3.pdf

Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/39/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2019

PDFZarządzenie Nr 4.pdf

Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 5.pdf

Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie procedury przejmowania i zagospodarowywania spadków nabytych przez Gminę Prudnik w drodze dziedziczenia

PDFZarządzenie Nr 6.pdf

Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 7.pdf

Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zwrotu wydatków w 2019 roku w gminnych jednostkach budżetowych

PDFZarządzenie Nr 8.pdf

Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 9.pdf

Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Wierzbiec

PDFZarządzenie Nr 10.pdf

Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Czyżowice

PDFZarządzenie Nr 11.pdf

Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Dębowiec

PDFZarządzenie Nr 12.pdf

Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Rudziczka

PDFZarządzenie Nr 13.pdf

Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Piorunkowice

PDFZarządzenie Nr 14.pdf

Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Łąka Prudnicka

PDFZarządzenie Nr 15.pdf

Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Niemysłowice

PDFZarządzenie Nr 16.pdf

Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Mieszkowice

PDFZarządzenie Nr 17.pdf

Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Moszczanka

PDFZarządzenie Nr 18.pdf

Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Szybowice

PDFZarządzenie Nr 19.pdf

Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 20.pdf

Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 21.pdf

Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 22.pdf

Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 23.pdf

Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego, Prudnik 07-09.06.2019 r. oraz Regulaminu konkursów organizowanych w trakcie Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego

PDFZarządzenie Nr 24.pdf

Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 25.pdf

Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 26.pdf

Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 27.pdf

Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 28 stycznia 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 28.pdf

Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny nieruchomości zabudowanej jednolokalowym budynkiem użytkowym -garażem, nakładów poniesionych na jego wybudowanie

PDFZarządzenie Nr 29.pdf

Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 30.pdf

Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny nieruchomości zabudowanej jednolokalowym budynkiem użytkowym –  garażem, nakładów poniesionych na jego wybudowanie

PDFZarządzenie Nr 31.pdf

Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 32.pdf

Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

PDFZarządzenie Nr 33.pdf

Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 34.pdf

Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 35.pdf

Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 36.pdf

Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej

PDFZarządzenie Nr 37.pdf

Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prudnik, na rok szkolny 2019/2020

PDFZarządzenie Nr 38.pdf

Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 39.pdf

Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 40.pdf

Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie  w sprawie Procedury przejmowania i zagospodarowania spadków nabytych przez Gminę Prudnik w drodze dziedziczenia

PDFZarządzenie Nr 41.pdf

Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 14 lutego 2019 r.  zmieniające zarządzenie Burmistrza Prudnika Nr 234/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym znajdującym się na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 42.pdf

Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 43.pdf 

Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 44.pdf

Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowych

PDFZarządzenie Nr 45.pdf

Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/37/2018  Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat

PDFZarządzenie Nr 46.pdf

Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały w sprawie powołania Prudnickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu

PDFZarządzenie Nr 47.pdf

Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Łąka Prudnicka

PDFZarządzenie Nr 48.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  19-02-2019
  przez: Anna Muzyka
 • opublikowano:
  19-02-2019 14:53
  przez: Tadeusz Górecki
 • zmodyfikowano:
  17-04-2019 11:39
  przez: Anna Muzyka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prudniku
  odwiedzin: 227
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Kościuszki 3
NIP: 755 19 11 362 REGON: 531413188
Numer konta: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 66 200-202
fax: 77 40 66 228
e-mail: um@prudnik.pl
strona www: prudnik.pl

logo_ebo.png
Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×